Wpływ szatana w świecie dzisiejszym. Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie.

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)

Poglądajcie a podnieście głowy wasze, boć się przybliża odkupienie wasze”.
(Łk. XXI, 28).

Czytaj dalej „Wpływ szatana w świecie dzisiejszym. Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie.”

Polska buduje cywilizację wojny – prof. Anna Raźny

Już w 2014 roku, przed wstąpieniem Polski do NATO, prof. Anna Raźny ostrzegała Polaków! … Jakże proroczo!

afganistan_konwentnarodowypolski.wordpress.com

„Polska buduje cywilizację wojny… Cywilizacja wojny jest  hańbą XXI wieku  i okryte nią polskie „elity” nie mają prawa odwoływać się do cywilizacji łacińskiej”.

ROBI TO LICHWIARSKI OKUPANT, który CAŁKOWICIE PRZEJĄŁ i UZBROIŁ PAŃSTWO POLSKIE, SKIEROWUJĄC WSZYSTKIE JEGO SIŁY NAJPIERW PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ?!!

Czytaj dalej …