List apostolski „Candor lucis aeternae” Ojca Świętego Franciszka w VII stulecie śmierci Dantego Alighieri

Dante Alighieri, Domenico di Michelino, Katedra Santa Maria del Fiore, Florencja. / Wikipedia
Dante Alighieri, Domenico di Michelino, Katedra Santa Maria del Fiore, Florencja. / Wikipedia

LIST APOSTOLSKI
CANDOR LUCIS AETERNAE
OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA
W
VII STULECIE ŚMIERCI
DANTEGO ALIGHIERI

Blask wiecznego Światła, Słowo Boże stało się ciałem z Dziewicy Maryi, gdy na zwiastowanie Anioła odpowiedziała: „Oto ja” (por. Łk 1, 38). Dzień, w którym liturgia celebruje tę niewypowiedzianą tajemnicę, jest również szczególnie znaczący w dziejach historycznych i literackich Największego Poety, Dantego Alighieri, proroka nadziei i świadka tęsknoty za nieskończonością, tkwiącej w ludzkim sercu. Z tej okazji, i ja pragnę przyłączyć się do licznego chóru tych, którzy chcą uczcić jego pamięć w siedemsetną rocznicę jego śmierci Czytaj dalej „List apostolski „Candor lucis aeternae” Ojca Świętego Franciszka w VII stulecie śmierci Dantego Alighieri”

O szczęściu

Gwiaździsta noc, Vincent van Gogh (reprod.)

Samo słowo „szczęście” jest każdemu z nas na pewno miłe, gdyż – usłyszane czy wypowiedziane – kojarzy się z przyjemnością i wywołuje w człowieku jakieś wewnętrzne ciepłe uczucie. Pragnienie szczęścia było w ludziach od początku ich istnienia. Święty Tomasz z Aqwinu napisał, że człowiek stworzony został jak strzała, ukierunkowana ku szczęściu.

Czytaj dalej „O szczęściu”

NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW?

Bez wątpienia jednym z pierwszych tekstów biblijnych, w których wyraźnie zarysowuje się idea godności człowieka jest opis stworzenia, w którym mówi się o wizerunku Boga odbitym w ludzkiej naturze. Godność ta została częściowo utracona przez upadek pierwszych rodziców, a w konsekwencji także przez każdy grzech, który zaciera Boży obraz w człowieku.

Czytaj dalej „NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW?”

O ŚMIERCI

The death of the righteous man and the death of the sinner, illustration from a pictorial catechism, end of nineteenth century (colour litho); by French School, (19th century); colour lithograph; Private Collection; Archives Charmet; French, out of copyright

Śmierć jak wiemy, to narodziny nasze do nieba. Jeśli się do niej należycie przygotujemy, będzie ona zakończeniem podróży, przypłynięciem do portu, końcem doświadczeń, chwilą nagrody. Ustanie nasz wzrost na ziemi. Przeniesieni do nieba i w niem uwielbieni, zachowamy przez całą wieczność ten stopień chwały, na który zasłużyliśmy w czasie naszego pobytu na ziemi.

Nie traćmy zatem ani chwilki czasu, ani też żadnej sposobności; wieczność od tego zależy.

Pismo św. daje nam za przykład mrówki. Przedziwną jest ich zmyślność jak wszystkie razem współpracują nad budową swego mrowiska, które stanowi dla nich jakby cytadelę.

Noga człowieka, kopyto zwierzęcia może w jednej chwili zniszczyć całą ich pracę, ale ani na chwilę jej nie zaprzestają, są niezmordowane, zaczynają na nowo ile razy zachodzi tego potrzeba.

Czytaj dalej „O ŚMIERCI”

Na dzień Wszystkich Świętych

Tous-les-Saints_004KRÓTKI WYKŁAD
ŚWIĘTYCH EWANGELIJ
NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU

KS. PIOTR XIMENES

Na dzień Wszystkich Świętych

Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 5

Widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego, a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach zawarł treść całego prawa, i zostawił nam w krótkości obraz wszystkich cnót, o które się starać powinniśmy dla osiągnienia żywota wiecznego. Wykonanie tych cnót, uczyniło świętymi tych wszystkich ludzi, których dzisiaj uroczystość obchodzimy. Wejdźmyż więc w ich rozbiór dla zrozumienia ich dokładnego, i przystosowania ich do życia naszego.

Czytaj dalej „Na dzień Wszystkich Świętych”

Niebo żydów – Co jest niebo żydów? – O. Maksymilian Maria Kolbe

Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

Czytaj dalej „Niebo żydów – Co jest niebo żydów? – O. Maksymilian Maria Kolbe”

Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu

(…) Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu.

A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

Czytaj dalej „Kazanie św. Maksymiliana Marii Kolbe na Dzień Judaizmu”

Przestańmy liczyć się z względami tego świata

______________________________________________________

Samo   nazywanie   Go  [Pana Jezusa]  „Panem”  —  z pewnością nas nie zbawi. Wyraźnie powiada:

—  „Nie każdy, kto mi mówi panie, panie, będzie zbawiony, lecz tylko ten, kto pełni sprawiedliwość

(Mt 7, 21).

Tak   więc,   bracia,  czynami  mamy  Go  wyznawać:   — miłując się wzajemnie, unikając   cudzołóstwa,   obmowy,   zazdrości,   zachowując  wstrzemięźliwość, świadcząc miłosierdzie, czyniąc dobrze.  

— Tak tylko postępując, nigdy zaś przeciwnie,   — wyznajemy Go.

Nie   wolno   nam   bać się ludzi więcej niż Boga.   — Właśnie dlatego rzekł Pan:

— „Gdybyście  wszyscy razem spoczywali na piersi mojej, a nie zachowy- wali przykazań moich, odrzucę was i rzeknę wam:

— odejdźcie ode mnie,   nie  znam was, nie wiem skąd jesteście wy, którzy pełnicie nieprawość” .

Toteż  przestańmy, bracia, liczyć się z jakimikolwiek względami tego świata, w którym   odbywamy   doczesną   pielgrzymkę;   — nie lękajmy się wyobcowania zeń,   — lecz pełnijmy wolę Tego, Który nas powołał.

Czytaj dalej „Przestańmy liczyć się z względami tego świata”

Nie łudźcie się!

blog_py_3446108_3986736_tr_big_0Przedstawiam   zdjęcie   ołtarza   z   kościoła   w   Miasteczku   Śląskim,   przed   którym   modlił się i składał Ofiarę Mszy św. Wszechczasów Ks.Teodor Christoph.

Dzięki łaskom płynącym ze Mszy św. Wszechczasów zasłynął swoją pobożnością i można porównać Go do patrona proboszczów św. Jana Vianeya.

Gdy do św. Jana Vianeya przyszedł zmartwiony konfrater po radę, co ma robić, bo jeden z powierzonych mu parafian jest głuchy na prośby i na groźby, Święty zapytał go:   —  A czy ty próbowałeś za niego pościć?

Dzisiaj takie słowa jak:   —  pobożność, dobre uczynki, pokuta, nawracanie, łaska uświęcająca i uczynkowa, bojaźń Boża, naśladowanie Pana Jezusa, zaparcie się siebie, cnoty, umartwienia, ofiara, Niebo, Czyściec, piekło, diabeł, heretyk, dogmaty i wiele innych   —  są na indeksie słów nieznanych w „Kościele” posoborowym,

—  gdzie liczy się tylko:   —  pokój na świecie, dialog ekumeniczny,  

—  a jedynymi dokumentami Kościoła są dokumenty Soboru Watykańskiego II i Nauczanie Jana Pawła II.

Czytaj dalej „Nie łudźcie się!”

Modlitwy o dobrą śmierć i za dusze wiernych zmarłych

wszyscy-swiec_cerkiew-pli

†††

MODLITWA ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH

Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od mąk piekielnych i od głębokiej otchłani. Ustrzeż je od paszczy lwa srogiego; niechże ich nie pochłania przepaść, niechaj nie wpadną w ciemności.

A Chorąży święty Michał niech je wprowadzi do błogosławionej światłości, którą obiecałeś niegdyś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen.  (Z Mszału Rzymskiego.)

sw-michal_forumdlazycia-wordpress-com

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece.

Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.

Za; http://bractwomodlitewne.blogspot.com/2015/10/modlitwa-o-dobra-smierc.html