Sąd

Bible moralisee of the Limbourg brothers

  „(…) Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (…) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”  / Mt 24,36-51

Jezus – Syn Człowieczy przyjdzie sądzić sprawiedliwie żywych i umarłych

Wodospad Dawida w En Gedi [Dolinie Koziołka] | Fot. ks. J. Kucharski

Św. Ignacy Antiocheński (ok. 30-107): „Starajcie się zatem nie przeciwstawiać się biskupowi, abyśmy byli poddani Bogu. (…) Każdego bowiem, kogo Gospodarz przysyła jako włodarza swego domu, tego winniśmy przyjąć, jak Tego, który go przysłał” („Do Kościoła w Efezie” 5:3-6:1). Czytaj dalej „Jezus – Syn Człowieczy przyjdzie sądzić sprawiedliwie żywych i umarłych”

Pasterz i Król – Ten, który sądzi z miłością

XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Iz 45,1.4–6; 1 Tes 1,1–5b; Mt 22,15–21

Kończymy rok liturgiczny. W czytaniach powraca do nas temat końca świata i Bożego sądu. O tych tajemnicach mówi nam Pismo święte za pomocą różnych obrazów, niektóre z nich budzą u współczesnego czytelnika prze­rażenie, inne uśmiech politowania. Wszystko to pokazuje, że o tych sprawach niełatwo nam mówić. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata podpowiada nam kolejny obraz, który może posłużyć do zgłębienia tych tajemnic.

Czytaj dalej „Pasterz i Król – Ten, który sądzi z miłością”

Aniołowie, człowiek i wszechświat

BRESCIA, ITALY – MAY 21, 2016: The fresco of angels adorating of Holy Spirit in church Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo by Paolo da Caylina il Vecchio (circa 1501).

BRESCIA, WŁOCHY – 21 MAJA 2016: Fresk aniołów adorujących Ducha Świętego w kościele Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo autorstwa Paolo da Caylina il Vecchio (około 1501).

Aniołowie – te czyste duchy, obdarzone naturą doskonalszą od człowieka zostały stworzone po to, aby oddawać cześć Bogu, kierować światem materialnym i aby być wpływowymi pomocnikami ludzi w ich dążeniu do zbawienia wiecznego.

Czytaj dalej „Aniołowie, człowiek i wszechświat”

Michał Anioł „Sąd Ostateczny”

Michał Anioł, Sąd Ostateczny, 1534-1541
fresk, Kaplica Sykstyńska, Watykan

Renesans to epoka wielkich indywidualności i talentów. Był to czas podróży i wielkich odkryć geograficznych, rozwoju różnych dziedzin, powrotu do antycznych wzorców sztuki. To wtedy pojawił się druk, dzięki któremu mógł nastąpić przełom w dostępie do edukacji i szybkości przekazywania myśli oraz idei. Ówcześnie żyjący ludzie interesowali się wieloma dyscyplinami – człowiek renesansu to człowiek wszechstronny. Odrzucono ideały średniowiecznej ascezy, podkreślając wartość i godność życia ziemskiego.

Czytaj dalej „Michał Anioł „Sąd Ostateczny””

Laureat Nobla John Eccles mówi wprost: Jest nieśmiertelna dusza

Jeden z największych w świecie autorytetów w zakresie badań ludzkiego mózgu, laureat Nagrody Nobla John Eccles w oparciu o wyniki naukowych dociekań stwierdził, że każdy człowiek ma nieśmiertelną duszę

Profesor John Carew Eccles, australijski neurofizjolog (1903 – 1997, —  laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1963)), — opierając się na wynikach swoich wieloletnich naukowych obserwacji i analiz, stwierdza, że materia nie jest w stanie wytwarzać zjawisk psychicznych i nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczną.

Tym samym tylko duchowa rzeczywistość może wytwarzać zjawiska psychiczne.

Czytaj dalej „Laureat Nobla John Eccles mówi wprost: Jest nieśmiertelna dusza”

Londyn: Przestraszyli się mężczyzny czytającego na głos Biblię!

biblia-jubileuszowa

W jednym z wagonów pociągu na stacji kolejowej Wimbledon w Londynie  wybuchła panika po tym, jak pewien mężczyzna zaczął czytać na głos fragmenty Biblii.

Pasażerowie w pośpiechu wybiegli wprost na tory.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. 8:30 czasu lokalnego w pociągu z Shepperton do Waterloo.   —   Pasażerowie   wystraszyli się, gdy mężczyzna zaczął czytać na głos fragmenty Biblii mówiące o dniu sądu ostatecznego.

Niektórzy z pasażerów twierdzili, że mówił również o grzechach homoseksualizmu.

Miał też powiedzieć, że —   „śmierć nie jest końcem” – informuje Polsat News powołując się na brytyjskie media.

Czytaj dalej „Londyn: Przestraszyli się mężczyzny czytającego na głos Biblię!”

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena


1.03.2017  (LifeSiteNews)

 Cztery lata temu,  —  13 marca 2013,  —  nieznany  argentyński kardynał został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego.

Kiedy   tego   marcowego   wieczoru   z  komina Kaplicy Sykstyńskiej wychodził biały  dym  oznaczający  wybór nowego papieża,   —  wierni katolicy na świecie chcieli zobaczyć kto będzie ich następnym liderem.

Nie wiedzieli,   —    ani   niemożliwe   było   by   wiedzieli,   —  jaki oczekiwał ich ogromny wstrząs .

Ale wielu wysokich rangą prałatów wiedziało. — Niektórym nawet wymsknęło się po wyborach, że istniała wpływowa grupa liberalnych kardynałów, których celem był wpływ na konklawe żeby wybrać Bergoglio.

Jeden kardynał nawet powiedział, że   —  był częścią tej grupy.   — Mówił o niej jako o „mafii”.

‚Mafia’ Św. Gallena

To  kardynał  Godfried   Danneels,    —   zaszczycony  staniem  obok   „papieża” Franciszka   na   balkonie w wieczór jego wyboru,   —    ujawnił istnienie grupy św. Gallena.

To Danneels nazwał ją „mafią” z powodu jej celu drastycznego zreformowania Kościoła   —  tak   —  by stał się „dużo bardziej nowoczesny”.

Nieformalna   grupa   pojawiła   się   mniej   więcej  w 1996.   —  Jej członkowie, —  w tym kardynałowie da Cruz Policarpo, Martini, Danneels, Murphy-O’Con- nor, Silvestrini, Husar, Kasper i Lehmann,

—  uważali, że będą mieć „znaczny wpływ” na przyszłe wybory papieskie,  jeśli każdy  z nich wykorzysta swoją sieć kontaktów,   —  jak   czytamy   w autoryzo- wanej   biografii   Danneelsa   z   pomocą   Jürgena  Mettepenningena i Karima Schelkensa.

Grupa rzekomo  straciła  na  znaczeniu w 2006   —  po fiasku  wyboru  prefero-wanego przez nią kandydata na konklawe w 2005.

Choć grupę oskarżano o zaangażowanie   w   spisek,  —   który doprowadził  do rezygnacji   papieża   Benedykta,   —    tym roszczeniom zaprzeczył były  biskup Św. Gallena,   —  Ivo Fürer.

Czytaj dalej „Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena”

1 listopada. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE
KTO WE MNIE WIERZY NIE UMRZE NA WIEKI

Ale choćbyśmy my,  albo  Anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili  —  niech będzie przeklęty. (Gal. 1,6-9)

1-listopada-cierpienie-smierc-rzeczy-ostateczne-nk-pl†††

Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie (J 11,25)

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

(1 Kor 15,54-57)

„Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

(J 11,25n)

Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. (…)

Czytaj dalej

Rzeczy ostateczne – „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

†††

Żyjemy w czasach, w których nawet wielu pobożnych katolików nie zaprząta sobie głowy myślami o śmierci, sądzie szczegółowym, Niebie, Czyśćcu, Piekle czy sądzie ostatecznym.

Tymczasem prawda o rzeczach ostatecznych jest potrzebna dla naszego zbawienia. — Warto sobie uświadomić, że nasze wybory, decyzje, czyny, słowa, dążą ku dobru albo ku złu i mają wpływ na naszą wieczność.

Dlatego trzeba nam ciągle przypominać prawdę o rzeczach ostatecznych, aby ratować siebie oraz bliźnich.

Sąd szczegółowy

Kościół Święty uczy, że po śmierci człowieka dusza przechodzi sąd, zwany szczegółowym.

Jako że życie doczesne jest czasem próby dla każdego z nas,  — oczywiste jest więc, że po nim powinien nastąpić sąd, który określi, czy dana osoba zasłużyła na nagrodę, czy na karę.

Czytaj dalej „Rzeczy ostateczne – „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27)”