VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Speyerer Evangelistar – Cod. Bruchsal 1 – digital.blb-karlsruhe.de

Niedziela miłości? Patrząc na czytania tej niedzieli tak chyba powinna się nazywać. Przynajmniej w roku B. Od świadectw spotkań z Jezusem w kolejnych Ewangeliach niedzieli przeszliśmy już dwa tygodnie temu do przypomnienia najważniejszych nauk Jezusa. Tych z jego mowy pożegnalnej. Dziś kolej na następną.

Czytaj dalej „VI NIEDZIELA WIELKANOCNA”

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

( 8 Błogosławieństw cz. 2)

Na drodze prowadzącej do szczęścia spotykamy kolejny drogowskaz. Błogosławieni miłosierni. Kim jest człowiek miłosierny ? W czym się wyraża się jego-nasze miłosierdzie ? Dlaczego miłosierdzie jest drogą do szczęścia?

Z tymi pytaniami po raz kolejny wychodzimy na spotkanie ze Słowem Bożym.

Kiedy myślę o wzorze człowieka miłosiernego, przychodzi mi na myśl miłosierny Samarytanin z przypowieści Jezusa, opowiedzianej przez ewangelistę Łukasza.

Czytaj dalej „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

„Biada tym, co zło nazywają dobrem…” (Iz 5,20-23)

Kto otworzy się na Miłosierdzie Boże ten wzniesie swego ducha tam, gdzie siła zwycięstwa już nie pochodzi od ludzkiej przemyślności, tylko od Bożej Miłości. Na wyciągnięcie dłoni… Serce Jezusa Konającego… zbawienie ufającym Tobie…

„Biada tym, co zło nazywają dobrem, a dobro – złem;
którzy ciemność uważają za światłość,
a światło – za ciemność,
którzy gorycz uważają za słodycz,
a słodycz za gorycz!

Biada tym, którzy samych siebie uważają za mądrych
i są rozsądni w swych oczach!

Biada tym, którzy dzielni są w piciu wina
i mocni w mieszaniu napojów;
tym, co za dar przekupny uniewinniają złoczyńcę,
a odmawiają słusznych praw sprawiedliwym!”

Iz 5,20-23

Cud Miłosierdzia Bożego? Promienie świetlne z obrazu Bożego Miłosierdzia podczas Mszy [video]

W niedzielę Miłosierdzia Bożego [22 kwietnia b.r.] ks. José Guadalupe Aguilera Murillo z kościoła katolickiego San Isidro Labrador w Querétaro [ Meksyk], odprawiał Mszę w intencji ustąpienia pandemii koronawirusa transmitowaną na żywo przez video. Podczas transmisji wystąpiło jednak coś nieoczekiwanego.

Czytaj dalej „Cud Miłosierdzia Bożego? Promienie świetlne z obrazu Bożego Miłosierdzia podczas Mszy „

Paradoksy miłości

Kto chce ofiarować miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Oczywiście, człowiek może – jak mówi nam Chrystus – stać się źródłem, z którego wypływają rzeki żywej wody. Lecz aby stać się takim źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wypływa miłość samego Boga. –  Benedykt XVI

Czytaj dalej „Paradoksy miłości”

Nadzieja tylko w miłosierdziu Pana – Św. Grzegorz Wielki: Pisma

,,Wiadomo nam dobrze, jak wielkie trapią was kłopoty tego świata. Ponieważ jednak dla tych, którzy są w największym ucisku, jedyną pociechą jest miłosierdzie Stwórcy, w Nim dajcie swą nadzieję, do Niego zwracajcie się całą duszą. Na kogo chce, sprawiedliwie dopuszcza utrapienie i uwolni tego, kto Mu ufa; Jemu więc dzięki czyńcie i cierpliwie znoście, cokolwiek zostało na was zesłane. Jest bowiem prawego umysłu nie tylko w pomyślności błogosławić Boga, ale także chwalić Go w przeciwnościach.

Czytaj dalej „Nadzieja tylko w miłosierdziu Pana – Św. Grzegorz Wielki: Pisma”

Miłość bliźniego – miłosierdzie: św. Leon Wielki

Miłosierdzie św. Antoniego

Miłość bliźniego – miłosierdzie : św. Leon Wielki

Jeśli   wiernie,   najmilsi,  i mądrze rozważymy historię naszego stworzenia, to znajdziemy   człowieka na obraz Boży stworzonego, aby był naśladowcą swego Stworzyciela:  

—  i   taką   odnajdziemy naturalną godność naszego rodzaju, że w nas samych, jak   w   jakimś   lustrze,   rozbłyska   obraz   Boskiej   łaskawości,   do której też codziennie   wzywa   nas łaska Zbawiciela, by to, co utracone zostało w Adamie pierwszym, podniesione zostało w drugim.

Przyczyna   bowiem   zbawienia   naszego   nie  inna jest, jak tylko miłosierdzie Boga;

—   Którego   nie   umiłowalibyśmy,  jeśliby On sam pierwej nas nie umiłował, a ciemności niewiedzy naszej nie oświeciłby blaskiem swej prawdy.

Co obwieszczając przez proroka swego Izajasza, mówi Pan:

—   powiodę   ślepców  drogą,   której nie znają, i ścieżkami niewidocznymi dam   im   pójść:   ciemności  ich uczynię światłem, a to, co krzywe, uczynię prostym.

Czytaj dalej „Miłość bliźniego – miłosierdzie: św. Leon Wielki”

PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najśw. Serce Jezusa_nk.pl

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny

BP OLIVER ORAVEC

 PIERWSZE PIĄTKI
Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zadośćuczynienie za nasze grzechy

Przedmiotem święta i w ogólności nabożeństwa do Boskiego Serca jest samo cielesne, ludzkie serce Pana Jezusa. Ponieważ jest istotowo zjednoczone z drugą osobą Boską, toteż jest człowieczym sercem samego Boga i jest jednocześnie symbolem oraz siedzibą niezmiernej miłości naszego Odkupiciela do rodzaju ludzkiego. Tą miłością otoczył nas Pan Jezus, abyśmy także i my Go podobnie kochali, Jego czcili i wielbili.

Nabożeństwo to sięga swymi początkami aż na Kalwarię, kiedy to żołnierz włócznią otworzył bok Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła krew i woda. W ten sposób Zbawiciel otworzył Swe Serce jako źródło Swej miłości.

Na przestrzeni wieków żyło wielu świętych, czcicieli Boskiego Serca, w którym to znajdowali ukojenie swoich trudów. (*)

Najwięcej  o tym pięknym nabożeństwie przekazała nam św. Małgorzata Maria Alacoque,  której w latach 1673-75 sam Zbawiciel osobiście się objawiał.

Pan Jezus powiedział jej między innymi:

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom… Ono pragnie rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych dusz z przepaści zguby”.

Czytaj dalej „PIERWSZE PIĄTKI – Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa”