Co takiego dzieje się w kosmosie, że w czasie misji nawróciło się 95 proc. radzieckich kosmonautów? Wyjaśnia gen. Hermaszewski

kosmos Wikipedia (domena publiczna)

Gen. Mirosław Hermaszewski jest jedynym Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ten lot był dla niego, podobnie jak dla jego kolegów, również ważnym doświadczeniem duchowym. Kilka lat temu wyjaśnił w rozmowie z portalem nto.pl, co takiego dzieje się w kosmosie, że ateiści wracają z niego pełni wiary w Boga.

Czytaj dalej „Co takiego dzieje się w kosmosie, że w czasie misji nawróciło się 95 proc. radzieckich kosmonautów? Wyjaśnia gen. Hermaszewski”

Całe życie krytykował Kościół. Wczoraj został ochrzczony

W czasie Wigilii Paschalnej w kościołach na całym świecie znów odbywał się tradycyjny chrzest dorosłych katechumenów. W ubiegłym roku z powodu pandemii w wielu miejscach został on przeniesiony na inny termin. W bazylice św. Jana na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu, chrzest przyjęło sześć osób. Czytaj dalej „Całe życie krytykował Kościół. Wczoraj został ochrzczony”

Obraz nie z tego świata. „Nie jest namalowany ręką człowieka”

Obraz Matki Bożej z Guadalupe / Źródło: Wikimedia Commons / Juan Carlos Fonseca Mata

Ten wizerunek co roku ściąga do stolicy Meksyku ok. 20 mln pielgrzymów. Sceptycy od setek lat próbują udowodnić, że to tylko dzieło sztuki, ale nie znaleziono na nim ani śladów farby, ani pozostałości po użyciu jakiejkolwiek techniki malarskiej…

Czytaj dalej „Obraz nie z tego świata. „Nie jest namalowany ręką człowieka””

Naczelny Rabin Rzymu: „Chrystus to Mesjasz, Mesjasz to Bóg, Chrystus to Bóg”

Żródło: Wikipedia

Podczas uroczystości Yom Kippur w synagodze, rabin Izrael Zoller zobaczył Jezusa, który powiedział do niego: „Jesteś tu po raz ostatni. Pójdziesz za mną”. W swojej najważniejszej książce pt. „Nazarejczyk” napisał: „Chrystus to Mesjasz, Mesjasz to Bóg, Chrystus to Bóg”.

Czytaj dalej „Naczelny Rabin Rzymu: „Chrystus to Mesjasz, Mesjasz to Bóg, Chrystus to Bóg””

Od niewierzącego wykładowcy do pustelnika

Przez prawie 30 lat byłem wojującym ateistą o lewicowych poglądach. Odrzuciłem Boga, odrzuciłem wiarę, ale Bóg mnie nie odrzucił. Przyprowadził mnie z powrotem w sposób niezwykły do siebie przez cudowne spotkanie z Maryją.

Jestem ojciec Łazarz Al-Antoni. Pochodzę z Australii, z protestanckiej, metodystycznej rodziny. Mój ojciec był protestantem, a matka skłaniała się w stronę katolicyzmu.

Czytaj dalej „Od niewierzącego wykładowcy do pustelnika”

Kościół Sant’Andrea delle Fratte – Sanktuarium Madonny Cudu

O jaki cud chodzi? O w swoim czasie bardzo głośne, nagłe i niespodziewane, nawrócenie się francuskiego żyda Alfonsa Ratisbonne, który w tym rzymskim kościele miał wizję Maryi Niepokalanie Poczętej. Jego nawrócenie się na katolicyzm, wstąpienie do stanu duchownego i misja w Palestynie stały się potwierdzeniem paryskich objawień Maryi, które miała siostra Katarzyna Labourè.

Obie wizje były ważnym argumentem, który popchnął papieża Piusa IX do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Marii.

Czytaj dalej „Kościół Sant’Andrea delle Fratte – Sanktuarium Madonny Cudu”

Cud Św. Dominika – Różaniec narzędzie wybrane przez Niebo, by ocalić świat.

„Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. ” Św. Dominik

Nazwisko tego hiszpańskiego świętego nie jest szeroko znane; gdyby zaczęto nam opowiadać o „św. Guzmanie”, początkowo nikt z nas nie wiedziałby, o kim mowa. A chodziłoby o św. Dominika, założyciela dominikanów. Cała tradycja Kościoła zgodnym głosem uważa go za „twórcę” Różańca.

Przypomnijmy: —  od czasów Aleksandra IV (1261 r.) potwierdziło ją trzydziestu dziewięciu papieży, a wzmiankę o św. Dominiku —  jako pierwszym apostole Różańca otrzymanego od Najświętszej Maryi Panny znajdujemy w dwustu czternastu wypowiedziach zawartych w papieskich bullach, dekretach i encyklikach.

Na przykład Grzegorz XIII pisał:

—  „Różaniec został wprowadzony przez św. Dominika, aby uśmierzyć gniew Boży i wyjednać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.”.

Zaś Sykstus V nauczał w 1586 r. w encyklice Deum Innefabilis, że

—  „Święty Psałterz lub różaniec, natchniony przez Ducha Świętego, został – jak wiemy – ogłoszony przez św. Dominika”.

Czytaj dalej „Cud Św. Dominika – Różaniec narzędzie wybrane przez Niebo, by ocalić świat.”