Biblijni przewodnicy po Adwencie. Jan Chrzciciel

Czy istnieje radykalizm, którego nie trzeba się bać? Tak, a jego uosobieniem jest ktoś, kto na adwentowej mapie pojawia się bardzo konkretnie i wyraziście. Jan, syn Zachariasza i Elżbiety, zwany zwykle Chrzcicielem.

Czytaj dalej „Biblijni przewodnicy po Adwencie. Jan Chrzciciel”

Jan jest głosem, Chrystus Słowem

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 293, 3)

Jan jest głosem, Chrystus Słowem
 

an jest głosem, ale „na początku było Słowo”, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym.

Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku.

Czytaj dalej „Jan jest głosem, Chrystus Słowem”

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – EWANGELIA (Łk 1,57-80)

Narodzenie-sw-Jana_www.parafia-rzeczyca.plA Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania, i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan uczynił jej wielkie miłosierdzie swoje, i radowali sie razem z nią.

I stało, dnia ósmego przyszli obrzezać dzieciątko, i nazwali je imieniem ojca jego, Zachariaszem.

A matka jego odpowiadając, rzekła: Wcale nie, ale nazwany będzie Janem.

I mówili do niej: Iż nikogo nie ma w rodzie twoim, którego by zwano tym imieniem.

Czytaj dalej…

Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości,

„Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości, jawią się czyste pochodnie nieskalanego Ducha, otwierają się niebieskie skarbnice chwały i boskości, głęboka i ciemna noc pochłonięta została przez światło, mglista ciemność utonęła w światłości, a ponury cień śmierci sam został przesłonięty cieniem. Życie rozszerzyło się na wszystkie istoty i wszystkie byty napełniły się wszechogarniającym światłem; Wschód wschodów obejmuje wszystko, i Ten, który istnieje przed Jutrzenką i przed gwiazdami, nieśmiertelny i wspaniały, wielki Chrystus jaśniej od słońca świeci wszystkim bytom.” (1)

Czytaj dalej „Oto błyszczą święte promienie Chrystusowej światłości,”

Watykan zaakceptował „badania naukowe” nad gender

Papież Franciszek i przedstawiciel ideologii gender (kolaż) / PAP/ Flickr

Jak długo jeszcze musimy znosić tego niepoczytalnego człowieka? – m.jasińska

Watykan, przedstawiając oficjalne stanowisko wobec gender, oświadczył, że w sprawie edukacji seksualnej w szkołach należy zagwarantować wolność rodzinom. W wydanym w poniedziałek dokumencie wyrażono sprzeciw wobec ideologii gender, ale nie wobec studiów.

Czytaj dalej „Watykan zaakceptował „badania naukowe” nad gender”

Prof. T. Zieliński: Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem.

VI

Dejudyzacja 

26 Chrześcijaństwo powstało z judaizmu. ( fałsz)

Jest to pierwszy fałsz, proszę państwa fałsz wierutny i fałsz ogromnie szkodliwy. Zgodnie, bowiem z nauką i naukowością można utrzymywać tylko jedno: że chrześcijaństwo powstało w środowisku żydowskim. A co to znaczy i jakie z tego można i należy wyciągnąć konsekwencje, to zobaczymy w paragrafie następnym i tych, co za nim pójdą. Tymczasem powracamy do zdania, od któregośmy zaczęli. Jego zwolennicy bowiem — a jest ich dużo — nie dają za wygraną przecież założyciel chrześcijaństwa, utrzymują, sam był Żydem.

Czytaj dalej „Prof. T. Zieliński: Pan Jezus był nie Żydem, lecz Galilejczykiem.”

KAZANIE NA NIEDZIELĘ III ADWENTU – KS. PIOTR XIMENES

NA NIEDZIELĘ III ADWENTU – KS. PIOTR XIMENES

swiety-jan-chrzciciel_dziennikparafialny-pl

Ewangelia u Jana św. w rozdz. 1

—  Jam głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską.

Jan   św. zmuszony naleganiami kapłanów i Lewitów do dania świadectwa o samym sobie, przejęty duchem prawdziwej pokory, zamiast pragnąć wyniesienia i nabycia szacunku przed ludźmi, — przedstawiając im godność swoją, jako poprzednika Zbawiciela, przepowiedzianego przez proroków, którego poczęcie Anioł ojcu jego ogłosił, który od dzieciństwa Duchem Świętym napełnionym był; — nie szuka i owszem jak tylko utajenia wielkości i godności swojej, i oddając jedynie świadectwo prawdzie, mogącej przyczynić się do chwały Boga człowieka, którego miał przyjście na świat ogłaszać, mówi:

— Jam głos wołającego na puszczy, prostujcie drogę Pańską, jako przepowiedział Izajasz Prorok.

To   jest,   ja   jestem   spełnieniem   proroctwa,   za którego pośrednictwem Bóg   chciał   przyjście   swoje na   świat   oznajmić;   —   nie   uważajcie na mnie,  — ale na Tego, Któremu moje i wasze uwielbienie się należy, Któregom wam ogłaszać przyszedł.

Czytaj dalej „KAZANIE NA NIEDZIELĘ III ADWENTU – KS. PIOTR XIMENES”

„Starsi bracia” ważniejsi niż Prawda?

Jean-Paul Laurens, Papież Formozus i Stefan VI, 1870 / Wikipedia

Entuzjaści źle rozumianego dialogu katolicko–judaistycznego zdają się zapominać, o nauce Pisma Świętego, Soborów i Papieży.  

A zgodnie z nią Stary Testament jest już czymś przestarzałym, może być odczytywany wyłącznie przez pryzmat Nowego, a pokładanie ufności w przepisach starego żydowskiego Prawa to grzech grożący wiecznym potępieniem.

Śmierć Chrystusa otworzyła bowiem zbawienie dla wszystkich ludów. Zbawia jedynie Pan Jezus i Jego łaska, a nie trzymanie się żydowskich przepisów obrzędowych.

Nie popadając w żaden antyjudaizm ani niechrześcijańską pychę należy zdawać sobie z tego sprawę i szczerze modlić się o nawrócenie i zbawienie wyznawców religii żydowskiej.

Czytaj dalej „„Starsi bracia” ważniejsi niż Prawda?”