Chrystus zmartwychwstan jest

Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować, alleluja!

Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie,
Bok, ręce, nogi obie
Na zbawienie tobie, alleluja!

Jezusa szukacie?
Tu Go nie znajdziecie.
Powstał z martwych, grób pusty,
Oto złożone chusty, alleluja!
(solo skrzypiec)