IV Niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Tak postępuje dobry pasterz, który jest związany ze swoimi owcami „na życie i na śmierć”. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością…opuszcza owce i ucieka. Najemnik nigdy nie będzie dobrym pasterzem, gdyż szuka własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa (Flp 2, 21) Czytaj dalej „IV Niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza”

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – z Homilii Benedykta XVI na zakończenie Roku Kapłańskiego

   „Pan jest moim pasterzem: nie brak mi niczego”

– Psalm 23 (22)

(…) Obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i „zaglądamy” rzekłbym poprzez liturgię do wnętrza serca Jezusa, które w chwili śmierci zostało otwarte włócznią rzymskiego żołnierza. Tak, to serce zostało otwarte dla nas i wobec nas, a w ten sposób zostało otwarte serce samego Boga. Liturgia wyjaśnia dla nas język serca Jezusa, który mówi przede wszystkim, że Bóg jest pasterzem ludzi, a w ten sposób ukazuje nam kapłaństwo Jezusa, które zakorzenione jest w głębi Jego serca; pokazuje nam w ten sposób wieczny fundament, jak również ważne kryterium całej kapłańskiej posługi, która zawsze winna być zakotwiczona w sercu Jezusa i przeżywana poczynając od tego. Chciałbym dziś rozważyć przede wszystkim teksty, którymi modlący się Kościół odpowiada na Słowo Boże przedstawione w czytaniach.

Czytaj dalej „Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – z Homilii Benedykta XVI na zakończenie Roku Kapłańskiego”

Św. Jan Kapistran o duchowieństwie

missa-trid-1————————————————————————————————————————————————-

Z traktatu Zwierciadło duchowieństwa św. Jana Kapistrana, kapłana (Pars 1, Venetiae 1580, 2)

Życie pobożnych duchownych daje światło i pokój

Ci, którzy są powołani do stołu Pana, powinni promieniować przykładem życia obyczajnego, zasługującego na pochwałę, wolnego od wszelkiej pospolitości i skażenia.

Żyjąc uczciwie jako sól ziemi dla siebie i dla innych oraz oświecając drugich jasnym rozeznaniem jako światłość świata, — niech pamiętają, — że najwyższy nasz Nauczyciel, Jezus Chrystus, nie tylko do Apostołów i uczniów, ale także do wszystkich następców, kapłanów i duchownych wypowiedział słowa:

— „Wy   jesteście  solą ziemi;   — jeśli zaś sól zwietrzeje, jakże się stanie na powrót solą? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”.

Duchowieństwo skalane i nieczyste, przepełnione brudem przywar, skrępowane więzami grzechów   — słusznie deptane jest przez ludzi jako nędzne błoto.

Czytaj dalej „Św. Jan Kapistran o duchowieństwie”