Bp Jenky: prawdziwa Obecność Pana Jezusa w Eucharystii to nie kwestia opinii, lecz fundament Wiary

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com (James Chan)

Uznając dowody, że „przez kilka pokoleń” Kościół katolicki nie nauczał w wystarczającym stopniu swoich podstawowych prawd, biskup Daniel R. Jenky wezwał, by wszystkie parafie w jego diecezji (Illinois, USA) „celowo skoncentrowały się” na rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Świętej Eucharystii.

Czytaj dalej „Bp Jenky: prawdziwa Obecność Pana Jezusa w Eucharystii to nie kwestia opinii, lecz fundament Wiary”

Encyklika “Mediator Dei”

Encyklika “Mediator Dei”

Atoli niebieski Odkupiciel pragnął, by życie kapłańskie, które rozpoczął ze swego śmiertelnego bytu przez modlitwy i ofiarę, przetrwało również na wieki w Ciele Jego Mistycznym, czyli w Kościele. Dlatego ustanowił widzialne kapłaństwo, by na wszelkim miejscu była składana ofiara czysta (Mal 1, 11) i by wszyscy ludzie tak ze Wschodu jak z Zachodu, z grzechu oczyszczenia a posłuszni nakazom swego sumienia, pełnili dobrowolnie i chętnie służbę Bogu. Przeto Kościół, wierny i posłuszny poleceniom swego założyciela, sprawuje urząd kapłański przede wszystkim poprzez liturgię. Na pierwszym miejscu czyni to przy ołtarzu, gdzie się ofiara krzyża nieustannie przedstawia i odnawia

Czytaj dalej „Encyklika “Mediator Dei””

Co to jest Msza trydencka? – Katecheza 1.

Ojciec Pio, Faustyna Kowalska, Alfons Liguori, Franciszek Salezy, Jan Maria Vianney, Jan Bosko. Kochamy ich i modlimy się do Pana Boga za ich wstawiennictwem. To jednak tylko niektórzy z wielkich świętych ostatnich wieków, którzy nigdy nie uczestniczyli w takiej formie Mszy Świętej, w jakiej powszechnie bierzemy udział dziś. Dziś Msza Święta ma inną formę. Jaką? Co takiego się zmieniło i kiedy?

Czytaj dalej „Co to jest Msza trydencka? – Katecheza 1.”

Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego

Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego sprawowaną w godnych warunkach zapewnionych przez Biskupa miejsca i odprawianą przez odpowiednio przygotowanego księdza … Efektem jest odmowa

Czytaj dalej „Wierni Diecezji Sosnowieckiej od 9 lat bezskuteczne proszą o Mszę Świętą w tradycyjnej formie rytu rzymskiego”

Tablice ołtarzowe …. Jak wybrać tablice ołtarzowe?

cropped-osczasu

Dla księży oraz nowo powstających środowisk wiernych przywiązanych do Mszy Trydenckiej jednym z pierwszych problemów w przygotowaniu celebracji jest brak odpowiednich paramentów. Zdarza się, że w kościelnych zakrystiach ocalały stare ornaty, ale najczęściej trzeba je na nowo kompletować. Trudniej spotkać mszały z 1962 roku, a korzystanie z wcześniejszych edycji dla księdza rozpoczynającego celebracje może być nieco trudniejsze.

Czytaj dalej „Tablice ołtarzowe …. Jak wybrać tablice ołtarzowe?”

Komunikat Domu Generalnego FSSPX w związku z kanonizacją Pawła VI

Logo-FSSPX-1-298x300Przy okazji synodu biskupów o młodzieży, w niedzielę 14 października br. papież Franciszek dokona kanonizacji Pawła VI. Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X powtarza poważne zastrzeżenia, jakie wyraziło podczas beatyfikacji tego papieża, dokonanej 19 października 2014 r.

Pośpiech w realizacji procedur kanonicznych pozbawił beatyfikacje i kanonizacje ostatnich papieży mądrości płynącej z wielowiekowych zasad Kościoła [w tej materii]. Czyż w tych posunięciach nie chodzi bardziej o zaliczenie papieży II Soboru Watykańskiego w poczet świętych niż podkreślenie heroicznego stopnia ich cnót teologalnych? Ponieważ podstawowym obowiązkiem papieża – następcy św. Piotra – jest utwierdzanie jego braci w wierze (Łk 20, 32), usprawiedliwione jest poczucie najwyższej konsternacji.

Czytaj dalej „Komunikat Domu Generalnego FSSPX w związku z kanonizacją Pawła VI”