Jezus Chrystus Król

Kiedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go za króla. Nikt też nie podejrzewał, że może być królem. On sam, gdy kilkakrotnie próbowano obwołać Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów swej publicznej działalności nie powiedział o sobie, że jest królem. Tak więc oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus czyni siebie królem, było równie kłamliwe jak wszystkie inne. Owszem, Jezus bardzo wiele mówił o Królestwie Bożym, ale zawsze podkreślał, że jest to zupełnie inne królestwo niż to, o którym myśleli Jego słuchacze.

Czytaj dalej „Jezus Chrystus Król”

ZDRADA IDEAŁÓW NARODOWYCH I IDEI WIELKIEJ POLSKI! Porozumienie pseudonarodowców z reżimową władzą.

porozJest „porozumienie” Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i strony rządowej w sprawie wspólnotowego marszu na setną rocznicę odzyskania Niepodległości! 11 listopada odbędzie się wielki, wspólnotowy marsz.

O porozumieniu poinformował szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

9ee7b32f-edb0-443c-8f27-e20fa5744756

OD REDAKCJI kin-rchristusrex.blogspot.com: Mamy nadzieję, że nie wszyscy pójdą na smyczy demoliberalnych i systemowych porozumień zawartych przez pseudonarodowców.

Faktyczna detronizacja Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny

Giotto Di Bondone Legenda o świętym Franciszku: 4. Cud Krucyfiksu (Górny Kościół, San Francesco, Asyż) /pl.pinterest.com

Laudetur Iesus Christus!

Minął ponad rok od głośnego medialnie aktu uznania Jezusa Chrystusa za Pana i zbawiciela w krakowskich Łagiewnikach. Akt ten miał uspokoić rzesze „nawiedzonych” członków ruchów   intronizacyjnych.

Wydarzenie, które dokonało się ponad rok temu zdaniem wielu teologów, w tym moim —  bardziej obraziło Pana Boga niż go pochwaliło.

Czytaj dalej „Faktyczna detronizacja Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny”

Wrogowie Królestwa Bożego – INTRONIZACJA

Mariusz Gosławski (czarekart) – VariArt.org

Rozalia w wielkiej wizji dotyczącej zniszczenia świata widzi popękany glob ziemski i gorejącą lawę niszczącą niczym biblijny potop wszystkie kraje i narody, które odmówiły uznania Jezusa swym Królem.

Po ludzku myśląc, z tej opresji duchowej i materialnej, w jakiej znalazł się nasz Naród, nie ma wyjścia. Ale trzeba uwierzyć, że Bóg wszystko może.

Trzeba uwierzyć w posłannictwo S. B. Rozalii Celakówny i uchwycić się tej jedynej szansy na nasze ocalenie.

Wierzę, że Jezus Król Polski nas obroni i że, zgodnie z obietnicą objawioną wielu świętym polskim XX wieku, wywyższy nasz kraj w potędze i chwale, jeśli tylko wypełni Jego wolę, jeśli dokona Intronizacji.

Trzeba odsunąć od władzy ludzi, którzy zdradzili Chrystusa, niezależnie od tego, czy noszą garnitur czy sutannę, czy swe szaty zdobią fartuszkiem, czy purpurą.

Czytaj dalej…

Chrystus Bogiem – Prawodawcą – Królem – Pius XI: „Quas Primas”

christusrex_niech-krc3b3lestwo-chrystusa-krc3b3la-zapanuje-nad-polskc485-i-c59bwiatem_gazetawarszawska-com

„bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego;

— lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego.

Wzywając tedy do szukania pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, zapowiedzieliśmy, co zamierzamy uczynić, o ile Nam to będzie dane:  — mówiliśmy mianowicie, że w Królestwie Chrystusowym nie możemy skuteczniej przyczynić się do odnowienia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego.

Czytaj dalej…

Bitwa o Chrystusa Króla trwa dalej… Kongres dla Chrystusa Króla


„Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny.”

Encyklika QUAS PRIMAS Papieża PIUSA XI

Czytaj dalej „Bitwa o Chrystusa Króla trwa dalej… Kongres dla Chrystusa Króla”

„Krytyka Polityczna” kpiąc z Pana Jezusa przekroczyła granice obyczajowości – Komisja Etyki Reklamy

Komisji Etyki Reklamy uznała, że internetowy spot Krytyki Politycznej „Co oni mi zrobili? Zostałem królem Polski?”, — nawiązujący do Jezusa Chrystusa,   — przekroczył dopuszczalne granice obyczajowości.

Tłumaczenia redakcji, że reklama namawia do tolerancji i szacunku dla innych, zostały odrzucone.

Czytaj dalej „„Krytyka Polityczna” kpiąc z Pana Jezusa przekroczyła granice obyczajowości – Komisja Etyki Reklamy”

Diabeł nienawidzi Rozalii Celakówny – Kuria Krakowska zrównała z ziemią gniazdo rodzinne Celaków – dom Rózi Celakówny

 W kilkanaście dni po powodzi, tj. w sierpniu 2001 r. Kuria Krakowska wysłała do Jachówki ekipę swych robotników, którzy w ciągu paru dni zrównali z ziemią gniazdo rodzinne Celaków.

Trudno zrozumieć ten pośpiech i jego zamysł, —  gdyż popękane murowane domy, okalające dom Rózi, stoją do tej pory…

Skutki powodzi z 26 lipca 2001 roku

domb_03-jpg1aNieznacznie uszkodzony dom rodzinny Rozalii

_________________________________________________________

rozalia2-jpeg1W połowie roku 1996 jedyny spadkobierca rodziny Celaków – ich skromnego majątku: domu w którym urodziła się Rózia, oraz dwóch hektarów pól i lasów – ks. Rafał Celak, salwatorianin, przekazał notarialnie tę własność Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

Uczynił tak, ten blisko osiemdziesięcioletni kapłan, od lat ciężko schorowany, — gdyż był świadom, że zbliża się moment otwarcia procesu Rozalii, i pragnął tę bezcenną pamiątkę związaną z jej życiem oddać w opiekę Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Po otwarciu procesu osoby związane z Postulacją i Fundacją były częstymi gośćmi w Jachówce, szukając w domu rodzinnym Rózi umocnienia i natchnienia do dalszej pracy na rzecz jej procesu i misji.  — Dom ten bowiem krył w sobie wiele duchowych tajemnic i przemawiał z wielką siłą do naszych serc swą ewangeliczną prostotą.

———————————————

Otóż 26 lipca 2001 r. w okolicach Jachówki nastąpiło oberwanie chmury i straszliwa w skutkach powódź nawiedziła tamte strony.

Czytaj dalej „Diabeł nienawidzi Rozalii Celakówny – Kuria Krakowska zrównała z ziemią gniazdo rodzinne Celaków – dom Rózi Celakówny”

Szczerozłota korona złożona w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie – Wotum: w dniu 24 listopada 1996 r.

„Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.”

Wotum – złota korona złożona w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

zk_1

Widok na tylną część opaski

zk_2

Opaska złotej korony—przednia część opaski

zk_4

 Napis na tabliczce:

„Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.”

zk_3

Wotum – szczerozłota korona

ZaWotum – szczerozłota korona: http://rozalia.krakow.pl/galeria/-zestaw,9.htm