Reorganizacja Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną

photo/-ANSA – powitanie włoskiej młodzieży w Auli Pawła VI  /Synod Biskupów o Rodzinie / OSS_ROM

Franciszek ogłoszonym dziś Motu proprio Summa familiae  zreorganizował Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną  zmieniając jego status prawny i nazwę. Odtąd będzie to Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, co w świetle uzasadnienia oznacza jego faktyczną likwidację.

Powodem mają być

— „Zmiany antropologiczno-kulturowe wywierające dziś wpływ na wszystkie aspekty życia i wymagające podejścia analitycznego i zróżnicowanego.

Śmieszne? — nie ma co się śmiać, bo dalej jest groźnie

— Dlatego też nie wolno nam się ograniczyć do praktyk duszpasterskich, które odzwierciedlają formy i wzorce z przeszłości”

Jeśli  ponadto uzasadnia tę decyzję dwoma synodomami o rodzinie (Synodzie rozwodników) i posynodalnej adhortacji Amoris laetitia, — to mamy rzeczywisty obraz nowej ewangelizacji,  tzw. Ewangelii rodziny, nowego duszpasterstwa i nowej wspólnoty — judeo-chrześcijańskiej.

Drodzy wierni wyznawcy kościoła posoborowego! Jesteście w synagodze szatana!  Żebyście potem nie mówili  —  nie wiedzieliśmy!

Czytaj dalej „Reorganizacja Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną”

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena


1.03.2017  (LifeSiteNews)

 Cztery lata temu,  —  13 marca 2013,  —  nieznany  argentyński kardynał został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego.

Kiedy   tego   marcowego   wieczoru   z  komina Kaplicy Sykstyńskiej wychodził biały  dym  oznaczający  wybór nowego papieża,   —  wierni katolicy na świecie chcieli zobaczyć kto będzie ich następnym liderem.

Nie wiedzieli,   —    ani   niemożliwe   było   by   wiedzieli,   —  jaki oczekiwał ich ogromny wstrząs .

Ale wielu wysokich rangą prałatów wiedziało. — Niektórym nawet wymsknęło się po wyborach, że istniała wpływowa grupa liberalnych kardynałów, których celem był wpływ na konklawe żeby wybrać Bergoglio.

Jeden kardynał nawet powiedział, że   —  był częścią tej grupy.   — Mówił o niej jako o „mafii”.

‚Mafia’ Św. Gallena

To  kardynał  Godfried   Danneels,    —   zaszczycony  staniem  obok   „papieża” Franciszka   na   balkonie w wieczór jego wyboru,   —    ujawnił istnienie grupy św. Gallena.

To Danneels nazwał ją „mafią” z powodu jej celu drastycznego zreformowania Kościoła   —  tak   —  by stał się „dużo bardziej nowoczesny”.

Nieformalna   grupa   pojawiła   się   mniej   więcej  w 1996.   —  Jej członkowie, —  w tym kardynałowie da Cruz Policarpo, Martini, Danneels, Murphy-O’Con- nor, Silvestrini, Husar, Kasper i Lehmann,

—  uważali, że będą mieć „znaczny wpływ” na przyszłe wybory papieskie,  jeśli każdy  z nich wykorzysta swoją sieć kontaktów,   —  jak   czytamy   w autoryzo- wanej   biografii   Danneelsa   z   pomocą   Jürgena  Mettepenningena i Karima Schelkensa.

Grupa rzekomo  straciła  na  znaczeniu w 2006   —  po fiasku  wyboru  prefero-wanego przez nią kandydata na konklawe w 2005.

Choć grupę oskarżano o zaangażowanie   w   spisek,  —   który doprowadził  do rezygnacji   papieża   Benedykta,   —    tym roszczeniom zaprzeczył były  biskup Św. Gallena,   —  Ivo Fürer.

Czytaj dalej „Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena”

Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!

Message to Poland Part 1: Steps of Francis Bergoglio towards destruction of the papacy and the Church (+ Polish version)

_____________________________________________________________

Słowo dla Polski Część 1:

Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła

8.1.2017

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. — Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła.

Polak,   prof.   Kobyliński, —  (prof. dr habilitowany  Andrzej Kobyliński; etyk z Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie —  jest posoborowym „otwartym księdzem” — emjot)   — w telewizji z entuzjazmem powiedział:

„I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

—   To   wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć  poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.

,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu,   stolicy   apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne.    

— Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem…“

Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.

Czytaj dalej „Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!”

Istnieją już dwa Kościoły. Jeden z nich jest Kościołem prześladowanym…

 Ci sono già due Chiese. Una perseguitata

Maurizio Blondet

19 październik 2015

http://www.maurizioblondet.it/ci-sono-gia-due-chiese-una-perseguitata/

(skrót), tłum. RAM

(…)

epa04226131 Pope Francis (L) kisses the hand of Holocaust Survivor Eliezer (Lolek) Grynfeld (2-R) during a memorial ceremony in the Hall of Remembrances in the Yad Vashem Holocaust memorial in Jerusalem, Israel, 26 May 2014. Pope Francis honored the six-million Jews who perished at the hands of the Nazis during the Holocaust of World War II. Pope Francis is on a two days visit in Israel. EPA/ABIR SULTAN REPEATING RECROPPED VERSION.Maggio 2014, visita allo Yad Vashem

Sposób rozróżnienia tych dwóch Kościołów stał się już klasyczny:

— istnieje więc Kościół „otwarty” i „misyjny”,

— stojący na przeciw Kościoła „zamkniętego w sobie”, w jego „pewnikach” i dogmatach, a zatem bez miłosierdzia, Kościół mniejszościowy, Kościół anachroniczny,  —  który musi przeminąć.

Świat chce Kościoła Franciszka.

Mamy więc na dzień dzisiejszy dwa Kościoły.  Dwie teologie i dwa kulty.

Czytaj dalej „Istnieją już dwa Kościoły. Jeden z nich jest Kościołem prześladowanym…”

Ideałem Jubileuszu Miłosierdzia jest Sobór Watykański II, który zniszczył narzędzia obronne Kościoła!

sobor-watykanski-ii-600x400

Drodzy Czytelnicy!

Czym jest miłosierdzie?  

Pytamy o to nie tylko ze względu na ogłoszony Rok Święty Miłosierdzia,

— ale również z powodu nowego, a jednocześnie bezbożnego podejścia do kwestii zdrady małżeńskiej i grzechów przeciwko naturze, — a to wszystko właśnie pod szyldem miłosierdzia.

Rok Święty Miłosierdzia

11 kwietnia tego roku „papież” [” — mj] Franciszek opublikował bullę Misericordiae vultus,   — ustanawiającą nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Jubileusz rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku   — w dniu święta Niepokalanego Poczęcia

— i zakończy się 20 listopada 2016 roku,   — w dniu, kiedy w nowym kalendarzu liturgicznym wypada święto Chrystusa Króla Wszechświata.

Wybór daty rozpoczęcia jubileuszu nie jest związany z pięknym świętem Maryjnym,   — ale,   — jak powiedział sam „Ojciec święty” [” — mj],

— „wybrałem datę 8 grudnia ze względu na znaczenie, które ma ona dla współczesnej historii Kościoła.

Otworzę Świętą Bramę na 50-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II”.

Te słowa wyjaśniają, dlaczego nie uszanowano normalnego rytmu lat jubileuszowych.

Czytaj dalej „Ideałem Jubileuszu Miłosierdzia jest Sobór Watykański II, który zniszczył narzędzia obronne Kościoła!”

Wizyta antypapieża Franciszka w USA i „Synod o rodzinie” (2015) (1)

(LIST REKTORA SEMINARIUM)

BP MARK A. PIVARUNAS CMRI

Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy,

Niniejsze wydanie biuletynu seminarium zaczyna się od zapowiedzi zbliżających się święceń subdiakonatu Francisa Crawforda CMRI, i kapłańskich Roberta Letourneau w niedzielę, 12 grudnia,  — w święto Matki Bożej z Guadalupe.  

Uroczysta Msza pontyfikalna wraz z święceniami rozpocznie się o godzinie 8:00, tak aby dostosować się do kapłanów, którzy będą musieli powrócić na czas do swoich kościołów, aby odprawić niedzielną Mszę św. — Proszę pamiętajcie w waszych modlitwach o obu klerykach, przygotowujących się duchowo przez obowiązkowe sześciodniowe rekolekcje.

Teraz, gdy opadł już cały kurz po „papieskiej” wizycie Franciszka I, stwierdzam,   — że jest rzeczywiście tragiczne to,   — iż zupełnie zignorował poważne, duchowe problemy, z którymi zmagają się katolicy w Stanach Zjednoczonych,   — a zamiast tego skoncentrował się na kwestiach społecznych i politycznych.

Nawet świeccy reporterzy stawiali pytanie   — dlaczego „papież” nie poruszył spraw, które kierują ludzi do Nieba i dlaczego babrał się w takich kontrowersyjnych i budzących wątpliwości kwestiach jak globalne ocieplenie.

Gdyby Franciszek był prawdziwym papieżem,   — to z pewnością bardziej byłby   zaniepokojony   duchowym   „ociepleniem”   dusz   idących   do piekła za   grzechy aborcji, rozwodu i ponownego „małżeństwa”, homoseksualizmu — i poważnym spadkiem frekwencji amerykańskich katolików we „Mszy” niedzielnej (mniej niż połowa tak zwanych katolików uczęszcza regularnie).

Czytaj dalej „Wizyta antypapieża Franciszka w USA i „Synod o rodzinie” (2015) (1)”

Watykan za depopulacją – oto współczesna twarz Kościoła

72688912-1-640x480————————————————————————————————————————-

Zarówno wybór kardynała Jorge Bergoglio na papieża jak i jego encyklika „Laudato si” — oraz wybór prof. J.Schellnhubera na przedstawiciela watykańskiej grupy do spraw klimatu   — nie były przypadkowe.

Tekst jest kontynuacją tematu „Watykan za depopulacją” – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/20/watykan-za-depopulacja/

—  i potwierdzeniem treści papieskiej encykliki „Laudato si” — Zobacz: Watykan za depopulacją – Ekologiczna encyklika „Laudato si”,

—  której główny motyw zawarty został w p.13.

Czytaj dalej „Watykan za depopulacją – oto współczesna twarz Kościoła”

SYNOD RZWODNIKÓW

Franciszek - Synod rozwodnikow_wiadomosci.onet.pl_PAPFoto: AFP

Synod: dokument przyjęty większością 2/3, większe zrozumienie dla rozwodników

Większością dwóch trzecich głosów na synodzie biskupów na temat rodziny zaaprobowano w głosowaniach wszystkie 94 punkty relacji końcowej.

—  Zgodnie z przewidywaniami nie doszło do żadnego przełomu, ale wyrażono większe zrozumienie dla rozwodników.

Aprobatę  dwóch trzecich zdobył także, przewagą tylko jednego głosu, budzący największe kontrowersje   — punkt 85.   — określany jako dotyczący kwestii dostępu rozwodników w nowych związkach do komunii.

— Jego podstawą są słowa Jana Pawła II.

Przypomniano w tym paragrafie,   — że polski papież stworzył kryterium, które „pozostaje podstawą oceny takich sytuacji”.

Czytaj dalej „SYNOD RZWODNIKÓW”

94 proc. ojców synodalnych podważyło wyłączne prawo rodziców wychowywania własnych dzieci

mid_39211Fot. John Hughes / freeimages.com

W trakcie ostatniego synodu o rodzinie 257 ojców –  a więc 94 proc. uczestników zgromadzenia — zatwierdziło punkt dokumentu końcowego dotyczący wychowania seksualnego młodzieży.

Duchowni zgodzili się,   — że w kwestiach ludzkiej seksualności rodzice nie mogą być jedynymi wychowawcami dzieci.

Czytaj dalej „94 proc. ojców synodalnych podważyło wyłączne prawo rodziców wychowywania własnych dzieci”

Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza

196px-Julian_Ursyn_Niemcewicz_11 2Na zdjęciu: J. Ursyn Niemcewicz, Źródło: wikimediacommons

W 1817 roku Julian Ursyn Niemcewicz przestrzegał Polaków przed żydowskim zagrożeniem.

Wcześniej, w roku 1789 uczynił to ks. Stanisław Staszic wydając swoje „Przestrogi dla Polski”, w których pisał:

—  „Żydzi po całej Polsce rozsypani, wszędzie z swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, nie tylko zaplugawią cały naród,   — zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, — wystawią w Europie na pośmiewisko i wzgardę.”

W  kolejnej publikacji pt. „O przyczynach szkodliwości Żydów” z 1816r. pisał:.

„Musi   ta  szkodliwość żydów być mocno naród dotykającą, kiedy po tylu nadzwyczajnych nieszczęściach, po tylu okropnych wojen uciskach,

— przecież uczucia nędzy kraju z przyczyny żydów odzywają się najgodniej w odgłosie powszechnym, i świadczą,  

— że nawet w chwilach tylu cierpień,   — złe ze strony żydów jest dolegające   nam  najgłębiej, jest rażące naród Polaków najpowszechniej.

Kiedy   żydów,   —   jak   zarazę   niszczącą   postęp cywilizacji narodów, — wypędzono   z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy,  —  a   pod karą śmierci, jak wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Rosji,

—  na   ten   czas sami Polacy otwarli im wszystkie granice, dali przytułek i większą swobodność, — niż rodowitym mieszczanom i rolnikom.”

Czytaj dalej