Papież obchodził 90. rocznicę objawienia się Miłosierdzia Bożego

Na zdjęciu: zakonnice czekają na rozpoczęcie Mszy św. Papieża Franciszka w święto Miłosierdzia Bożego na Placu św. Piotra na Watykanie 3 kwietnia 2016 r. (Źródło: Paul Haring / CNS.)

RZYM – W 90. rocznicę objawienia się Jezusa św. Faustynie Kowalskiej Papież Franciszek napisał list do katolików w Polsce, wyrażając nadzieję, że orędzie Chrystusa o Bożym Miłosierdziu pozostanie „żywe w sercach wiernych”.

Czytaj dalej „Papież obchodził 90. rocznicę objawienia się Miłosierdzia Bożego”

List SB Michała Sopoćko w sprawie sfałszowania obrazu „Jezu ufam Tobie”

1-sza edycja 16 Kwi 2012 o 20:52

Uwielbiony Bóg w Miłosierdziu

Wielce Szanowny Panie!

Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenia, a najbardziej za modlitwy.

Do Krakowa na dzień 5. X. br. najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:

a /Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej s. Faustyny z książki francuskiej P. Winowskiej z właściwą jej fotografią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed Jej zgonem. Już wielokrotnie wypowiadałem moje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jaszcze raz powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz najmiłosierniejszego Zbawiciela. Śp. Hyla namalował obraz według własnego widzimisię, a szczególnie ten, co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli Siostry Faustyny i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn. 29. VI. r. oceniła go bardzo ujemnie, że – “trzeba się od niego odwracać“, –  ze względu na niedopuszczalne w obrazach kultowych feminizmu i niezgodności z liturgią Niedzieli Przewodniej. Dlatego ja przed nim od tego czasu Mszy Świętej odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Pallotynów, którzy nadal mają ten obraz w Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu. Ten obraz można zawiesić w salonie, jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie, ale nigdy w Kościele.

Św. Oficjum już dwakroć wypowiedziało się, że święto Miłosierdzia Bożego nie może być ustanowione, a tylko ma być święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, albowiem przedmiotem każdego kultu może być tylko osoba.

Otóż zanim wyślemy oficjalnie do Stolicy Apostolskiej z jakąś prośbą, trzeba na samprzód uzgodnić nasze stanowisko w tych sprawach zasadniczych. Inaczej nasze stanowiska w tych sprawach zasadniczych. Inaczej próżne będą nasze wysiłki.

Łączę pozdrowienia wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaje najoddańszy w Panu

Ks. Michał Sopoćko
Białystok 30IX.1969

Za; http://mariateresa.pl – Ufam Tobie

„Jezu – Ty się tym zajmij”

Zobacz jak skuteczna jest ta krótka modlitwa — „Jezu  Ty się tym zajmij” —, gdyż :

— „Proście o cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane” (Jan 15)

[…] ” Przeżywałam bardzo trudne chwile i nie radziłam sobie z nawarstwiającymi problemami. Wydawało mi się, że zwariuję. Nie mogłam spać ani jeść i na szczęście trafiłam na tą stronę. Zastosowałam się do wskazówek tu zawartych. Modliłam się. Przyznam szczerze, że od czasu do czasu wracał do mnie niepokój. Mówiłam wtedy „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Znowu się uspokajałam. WSZYSTKO SIĘ DOBRZE SKOŃCZYŁO. Dziękuję za wskazówki. Pomogły mi spojrzeć na sens modlitwy z całkiem innej strony. Szczęść Boże Wszystkim, którzy to przeczytają. ” [Komentarz pochodzi z tego wpisu: JEZU UFAM TOBIE]

Czytaj dalej…

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwotnie odmawiana z 1894 r.

Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej.

Nie wiedzą one,  że nazwa jest  „zapożyczona”  od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne  imprimatur.  Dla  użytku  wiernych  podajemy  oryginalną,   zatwierdzoną przez  Kościół  koronkę,  z  „Nowego Brewiarzyka  Tercjarskiego”:

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Chwała Ojcu.

Modlitwa.

O Serce Jezusa,  nie mieć miłosierdzia  nad  nędznymi grzesznikami,   jest  to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy,  zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy,  przez Niepokalane i bolejące Serce Maryi, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

10 razy: O mój Jezu, miłosierdzia.

Modlitwę wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy,  na  końcu dodaje się

Ojcze nasz  i  Zdrowaś Maryjo.

Czytaj dalej „Koronka do Miłosierdzia Bożego – pierwotnie odmawiana z 1894 r.”

Przyczyny potępienia przez Kościół Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia

Divine mercy Typowy obraz Miłosierdzia Bożego – Jezus przypomina wirującego derwisza

Czytelnicy pytają nas o stosunek TIA do kultu Bożego Miłosierdzia. Ponieważ wiedzieliśmy,  że ks. Perez poruszył ten temat kilka miesięcy temu, poprosiliśmy  go o napisanie artykułu  na ten temat  na naszej  stronie  internetowej.  Z powodu wielu obowiązków i zajęć duszpasterskich nie mógł napisać artykułu – przysłał nam jednak taśmy i tekst kazania wygłoszonego na ten temat 21-go kwietnia 2013 r.

Dokonaliśmy  transkrypcji z języka mówionego na język pisany, którą poniżej publikujemy.  Mimo,  że  jest  to  długi  artykuł,  postanowiliśmy  opublikować całe kazanie nie dzieląc go na kilka artykułów – Msgr. Patrick Perez / TIA.

Czytaj dalej…

Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij”

serce_jezusa_franciszkaniegorki-akcja-pl

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? — Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi.

Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie   wywołuje   pożądany   przez   was   efekt i rozwiązuje trudne sytuacje.

Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami;   — zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę.

Zawierzenie   oznacza   spokojne   zamknięcie   oczu   duszy,   odwrócenie myśli   od   udręki   —  i   oddanie   się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc   Mi: —  Ty się tym zajmij.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia.

Czytaj dalej „Najpiękniejsza modlitwa świata – „Jezu Ty się tym zajmij””

Najpiękniejsza modlitwa świata

nms-300x160

” Jezu, Ty się tym zajmij!”

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie?  — Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi.

Zaprawdę mówię wam,  — że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje.

Zawierzenie   Mnie   nie   oznacza   zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami;   —  zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę.

Zawierzenie   oznacza   spokojne   zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki  

—  i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi:

—   Ty się tym zajmij.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia.

Czytaj dalej „Najpiękniejsza modlitwa świata”

Kłamstwo Boże, czyli zjawy Faustyny Siostry Kowalskiej

Autor rzekomych objawień żąda, by Kościół Święty ustanowił osobne Święto Miłosierdzia Bożego, właśnie w obchody Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą Kościół obchodzi na pamiątkę otrzymania od Zbawiciela mocy odpuszczania grzechów w Imię Jezusa Chrystusa oraz konieczność nawrócenia i pokuty, aby w Sakramencie Spowiedzi Świętej otrzymać łaskę przebaczenia i nadziei na zbawienie.

—   zadufanie w miłosierdzie Boże jest grzechem głównym przeciwko Duchowi Świętemu … straszne!  — emjot

Gdy   więc   był   wieczór  owego dnia,  pierwszego   w   tygodniu,  a drzwi były   zamknięte,  gdzie  uczniowie  byli    zgromadzeni  z    obawy    przed  żydami, przyszedł Jezus, i stanął pośrodku, rzekł   im:   —  » Pokój wam. «

A to   rzekłszy,   pokazał   im   ręce i  bok.    Uradowali się  tedy uczniowie,  ujrzawszy Pana.  Rzekł im  więc  znowu:   » Pokój wam. Jako mię   posłał  Ojciec, i ja was posyłam«.

To powiedziawszy,  tchnął na nich,  i  rzekł  im: 

—    » Weźmijcie   Ducha   Świętego;   którym   odpuścicie   grzechy,   są im odpuszczone,  a  którym zatrzymacie, są zatrzymane«.

Z listu św. Jana Apostoła; (J 20, 19-31)

_______________________

Wielu z Katolików, tak zwanych dobrej woli, zachwyciły przekazy z „Dzienniczka” Siostry Faustyny: Boże Miłosierdzie dla całego świata, bezwarunkowa Miłość Boża do każdego człowieka, Łaska spokojnej śmierci, a po niej – Życia wiecznego… Piękne słowa, sielski żywot, brak zobowiązań niechybnie przyciągają uwagę, zwłaszcza w dzisiejszym trybie życia. Nie dziwi więc, że teoretyczne tysiące Katolików bardzo przywiązały się do obrazu „Jezu, ufam Tobie” i nowoczesnej wersji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Prawdziwi jednak Katolicy, którym sprawy Wiary Świętej nie są obojętne i niedający się porwać tłumowi wołającemu: „Ukrzyżuj!” (por. J XIX,6) oraz: „Nie mamy Króla prócz [Cesarza/Jana Pawła II]*” (por. J XIX,15), uważnie zbadają każdą z nowinek w sprawach religii, a przede wszystkim zdadzą się na decyzję samego Papieża. Czytaj dalej „Kłamstwo Boże, czyli zjawy Faustyny Siostry Kowalskiej”

Przyczyny potępienia przez Kościół Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia

Divine mercy Typowy obraz Miłosierdzia Bożego – Jezus przypomina wirującego derwisza

Czytelnicy pytają nas o stosunek TIA do kultu Bożego Miłosierdzia. Ponieważ wiedzieliśmy,  że ks. Perez poruszył ten temat kilka miesięcy temu, poprosiliśmy  go o napisanie artykułu  na ten temat  na naszej  stronie  internetowej.  Z powodu wielu obowiązków i zajęć duszpasterskich nie mógł napisać artykułu – przysłał nam jednak taśmy i tekst kazania wygłoszonego na ten temat 21-go kwietnia 2013 r.

Dokonaliśmy  transkrypcji z języka mówionego na język pisany, którą poniżej publikujemy.  Mimo,  że  jest  to  długi  artykuł,  postanowiliśmy  opublikować całe kazanie nie dzieląc go na kilka artykułów – Msgr. Patrick Perez / TIA.

***

Czytaj dalej „Przyczyny potępienia przez Kościół Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia”