Posoborowego „papieża” powinni leczyć w wariatkowie…

„To jest jedna rzecz, że nie można myśleć, że [jesteśmy sami we wszechświecie]. Jeśli jutro byłaby wyprawa na Marsa, na przykład, a niektóre z nich [istot pozaziemskich] przychodzą z nami, tutaj… Marsjanie, prawda? Zielone, z tym długim nosem i dużymi uszami, są one malowane przez dzieci … I jeden mówi: „Ale ja chcę chrzest! ‚. Co by się stało? „.

Franciszek, 5 maja 2014, jak donosi Radio Watykańskie…

Za; http://tenetetraditiones.blogspot.com/2014/05/posoborowego-papieza-powinni-leczyc-w.html

Uzdrawianie po kościołach za jedyne 25 zeta. Zapłać za dwie Msze, trzecia gratis!

Lody  kręci Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu wespół z “odno- wą charyzmatyczną”. “Przerwa kanapkowa” zaraz po Mszy świętej wymia- ta…

Pozdrawiamy arcybiskupa miejsca,   który  zapewne  jak  zwykle o niczym nie wie./http://jeshuah.pl/aktualnosci/150-uzdrowienie-jest-dla-ciebie-maria-vadia-w-naszej-parafii

Cytaty ze strony:

Zapraszamy na radosne uwielbienie, konferencje oraz modlitwę o uzdrowie- nie podczas sesji  “Uzdrowienie jest dla Ciebie”, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2014 r. 

Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do środy w godzinach 16.00 do 21.30 w kościele p.w. M. B. Częstochowskiej w Poznaniu. Katechezy głosić bę- dzie Maria Vadia. (…)

Czytaj dalej „Uzdrawianie po kościołach za jedyne 25 zeta. Zapłać za dwie Msze, trzecia gratis!”

Buddyści i szintoiści w Santiago de Compostela

Słynna katedra św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela została sprofa nowane przez buddystów i kapłanów szinto.  W trakcie  „Japońskiego Tygod- nia w Santiago” świątynia stała się centrum dalekowschodnim rytuałów.

Równocześnie, w bocznej kaplicy, sprawowano Najświętszą Ofiarę.

Trwająca  przez siedem dni impreza, kierowana przez lokalną organizację turystyczną, zakończyła się pogański mi ceremoniami w katedrze w Santia go de Compostela.

Msza  święta była  sprawowana  wów- czas w kaplicy bocznej, w głównej na wie trwały pogańskie rytuały.

Japońscy  buddyści  i  kapłani  politeistycznej religii szinto wykonali program zatytułowany „Śpiewy  i tańce buddyjskich mnichów oraz kapłanów szinto z prefektury Wakayama”.

Informacje o zajściu nie znalazły się na stronie internetowej  katedry  ani  ar- chidiecezji.  Nic nie wskazuje na to, by władze kościelne zadecydowały o prze- prowadzeniu oficjalnego zadośćuczynienia.

Profanacją i politeistycznymi rytuałami w świątyni oburzeni są wierni z archi diecezji i pielgrzymi z całego świata.

Źródło: katholisches.info;  KRaj/ Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-05-17)

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch się „nie utożsamia”

Jego Elokwencja abp Nunzio Galantino Sekretarz Generalny Konferencji Epi- skopatu Włoch  „nie utożsamia się” z

„pozbawionymi wyrazu twarzami  tych,  którzy odmawiają różańce pod klinikami w których wykonuje się zabiegi przerywania ciąży (w orygina le: l’interruzione della gravidanza)  ale  z  tymi  młodymi  ludźmi, którzy sprzeciwiają się tej praktyce  i  walczą o lepsze warunki życia, prawo do opieki zdrowotnej i do pracy”

Ksiądz arcybiskup spytany o wyzwania stojące przed włoskim  Kościołem  od- parł:

„Musimy być zdolni do tego aby bez traktowania tego jak tabu, otwarcie mówić o takich sprawach jak żonaci kapłani, udzielanie Eucharystii roz wodnikom,  homoseksualizm,  oczywiście zgodnie z Ewangelią i zwraca- jąc uwagę na okoliczności”

Spytany o to czy włoski episkopat będzie się aktywnie przeciwstawiał pracom legislacyjnym  rozszerzającym  możliwości  aborcji  i eutanazji, ksiądz arcybi- skup odrzekł, że

Czytaj dalej „Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch się „nie utożsamia””

Franciszek nie wyklucza sakramentu Chrztu dla… Marsjan!

Pisałam już na ten temat 2 maja b.r. tutaj:   Żydomason Bergoglio zapowiada szybkie spotkanie z demonami – ale okazuje się, że mamy nowy kwiatek do kożucha – emjot

demonsCo musi mieć Marsjanin,  żeby   zostać  ochrzczo- nym   przez  papieża  Franciszka?   Powinien  być istotą  rozumną  obdarzoną  wolną  wolą. Innymi słowy: musi mieć duszę. W ostatnim wystąpieniu Papieża mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z  pierwszą deklaracją głowy Kościoła katolickie- go, [raczej posoborowego – emjot],  która nie wy- klucza  sakramentu  chrztu  dla  istot pozaziem-skich.

– Kościół musi liczyć się z tym, że wraz z poszerzaniem się granic wszech świata, stanie kiedyś w obliczu dylematu: czy należy ochrzcić istoty po- zaziemskie?

– zastanawiał  się  papież Franciszek, który w czasie mszy w swojej rezydencji mówił o… Marsjanach.

Jak  mówił  papież  “wierzący są stale  wystawieni na pokusę, by zagradzać drogę Duchowi Świętemu”.

– Gdyby jutro dotarła do nas wyprawa Marsjan i jeden z nich zwrócił się do nas z prośbą o chrzest, co by się stało? – pytał papież.

(bp)
Źródło: http://m.onet.pl/wiadomosci/swiat,6cbnk/ Za; http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=15635maj 15th, 2014

Papież Franciszek spotkał się z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Papież Franciszek przyjął w Domu św. Marty, przełożonego generalnego Bract wa  Kapłańskiego  św. Piusa X,  bp. Bernarda Fellaya. O spotkaniu poinformo- wał portal Rorate Caeli.

Jak  dowiedziało  się  Rorate  Caeli,  przełożony Bractwa został przyjęty – na “bardzo dobrym i przebiegającym w przyjacielskiej atmosferze spotkaniu”, w Domu św. Marty.

Spotkanie nie było przypadkowe i – jak podkreśla portal – papież był bardzo dobrze do niego przygotowany i bardzo dobrze poinformowany.

Informację potwierdził „Vatican Insider”. Ich zdaniem odbyło się ono w pier wszych tygodniach 2014 roku.

Co do  szczegółów  spotkania wymienione źródła nie są zgodne.  Nie  wiadomo też o czym dokładnie rozmawiali jego uczestnicy

Czytaj dalej „Papież Franciszek spotkał się z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X”

„Według „Ojca Świętego” aż połowa dzisiejszych małżeństw jest sakramentalnie nieważna”. […] Kościół nie potępia „kontroli urodzin” – kard. Kaspera

Niezwykłe słowa kard. Kaspera na temat rodziny i papieża

Niezwykłe słowa kard. Kaspera na temat rodziny i papieża

Kard. Kasper stwierdził, że według Ojca Świętego aż  połowa  dzisiejszych małżeństw jest sakramen talnie nieważna. Zapewnił też, że Kościół nie potępia „kontroli urodzin”. Wezwał do uznania rozwodów.

Emerytowany kardynał Walter Kasper gościł w ostatnich dniach w Nowym Jo rku.  Udzielił  tam  kilku  wywiadów,  w  których poruszono kwestie dotyczące rodziny.

Powiedział, że pojęcie „heroicznej cnoty”,  które zakazuje popełniania cudzo- łóstwa i innych seksualnych grzechów  jest niedoścignionym ideałem i nie jest przeznaczone dla „przeciętnego chrześcijanina”.

Kard.  Kasper  zapewniał  o  sympatii  papieża  wobec  jego poglądów dotyczą- cych „miłosierdzia”.

W wywiadzie udzielonym WNYC Radio kard. Kasper mówił na temat antykon cepcji. Uznał, że

„rozwody mogą być niekiedy konieczne. Mamy przesłanie miłosiernego Boga,  który daje każdemu nową szansę, nowy początek.  Kościół  powi- nien robić to samo”.

Zapewnił też, że Kościół nie jest całkowicie przeciwny kontroli urodzin.

„Tu chodzi o metody kontroli urodzin… „ – stwierdził.

Odniósł się do przypadku antykoncepcji w ubogiej rodzinie z trójką dzieci.

„Nie chcę wchodzić w żadną charakterystykę, jak ludzie mają to [kontro lę urodziń – przyp. red.] robić.  To  ich  osobista  decyzja  i indywidualna odpowiedzialność” – mówił kard. Kasper.

Czytaj dalej „„Według „Ojca Świętego” aż połowa dzisiejszych małżeństw jest sakramentalnie nieważna”. […] Kościół nie potępia „kontroli urodzin” – kard. Kaspera”

O. Stefano Manelli – założyciel Franciszkanów ‚Niepokalanej : „ofiarą” papieskiego komisarza, o. Volpi

o. Stefano Manelli - Foto_ A.C.  młody stud.  z Rzymu, który poszedł złożyć wyr. szacunku 1 maja 2014(ANSA) – Neapol, 2 maja; Ojciec Stefa no Manelli — założyciel  Braci Franci-szkanów  Niepokalanej   —   nie  może  odwiedzić  grobu   rodziców  – zabro- nił mu papieski komisarz.

81-letni  Ojciec  Stefano Maria Manelli dostał  zakaz  od   komisarza apostol- skiego, Fidenzio Volpi , odwiedzenia 1 maja grobu rodziców w Frigento (Avel lino)  –  uznanych  przez  Kościół  jako słudzy Boży;  Ojciec  Manelli  –  chciał odprawić Mszę Świętą.

Zakaz  został  podany  do publicznej wiadomości przez adwokata,  Bruno Lucianelli.

Zakaz sprowokował silne reakcje.  Niektórzy  członkowie  rozważają skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka człowieka”.

Urodziny księdza Stefano Marii Manelli,  człowieka wielkiej wiary, wzorowego kapłana pałającego wielką miłością do Niepokalanego Poczęcia NMP, Święte- go Kościoła i Papieża przypadają 1 maja – pierwszego dnia miesiąca Maryi.

Czytaj dalej „O. Stefano Manelli – założyciel Franciszkanów ‚Niepokalanej : „ofiarą” papieskiego komisarza, o. Volpi”

Złe wieści z Francji: 40 lat walki za wiarę według Bractwa św Piusa X przeciwko modernistom w Rzymie jest właściwie – zakończone.

Żródło; Fish Eaters Traditional Catholic Forum : 4 maja 2014:  /tłum. emjot

Priorytety  Bractwa  FSSPX, takie  jak szkoły, seminaria i związane z nimi kla- sztory,  będą nadal funkcjonować, w  celu zapewnienia — przynajmniej  przez pewien  czas  —   ważnych  sakramentów  i  tradycyjnej  doktryny,  zachowując wszystkie pozory tradycji: zasadnicze znaczenie walki o pełnię Wiary,  będzie ocenzurowane —  z uwagi na brak obecnie…  istnienia instytucji cenzury.

Wygląda na to, że jest niewielu księży, którzy będą mieli zrozumienie dla dzie ła Arcybiskupa Lefebvre’a  i niezbędną odwagę  przełamania szeregów hierar- chii.

Wiadomość jest taka, że moderniści w Rzymie oferują —  «uznanie przez tole- rancję»  —  bez  konieczności  jakiejkolwiek  formalnej umowy  lub podpisania dokumentu  podnoszącego przez  FSSPX   tak  wiele  sprzeciwów wobec oferty Rzymu z wiosny i wczesnego lata 2012.

Oto istota rzeczy:

«rozwiązaniem  dla  FSSPX  będzie  jednostronne  uznanie przez Rzym … nie będziemy prosić o podpisanie czegokolwiek …  zobaczymy jak spra- wy będą ewoluować … przekonamy się. »

– z  entuzjazmem  wyraził  się  o  zawartym  trzy  miesiące temu porozumieniu FSSPX  z  Rzymem drugi asystent Bractwa , ks. Alain Nély.

Prewencyjnie, z obawy przed złym przyjęciem przez członków Bractwa rewela cyjnej wypowiedzi  ks. Nély,  Generalny Przełożony Bractwa w liście do dwóch zakonników, oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, ponieważ… nie ma żadnego rodzaju «umowy».

Na tym polega  przebiegłość  proponowanego  «uznania»  bez podpisania do- kumentu.

Czytaj dalej „Złe wieści z Francji: 40 lat walki za wiarę według Bractwa św Piusa X przeciwko modernistom w Rzymie jest właściwie – zakończone.”