Szokujące wyznanie Lecha Wałęsy po wyjściu ze szpitala!

Szokujące wyznanie prezydenta Lecha Wałęsy po operacji serca po wyjściu ze szpitala! – „Po takim cięciu to dobrze nie jest… – Wróciłem do żywych, ale tam po drugiej stronie jest lepiej, stamtąd nikt nie uciekł”

Czytaj dalej „Szokujące wyznanie Lecha Wałęsy po wyjściu ze szpitala!”

PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI – juxta Codicem Juris Canonici (1917)

PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI

juxta Codicem Juris Canonici (1917)

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo Fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet:

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum. Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et Homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato: passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos, et mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Czytaj dalej „PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI – juxta Codicem Juris Canonici (1917)”

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1)

według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem.

Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie jego końca mieć nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę łask, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem jedną cześć i uwielbienie odbiera, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.

Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów; oczekuję wskrzeszenia zmarłych i żywota w wieku przyszłym. Amen.

Czytaj dalej „WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)”

Wezwanie wszystkich kapłanów i wiernych do odrzucenia nielegalnych reform tzw. II Watykańskiego Soboru

… dzisiejsza hierarchia działająca i nauczająca w sprzeczności z nieomylną magisterialną nauką Kościoła dotyczącą ekumenizmu,  — naśladując nieprawny (nieważny) Drugi Sobór Watykański,  — nie przemawia w imieniu Kościoła katolickiego — i jest w rzeczywistości pozbawiona Boskiego autorytetu i jurysdykcji nad wiernymi.

Prawdziwy Kościół Boży, założony na Skale, którą jest Piotr i jego wiara, nauczająca pod kierownictwem Ducha Świętego, —  nie może uczyć błędu i nie może sobie zaprzeczać.

Wzywamy wszystkich kapłanów i wiernych, aby zjednoczyli się z nami w odrzuceniu nielegalnych reform, —  albo tych już „proklamowanych” lub — pochodzących z tzw. II Watykańskiego Soboru, kierując się nakazem św. Pawła:

— „… fratres, state, et tenete traditiones quas didicistis sive per sermonem, sive per epistulam nostram…

  — (… bracia, trwajcie niewzruszenie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz…)” (2 Tes. 2, 14)

— a któreśmy otrzymali od Apostołów i od ich następców.

Święta tradycja, — jak tego uczy Kościół, — jest opiekunką i nauczycielką Prawdy katolickiej wyrażonej w nieomylnym nauczaniu magisterialnym Kościoła.

***

Deklaracja doktrynalna – KATOLICKIEGO PRZYMIERZA BISKUPÓW / https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/06/30/deklaracja-doktrynalna-katolickiego-przymierza-biskupow-ktorzy-czytaja-te-deklaracje-aby-ja-rozpowszechniali/

KATOLICKIE WYZNANIE WIARY – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy,   jakie   się   zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie jego końca mieć nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę łask, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem jedną cześć i uwielbienie odbiera, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów; oczekuję wskrzeszenia zmarłych i żywota w wieku przyszłym. Amen.

Czytaj dalej „KATOLICKIE WYZNANIE WIARY – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)”

Ostatnia bitwa Szatana (13);Trzecia Tajemnica ujawniona w całości – o. Paul Kramer i Stowarzyszenie Misjonarzy

The Devil’s Final Battle — o. Paul Kramer i Stowarzyszenie Misjonarzy (2002) http://www.devilsfinalbattle.com/content2.htm /Tłumaczenie Ola Gordon
Poprzedni odcinek:   https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/11/27/ostatnia-bitwa-szatana-12-czy-trzecia-tajemnica-sklada-sie-z-dwu-roznych-tekstow-o-paul-kramer-i-stowarzyszenie-misjonarzy/#more-9614

ROZDZIAŁ  13

Trzecia Tajemnica ujawniona w całości

Notre Dame de Fatima[1]_zniepokalana.blogsp***

Kard. Oddi  — uważa, że Trzecia Tajemnica Fatimska “ostrzegała przed apostazją w Kościele”.

Kard. Ciappi uważa, że — w Trzeciej Tajemnicy “Jest przepowiednia, między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od góry”.

Inaczej mówiąc, apostazja będzie szerzona z Watykanu do innych części Kościoła.

Papież   Jan Paweł  II uważa, iż — przekaz fatimski ostrzega przed osłabieniem   wiary katolickiej od środka Kościoła, oraz nas byśmy mieli się na   baczności   przed odstępczymi “gwiazdami na niebie” (Ap 12:4) w naszych czasach. — Jan Paweł II ostrzega nas także przed apostazją we współczesnym Kościele.

Bp Joao Venancio, drugi biskup Leiria-Fatima   — jest świadkiem tego, że tekst   Trzeciej   Tajemnicy   mieści  się na jednej kartce papieru z marginesami ¾ cm po obu stronach i około 25 linijkami tekstu.

—   Jest to oczywiście nie to co,   ujawnili   kard.   Ratzinger   i   abp   Bertone 26   czerwca   2000   roku,   gdyż ich tekst liczył 62 linijki na 4 kartkach papieru bez marginesów.

Jeśli, co wydaje się w tym przypadku – i jak twierdzą miliony odpowiedzialnych   katolików   –   jest więcej w Trzeciej Tajemnicy niż niejasna wizja “biskupa w bieli”, bez żadnego wyjaśnienia Matki Bożej Fatimskiej jak należy ją interpretować,   —  to  gdzie mogła być brakująca część Tajemnicy?

Już zaproponowaliśmy odpowiedź.   — W tym rozdziale przedstawimy ją bardziej szczegółowo.

Każdy świadek się zgadza

Świadectwo każdego świadka, który wypowiadał się o tej sprawie wskazuje na tylko jeden wniosek: — brakująca część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej przepowiada katastrofalną utratę wiary i dyscypliny w ludzkich elementach Kościoła – czyli w skrócie, wielką apostazję.

Czytaj dalej…

Filioque – Włączenie Filioque do Symbolu Wiary

Prawda o Filioque na fragmencie obrazu ołtarzowego anonimowego autora z XV w., Luwr, Francja.
Symboliczny obraz Trójcy Świętej w perspektywie historii  Zbawienia.  Ojciec ukazany jest antropomorficznie w postaci ludzkiej,  Duch Święty,  jako gołębica,  Syn po Wcieleniu. 
Filioque dotyczy relacji w Bogu Trójcy Świętej, a więc rzeczywistości istniejącej jeszcze przed Wcieleniem. (Anonim, retabulum, XV w.). /pl.wikipedia.org

Wiadomo, że jednym z głównych zarzutów, podnoszonych przeciw Łacinnikom przez Greków za czasów Focjusza i po nim było włączenie wyrazu Filioque (i od Syna) do Nicejsko-Konstantynopolitańskiego sym­bolu wiary. W niniejszym artykule opowiemy, w jakich to okoli­cznościach nastąpiło rzeczone włączenie.

Symbol wiary, ułożony na soborze Nicejskim I (r. 325), w ten sposób się wyraża odnośnie do Ducha Świętego: — „Wierzę w Ducha Świę­tego.”

Zamierzano na tym Soborze określić przede wszystkim nau­kę o Bóstwie Syna Bożego przeciw błędom ariańskim, to właśnie tłumaczy, dlaczego uczyniono  tylko prostą wzmiankę o Duchu Świętym.

Czytaj dalej „Filioque – Włączenie Filioque do Symbolu Wiary”

Quicumque – SYMBOL ATANAZJAŃSKI

SŁOWO WSTĘPNE

Z pomiędzy najdawniejszych wyznań wiary katolickiej (bo w miarę powstawa- nia  błędów, rozwijały się prawdy),  to  jest wyznania Apostolskiego, wyznania Soboru Nicejskiego (325)  i wyznania wyrażającego zasady Soboru Konstanty- nopolitańskiego (384), podajemy ostatnie znane pod imieniem św. Atanazego ; podajemy raz dlatego, że najobszerniej wyraża się o Przenajświętszej Trójcy, po  wtóre,  że współczesne  z zawodem duchownym św. Augustyna,  na  koniec dlatego,  że spowodowane było błędami,  do których, w czasach naszych, ciąg- nie wielu niewiadomość, mówię błędami około Bóstwa Jezusa Chrystusa.

A  gdy  z  niezachwianej  wiary  w Bóstwo Założyciela Kościoła, mocna wiara w nieomylną powagę tegoż Kościoła i niezmienność jego wypływa (*); gdy z moc nej  wiary  w  powagę Kościoła wynika poddanie się najwyższej zwierzchności, która Kościołowi przewodniczy (**), więc dopełnionym zostanie w tej księdze obraz  religii  Katolickiej,  która  z  mocy w moc, z jasności w jasność wstępuje, po każdej burzy, którą wznieca duch obłędu.

SYMBOLUM FIDEI CATHOLICAE  S. ATHANASIO ADSCRIPTUM

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ POD IMIENIEM ŚW. ATANAZEGO

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem

Ktokolwiek  chce być zbawionym,  przede wszystkim potrzeba, aby wyzna- wał Katolicką wiarę.

Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in ae- ternum peribit.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zgi- nie na wieki.

Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur.

Wiara zaś Katolicka jest ta: abyśmy Boga jednego w Trójcy, a Trójcę w jed- ności czcili.

Czytaj dalej „Quicumque – SYMBOL ATANAZJAŃSKI”

„Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem” – Wyznanie wiary św. Atanazego wierszem

Wyznanie wiary św. Atanazego *) – (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki

Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.

Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie,
Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie.

Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna,
I Ducha też Świętego osoba jest inna,
Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała,
I odwieczny majestat i równa jest chwała.

Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty,
Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty,
Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie,
I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie.

Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni,
Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni,
Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony
I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony!

Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie
Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie.
Bogiem czcimy Cię Ojcze, Synu, Duchu Ciebie,
Ależ nie trzy są Bogi, Tyś jedyny w niebie!

Czytaj dalej „„Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem” – Wyznanie wiary św. Atanazego wierszem”

TAKA JEST NASZA WIARA

800px-Bible.malmesbury.arp

Zapamiętajmy: Skład Apostolski zawiera „wierne streszczenie wiary Apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że «jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary»” (KKK 194). Skład Apostolski stanowi „najstarszy katechizm rzymski” (KKK 196). Mszalne wyznanie wiary, zwane Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, powstało z potrzeby pełniejszego wyjaśnienia tych prawd wiary, których zrozumienie powodowało najwięcej trudności.1

Wyznanie wiary (Credo)

Dziesięć przykazań Bożych:

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków
Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
I życia wiecznego w przyszłym świecie

Amen

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją. (abyś długo żył i dobrze ci się powodziło)
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił swoich, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego

 
Czytaj dalej „TAKA JEST NASZA WIARA”