Modlitwy o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

Z   okazji   tzw.  „tygodnia modlitw o jedność chrześcijan”,   —  przypominamy, czego zawsze na ten temat nauczał nas Kościół:

—    „Wyklinamy   wszystkich   odstępców   od   wiary   chrześcijańskiej   i wszystkich   heretyków   razem   i   każdego   z   osobna, — jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.” 

~ Papież Pius IX – Konstytucja Apostolicae Sedis.

Módlmy się o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

MODLITWA

Za wykorzenienie herezji

Tekst uwspółcześniony:

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby któraś dusza zginęła; wejrzyj okiem miłosiernym na ludzi, zdradą czartowską zwiedzionych, aby kacerską złość złożywszy, błądzące serca ich opamiętały się, i do prawdziwej Twojej wrócili się Jedności. Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła Katolickiego Apostolskiego. Amen.

Czytaj dalej „Modlitwy o nawrócenie heretyków i schizmatyków!”

ANGELUS en latin chanté

Assyrian Chaldean

Zwiastowanie — Radość  w Niebie / Pinterest

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela   do   miasta  w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem  Józef,  z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

28 Anioł wszedł do Niej i rzekł:   —  „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.

29 Ona   zmieszała   się   na   te   słowa   i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

30 Lecz Anioł   rzekł   do   Niej:   —  „Nie bój się, Maryjo,   znalazłaś bowiem łaskę u Boga.   31   Oto   poczniesz   i porodzisz Syna, Któremu  nadasz Imię Jezus.   32 Będzie   On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

33 Będzie   panował   nad   domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

34 Na to Maryja rzekła do Anioła: —    „Jakże  się to stanie, skoro nie znam męża?”

35 Anioł   Jej   odpowiedział:    —  „Duch   Święty   zstąpi   na   Ciebie   i moc Najwyższego osłoni Cię.   Dlatego   też   Święte,   które  się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

38 Na to rzekła Maryja: —  „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Św. Łukasz Ewangelista

pinterest.com

Niedziela pierwsza Wielkiego Postu – WEDŁUG Postylli Katolickiej Większej KS. JAKUBA WUJKA SI

Niedziela pierwsza Wielkiego Postu

WEDŁUG

 Postylli Katolickiej Większej

KS. JAKUBA WUJKA SI

––––––––the-temptation-on-the-mount-duccio-di-buoninsegna-_-artbible-org4The Temptation on the Mount, Duccio di Buoninsegna /.artbible.org

W Ewangelii dzisiejszej Chrystus Pan nie już słowem Swoim, ale własnym przykładem nas uczy, jaką bronią mamy zwalczać nieprzyjaciela dusz naszych i wszelkie pokusy.   —  Zastanówmy się nad tym nieco uważniej.

Był zawiedziony Jezus na puszczę od Ducha, aby był kuszony od diabła.

Nie sam Chrystus Swoją ludzką wolą udał się na puszczę, ale był tam zawiedziony od Ducha Świętego.

Jest w tym ważna dla nas nauka, —  mianowicie, —  abyśmy spraw i przedsięwzięć   naszych   nie   rozpoczynali   lekkomyślnie,  kierując się tym, co bardziej dogadza własnej pysze, chciwości lub zmysłowości, —  ale we wszystkim oglądając się na wolę Bożą.

Gdy zaś wola Boża zakryta jest przed nami,   —  należy prosić Ducha Świętego o oświecenie i radzić się ludzi rozumnych i bogobojnych, —  a Pan Bóg tym, którzy szczerze szukają Jego woli, nie pozwoli zejść na manowce.

– Chrystus był zawiedziony na puszczę.   —  Ma i człowiek swoją puszczę, na którą go Duch Święty prowadzi.

Cóż to za puszcza?   —  Dawni pustelnicy uciekali od świata na miejsca osobne, aby ich świat nie zbałamucił i swymi ułudami od Boga nie odwiódł.

Ty, chrześcijaninie, na taką puszczę nie pójdziesz, bo choćbyś chciał, nie możesz opuścić żony, dziatek, starych rodziców, gospodarstwa lub urzędu swego.

Ależ   za   to   taką   puszczą   jest    dla   ciebie uciekanie od okazji grzechowych,   — pokuta   święta,   unikanie  obrazy Bożej, odwracanie oczu od marności   świata,  powściąganie języka, powstrzymywanie się od towarzystwa ludzi przewrotnych, modlitwa, umartwienie i praca, aby cię nieprzyjaciel twej duszy nie zastał próżnującym.

Na taką puszczę Duch Święty rad nas wywodzi i chce, abyśmy na niej wszyscy Panu Bogu służyli.

Nie obejdzie się tu wprawdzie bez pokus, boć czart tych właśnie nagabywa, którzy chcą stać wiernie przy woli Bożej i strzec przykazań Boskich; lecz obawiać się ich zbytnio nie potrzebujemy, ponieważ Zbawiciel dał nam oręż do ręki i nauczył, jak nim zwyciężać podniety grzechowe.

Czytaj dalej „Niedziela pierwsza Wielkiego Postu – WEDŁUG Postylli Katolickiej Większej KS. JAKUBA WUJKA SI”

Marzec – poświęcony czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

jozef_met

Św. Józef  – Patron Kościoła i dobrej śmierci

Marzec   –   poświęcony   czci   św.   Józefa   Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

03wa-jpg1

 Intencja na marzec

03wb-jpg2

 Modlitwy poranne i wieczorne w rodzinach

Podstawą życia chrześcijańskiego jest codzienna modlitwa.  — Nie może długo żyć po chrześcijańsku ten, kto zaniedbuje modlitwy, tak jak umrzeć musi z głodu każdy, kto by zupełnie pokarmu doczesnego zaniechał.

A co się tyczy zbawienia wiecznego, to jednogłośnie mówią Ojcowie św.,  że

—  kto się modli, zbawiony będzie, kto się nie modli, nie będzie zbawiony. 

Dlatego w chrześcijańskich rodzinach od niepamiętnych czasów kwitnie święty   zwyczaj,   że   tak   jak  pokarmem doczesnym cała rodzina wspólnie się zasila, tak i modlitwę, zwłaszcza poranną i wieczorną, wszyscy domowi razem odmawiają. 

Czytaj dalej „Marzec – poświęcony czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny”