Dotknięcie przyszłego świata | głębia – Piotr Gryziec OFMConv

góra

Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Postu (Mt 17,1-9) prowadzi nas „na górę wysoką osobno”. Co się tam wydarza? Jaka jest symbolika liczb, namiotów, obłoku i wypowiadanych słów?

„Jezus daje nadziej, że nasze życie się nie skończy, lecz kiedyś zostanie przemienione.

Czytaj dalej „Dotknięcie przyszłego świata | głębia – Piotr Gryziec OFMConv”

Kazanie na Górze i Uzdrowienie Trędowatego

Kazanie na Górze i Uzdrowienie Trędowatego Cosimo Rosselli: Kazanie na Górze i Uzdrowienie Trędowatego (Fragment)

Słowo Boże jest prawdziwym światłem, którego potrzebuje człowiek
(Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, 12)

Opisane wydarzenie pokazuje, że nawet najbardziej nieszczęśliwy człowiek, powszechnie odrzucony, może zawsze liczyć na Boga. Bóg pragnie, aby człowiek zawsze był czysty i piękny. Taki stan jest warty największej determinacji z naszej strony.

Czytaj dalej „Kazanie na Górze i Uzdrowienie Trędowatego”

Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny

Jeremia
Wizja Jeremiasza – Augsburger Wunderzeichenbuch / Autor z XVI w. (PD)

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać

Czytaj dalej „Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny”

Apokalipsa Św. Jana. Dr Franco Adessa

Św. Jan Ewangelista

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się [niebawem]„. To obejmuje, jak św. Augustyn powiedział w „Mieście Boga”, „wydarzenia, które mają się zdarzyć po pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię do Jego powrotu”.

Pierwsza księga Pisma Świętego, Księga Rodzaju, pokazuje tworzenie świata, a ostatnia, Apokalipsa, jego koniec. Czytaj dalej „Apokalipsa Św. Jana. Dr Franco Adessa”

Miłość … (Mk 12, 28b-34)

Piątek,
12 marca 2021 

Ostra BramaWidok z Kaplicy Ostrobramskiej / © L24.lt (Fot. Marlena Paszkowska)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z nauczycieli Pisma, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział saduceuszom, zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. Jezus rzekł: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego. Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać.

Czytaj dalej „Miłość … (Mk 12, 28b-34)”