Franciszka: Bez względu na to, że ukrzyżowanie „uratuje” ludzkość, nie ma piekła

Według Franciszka  —  „bez względu na to, że ukrzyżowanie uratuje” ludzkość, piekła nie ma.

Katolików będących już myślami skierowanymi wysoko ku najświętszym dniom w roku, ściągnął na ziemię nagłówek  —  „Piekło nie istnieje, — mówi papież Franciszek.”

W wywiadzie dla włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfari papież Franciszek oświadczył, że nie pokutujący nie cierpią w piekle, ale po prostu „znikają”.

Jak zwykle, Watykan uśmierza spostrzeżenia i kontrowersyjne uwagi, nie tracąc niewiarygodności papieża jako nauczyciela wiary, ale kwestionując wiarygodność dziennikarza.

Czytaj dalej…

Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu

(…) Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu.

A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

Czytaj dalej „Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu”

Jezuici poprawiają Biblię – twierdzą, że szatan nie istnieje

„Największym kłamstwem Szatana jest wmówienie ludziom, że on , Szatan nie istnieje„ — ( J. Ratzinger – Benedykt XVI )

Szatan – przeciwnik, określany też jako diabeł – oszczerca, stworzenie duchowe, upadły anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu, nakłonił pierwszą parę ludzką do nieposłuszeństwa, przeciwnik i oszczerca prawdziwego Boga, pociągnął za sobą innych aniołów, zwanych odtąd demonami.

Biblijne dowody na istnienie Szatana:

— „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed   Panem,   że i szatan też poszedł z nimi. (7) I rzekł Bóg do szatana: — Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: — Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej” (Ks Hioba 1:6-7 BT)

Czytaj dalej „Jezuici poprawiają Biblię – twierdzą, że szatan nie istnieje”

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena


1.03.2017  (LifeSiteNews)

 Cztery lata temu,  —  13 marca 2013,  —  nieznany  argentyński kardynał został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego.

Kiedy   tego   marcowego   wieczoru   z  komina Kaplicy Sykstyńskiej wychodził biały  dym  oznaczający  wybór nowego papieża,   —  wierni katolicy na świecie chcieli zobaczyć kto będzie ich następnym liderem.

Nie wiedzieli,   —    ani   niemożliwe   było   by   wiedzieli,   —  jaki oczekiwał ich ogromny wstrząs .

Ale wielu wysokich rangą prałatów wiedziało. — Niektórym nawet wymsknęło się po wyborach, że istniała wpływowa grupa liberalnych kardynałów, których celem był wpływ na konklawe żeby wybrać Bergoglio.

Jeden kardynał nawet powiedział, że   —  był częścią tej grupy.   — Mówił o niej jako o „mafii”.

‚Mafia’ Św. Gallena

To  kardynał  Godfried   Danneels,    —   zaszczycony  staniem  obok   „papieża” Franciszka   na   balkonie w wieczór jego wyboru,   —    ujawnił istnienie grupy św. Gallena.

To Danneels nazwał ją „mafią” z powodu jej celu drastycznego zreformowania Kościoła   —  tak   —  by stał się „dużo bardziej nowoczesny”.

Nieformalna   grupa   pojawiła   się   mniej   więcej  w 1996.   —  Jej członkowie, —  w tym kardynałowie da Cruz Policarpo, Martini, Danneels, Murphy-O’Con- nor, Silvestrini, Husar, Kasper i Lehmann,

—  uważali, że będą mieć „znaczny wpływ” na przyszłe wybory papieskie,  jeśli każdy  z nich wykorzysta swoją sieć kontaktów,   —  jak   czytamy   w autoryzo- wanej   biografii   Danneelsa   z   pomocą   Jürgena  Mettepenningena i Karima Schelkensa.

Grupa rzekomo  straciła  na  znaczeniu w 2006   —  po fiasku  wyboru  prefero-wanego przez nią kandydata na konklawe w 2005.

Choć grupę oskarżano o zaangażowanie   w   spisek,  —   który doprowadził  do rezygnacji   papieża   Benedykta,   —    tym roszczeniom zaprzeczył były  biskup Św. Gallena,   —  Ivo Fürer.

Czytaj dalej „Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena”

Przestańmy liczyć się z względami tego świata

______________________________________________________

Samo   nazywanie   Go  [Pana Jezusa]  „Panem”  —  z pewnością nas nie zbawi. Wyraźnie powiada:

—  „Nie każdy, kto mi mówi panie, panie, będzie zbawiony, lecz tylko ten, kto pełni sprawiedliwość

(Mt 7, 21).

Tak   więc,   bracia,  czynami  mamy  Go  wyznawać:   — miłując się wzajemnie, unikając   cudzołóstwa,   obmowy,   zazdrości,   zachowując  wstrzemięźliwość, świadcząc miłosierdzie, czyniąc dobrze.  

— Tak tylko postępując, nigdy zaś przeciwnie,   — wyznajemy Go.

Nie   wolno   nam   bać się ludzi więcej niż Boga.   — Właśnie dlatego rzekł Pan:

— „Gdybyście  wszyscy razem spoczywali na piersi mojej, a nie zachowy- wali przykazań moich, odrzucę was i rzeknę wam:

— odejdźcie ode mnie,   nie  znam was, nie wiem skąd jesteście wy, którzy pełnicie nieprawość” .

Toteż  przestańmy, bracia, liczyć się z jakimikolwiek względami tego świata, w którym   odbywamy   doczesną   pielgrzymkę;   — nie lękajmy się wyobcowania zeń,   — lecz pełnijmy wolę Tego, Który nas powołał.

Czytaj dalej „Przestańmy liczyć się z względami tego świata”

Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!

Message to Poland Part 1: Steps of Francis Bergoglio towards destruction of the papacy and the Church (+ Polish version)

_____________________________________________________________

Słowo dla Polski Część 1:

Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła

8.1.2017

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. — Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła.

Polak,   prof.   Kobyliński, —  (prof. dr habilitowany  Andrzej Kobyliński; etyk z Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie —  jest posoborowym „otwartym księdzem” — emjot)   — w telewizji z entuzjazmem powiedział:

„I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

—   To   wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć  poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.

,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu,   stolicy   apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne.    

— Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem…“

Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.

Czytaj dalej „Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!”

Nie łudźcie się!

blog_py_3446108_3986736_tr_big_0Przedstawiam   zdjęcie   ołtarza   z   kościoła   w   Miasteczku   Śląskim,   przed   którym   modlił się i składał Ofiarę Mszy św. Wszechczasów Ks.Teodor Christoph.

Dzięki łaskom płynącym ze Mszy św. Wszechczasów zasłynął swoją pobożnością i można porównać Go do patrona proboszczów św. Jana Vianeya.

Gdy do św. Jana Vianeya przyszedł zmartwiony konfrater po radę, co ma robić, bo jeden z powierzonych mu parafian jest głuchy na prośby i na groźby, Święty zapytał go:   —  A czy ty próbowałeś za niego pościć?

Dzisiaj takie słowa jak:   —  pobożność, dobre uczynki, pokuta, nawracanie, łaska uświęcająca i uczynkowa, bojaźń Boża, naśladowanie Pana Jezusa, zaparcie się siebie, cnoty, umartwienia, ofiara, Niebo, Czyściec, piekło, diabeł, heretyk, dogmaty i wiele innych   —  są na indeksie słów nieznanych w „Kościele” posoborowym,

—  gdzie liczy się tylko:   —  pokój na świecie, dialog ekumeniczny,  

—  a jedynymi dokumentami Kościoła są dokumenty Soboru Watykańskiego II i Nauczanie Jana Pawła II.

Czytaj dalej „Nie łudźcie się!”

Rzeczy ostateczne – „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

†††

Żyjemy w czasach, w których nawet wielu pobożnych katolików nie zaprząta sobie głowy myślami o śmierci, sądzie szczegółowym, Niebie, Czyśćcu, Piekle czy sądzie ostatecznym.

Tymczasem prawda o rzeczach ostatecznych jest potrzebna dla naszego zbawienia. — Warto sobie uświadomić, że nasze wybory, decyzje, czyny, słowa, dążą ku dobru albo ku złu i mają wpływ na naszą wieczność.

Dlatego trzeba nam ciągle przypominać prawdę o rzeczach ostatecznych, aby ratować siebie oraz bliźnich.

Sąd szczegółowy

Kościół Święty uczy, że po śmierci człowieka dusza przechodzi sąd, zwany szczegółowym.

Jako że życie doczesne jest czasem próby dla każdego z nas,  — oczywiste jest więc, że po nim powinien nastąpić sąd, który określi, czy dana osoba zasłużyła na nagrodę, czy na karę.

Czytaj dalej „Rzeczy ostateczne – „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27)”

Niebo żydów – jest to Piekło – O. Maksymilian M. Kolbe

nasi wrogowie złożyli donos _M.M.Kolbe_pch24.pl

Christus Deus noster

Niebo żydów – O. Maksymilian M. Kolbe

Co jest Niebo żydów?

maximilian-kolbe-patronem-internetuZobaczmy   teraz,  jak wygląda Niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują.

Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w Niebie żydowskim?

On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu.

A więc w Niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie.   — A więc jest to Piekło.

W Niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję.  — A więc jest to Piekło.

Czytaj dalej „Niebo żydów – jest to Piekło – O. Maksymilian M. Kolbe”

Obecny kryzys w kontekście dziejów Kościoła – De Mattei

mid_43174Giotto / Navicella

W Ewangeliach Jezus Chrystus używa licznych metafor by opisać założony przez siebie Kościół.  

—  Jedną z najczęstszych jest metafora łodzi zagrożonej przez burzę.

Obraz   ten   jest   często   wykorzystywany   przez   Ojców Kościoła  i świętych – Kościół przedstawia się jako barkę na wzburzonym morzu, otoczoną groźnymi falami i błyskawicami, a mimo to utrzymującą się na powierzchni.

Dobrze znana jest też ewangeliczna scena uspokojenia przez Chrystusa burzy nad Jeziorem Tyberiadzkim.

Gdy papiestwo przeniosło się do Awinionu,   —  Giotto di Bondone, uwiecznił świętego Piotra na wstrząsanej nawałnicą barce,   —  na mozaice zdobiącej Bazylikę Świętego Piotra.

W czasie Wielkiego Postu święta Katarzyna ze Sieny ślubowała przychodzić każdego ranka modlić się pod tym obrazem.

Pewnego dnia, 29 stycznia 1380 roku,   —  mniej więcej w czasie Nieszporów, —  Katarzyna mocno pogrążyła się w modlitwie, a Jezus zstąpił z mozaiki i wręczył jej stery uwiecznionej na mozaice barki – Kościoła.

Ciężar przygniótł Świętą tak mocno, że natychmiast padła nieprzytomna na ziemię.  

—  To była ostatnia wizyta przy tym wizerunku świętej Katarzyny, która wciąż zwracała się do papieża by kierował Łodzią Piotrową bez strachu.

Przez dwa tysiące lat swej historii, ta mistyczna Łódź dzielnie pokonywała kolejne burze i sztormy.

Czytaj dalej „Obecny kryzys w kontekście dziejów Kościoła – De Mattei”