Muzułmańska mniejszość chce narzucić swoje standardy mieszkańcom Europy Zachodniej

Bracia muzułmanie

Muzułmanie w Europie wypowiadają wojnę psom

Muzułmańska mniejszość chce narzucić swoje standardy mieszkańcom Europy Zachodniej również w kwestii zwierząt. Próbuje się zakazać trzymania psów w domach, przechodzenia z nimi w pobliżu meczetów, a islamscy taksówkarze i kierowcy autobusów odmawiają przewiezienia psa nawet gdy jest przewodnikiem osoby niewidomej!

Kilka dni temu muzułmański członek Rady Miasta Haga zaproponował, by zakazać mieszkańcom trzymania w domach psów. Ta kuriozalna propozycja mogłaby przejść niezauważona, gdyby nie fakt, że jest to prowokacja, mająca podburzyć holenderską mniejszość muzułmańską do walki w obronie prawa szariatu.

Zgodnie z zasadami tego prawa, psy uznawane są za „zwierzęta nieczyste” a jakikolwiek kontakt z nimi jest zniewagą. Holenderski polityk, Hasan Kucuk przekonywał rajców miejskich z Hagi, by zakazać mieszkańcom trzymania psów jako zwierząt domowych, gdyż jest to równoznaczne ze stosowaniem wobec nich przemocy. Gdy ten argument nie trafił do członków Rady Miasta, Kucuk w końcu stwierdził, że „posiadanie psa to przestępstwo”.

Absurdalny wniosek wyznawcy Mahometa był według holenderskich komentatorów prowokacją, mającą podburzyć ludność muzułmańską w Hadze – stanowiącą obecnie 12 proc. populacji miasta – do surowego egzekwowania prawa szariatu. Podobne prowokacje coraz częściej mają miejsce w europejskich miastach.

W Hiszpanii, dwie organizacje islamskie z siedzibą w Lérida – mieście położonym w północno-wschodniej Katalonii, gdzie licząca obecnie 29 tys. wspólnota muzułmańska stanowi około 20 proc. ludności – zwróciły się z wnioskiem do lokalnych urzędników o uregulowanie kwestii obecności psów w miejscach publicznych, by nie urażać uczuć muzułmanów. Wyznawcy Mahometa domagali się, by zakazać transportu psów miejskimi autobusami oraz ich przebywania we wszystkich uczęszczanych przez muzułmańskich imigrantów miejscach. Twierdzili, że obecność psów w Lérida narusza ich wolność religijną i prawo do życia według zasad islamu. Władze odrzuciły wniosek, co doprowadziło do plagi tajemniczych zatruć zwierząt w dzielnicach zamieszkałych przez islamskich imigrantów. Co więcej, mieszkańcy wyprowadzający psy na spacer skarżą się, że są nękani przez muzułmanów.

W Wielkiej Brytanii i Norwegii muzułmańscy taksówkarze odmawiają transportu osób niewidomych z psami przewodnikami. W Londynie kierowca autobusu nie pozwolił natomiast wejść do środka kobiecie z psem, bo w autobusie była muzułmanka, „która mogłaby się zdenerwować”.

Psy tropiące, szkolone w celu rozpoznawania terrorystów na stacjach kolejowych, nie mogą stykać się z muzułmańskimi pasażerami. Zgodnie z raportem brytyjskiego ministerstwa transportu, zwierzęta mogą dotykać jedynie bagażu pasażerów. Psy policyjne, wykorzystywane przez policję do przeszukiwania meczetów i muzułmańskich domów modlitwy, są obecnie wyposażone w specjalne skórzane trzewiki, które pokrywają ich łapy, by nie bezcześciły miejsca kultu. Muzułmańscy więźniowie, których cele są przeszukiwane przez psy, mające wykrywać nielegalne telefony komórkowe, natychmiast otrzymują świeżą pościel i ubranie. Psy nie mogą także dotykać Koranu i innych przedmiotów religijnych.

W szkockim miasteczku Tayside kilka miesięcy temu policja przeprosiła za wykorzystanie w reklamie, podającej nowy numer alarmowy, owczarka niemieckiego. Uznano, że reklama była obraźliwa dla liczącej 3 tys. osób społeczności muzułmańskiej (sic!).

To wszystko nic, w porównaniu z tym, co się stało we Francji. Marie Laforêt, jedna z najbardziej znanych piosenkarek i aktorek została pozwana za dyskryminujące ogłoszenie o pracę. 72-letnia Laforêt umieściła w 2009 r. anons na stronie internetowej, pisząc, że szuka kogoś, kto zajmie się jej ogrodem. Dodała, że „osoby cierpiące na alergię lub ortodoksyjni muzułmanie nie powinni ubiegać się o posadę, ze względu na obecność małego psa – Chihuahua”. Laforêt zastrzegła w ogłoszeniu kogo nie chce zatrudnić, ponieważ wie, że psy są postrzegane przez muzułmanów jako „zwierzęta nieczyste.” Prawnik kobiety przekonywał, że jego klientka wyraziła takie zastrzeżenie z szacunku do wiary muzułmańskiej, a nie z powodu chęci dyskryminacji kogokolwiek. Muzułmanów to jednak nie przekonało i na ugodę się nie zgodzili.

Źródło: StonegateInstitute, AS.
http://www.piotrskarga.pl

(…)

Muzułmanie podpalili cerkiew, bo z nich zażartowano

Mieszkańcy macedońskiego miasteczka Vevacni przekonali się, iż z muzułmanami żartów nie ma. Wyznawcy Mahometa spalili cerkiew po tym, jak w tradycyjnych zabawach karnawałowych pojawiły się postacie imama i kobiety w burce.

W Macedonii tradycje karnawału i zabaw z nim związanych są wyjątkowo długie – hucznie świętuje się z tej okazji już od 1400 lat. W tym roku wśród przebierańców był również imam i kobieta w burce. Macedońscy muzułmanie, którzy stanowią 30 procent społeczeństwa, uznali to za obrazę Koranu.

W odwecie zniszczyli 4-metrowy krzyż i podłożyli ogień pod zabytkową cerkiew. Strażakom udało się z niej uratować drogocenne ikony, ale dach świątyni spłonął doszczętnie – donosi Radio Watykańskie. Zwierzchnik macedońskich muzułmanów zaapelował do współwyznawców o nieuleganie prowokacjom i wezwał władze do ukarania karnawałowych przebierańców.

Źródło: Radio Watykańskie
http://www.piotrskarga.pl/

——————————————————————————————

Za; Posted by Marucha w dniu 2012-02-03 (piątek)

http://marucha.wordpress.com/

Cytat z listu rozprowadzanego w 1997 r. w Kolonii – – kwintesencja islamu

Cytat z listu rozprowadzanego w 1997 r. w  Kolonii przez centrum mahometańskie Dawa (‘nawrócenie’)

–         kwintesencja islamu:

„Drogi współobywatelu, pragnę przez te słowa zaprosić cię, abyś został muzułmaninem!

Allach jest Bogiem jednym i jedynym, który uczynił niebo i ziemię, i wszystko to, co na nich istnieje. Jest Bogiem Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa, Mahometa i wszystkich innych proroków.

Niech pokój i błogosławieństwo Allacha będą z nimi.

Według koranu Allach jest tym, który wszystko przebacza i który okazuje miłosierdzie. Ale zaparcie się Allacha nie zostanie odpuszczone w dniu sądu ostatecznego.

Według Koranu zarówno ci, którzy go nie uznali, i ci którzy się mu oparli zostaną poddani straszliwej karze, nawet jeżeli czynili dobrze podczas ich ziemskiego życia, gdyż niewierność jest najcięższą winą. Natomiast przejście na islam jest bardzo proste i nie stanowi żadnego problemu.

Mimo to musicie się upewnić, aby uczynić ten ważny i tak istotny dla waszego życia krok, że wasza decyzja przejścia na islam jest wolna od wszelkiego przymusu i ziemskiej interesowności, gdyż, według koranu, w religii nie może istnieć żaden przymus.

Ponadto należy wam uświadomić, czym jest islam i czego Allach oczekuje od nas, ludzi.

Według Koranu jasne jest, że Allach nie zrodził nikogo i że sam nie jest zrodzony, i że nikt nie jest mu równy; nie ma ani matki ani synów ani córek.

Jezus  –  pokój niech będzie  z nim  –  nie jest według Koranu Synem Boga, ale prorokiem, posłańcem i wiernym sługą Allacha.

Trójca i Ukrzyżowanie są z całą mocą odrzucone przez Koran, gdyż sprzeciwiają się jedności i wszechmocy Allacha… 

Koran naucza, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne czyny i że nikt nie musi nosić grzechów innych; islam nie uznaje również grzechu pierworodnego.

W islamie nie ma ani kapłana ani papieża;  nie potrzebujecie również do przejścia na islam żadnego pośrednika.

Każdy może się zwrócić bezpośrednio do swojego Stwórcy, w każdej chwili, aby złożyć swoje wyznanie wiary.

Wystarczy kilka słów.

Oto one:

„Wyznaję iż nie ma Boga poza Allachem i że Mahomet jest jego wysłannikiem”.

Przez to wyznanie wiary, nazywane po arabsku el chahada, człowiek staje się muzułmaninem. Od tego momentu wszystkie grzechy zostają przebaczone. Tak też człowiek rozpoczyna nowe życie, tak, jakby się narodził na nowo.

Jednocześnie też, według słów proroka Mahometa – niech błogosławieństwo i pokój Allacha będą z nim – raj jest zagwarantowany w przyszłym życiu temu, kto szczerze tu na ziemi wypełniał nakazy Allacha.

Niech Allach raczy przez swą wszechmoc i swoje miłosierdzie wskazać wszystkim ludziom swoją prostą drogę i w ten sposób dopełnić w nich swojej łaski. Amen!”.  

              [ „Kurier der Christlichen Mitte”, październik 1997, s.2.]

 ————————————————————————————————–

Za; Ks. K Stehlin: Kościół a islam; Zawsze Wierni: 31/99,s.50-51.

List do państw świata styczeń 1984 r. – płk Kadafi

List do państw świata

styczeń 1984 r.

pułkownik Kadafi

   „Księga starego i Nowego Testamentu, jaka w tej chwili istnieje, jest sfałszowana. Została zmieniona i rozmyślnie usunięto z niej imię proroka Mahometa oraz wiele innych rzeczy”*1.


*1 „L’Homme Nouveau” z 15 kwietnia 1984.

——————————————————————————————

Za; Kościół a islam; Zawsze Wierni: 31/99,s.49.

Bracia i siostry muzułmanie – w/g Jana Pawła II

Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo  islamizmu i racz  ich  przywieźć do  światła Królestwa Bożego.

                             Leon XIII

————————————————————————————-

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, [w], Mszał Rzymski, Bruges 1949, s.1773.

*****************

     My wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy  godności człowieka  jako  sługi Bożego.  (…)  Tak więc prawdziwie  możemy  nazwać się  wzajemnie  braćmi i siostrami przez wiarę w jedynego Boga. (…)  Bądźcie pewni,  iż  jestem rad,  że przy tej  sposobności mogę wyrazić  wam  moje  uczucia  braterskiego

                                                                                                           szacunku i uznania.

                                                                                                      Jan Paweł II

Spotkanie z ludnością muzułmańską w Kadunie, 15 lutego 1982 r., [w:] Islam w Dokumentach Kościoła i nauczania Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997, s.96.

Krucjaty – wobec zagrożenia muzułmańskiego

(…)   Postawą chrześcijaństwa wobec zagrożenia muzułmańskiego była najpierw obrona.  Zepchnięci na południe Pirenejów przez Karola Młota, po bitwie pod Poitiers w 732 roku mahometanie pozostali w Hiszpanii, gdzie bardzo szybko rozpoczęła się rekonkwista. Było to długotrwałe dzieło, zakończone dopiero po siedmiu wiekach zajęciem Grenady w 1492 r.

Krucjaty, rozpoczęte w 1095 roku, stawiały sobie za podstawowy cel obronę chrześcijaństwa zagrożonego przez posuwające się hordy islamu, odzyskanie grobu Chrystusa, który wpadł w ręce niewiernych, zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom udającym się do Ziemi Świętej oraz przyjście z pomocą chrześcijanom ze wschodu.

Po upadku łacińskich państw na wschodzie wojna toczyła się dalej na morzu i ogarnęła Bałkany.

Papieże św. Pius V i bł. Innocenty XI z tytułu zwycięstwa pod Lepanto i Wiedniem zyskali miano wielkich obrońców chrześcijaństwa. (…)

——————————————————————————-

Za; Ks. K Stehlin: Kościół a islam; Zawsze Wierni: 31/99,s.51.