Dożywocie po „santosubicku” JPII – felieton Sandro Magistera z 24 czerwca 1997 r. po przywróceniu Domenico Bartolucciego na Kierownika Chóru Kaplicy Sykstyńskiej prze Benedykta XVI

Sandro Magister w swoim felietonie informuje iż Ojciec święty Benedykt XVI w ubiegłą sobotę (24 czerwca) wysłuchał w kaplicy sykstyńskiej koncertu pod dyrekcją ks. prałata Domenico Bartolucciego (na zdjęciu).

Niby nic, a cieszy. Pius XII mianował w 1956 r. ks. prof. Bartolucciego dożywotnim kierownikiem Chóru Kaplicy Sykstyńskiej, który od wieków towarzyszy pontyfikalnym celebracjom liturgicznym.

Kierownik chóru sprawdzał się wyśmienicie,  aż do pontyfikatu Santo Subito, kiedy to popadł w konflikt z „władzą” [JPII] z  powodu swego niezrozumiałe- go (dla „władzy”) krytycyzmu wobec tzw. muzyki nowoczesnej.

Czytaj dalej „Dożywocie po „santosubicku” JPII – felieton Sandro Magistera z 24 czerwca 1997 r. po przywróceniu Domenico Bartolucciego na Kierownika Chóru Kaplicy Sykstyńskiej prze Benedykta XVI”

Dominik kard. Bartolucci – wieloletni szef chóru kaplicy sykstyńskiej – nie żyje

Jego Eminencja Dominik kard. Bartolucci nie żyje. Ksiądz kardynał był miano wanym dożywotnio przez Piusa XII (!!) szefem chóru kaplicy sykstyńskiej.

Bł.  Jan  Paweł  II  w  1997 r.   w  ramach   swoistego uszanowania powyższej decyzji Piusa XII wyrzucił go z  urzędu,  Benedykt  XVI  ustanowił go na pow- rót,  a  4 lata później podniósł  do  godności kardy- nalskiej.

Mszy  posoborowej  nigdy  nie  odprawiał.  W  jego herbie znajduje się hasło:  Psallam  Deo  meo   – Opiewam Boga mojego.

Módlmy się, aby czem prędzej dostąpił Nieba,  aby mógł wraz z chórami anio- łów i zastępami świętych śpiewać Panu na wieki!

Muzyka jest sztuką, dzięki której liturgia zyskuje najwięcej. (…) Najpięk niejsze  –  z  pozostawionych  nam  przez poprzednie pokolenia  –  znaki wiary,  które  musimy  stale  utrzymywać  przy  życiu,  to  chorał  grego- riański i polifonia: one wymagają stałego praktykowania, aby ożywiać świętą liturgię. (Dominik kard. Bartolucci)

Fragment wywiadu z ks. Dominikiem:

Czytaj dalej „Dominik kard. Bartolucci – wieloletni szef chóru kaplicy sykstyńskiej – nie żyje”