Żydomasoneria zataja Ostrzeżenia z Nieba

533px × 158px

Tłumione Ostrzeżenia z Nieba

Warnings from Heaven Suppressed

The Plot Against The Pope; Coup dé’tat in the Conclave – 1958

__________________________________

From: „The Plot Against The Pope; Coup dé’tat in the Conclave – 1958”   © Copyright 1989 – 2006, by Gary Giuffré

_________________________________________

„Nadejdą niezwykłe wydarzenia.    Świat napełni się zdumieniem. Zdumienie poprzedzi triumf rewolucji. Kościół będzie niezmiernie cierpiał.   Jego słudzy i wódz będą wyszydzani, chłostani i poddani męczeństwu

***

W kluczowych momentach historii, Najświętsza Maryja Dziewica cudownie pojawiała się świętym duszom, by zaoferować swoją niebiańską pomoc wiernym i Kościołowi.

W początkach epoki chrześcijańskiej były to niecodzienne wydarzenia,

— ale ziemskie odwiedziny Matki Bożej robiły się coraz częstsze od czasu antykatolickich ruchów rewolucyjnych w XVIII i XIX wieku, do okresu między pierwszą i drugą wojną światową.

Najbardziej znanymi przykładami ostatnich i oficjalnie uznanych objawień Maryjnych są: La Salette, Francja (1846); Lourdes, Francja (1858); Pontmain, Francja (1871); Knock, Irlandia (1879-80); Fatima, Portugalia (1917); Beauraing, Belgia (1932-33); i Banneux, Belgia (1933).

Dwa najbardziej znane z potwierdzonych objawień Matki Najświętszej, La Salette i Fatima,   —  cieszyły się entuzjastycznym poparciem kilku papieży, ale spotkały się z największą opozycją ze strony osób wewnątrz struktur Kościoła.

Czytaj dalej „Żydomasoneria zataja Ostrzeżenia z Nieba”

Jezusa spalimy, żyda nie pozwolimy

Nie masz prawa powiedzieć głośno, że nie popierasz laicyzacji społeczeństwa, nie godzisz się na profanowanie polskich symboli katolickich i narodowych i chcesz szacunku dla polskich Bohaterów Narodowych.

Natychmiast polecą w Twoim kierunku wyzwiska:  — kibole, naziole, faszyści.

Możesz za to powiedzieć, że jesteś czarnym gejem i najlepiej, żebyś był ateistą a twój ojciec narkomanem. Wtedy wszystko jest w jak najlepszym porządku.

poland-map-1-1451463 1

 Nie uważam mojego narodu za lepszy od innych, jak mi to usiłuje wmówić lewa strona.  —  Nie chodzę w kominiarce, z cegłą w kieszeni i nie morduję ludzi na ulicy z powodu odmiennego koloru skóry. Nie wykrzykuję haseł nienawiści w kierunku ludzi innych narodowości.  — Jednak taka łata została przyklejona zarówno mnie, jak i innym osobom określających siebie mianem nacjonalistów.

Polska w swojej tysiącletniej historii miewała różne okresy — lepsze i gorsze.

Zawsze jednak w momentach największej chwały, na czele państwa stawały jednostki wybitne, które nie chyliły czoła przed innymi narodami, tylko trzymały głowę wysoko.

Czy hołd ruski jest dla Putina powodem do dumy,  tak jak dla Tuska jego klękanie przed Merkelową?

Czytaj dalej „Jezusa spalimy, żyda nie pozwolimy”

94 proc. ojców synodalnych podważyło wyłączne prawo rodziców wychowywania własnych dzieci

mid_39211Fot. John Hughes / freeimages.com

W trakcie ostatniego synodu o rodzinie 257 ojców –  a więc 94 proc. uczestników zgromadzenia — zatwierdziło punkt dokumentu końcowego dotyczący wychowania seksualnego młodzieży.

Duchowni zgodzili się,   — że w kwestiach ludzkiej seksualności rodzice nie mogą być jedynymi wychowawcami dzieci.

Czytaj dalej „94 proc. ojców synodalnych podważyło wyłączne prawo rodziców wychowywania własnych dzieci”

To nie Bóg, ale anty-Kościół jest antynarodowy i antypolski

armia_obwoluta_robocza.inddZ polskiego narodowego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu Państwa Polaków,  — należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce   — przynajmniej w takim zakresie, jak miało to miejsce w Czechosłowacji po 1948r.

Być może udałoby się wtedy nie dopuścić do demontażu i powolnej likwidacji państwa i narodu po roku 1980, — a może nawet nie byłoby „sierpnia 1980”, czyli żydowskiej rebelii Solidarności.

Okazuje się jednak, że żydo-bolszewia wcale nie miała takiego zamiaru.

Owszem, urządzano procesy księżom, niektórych mordowano, — ale była to raczej walka o rząd dusz nad Polakami między żydo-bolszewią a hierarchią Kościoła

Czytaj dalej

Przemilczane w Polsce poświęcenie przez Franciszka pomnika „Kościół i Synagoga w naszych czasach”

POSOBOROWE  TRANS-JUDEO-CHRZEŚIJAŃSTWO  JEST FAKTEM

Ecclesiae post Concilium

(Ecclesiae post Conciliumlaboribuset)

Tora i Pismo Święte_2015Mar10-1_sju.eduTora i Pismo Święte – makieta  projektu   pomnika:   „Kościół  i   Synagoga   w   naszych   czasach”  autor: Joshua Koffman /sju.edu

Pomnik na 50-lecie „Nostra aetate”:

Syn-Ecc dedication 2

Rzeźba zatytułowana „Synagoga i Kościół w naszych czasach”

Rzeźba zatytułowana W naszych czasach — jest częścią obchodów 50. rocznicy deklaracji  Nostra aetate  na Uniwersytecie w Filadelfii; nawiązuje do pierwszych słów (sic!) Ewangelii wg św. Marka, rozdz.10

— Została ufundowana przez społeczność żydowską z okazji 50. rocznicy deklaracji Nostra aetate  uchwalonej  na II Soborze Watykańskim  (łac. od pierwszych jej słów:W naszych czasach).

W 1965 r. Kościół w Deklaracji  „Nostra aetate” — odrzucił odwieczne chrześcijańskie twierdzenie, że Żydzi są zaślepionymi wrogami Boga, żyjącymi w duchowych ciemnościach. —  Dokument wzywa do przyjaźni i dialogu między katolikami i Żydami.

Wkrótce  College Saint Joseph został pierwszym amerykańskim Collegem katolickim, który w odpowiedzi na to wezwanie powołał Instytut Stosunków żydowsko-katolickich. 

Czytaj dalej „Przemilczane w Polsce poświęcenie przez Franciszka pomnika „Kościół i Synagoga w naszych czasach””

„Geniusz Żydów na polski rozum” |Polecam! …….. żydowskie OMAMY vide Talmud

geniusz-zydow-na-polski-rozum-b-iext29774081Autor: Kłopotowski Krzysztof Wydawnictwo: Fronda 

KOMENTARZ: @JERZY KORYTKO

„…wszyscy mamy żenić się/wychodzić za mąż za Żydów”?

Żydowskie   prostytutki   w   Warszawie przed wojną nie były tak wybredne i najwyraźniej obsługiwały obie strony. Według   policyjnych   danych — ludność żydowska stanowiła jedną trzecią mieszkańców stolicy, — ale zarejestrowanych prostytutek żydowskich   było   50   proc.   Proporcje cokolwiek zaskakujące, nieprawdaż?”

***

  PRZYGOTUJ   SIĘ   POLSKI   CZYTELNIKU   NA   STEK   KŁAMSTW  I OBRAŻANIE

  PUBLIKUJĘ TEN TEKST PO TO, ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, CO CI SZYKUJE   ŻYDO-KOŚCIÓŁ   Z   ŻYDO-WŁADZĄ  

BO

 —  List pasterski Episkopatu   Polski  z   okazji   50.   rocznicy   „Nostra   aetate” :WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW ORAZ  PUBLIKACJA FRONDY „Geniusz Żydów na polski rozum” 

WSPÓŁGRAJĄ   ZE   SOBĄ W   NIEPRZYPADKOWYM   CZASOWYM INTERFEJSIE 

   TO   TYLKO   INTROIT  DO   TEGO,  CO   NAM  SZYKUJĄ, 

A   DO CZEGO — UFAMY   —  ŻE  Z   BOŻĄ POMOCĄ I POD OPIEKĄ MATKI BOŻEJ PRZEZ NASZĄ ŻARLIWĄ MODLITWĘ — NIE DOJDZIE!

POLECAM: WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW – List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” |POLECAM!

***

   W tych dniach wyszła wreszcie moja książka pod tytułem jak wyżej. Chcę zachęcić Polaków, aby uczyli się od Żydów.

—  Istnieje żydowski kod kulturowy, który ułatwia wielkie sukcesy w życiu. Ukazuję to na 400 stronach.   — Każdy może sobie przyswoić te sposoby.

Spójrzmy na USA. — W tym wieloetnicznym państwie prawa i wolnej konkurencji każda nacja może swobodnie ujawniać swe talenty.

Żydzi stanowią dwa procent mieszkańców USA.   — Ale 20 procent profesorów najważniejszych uniwersytetów ma żydowskie pochodzenie i 40 procent wspólników w najważniejszych kancelariach prawniczych Nowego Jorku i Waszyngtonu.

Mają 10 procent senatorów, prawie 5 procent posłów do Izby Reprezentantów — ale aż jedną trzecią sędziów Sądu Najwyższego — i 139 najbogatszych 400 Amerykanów na liście magazynu Forbes.

Czytaj dalej

Nowa religia Soboru Watykańskiego II w skrócie

Poniższy  tekst  jest  deklaracją   końcową  sympozjum  o  znamiennym   tytule Religia Vaticanum II,   które  miało  miejsce  w  Paryżu  w  październiku 2002 roku.    — Wcześniej   w  języku  polskim   pojawił  się   już   tekst   „Przemówienia otwierającego”  J. Eks. x. bp Ryszarda Williamsona.   Kolejne  referaty  będą  z czasem również tłumaczone.

Deklaracja końcowa

Z okazji czterdziestej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, katolicy – biskupi, kapłani i świeccy – zebrali się na sympozjum na Instytucie Uniwersyteckim św. Piusa X 4 i 5 października 2002.

Studiowali teksty tego Soboru, który chciał być pastoralny a nie dogmatyczny —   (co nie zmienia istoty rzeczy, gdy tylko teksty soboru podpisane są przez prawdziwego papieża, natychmiast stają się magisterium zwyczajnym – Pelagiusz),   w świetle Tradycji Kościoła.

Wewnętrzna spójność soborowego nauczania została uwypuklona.   Proponują jego następującą syntezę.

Synteza nauczania Vaticanum II

1   – Nowość: 

Sobór Watykański II opracował nowe chrześcijaństwo, na miarę „nowej  ery,  którą przeżywa dzisiaj rodzaj ludzki”  (GS nr 4, §2),   również  w porządku duchowym.

— Chodzi – według samych historyków i socjologów – o inną religię: pomimo zapewniania  co  do  niezmienionej  wiary,  — religia  jest  głęboko zmieniona przez duchowe „aggiornamento”, które wywraca powiązania między dogmatami (UR, nr 11, o hierarchii prawd).

2 –   Odwrócenie celów:   

Nowa  relacja  między chrześcijaninem  i   jego   Bogiem   streszcza  się w idei — „służby człowiekowi”1 (GS, nr 3).

Czytaj dalej „Nowa religia Soboru Watykańskiego II w skrócie”