Synagoga żydowska: siedlisko demonów

MOWY PRZECIWKO ŻYDOM

MOWA PIERWSZA

ŚW. JAN CHRYZOSTOM

ARCYBISKUP KONSTANTYNOPOLITAŃSKI, DOKTOR KOŚCIOŁA

Synagoga żydowska – siedlisko demonów (1)

Wiem,   że nawet   i  dziś wielu poważa żydów, a obrzędy ich za godziwe uznaje; — toteż spieszę,   — by wykorzenić to zgubne mniemanie.

Powiedziałem,   że   synagoga  nie proponuje niczego, co by ją czyniło lepszą od teatru,   — i biorę Proroka za świadka:   — żydzi nie są godniejsi zaufania niż prorocy.

Co zatem mówi Prorok? 

— (…) [splugawiłaś ziemię wszeteczeństwami twymi i złościami twymi] (2)  — (…) pokazałaś czoło wszetecznej niewiasty, — wyzbyłaś się wstydu .  (Jer. III, 2. 3).

Miejsce, gdzie przebywa wszetecznica to miejsce rozpusty; — lecz to mało powiedzieć, że synagoga jest miejscem rozpusty i teatrem;

— jest ona ponadto  jaskinią zbójców i schronieniem dzikich bestii.

Gdyż powiedziane jest:

— [Jaskinią   zbójców   stał   się ten dom] (3), — Dom twój stał się dla mnie jaskinią hieny   (Jer. VII, 11),

— nie tylko dzikiego zwierzęcia, ale zwierzęcia nieczystego.

Czytaj dalej „Synagoga żydowska: siedlisko demonów”

FATIMSKI KSIĄDZ NICHOLAS GRUNER – Rozdział 1 : Gwiazdy w południe

fatima-priest-okc582adka_fatimapriest-com

FATIMSKI KSIĄDZ NICHOLAS GRUNER Fatima Priest = Ks. Nicholas Gruner

KSIĘGA I – KSIĄDZ I PROROCTWO
Część Pierwsza – Osobista
Rozdział 1 : Gwiazdy w południe

Przedmowa: Malachi Martin

W niezbyt dalekiej przyszłości, kiedy napisze się ostateczną historię XX wieku, — na pewno będzie powszechna zgoda na to, że punktem centralnym dramatu tego stulecia i kluczem do jego znaczenia dla wzajemnego poszanowania narodów, jak również dla zbawienia ludzkości, — było wydarzenie, które miało miejsce w pierwszym  dwudziestoleciu tego wieku, ale pozostało w większości niezauważone przez ogromną część mężczyzn i kobiet, i rozmyślnie odstawione na bok przez wielu,  których Boskim powołaniem było ogłoszenie początku publicznego panowania Maryi w historii narodów.

Tym kluczowym wydarzeniem był Cud Słońca w Fatimie 11 października 1917, (Portugalia).

Wielu dobrych i świętych mężczyzn i kobiet splotło swoje losy z tym Cudem w Fatimie,   każdy   wnosił  swój wkład, by wprowadzić Nabożeństwo, jakie według woli Boga,  ludzie powinni  mieć dla Dziewicy Maryi.

Nie znamy żadnego człowieka,  który odegrałby tak ważną rolę, jak ks. Nicholas Gruner w gorliwym głoszeniu  woli Bożej w tych ostatnich dniach ludzkości.

W ostatnich 30 latach tego stulecia,    —  podjęto zorganizowany wysiłek nie tylko  w zniekształcaniu znaczenia tego kluczowego wydarzenia w 1917 r.

— ale i unieważniania Boskiego nakazu,  od którego zależy bezpieczeństwo fizyczne milionów i wieczne zbawienie kolejnych milionów ludzi.

Jedyną żyjącą osobę wybraną przez Dziewicę na szczególnego świadka Cudu i interpretatora jego znaczenia, — 91-letnią s. Łucję, — odizolowano, szkalowano, błędnie cytowano, w jej imieniu fałszowano listy, i, — podejrzewamy, przynajmniej w jednym przypadku, — fałszywa s. Łucja udawała prawdziwą i żyjącą s. Łucję.

Największym Apostołem Orędzia Maryi — wbrew całkowitemu brakowi okazywania szacunku dla Królowej Nieba i zaniedbywania Jej nakazu  — jest ks. Gruner.

On cały czas przypomina każdemu — papieżowi, kardynałom, biskupom, księżom i świeckim, —  że Kościół w osobie papieża i biskupów, — nie spełnił nakazów Matki Bożej, — władze Kościoła nie poświęciły Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Dlatego trwa agonia Kościoła na świecie.

Czytaj dalej „FATIMSKI KSIĄDZ NICHOLAS GRUNER – Rozdział 1 : Gwiazdy w południe”

Grzech śmiertelny – zwłaszcza nieczystości – jest gorszy od samego piekła

Według zdania Świętych, — grzech jest gorszy od piekła. — Każdy bowiem grzech śmiertelny, a zwłaszcza nieczysty, jest prawdziwie piekłem.

Izajasz prorok powiada o Żydach, którzy popadli w grzechy nieczyste, — że poniżeni są aż do piekła.

Św. Hieronim pisze:

— „Zaiste wielkie to jest poniżenie, nie przynosi ono chwały, — ale jest skokiem do piekła, ze szczytu chwalebnego skromności, w otchłań wszeteczeństwa, w przepaść nieczystości”.

Św. Augustyn znowu mówi:

— „Równa się piekłu dom rozpustnicy, —  bo nikogo nie odpycha, każdego wstępującego wabi”.

Na innym miejscu tenże święty mówi, — że ci, którzy idą za swymi pożądliwościami, podobni są do Datana i Abirona, którzy żywcem zstąpili do piekła.

Czytaj dalej „Grzech śmiertelny – zwłaszcza nieczystości – jest gorszy od samego piekła”

O. Mateusz z Agnone: Opętani plują kamieniami i gadami – Święty Ojciec Pio liczy złe duchy

Egzorcysta o. Cyprian de Meo pokazuje kamień wypluty przez opętanego podczas egzorcyzmu. Aktualny następca o. Gabriela Amortha na stanowisku przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, opowiada o niemal 60 latach trudnej posługi i wsparciu jakie z nieba daje mu zmarły w opinii świętości współbrat.

Ojciec  Cyprian de Meo urodził się w Serracapriola w 1924 roku, jest kapucynem i niemal od 60 lat egzorcystą.

Obecnie pełni posługę w klasztorze w San Severo, niedaleko Foggi.

Jest wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kapucyna Ojca Mateusza z Agnone żyjącego w latach 1563-1616.

Publikuje książki teologiczne i jest jednym z największych włoskich egzorcystów, z bardzo długim stażem posługi i opinią autorytetu. 

Czytaj dalej „O. Mateusz z Agnone: Opętani plują kamieniami i gadami – Święty Ojciec Pio liczy złe duchy”

Wieczność – nadzieja wiernych i rozpacz grzeszników – św. Jan Maria Vianney

Cztery rzeczy stanowią szczęście dobrego chrześcijanina: krótkość życia, myśl o śmierci, sądzie i wieczności.  — Te same jednak prawdy przerażają bezbożnego, który zajmuje się tylko światem i jego sprawami.

A najpierw krótkość życia napełnia pociechą serce dobrego chrześcijanina, przypomina bowiem sobie, że jego trudy, smutki, prześladowania, pokusy, rozłączenie od Boga nie potrwają długo.

Jaka radość dla nas, bracia, kiedy pomyślimy, że wnet opuścimy ten świat, gdzie tak łatwo obrazić dobrego Boga i zasmucić miłosiernego Zbawcę, który dla nas tak wiele cierpiał! Czy ta myśl pozwoli nam przywiązać się do życia pełnego wszelakich nędz?

Czytaj dalej „Wieczność – nadzieja wiernych i rozpacz grzeszników – św. Jan Maria Vianney”

Pełnijmy posłanie Maryi Róży Duchownej!

Maryja Róża DuchownaObjawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 r. w szpitalu w Montichiari.

Pielęgniarka Pierina Gilli ujrzała kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota. — Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i pokorę.

Przy kolejnych objawieniach nakazywała szczególną modlitwę za osoby duchowne. Życzyła sobie również ustanowienia święta ku czci Róży Duchownej. Objawienia trwały do 1976 roku.

Figury z podobiznami Róży Duchownej są rozpowszechnione na całym świecie. — W wielu miejscach przy figurach działy się niewyjaśnione zjawiska: cuda, łzy, także krwawe, na figurze.

Czytaj dalej „Pełnijmy posłanie Maryi Róży Duchownej!”

Montichiari – Cudowne uwolnienia – opętanych

Niepokalane Serce Maryi

Pewna kobieta tak nerwowa i roztrzęsiona, że nie była już zdolna absolutnie do niczego, została nad źródłem uwolniona od niemego złego ducha.

Nikt nie mógł jej dotąd pomóc i nikt nie przypuszczał, także ona sama, że jest to opętanie przez niemego złego ducha.

Pewien 45-letni lotnik wojskowy przybył z symptomami opętania do Montichiari i został tu natychmiast i trwale uwolniony od demona.

Wstrząsające opowiadanie naocznego świadka

„8 grudnia 1970 r. udałem się z pewnym księdzem do Fontanelle, do źródła.

Tam spotkaliśmy dwie kobiety, które zdawały się być opętane. Były z okolic Mediolanu i przybyły w towarzystwie brata zakonnego i jednej kobiety.

Odmówiliśmy po cichu egzorcyzmy za te panie i błagaliśmy Matkę Bożą o pomoc, ale jedna z kobiet straciła panowanie nad sobą i zaczęła znieważać Matkę Najświętszą, której posąg stoi w kaplicy nad źródłem.

— Krzyczała:   —  »Ty… Ty…! Przez Ciebie i przez Twojego…  jestem oto potępiona!  Tylko przez Ciebie!  Tylko przez Ciebie!«

Kobieta ta pluła przy tym na statuę Matki Bożej i wyła jak pies. Nagle uderzyła z ogromną siłą głową o stół stojący przed statuą, na którym stały dwa flakony z kwiatami.

Czytaj dalej „Montichiari – Cudowne uwolnienia – opętanych”

Kardynał Hummes nie wyklucza homoseksualnych „małżeństw”

Kardynał Cláudio Hummes udzielił brazylijskiej gazecie wywiadu, w którym uniknął jasnej odpowiedzi na pytanie o ocenę homoseksualnych „małżeństw”. Stwierdził, że — nad tą kwestią powinien zastanowić się cały Kościół, należy wysłuchać zainteresowanych i znaleźć rozwiązanie dla wszystkich.

Tymczasem Boże Objawienie jest w tej materii jasne.

Emerytowany metropolita Sao Paulo, brazylijski kardynał Cláudio Hummes (dawny prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa) udzielił wywiadu brazylijskiemu dziennikowi „Zero Hora”. — Dziennikarka zapytała go o to, jak Chrystus – żyjąc w XX wieku – oceniłby propozycję instytucjonalizacji „małżeństw” osób tej samej płci.

Nie wiem, nie sformułuje tu żadnej hipotezy. Odpowiedzieć na to pytanie musi cały Kościół. Musimy uważać, by nie poruszać takich kwestii indywidualnie, bowiem to przynosi nam kolejne trudności w dochodzeniu do prawidłowego wniosku.

Czytaj dalej „Kardynał Hummes nie wyklucza homoseksualnych „małżeństw””

Satanistyczna symbolika logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

W czwartek,   3 lipca 2014 roku w samo południe w sali okna „papieskiego”, Pałacu  Biskupiego (Franciszkańska 3) w Krakowie   — metropolita krakowski kard. Dziwisz   zaprezentował  oficjalne  logo  oraz  modlitwę  XXXI Światowych Dni Młodzieży  w  Krakowie w  2016  roku. 

Symbolika  logotypu  ma łączyć w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat spotkania:

2. Logo ŚDM XXXI zaprez. przez Dziwisza_podlasie24.pl

Oficjalnie Logo XXXI ŚDM w Krakowie w 2016 r.  zaprezentowane przez kard. Dziwisza_podlasie24.pl

 A oto opis elementów symboliki Logo nadesłany wraz ze zdjęciem przez Czytelnika, Pana Mieczysława:

logo opis - p. MieczysławLogo – ukryta satanistyczna symbolika – nadesłał Pan Mieczysław

Czytaj dalej „Satanistyczna symbolika logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”