Wpływ szatana w świecie dzisiejszym. Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie.

Poglądajcie a podnieście głowy wasze, boć się przybliża odkupienie wasze”.
(Łk. XXI, 28).

„Diabeł, tłumaczy św. Grzegorz Wielki Papież, nazywa się bydlęciem i smokiem i ptakiem, gdyż w tych, których do zepsucia wiedzie, bydlęciem jest; w tych w których złość i chęć szkodzenia zapala, smokiem jest; w tych, których podnosi do pychy, ptakiem; w tych zaś, których jednocześnie i zepsucia i pychy i złości uczy, jest razem i bydlęciem i ptakiem i smokiem, słowem szkaradną bestią”…

Mężobójca człowieka w ogólności, boć przezeń to śmierć na świat przyszła. Toż nie ma skonu, którego by on nie był przyczyną, nie ma kropli krwi, która by nań nie spadała, nie ma zabicia, morderstwa, którego by on nie stał się podnietą i poradnikiem pierwszym. Otrucia, mordy, wojny, krwawe gladiatorów zapasy, ofiary ludzkie, ludożerstwo, – wszystko to rodem z niego. Morderca zwłaszcza dziecięcia, tak umiłowanego przez Chrystusa, on milionami poświęcał je swej nienawiści u wszystkich ludów Zachodu i Wschodu.

Czytaj dalej „Wpływ szatana w świecie dzisiejszym. Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie.”

Niebo żydów – Co jest niebo żydów? – O. Maksymilian Maria Kolbe

Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

Czytaj dalej „Niebo żydów – Co jest niebo żydów? – O. Maksymilian Maria Kolbe”

Katolicy nie wierzą w piekło !?

„Dogmat o piekle jest … wyobrażenie ludzi prymitywnych lub dziecinnych, które współczesny katolicyzm odrzuca”

Według badania CBOS z lutego 2015 w istnienie piekła wierzy 36% Polaków. W innych krajach katolickich jest jeszcze gorzej.

Na II Soborze Watykańskim idea piekła została prawie zupełnie pominięta. W tekstach Soboru słowo „piekło” nigdzie nie występuje i tylko jeden jedyny raz wzmiankuje się go niebezpośrednio pod określeniem „wiecznego ognia”1. O właściwej nauce o piekle nie napisano nic.

Czytaj dalej „Katolicy nie wierzą w piekło !?”

Franciszka: Bez względu na to, że ukrzyżowanie „uratuje” ludzkość, nie ma piekła

Według Franciszka  —  „bez względu na to, że ukrzyżowanie uratuje” ludzkość, piekła nie ma.

Katolików będących już myślami skierowanymi wysoko ku najświętszym dniom w roku, ściągnął na ziemię nagłówek  —  „Piekło nie istnieje, — mówi papież Franciszek.”

W wywiadzie dla włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfari papież Franciszek oświadczył, że nie pokutujący nie cierpią w piekle, ale po prostu „znikają”.

Jak zwykle, Watykan uśmierza spostrzeżenia i kontrowersyjne uwagi, nie tracąc niewiarygodności papieża jako nauczyciela wiary, ale kwestionując wiarygodność dziennikarza.

Czytaj dalej…

Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu

(…) Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu.

A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

Czytaj dalej „Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu”

Jezuici poprawiają Biblię – twierdzą, że szatan nie istnieje

„Największym kłamstwem Szatana jest wmówienie ludziom, że on , Szatan nie istnieje„ — ( J. Ratzinger – Benedykt XVI )

Szatan – przeciwnik, określany też jako diabeł – oszczerca, stworzenie duchowe, upadły anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu, nakłonił pierwszą parę ludzką do nieposłuszeństwa, przeciwnik i oszczerca prawdziwego Boga, pociągnął za sobą innych aniołów, zwanych odtąd demonami.

Biblijne dowody na istnienie Szatana:

— „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed   Panem,   że i szatan też poszedł z nimi. (7) I rzekł Bóg do szatana: — Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: — Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej” (Ks Hioba 1:6-7 BT)

Czytaj dalej „Jezuici poprawiają Biblię – twierdzą, że szatan nie istnieje”

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena


1.03.2017  (LifeSiteNews)

 Cztery lata temu,  —  13 marca 2013,  —  nieznany  argentyński kardynał został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego.

Kiedy   tego   marcowego   wieczoru   z  komina Kaplicy Sykstyńskiej wychodził biały  dym  oznaczający  wybór nowego papieża,   —  wierni katolicy na świecie chcieli zobaczyć kto będzie ich następnym liderem.

Nie wiedzieli,   —    ani   niemożliwe   było   by   wiedzieli,   —  jaki oczekiwał ich ogromny wstrząs .

Ale wielu wysokich rangą prałatów wiedziało. — Niektórym nawet wymsknęło się po wyborach, że istniała wpływowa grupa liberalnych kardynałów, których celem był wpływ na konklawe żeby wybrać Bergoglio.

Jeden kardynał nawet powiedział, że   —  był częścią tej grupy.   — Mówił o niej jako o „mafii”.

‚Mafia’ Św. Gallena

To  kardynał  Godfried   Danneels,    —   zaszczycony  staniem  obok   „papieża” Franciszka   na   balkonie w wieczór jego wyboru,   —    ujawnił istnienie grupy św. Gallena.

To Danneels nazwał ją „mafią” z powodu jej celu drastycznego zreformowania Kościoła   —  tak   —  by stał się „dużo bardziej nowoczesny”.

Nieformalna   grupa   pojawiła   się   mniej   więcej  w 1996.   —  Jej członkowie, —  w tym kardynałowie da Cruz Policarpo, Martini, Danneels, Murphy-O’Con- nor, Silvestrini, Husar, Kasper i Lehmann,

—  uważali, że będą mieć „znaczny wpływ” na przyszłe wybory papieskie,  jeśli każdy  z nich wykorzysta swoją sieć kontaktów,   —  jak   czytamy   w autoryzo- wanej   biografii   Danneelsa   z   pomocą   Jürgena  Mettepenningena i Karima Schelkensa.

Grupa rzekomo  straciła  na  znaczeniu w 2006   —  po fiasku  wyboru  prefero-wanego przez nią kandydata na konklawe w 2005.

Choć grupę oskarżano o zaangażowanie   w   spisek,  —   który doprowadził  do rezygnacji   papieża   Benedykta,   —    tym roszczeniom zaprzeczył były  biskup Św. Gallena,   —  Ivo Fürer.

Czytaj dalej „Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena”

Przestańmy liczyć się z względami tego świata

______________________________________________________

Samo   nazywanie   Go  [Pana Jezusa]  „Panem”  —  z pewnością nas nie zbawi. Wyraźnie powiada:

—  „Nie każdy, kto mi mówi panie, panie, będzie zbawiony, lecz tylko ten, kto pełni sprawiedliwość

(Mt 7, 21).

Tak   więc,   bracia,  czynami  mamy  Go  wyznawać:   — miłując się wzajemnie, unikając   cudzołóstwa,   obmowy,   zazdrości,   zachowując  wstrzemięźliwość, świadcząc miłosierdzie, czyniąc dobrze.  

— Tak tylko postępując, nigdy zaś przeciwnie,   — wyznajemy Go.

Nie   wolno   nam   bać się ludzi więcej niż Boga.   — Właśnie dlatego rzekł Pan:

— „Gdybyście  wszyscy razem spoczywali na piersi mojej, a nie zachowy- wali przykazań moich, odrzucę was i rzeknę wam:

— odejdźcie ode mnie,   nie  znam was, nie wiem skąd jesteście wy, którzy pełnicie nieprawość” .

Toteż  przestańmy, bracia, liczyć się z jakimikolwiek względami tego świata, w którym   odbywamy   doczesną   pielgrzymkę;   — nie lękajmy się wyobcowania zeń,   — lecz pełnijmy wolę Tego, Który nas powołał.

Czytaj dalej „Przestańmy liczyć się z względami tego świata”

Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!

Message to Poland Part 1: Steps of Francis Bergoglio towards destruction of the papacy and the Church (+ Polish version)

_____________________________________________________________

Słowo dla Polski Część 1:

Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła

8.1.2017

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. — Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła.

Polak,   prof.   Kobyliński, —  (prof. dr habilitowany  Andrzej Kobyliński; etyk z Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie —  jest posoborowym „otwartym księdzem” — emjot)   — w telewizji z entuzjazmem powiedział:

„I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

—   To   wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć  poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.

,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu,   stolicy   apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne.    

— Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem…“

Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.

Czytaj dalej „Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!”