O Duchu Świętym

Klasztor Sretensky w Moskwie > pic via Viktoriya @ Nika4_1206

„Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze”.

Czytaj dalej „O Duchu Świętym”

Czym jest Duch Święty w Kościele? – KAZANIE na niedzielę Zielonych Świątek

 Weseli się Kościół, bo dziś obchodzi dzień, w którym życie otrzymał.

KAZANIE
na niedzielę Zielonych Świątek
Czym jest Duch Święty w Kościele?
(Mówione w Krakowie, w kościółku OO. Jezuitów, 1871 r.)
MARIAN MORAWSKI SI

„Tom wam powiedział, u was mieszkając;  lecz Pocieszyciel Duch Święty,  Którego Ojciec pośle w Imię moje,  On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam   powiedział”   (Jan. 14, 25-26)

Czytaj dalej „Czym jest Duch Święty w Kościele? – KAZANIE na niedzielę Zielonych Świątek”

Wiersz do Ducha Świętego

+++

Duchu Święty, który wszystko łączysz
i chcesz, żeby była zgoda.
Prosimy Ciebie,
żeby nie było ludzi zagniewanych,
żyjących jak pies z kotem,
dokuczających sobie tam i z powrotem,
takich, którzy nawet w czasie arytmetyki
pokazują sobie języki.

Duchu Święty, ni z tego ni z owego,
tchnij na nas, chuchnij na całego.
Amen.

«ABC księdza Twardowskiego», Warszawa 2002, str. 65

Fizyka kwantowa na temat duszy … Czy ludzka dusza może być stanem kwantowym?

images

Niektórzy fizycy sądzą, że między ciałem a duszą zachodzi relacja jak pomiędzy cząsteczkami elementarnymi.

Zagadki fizyki kwantowej wywołują zamieszanie nie tylko w świecie fizyki. Jej założenia i odkryte specyficzne reakcje zachodzące na poziomie cząstek mogą odpowiadać naszej wiedzy na temat tego, co nazywamy duszą.

Czytaj dalej „Fizyka kwantowa na temat duszy … Czy ludzka dusza może być stanem kwantowym?”

EWANGELIA św. Jana w rozdziale XIV, w. 23-31

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 3Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!

Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego: E W A N G E L I A św. Jana w rozdziale XIV, w. 23-31

HENRYK JACKOWSKI SI

Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

E W A N G E L I A zapisana u św. Jana w rozdziale XIV, w. 23-31

Onego czasu mówił Jezus uczniom swoim: Jeśli mię kto miłuje, będzie chował mowę moją, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Kto mię nie miłuje, mów moich nie chowa. A mowa, którąście słyszeli, nie jest moja, ale tego, który mię posłał, Ojca. Tom wam powiedział u was mieszkając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam powiedział. Pokój zostawuję wam, pokój mój daję wam: nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, iż idę do Ojca; bo Ojciec większy jest niźli ja. I teraz wam powiedziałem, przedtem niż się stanie, iżbyście, gdy się stanie wierzyli. Już wiele z wami mówić nie będę. Albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma. Ale iżby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako mi Ojciec rozka­zanie dał, tak czynię.

Czytaj dalej „Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego: E W A N G E L I A św. Jana w rozdziale XIV, w. 23-31”