Modlitwy o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

Z   okazji   tzw.  „tygodnia modlitw o jedność chrześcijan”,   —  przypominamy, czego zawsze na ten temat nauczał nas Kościół:

—    „Wyklinamy   wszystkich   odstępców   od   wiary   chrześcijańskiej   i wszystkich   heretyków   razem   i   każdego   z   osobna, — jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.” 

~ Papież Pius IX – Konstytucja Apostolicae Sedis.

Módlmy się o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

MODLITWA

Za wykorzenienie herezji

Tekst uwspółcześniony:

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby któraś dusza zginęła; wejrzyj okiem miłosiernym na ludzi, zdradą czartowską zwiedzionych, aby kacerską złość złożywszy, błądzące serca ich opamiętały się, i do prawdziwej Twojej wrócili się Jedności. Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła Katolickiego Apostolskiego. Amen.

Czytaj dalej „Modlitwy o nawrócenie heretyków i schizmatyków!”

Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena


1.03.2017  (LifeSiteNews)

 Cztery lata temu,  —  13 marca 2013,  —  nieznany  argentyński kardynał został wybrany na przywódcę Kościoła Katolickiego.

Kiedy   tego   marcowego   wieczoru   z  komina Kaplicy Sykstyńskiej wychodził biały  dym  oznaczający  wybór nowego papieża,   —  wierni katolicy na świecie chcieli zobaczyć kto będzie ich następnym liderem.

Nie wiedzieli,   —    ani   niemożliwe   było   by   wiedzieli,   —  jaki oczekiwał ich ogromny wstrząs .

Ale wielu wysokich rangą prałatów wiedziało. — Niektórym nawet wymsknęło się po wyborach, że istniała wpływowa grupa liberalnych kardynałów, których celem był wpływ na konklawe żeby wybrać Bergoglio.

Jeden kardynał nawet powiedział, że   —  był częścią tej grupy.   — Mówił o niej jako o „mafii”.

‚Mafia’ Św. Gallena

To  kardynał  Godfried   Danneels,    —   zaszczycony  staniem  obok   „papieża” Franciszka   na   balkonie w wieczór jego wyboru,   —    ujawnił istnienie grupy św. Gallena.

To Danneels nazwał ją „mafią” z powodu jej celu drastycznego zreformowania Kościoła   —  tak   —  by stał się „dużo bardziej nowoczesny”.

Nieformalna   grupa   pojawiła   się   mniej   więcej  w 1996.   —  Jej członkowie, —  w tym kardynałowie da Cruz Policarpo, Martini, Danneels, Murphy-O’Con- nor, Silvestrini, Husar, Kasper i Lehmann,

—  uważali, że będą mieć „znaczny wpływ” na przyszłe wybory papieskie,  jeśli każdy  z nich wykorzysta swoją sieć kontaktów,   —  jak   czytamy   w autoryzo- wanej   biografii   Danneelsa   z   pomocą   Jürgena  Mettepenningena i Karima Schelkensa.

Grupa rzekomo  straciła  na  znaczeniu w 2006   —  po fiasku  wyboru  prefero-wanego przez nią kandydata na konklawe w 2005.

Choć grupę oskarżano o zaangażowanie   w   spisek,  —   który doprowadził  do rezygnacji   papieża   Benedykta,   —    tym roszczeniom zaprzeczył były  biskup Św. Gallena,   —  Ivo Fürer.

Czytaj dalej „Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena”

Jak zdetronizować papieża heretyka? – Konferencja w dniach 30 – 31 marca roku 2017: Naukowcy o teologicznych przesłankach i modelach kanonicznych

Jak zdetronizować papieża heretyka? Naukowcy o teologicznych przesłankach i modelach kanonicznych

__________________________________________________

W   Paryżu grupa   teologów,   kanonistów   i  filozofów organizuje konferencję pod   tytułem  

—  „Detronizacja papieża:  —  teologiczne przesłanki, modele kanoniczne, konstytucyjne wyzwanie”

(Deposing the pope: — theological premises, canonical models, constitutional chalenge).

Uczestnicy sympozjum  będą się zastanawiać nad tym, w jaki sposób pozbawić stanowiska papieża, głoszącego  —  „fałszywą, a nawet heretycką naukę”.

Jak   podaje portal  Life Site News,   — celem sympozjum jest zbadanie mecha-nizmów,   jakimi  dysponuje Kościół w sytuacji, gdy papież fałszywie naucza, a nawet głosi herezję.

Na   konferencji   ma   przemawiać   15   wykładowców,   — w tym prof. Laurent Fonbaustier z uniwersytetu paryskiego,   — który w zeszłym roku opublikował książkę na temat pozbawienia heretyckiego papieża tronu piotrowego.

Wśród poruszanych kwestii znajdą się tematy:

  • „Koncyliaryzmu i detronizacji papieża przez pryzmat gallikanizmu”,
  • Upadek papieża:   — między rezygnacją a usunięciem”

czy

  • „Detronizacja Jana XXII i Benedykta XIII w Konstancji, 1415-1417”.

Konferencja  odbędzie się w dniach 30 – 31 marca roku 2017 na Uniwersytecie Paryskim,   —    gdzie   w   1300   roku   zastanawiano się,   — co można zrobić z papieżem Janem XXII,

—   który   zaprzeczał   doktrynie,   —   iż   dusze   sprawiedliwych   oczekując na zmartwychwstanie   ciał  i Sąd Ostateczny są dopuszczone do uszczęśliwiającej wizji,  —  z czego później się wycofał.

Czytaj dalej „Jak zdetronizować papieża heretyka? – Konferencja w dniach 30 – 31 marca roku 2017: Naukowcy o teologicznych przesłankach i modelach kanonicznych”

Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!

Message to Poland Part 1: Steps of Francis Bergoglio towards destruction of the papacy and the Church (+ Polish version)

_____________________________________________________________

Słowo dla Polski Część 1:

Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła

8.1.2017

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. — Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła.

Polak,   prof.   Kobyliński, —  (prof. dr habilitowany  Andrzej Kobyliński; etyk z Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie —  jest posoborowym „otwartym księdzem” — emjot)   — w telewizji z entuzjazmem powiedział:

„I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

—   To   wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć  poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.

,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu,   stolicy   apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne.    

— Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem…“

Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.

Czytaj dalej „Słowo dla Polski Część 1: Kroki Franciszka Bergoglia do zniszczenia papiestwa i Kościoła | WAŻNE!”

Sobór Watykański Drugi w świetle Tradycji…

vaticanii-2_-traditionalcatholicpriest-comduchowa-ruina-i-nedza-jxxii-i-jpii_gazetawarszawska-com

— ” Możemy zatem patrzeć dziś z wdzięcznością na Sobór Watykański II. Jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może on być i coraz bardziej stawać się wielką mocą służąca zawsze potrzebnej odnowie Kościoła.”

Benedykt XVI. 22 XII 2005 — Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej

— „II Sobór Watykański był i pozostaje nadal autentycznym znakiem Boga dla naszych czasów.

Jeśli będziemy umieli go odczytywać i przyjmować w obrębie tradycji Kościoła i pod pewnym przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego, to będzie się on stawał coraz bardziej wielką siłą dla przyszłości Kościoła”.

Benedykt XVI. Lourdes. 24 mars 2012.

Odczytujemy Sobór Watykański Drugi  w świetle Tradycji…

Tradycja

Dokumenty Soboru Watykańskiego Drugiego

 

Jest prawie niemożliwe, aby katolicy, którzy społem z heretykami lub schizmatykami uczestniczą w jakimkolwiek akcie kultu, warci byli usprawiedliwienia od tego pożałowania godnego przestępstwa.

Benedykt XIV, 1748, De Synodo, księga VI, rozdział 5, Art. 2

W pewnych specjalnych okolicznościach, takich jak zapowiedziane modły “o jedność” oraz na zebraniach ekumenicznych, dopuszczalne jest, a nawet pożądane zespolenie katolików z braćmi odłączonymi w modlitwie. Taka wspólna prośba jest zapewne nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności

Sobór Watykański Drugi, Dekret o ekumenizmie, Nr 8

 

Czytaj dalej „Sobór Watykański Drugi w świetle Tradycji…”

Prefekt dykasterii ds. rodziny popiera udzielanie Komunii świętej cudzołożnikom

ap3613987_articolo-jpg2Biskup Kevin Farrell. Fot. You Tube

Musimy   spróbować   znaleźć  sposób na to, by doprowadzić ich do pełnej komunii

– mówi o rozwodnikach żyjących w ponownych związkach biskup Kevin Farrell,   — prefekt nowej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Hierarcha, który na najbliższym konsystorzu 19 listopada, otrzyma[ł] insygnia kardynalskie, — odniósł się do sytuacji w swej ojczyźnie, gdzie powołano specjalną komisję episkopatu ds. wprowadzania w życie postanowień adhortacji „Amoris laetitia”.

Przewodniczącym komisji został metropolita Filadelfii, — arcybiskup Charles Chaput – gospodarz ostatniego Światowego Spotkania Rodzin.

Wydał on wytyczne co do interpretacji papieskiego dokumentu w swej archidiecezji.   — Przewidują one, że osoby rozwiedzione żyjące w nowym związku mają być przyjmowane w parafiach i należy im towarzyszyć, nie mogą jednak przystępować do Komunii świętej, jeśli nie zachowują wstrzemięźliwości seksualnej.

Czytaj dalej „Prefekt dykasterii ds. rodziny popiera udzielanie Komunii świętej cudzołożnikom”

Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa

635945015810897879Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa

Jak donosi żydowski serwis dla gojów deon.pl — antypapież Franciszek odwiedził jezuicki ośrodek w centrum Wiecznego Miasta na początku swego pontyfikatu w 2013 roku. — Zaapelował tam wtedy o udostępnienie uchodźcom pustych klasztorów.

„Drodzy zakonnicy i zakonnice, puste klasztory nie służą Kościołowi po to, by przekształcać je w hotele i zarabiać pieniądze.

Puste klasztory nie są nasze, należą do ciała Chrystusa, jakim są uchodźcy. Pan wzywa do odważnego i wielkodusznego życia gościnnością w pustych klasztorach”

– powiedział.

Widzimy zatem, iż wg antypapieża Bergoglio muzułmańscy „uchodźcy” należą do Mistycznego Ciała Chrystusa.

Taki pogląd wypływa bezpośrednio z okultystycznej doktryny soborowej sekty antychrysta, która okraszona katolicką terminologią została od czasów antysoboru (1962-65) zainstalowana rękoma żydowskiej V kolumny w miejscu wiary katolickiej.

Wg tej okultystycznej doktryny — każdy żyjący człowiek, niezależnie od wyznawanej wiary, należy do Kościoła i jest zbawiony, bowiem, — jak zakłada ich fałszywa nauka, — Chrystus przez Wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem i zbawił każdego człowieka.

Rolą zaś Kościoła, — wg tej sekty, — jest uświadomić człowiekowi tą wielką tajemnicę, tak, aby każdy poznał swoją wielką godność, którą rzekomo posiada.

Czytaj dalej „Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa”

Inkwizycja – dzieło miłosierdzia

mid_39828Św. Dominik przewodniczy auto da fe, obraz Pedro Berruguet

Osiemsetlecie powołania Trybunału Świętej Inkwizycji (decyzje IV soboru laterańskiego z 1215 roku) nasuwa kilka refleksji.

Pierwsza z nich odnosi się do historii Kościoła.   — Inkwizycja (zarówno rzymska, podporządkowana papieżowi, a jeszcze bardziej hiszpańska podporządkowana Koronie hiszpańskiej)   — od kilku stuleci zajmuje czołowe miejsce   – obok wypraw krzyżowych   –  wśród „czarnych kart Kościoła”.

W ramach   walki  z   „papizmem”   — protestanccy  autorzy w XVI i XVII wieku – najpierw w protestanckich prowincjach Niderlandów wojujących z Hiszpanią,   — a następnie w protestantyzowanej Anglii walczącej z Hiszpanią o posiadłości w Nowym Świecie

– rzucili na rynek pierwszą falę książek i traktatów z cyklu „mroczne tajemnice lochów inkwizycji”.

Liczba ofiar trybunałów inkwizycyjnych urosła nagle do kilkuset tysięcy osób (potem poszła w miliony),   — a inkwizytorzy stali się nurzającymi się we krwi sadystycznymi siepaczami.

Czytaj dalej „Inkwizycja – dzieło miłosierdzia”

..niech będzie przeklęty” – ks. dr Gregory Hesse o ingerowaniu w Tradycję

..niech będzie przeklęty” – ks. dr Gregory Hesse o ingerowaniu w Tradycję (POLSKIE NAPISY)

https://youtu.be/_Za9U4xfRiE

SOBÓR TRYDENCKI: KANON 13 — Siódma sesja na temat sakramentów:

„Jeżeli ktokolwiek miałby powiedzieć, — że tradycyjnie przekazane obrzędy stosowane do uroczystego udzielania sakramentów,

— mogą być lekceważone, skrócone lub zamienione na inne — przez kogokolwiek   z   pasterzy   Kościoła   –   niech będzie przeklęty”

Jeżeli ktokolwiek miałby tak powiedzieć – od razu byłby przeklęty i poza Kościołem.

— Łaciński odpowiednik słowa „ktokolwiek” – jest absolutnie jednoznaczny   i   jasny —  „quiscumque” –   możecie poszukać w słowniku, jeżeli mi nie wierzycie.

Łacińskie słowo „quiscumque”,   — zarówno w klasycznej jak i średniowiecznej łacinie – można tłumaczyć tylko w jeden sposób – jako „ktokolwiek”,   —  w nawiasie: bez wyjątków.

ZOBACZ: ► posoborowy „Kościół” jest pod klątwą ►wszyscy bez wyjątku uwierzyli kłamstwu !!!

Chanuka bluźnierstwem przeciw Chrystusowi, agresją zbrojną przeciw Polsce.

chanuka_xx 1†††

Laudetur Iesus Christus

Palenie chanukowych świeczek w Polsce jest apostazją i zdradą stanu.

Dziś zapalono w Warszawie i innych dużych miastach iluminacje świąteczne na przeróżnych, ale najważniejszych polskich skupiskach.

W tej fałszywej, świętokradczej atmosferze święta — nieświadome polskie goje wyszły na ulice i zaczęły świętować – mimo Okresu Adwentu, który tego zakazuje!

To co widzimy,   – to  celebrowanie faktycznie najważniejszego święta w Polsce  w ciągu całego roku.   – Ale nie jest to świętowanie chrześcijańskie – jak myślą ci prości ludzie – ale świętowanie żydowskie.

W  okres naszej adwentowej zadumy i oczekiwania weszli żydzi – typowo sobie bezczelnie – ze swoim żydowskim świętem „chanuka” (Chanukkah), które skutecznie zagłusza, a nawet wyniszcza okres Świąt Narodzin Zbawiciela.

Tak!

Najważniejszym, pierwszym świętem w Polsce obecnie jest właśnie chanuka, – a i nie ma drugiego takiego święta,   – które byłoby celebrowanie tak powszechnie i tak wysoko przez: Prezydenta, Sejm i liczne państwowe instytucje.

A  w ramach tego wrogiego nam kultu   – nie ma słowa protestu przeciw niemu – co czyni ten żydowski kult „prawdziwie świętym” i wśród  Polaków.

Czytaj dalej