Modlitwy o dobrą śmierć i za dusze wiernych zmarłych

wszyscy-swieci_fronda.plMODLITWA ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH

   Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od mąk piekielnych i od głębokiej otchłani. Ustrzeż je od paszczy lwa srogiego; niechże ich nie pochłania przepaść, niechaj nie wpadną w ciemności.

A Chorąży święty Michał niech je wprowadzi do błogosławionej światłości, którą obiecałeś niegdyś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen.  (Z mszału rzymskiego.)

Saint Michael

   Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece.

Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.

Za; http://bractwomodlitewne.blogspot.com/2015/10/modlitwa-o-dobra-smierc.html

Czyściec jest dogmatem wiary

czysciecWątki Przywileju Sobotniego, trzydziestu Mszy Gregoriańskich oraz odpustów miały na celu ukazanie korzyści, jaką dają w uwalnianiu dusz z Czyśćca.

Poniżej w sposób bardziej szczegółowy prezentujemy ten – w dużym stopniu zapomniany,  jeśli nie odrzucony – dogmat o Czyśćcu, to jest miejscu, w którym dusze członków Kościoła Cierpiącego odpokutowują swoje grzechy.

Święty Franciszek Salezy (1567 – 1622) ubolewał nad tym, jak zapominano o zmarłych, pisząc:

„Zdaje się, że pamięć o nich przemija wraz z dźwiękiem dzwonów na pogrzebie.”

Jak z kolei  — stwierdza w swojej znakomitej książce pt. „Czyściec w świetle legend i żywotów świętych” o. François Xavier Schouppe SJ,

— „głównymi przyczynami tego zapomnienia są ignorancja i brak wiary; nasze pojęcie Czyśćca jest zbyt mgliste, zaś nasza wiara zbyt słaba.”

Czytaj dalej „Czyściec jest dogmatem wiary”

Heroiczny akt miłosierdzia w intencji dusz czyśćcowych

Akt ten sprowadza się do cedowania na owe dusze wszystkich naszych czynów mogących stanowić zadośćuczynienie, innymi słowy, wszystkiego, co w naszym życiu możemy uznać za jakiś rodzaj pokuty, a także wszystkich próśb, które będą zanoszone za nas, gdy rozstaniemy się z tym światem  tak, że nie pozostawimy sobie nic, czym moglibyśmy spłacić własne długi.

Wszystko to powierzyć należy Najświętszej Maryi Pannie, by mogła ona obdzielić tymi ofiarami, podług swojego uznania, dusze, które pragnie wyprowadzić z czyśćca.

To największy dar, jakim możemy wesprzeć owe dusze; w ich intencji ofiarowujemy Bogu całe dobro, jakie możemy wyświadczyć, czy to myślą, czy słowem, czy też uczynkiem; — całe nasze, doczesne i zaszczytne cierpienie, bez zastrzegania sobie czegokolwiek, co powinniśmy oddać, a nawet z uzupełnieniem o ofiary, które zostaną złożone za nas po naszej śmierci.

Czytaj dalej „Heroiczny akt miłosierdzia w intencji dusz czyśćcowych”

Najświętsza Panna Maryja – wybawicielka dusz czyśćcowych

Szczególną pomoc dusze cierpiące w czyśćcu zyskują za przyczyną Matki Bożej. Jest Ona Matką Kościoła, a jak wiemy, należą do niego także dusze cierpiące w czyśćcu.

Z relacji świętych dowiadujemy się, że w dni i święta Jej poświęcone wprowadza Ona wiele dusz do Nieba.

W liturgii Kościoła dniem poświęconym Matce Bożej jest sobota.  — Ojciec Jouvet tak to ilustruje:

— Pewnej nocy czcigodna siostra Paola di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. —  Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto.  — Następnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą Aniołów, którym Najświętsza Matka wydała polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do niej szczególne nabożeństwo.

Jeżeli tak się dzieje w soboty, to co się musi dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki Bożej.

Wielkim świętem jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Św. Piotr Damiani był przekonany, że każdego roku w to święto Maryja uwalnia tysiące dusz czyśćcowych.

Warto też pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym, zyskujemy ich wstawiennictwo w naszych zwykłych sprawach życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej.  — Święci w Niebie bardzo pragną nam pomagać.

Czytaj dalej „Najświętsza Panna Maryja – wybawicielka dusz czyśćcowych”

Modlitwa św. Gertrudy uwalnia tysiąc dusz z czyśćca !!!

Podczas jednej z wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa poniższej modlitwy, która,  jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia za każdym razem z czyśćca tysiąc dusz.

Modlitwa Św. Gertrudy

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen

Czytaj dalej „Modlitwa św. Gertrudy uwalnia tysiąc dusz z czyśćca !!!”

Grzech największym nieszczęściem człowieka – ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX

Zastanówmy się nad  tym,  co  najbardziej  spowalnia  nas  albo  zatrzymuje  w życiu  – nad grzechem.  Grzech śmiertelny jest niewątpliwie największym nie- szczęściem  człowieka,  ponieważ  powoduje śmierć duchową i zerwanie przy- jaźni z Bogiem. To jest duchowe spustoszenie, totalna duchowa pustynia.

Kiedy człowiek popada w choćby jeden grzech śmiertelny, stan jego jest opła- kany. Za jeden grzech śmiertelny można zatracić swoją duszę na wieki. Tutaj nie ma innego ratunku.  Jeżeli  ktoś  obraża  Pana Boga w sposób ciężki, musi ponieść konsekwencje.

Jeżeli ktoś chce być rzeczywiście człowiekiem duchowym i pobożnym, to nie może  tolerować  grzechu  śmiertelnego  jako czegoś normalnego.  Jeżeli ktoś żyje w grzechu śmiertelnym i nic sobie z tego nie robi, to trudno tę osobę naz wać katolikiem. Oczywiście, formalnie nim jest.  Czytaj dalej „Grzech największym nieszczęściem człowieka – ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX”

Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe + Modlitwa łacińska

Królowa Niebios - Wybawicielka dusz czyścowych_Relief_www.traditioninaction.orgO, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie  modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak  to tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości.

Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy.

Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone wspaniałościami niebiańskimi.

A wy,Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele  dla nas uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy.Ochraniajcie nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. Amen.

Czytaj dalej „Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe + Modlitwa łacińska”

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych_mietustwo.pl

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła obejmującej świętych w Niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Jest to okres szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

W całym okresie oktawy od 1 do 8 listopada pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich wiernych zmarłych w naszej Ojczyźnie, o zmarłych Polakach za jej granicami, tych którzy zginęli śmiercią męczeńską, oraz tych, którzy zginęli w obronie Polski.

W Dzień Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny i podarować go naszym zmarłym bliskim.

——————————————–

Już od wieków 1 listopada w Kościele Katolickim uroczyście, a zarazem radośnie  obchodzimy  wspomnienie  Wszystkich  Świętych.  — Świętych  dawnych   i współczesnych, znanych, bo już wyniesionych na ołtarze i tych anonimowych, niekiedy  zapomnianych,  których  jest  znacznie więcej.

W  tym  dniu  Kościół  raduje  się wszystkimi, którzy  już dostąpili zbawienia i oglądają Boga twarzą w twarz. Dzięki temu nasza pamięć o nich wciąż trwa.

W odróżnieniu od tej uroczystości, drugi listopada, — Dzień Zaduszny — jest poświęcony modlitwie za zmarłych. [..]

Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od  Dnia Zadusznego poświęconego Wszystkim Wiernym Zmarłym.

Razem jednak przypominają prawdę  o  Świętych  Obcowaniu,  czyli wspólnocie Kościoła, obejmującej Świętych w Niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi.

Wśród tych trzech stanów Kościoła przez modlitwę, pamięć, czy ofiarę, dokonuje  się  ciągła  wymiana  dóbr duchowych.  I w tej łączności-komunii wyraża się świętych obcowanie.

Czytaj dalej „1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych”

16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna, Królowa Karmelu. Statua w Bazylice na Górze Karmel

Góra Karmel zajmuje honorowe miejsce w mistyce chrześcijańskiej, w dziejach reli- gii, w historii i w geografii.

Na wyżyny najwyższej wzniosłości mistycz nej wyniósł górę  Karmel  św. Jan od Krzy- ża. Ten  współreformator zakonu  karme-litańskiego – wraz ze św. Teresą z Avili – dla potrzeb duchowych karmelitanek napisał fundamentalne w mistyce dzieło Droga na Górę Karmel.

Góra Karmel jest tu miejscem zjednocze- nia się w najwyższym stopniu z Bogiem w duchu wzajemnej miłości Boga  i  człowieka. Księga traktuje o tym, jak poko- nać wszelkie przeszkody i trudności, piętrzące się na tej drodze. We  właści- wy  temu  świętemu i znakomitemu  poecie sposób ukazana jest konieczność przejścia przez „noc czynną” zmysłów, ducha, pamięci i woli, przez „noc ciemną”.

Jest to wszystko konieczne po to, by każda dusza mogła zrozumieć,

„jaką drogą idzie i jaką iść powinna, jeśli chce dojść na szczyt Góry”.

Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świę- tej. Jak kadłub okrętu wcina się w Morze Śródziemne swym wysokim na 546 m masywem, sąsiadującym z Hajfą. Piękno tej góry było wielokrotnie opiewane, także w Biblii. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”.

3_pustyniakarmelu.blogspot.com

W grotach wśród zieleni i strumyków tej góry już w zamierzchłych czasach biblijnych pędzili życie pustelnicy.

1_pustyniakarmelu.blogspot.com

Góra Karmel w szczególny sposób związana jest ze świętym prorokiem Elia- szem, który na niej przebywał.

  • Dramatyczne dzieje św. Eliasza – współpatrona zakonu karmelitańskiego – opisane są w Pierwszej Księdze Królewskiej.

Czytaj dalej „16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej”

Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.

 

 

kto_umrze w Szkaplerzu..._piotrskarga.pl

1. Opis historyczny.

Założycielem Szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej.

16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła:

„Przyjmij, najukochańszy Synu, Szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów.

Kto umierając mieć będzie na sobie ten Szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków.”

Od tego czasu oo. Karmelici noszą Szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża ludzie świeccy, nawet królowie i książęta.

Nie dość tego.

Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy przywilej dla noszących pobożnie Szkaplerz karmelitański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które, za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz.

 

Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą „Sabbatina”, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

2. Opis Szkaplerza.

Szkaplerz_rumiakrzyz.pl

 

Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub czarnego.

Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od Szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.

Przyjmować do Bractwa Szkaplerza karmelitańskiego mogą tylko oo. Karmeli ci i kapłani przez nich upoważnieni.

Władzę przyjmowania można otrzymać od generała oo. Karmelitów lub od przełożonych prowincji.

Czytaj dalej „Szkaplerz karmelitański czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.”