Co jest w tej modlitwie? Kolekta na drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim

Wesele w Kanie Galilejskiej

Wszechmocny i odwieczny Boże, który rządzisz wszystkimi niebieskimi i ziemskimi rzeczami: wysłuchaj miłosiernie błagania Twego ludu i obdarz  nasze czasy swoim pokojem.

Czytaj dalej „Co jest w tej modlitwie? Kolekta na drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim”

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Lætare

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza „Cieszcie się” i rozpoczyna antyfonę na wejście.

Introitus  – LAETARE- Dominica IV. in Quadragesima

Antyfona na IV Niedzielę Wielkiego Postu -Leatare . „Raduj się, Jerozolimo,…”

Introit
Iz 66, 10-11; Ps 121,1

Dominica IV in Quadragesima - Missa 'Laetare_tlm-md.blogspot.com

Z listu św. Pawła do Galatów:

Bracia:  Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, a który z wolnej, dzięki obietnicy.

Czytaj dalej „IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Lætare”