PROŚBA O MODLITWĘ PRZEBŁAGALNĄ I POST ZA ZNIEWAŻENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

„Gdy zaczynamy pojmować rzeczywistość Najświętszej Eucharystii, a mianowicie to, że jest ona Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Chrystusa, daną człowiekowi jako Niebiański Chleb podtrzymujący go duchowo przy życiu w jego ziemskiej pielgrzymce i będący obietnicą jego ostatecznego przeznaczenia do udziału w Niebieskiej Uczcie Weselnej Baranka, zaczynamy również rozumieć głęboką cześć, z jaką należy traktować i przyjmować Najświętszą Eucharystię.

Dlatego przez stulecia wierni upadali na kolana w obecności Najświętszego Sakramentu i klęczeli w adoracji przed Rzeczywistą Obecnością naszego Pana w Najświętszej Eucharystii.

Raymond Leo kard. Burke, przedmowa do „Corpus Christi”.

Czytaj dalej „PROŚBA O MODLITWĘ PRZEBŁAGALNĄ I POST ZA ZNIEWAŻENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”

Spotkanie rabinów i kardynałów w Domus Galilaeae w Ziemi Świętej w maju 2015 r. |Hulali po polu i pili…

 Tekst opublikowany został w serwisie internetowym Radia Watykańskiego i oznaczony Tagiem “Wspólne dziedzictwo”!!!!

 a sekta jude-wojtyliańska celebruje żydowskie cierpiętnictwo i miłość względem narodu żydowskiego

«Niewielu rabinów wie, czym jest w Kościele katolickim Droga Neokatechumenalna. Niewielu zna tę miłość, którą żywicie względem narodu żydowskiego, a która pochodzi z katechumenatu wspólnoty chrześcijańskiej». Na tej Drodze wyjaśnia się głębokie korzenie naszej wiary. Mówi się o Abrahamie, wyjściu z Egiptu, historii zbawienia. …

TAK WIĘC NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W TALMUD! — mówi posoborowie

†††

W maju 2015 r. 120 rabinów z różnych krajów świata zebrało się w Ziemi Świętej razem z grupą kardynałów, biskupów i katechistów wędrownych.

Miejscem czterodniowego spotkania, zakończonego 7 maja, był ośrodek Domus Galilaeae, wzniesiony przez wspólnoty neokatechumenalne nad brzegami Jeziora Genezaret, na Górze Błogosławieństw.

Była to okazja do wzajemnego poznania w przyjaznej, braterskiej atmosferze, — a także do wspólnej modlitwy. — Spotkanie prowadziła międzynarodowa ekipa odpowiedzialna za Drogę Neokatechumenalną z hiszpańskim malarzem Kiko Argüello na czele.

Udział wzięło siedmiu kardynałów, każdy innej narodowości. — Jednym z nich był kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

— Australijski kardynał George Pell, prefekt Sekretariatu Ekonomicznego Stolicy Apostolskiej, — przywiózł przesłanie Papieża Franciszka, w którym czytamy:

„Przekazuję wam wszystkim, którzy uczestniczycie w tym spotkaniu, moje pozdrowienia, i zapewniam was o mojej duchowej bliskości.

Mam nadzieję, że wasze spotkanie będzie okazją do umocnienia wspólnych wam więzi braterstwa i do pogłębienia zaangażowania, aby dać usłyszeć wołanie niewinnych poprzez język muzyki.

W jedności z wami proszę Boga, by wysłuchał tego wołania i uleczył udręki wszystkich, którzy cierpią. — Ja także modlę się, aby serca były otwarte na błaganie niewinnych w całym świecie”.

Czytaj dalej „Spotkanie rabinów i kardynałów w Domus Galilaeae w Ziemi Świętej w maju 2015 r. |Hulali po polu i pili…”

Charyzmatycy – wrzód na ciele Kościoła – „obchody” Wielkiego Tygodnia przez łódzkich jezuitów

hqdefault

—————————————————————————

Dawno nie było tak wielkiej awantury wewnątrzkościelnej w Polsce, jak ta, która wybuchła w związku z „obchodami” Wielkiego Tygodnia przez łódzkich jezuitów. Oprawcy liturgiczni wywodzący się z sekt charyzmatycznych dokonali praktycznej rewizji Mszału Rzymskiego, doprowadzając go do rzadko spotykanego w Polsce poziomu banału i zdziecinnienia.

Wigilia Paschalna 2015 – Jezuici w Łodzi


Czytaj dalej „Charyzmatycy – wrzód na ciele Kościoła – „obchody” Wielkiego Tygodnia przez łódzkich jezuitów”

Taniec z diabłem: „Nowa ewangelizacja” Afryki – Duch Vaticanum II – JP II i wudu. – Craig Heimbichner

Image

W znanej anegdocie sprytny pośrednik sprzedawać miał farmę znajdującą się na  Alasce.  Podobnie  apologeci  „nowej wiosny Kościoła”  gotowi są sprzeda- wać nam owoce z Afryki  — owoce  „nowej ewangelizacji”,  strategii,  która ma podobno przynosić znakomite rezultaty na Czarnym Lądzie.

„Nowa ewangelizacja” Afryki

Ten  trik  handlowy  oszukał  wielu, gdyż, podobnie jak Alaska, Afryka jest wy- starczająco  daleko.  Jeśli zaprotestujesz, że nie możesz dostrzec żadnych oz- nak  rzekomej  „nowej  wiosny  Kościoła”,  wskazując  na skandale związane z nadużyciami  seksualnymi  i  na  pokazywane  nam  nieustannie synkretyczne ceremonie, apologeta wyciągnie z rękawa afrykańskiego królika.

„Och – powie – to  z  powodu  europejskiej  i  amerykańskiej  dekadencji,  a nie  przez  Vaticanum II. Zobaczcie, jak dobrze przebiega inkulturacja w krajach Trzeciego Świata, a zwłaszcza w Afryce! Voila!

Nowa  ewangelizacja  naprawdę  przynosi  skutki! Kościół rozrasta się tu gwałtownie i to dzięki II Soborowi Watykańskiemu! Dzięki inkulturacji! Dzięki dialogowi!

W afrykańskim buszu mamy naprawdę «nową wiosnę», z radością wita- ną przez szlachetnych i niewinnych tubylców, odgrodzonych od zblazo- wanej i pogrążonej w cynizmie i dekadencji kultury zachodniej!”.

Ponieważ  głosy  takie  pojawiają  się  coraz  częściej, spróbujmy sprawdzić ich zasadność. Przyjrzyjmy się faktom dotyczącym Afryki i zobaczmy, czy rzeczy- wiście rozwój sytuacji na tym kontynencie może budzić naszą nadzieję. (…)

Czy inkulturacja – przyjmowanie elementów innych kultur (i religii) do litur- gii – rzeczywiście  przynosi w Afryce dobre owoce?

Czy  liczba  powołań  i  nawróceń  wzrasta  lawinowo, jak się nam to wmawia?  Czy podczas safari napotyka się nieoczekiwanie kapłanów i całe parafie usa- dowione pomiędzy lwami, lampartami i nosorożcami?  Czy w Afryce dosłow- nie  lew  leży  obok baranka (,..), a na  naszych  oczach dokonuje się na ziemi wudu tryumf  Niepokalanego Serca Maryi?

Czytaj dalej „Taniec z diabłem: „Nowa ewangelizacja” Afryki – Duch Vaticanum II – JP II i wudu. – Craig Heimbichner”

„Christoteka” … – Rewolucja Kościele w obrazkach

Christoteque 05

„Christoteka” – „katolicka” wersja dyskoteki zawitała już we Włoszech:  obraz piekła  —  mieszanina udręki,  strachu  i  podniecenia w hipnotycznym rytmie heavy metalu, w  zestawieniu  z  tekstami psalmów  —   tysiące  młodych  ludzi szaleje w rytm rock ‚n roll’a.

Christoteque 01 Powyżej  —  w  tanecznej  atmosferze  orgii  w  zaciemnionej sali, rozświetlanej zmieniającymi się co sekundę migającą serią świateł jak z karabinu maszyno- wego – wywołuje piekielne wrażenie.  Furiacki  taniec przerywa  co chwilę ko- biecy głos nieziemsko rezonansujący   —  recytujący Psalmy.

cristoteca

Czym wytłumaczyć obecność ogromnej liczby młodzieży?  —  Tym, że Kościół udziela pełnego poparcia dla tej inicjatywy. Podstępnie wmawia się młodym ludziom  —  jakoby Jezus miał błogosławić tym  niedopuszczalnym  zachowa- niom rodem z New-Age. Czytaj dalej „„Christoteka” … – Rewolucja Kościele w obrazkach”

kard. Bergoglio – „Msza święta” z elementami tanga

Oto zapis „Mszy ” odprawianej przez Jerzego kard. Bergoglio. Po przewinięciu do 26m 38s para tancerzy odstawia przed ołtarzem pokaz tanga, tańca wywo- dzącego się z argentyńskich burdeli.  „Wiernym”  się podobało,  co  widać  po oklaskach.  Z  niecierpliwością czekamy na powtórkę  z  tego cyrku w Bazylice św. Piotra

Za; http://breviarium.blogspot.se/

„Wierna” młodzież polska już się zaprawia w nauce tanga argentyńskiego na  planowaną  wizytę  Franciszka  z  okazji  światowych dni młodzieży  w Polsce w 2016 r. – [ w tymże roku  przypada  1050  rocznica  Chrztu Polski, ale kto by się tym przejmował?] –  pokaz tańca jest zatytułowany „Tango dla Franciszka”emjot

NOWA EWANGELIZACJA: „Sakralny” taniec – prezentacja życia Maryi

Sakralny”  taniec  –  prezentacja życia Maryi – choreografia  oparta  na tekstach ewangelicznych i wierszach z „Marienleben” Rainera M. Rilke

Sobota, 13 października 2012, Parafia San Bruno, Colleferro:  Taniec: Siostra Anna Nobili i Spółka: Agape –  Muzyka: Don Federico Corrubolo

Annunciazione2 6

” „zwiastowanie”

Annunciazione1 5 zwiastowanie

” zwiastowanie”

Czytaj dalej „NOWA EWANGELIZACJA: „Sakralny” taniec – prezentacja życia Maryi”

Biskupi zmienili przykazanie. Katolik może tańczyć w piątki.

Biskupi, obradujący przez trzy dni (24.06.2013) w Wieliczce,  zdecydowali,  iż od tej chwili w piątki także katolik może się bawić.

Przyjęta przez nich nowa wersja 4. przykazania kościelnego nakazuje  „pows- trzymanie się od udziału w zabawach” tylko Wielkim Poście. Jak powiedział „Dziennikowi Polskiemu” arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący  Konfe- rencji  Episkopatu Polski,  decyzję  tę  podjęto  po to,  żeby niepotrzebnie „nie mnożyć grzechów”.

– Powodem, dla którego uległo zmianie sformułowanie tego przykazania kościelnego, jest dotychczasowa praktyka przenoszenie uroczystości ro- dzinnych czy szkolnych na piątek ze względów praktycznych – wyjaśnia abp Józef Michalik.

–  W  tym  roku  na przykład koniec roku wypada w piątek.  Młodzież  bę- dzie świętować ten dzień również poprzez zabawę. Byłoby niedorzeczno ścią traktować to jako grzech. Podobnie w przypadku uroczystości rodzi nnych,  które  z różnych względów urządza się czasem w piątki.  Katolik, który  weźmie  udział  w  takiej  uroczystości,  może  uczcić dzień śmierci Chrystusa dobrym uczynkiem  –   dodał przewodniczący KEP.

Czytaj dalej „Biskupi zmienili przykazanie. Katolik może tańczyć w piątki.”