Pierwsza „rózga” od Mikołaja. Kogo spoliczkował Święty?

mikołaj

Św. Mikołaj uderzający arcyheretyka Ariusza na soborze nicejskim w 325 r. n.e.

Sobór nicejski w 325 roku miał ustalić fundamentalne dogmaty krzepnącego wciąż chrześcijaństwa. Obrady były do tego stopnia burzliwe, że siłę argumentu zastępował niekiedy argument siły, a mężowie soborowi nie bacząc na powagę sytuacji, brali się za bary.

Czytaj dalej „Pierwsza „rózga” od Mikołaja. Kogo spoliczkował Święty?”

Dogmat o Trójcy Świętej – Sobór Nicejski I (325 r.)

Bizantyjski fresk w cerkwi św. Mikołaja w Mirze

Sobór Nicejski I (325 r.) – I-szy po Soborze jerozolimskim (ok. 49 r.) w historii Kościoła, sformułował dogmat o Trójcy Świętej:

– Jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty.