Jego słuchajcie …

widok z liliaFot. S. Amata CSFN

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić…  „W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba…”To co się wydarzyło jakieś osiem dni przed Przemienieniem jest bardzo ważne.

Czytaj dalej „Jego słuchajcie …”

Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny

Jeremia
Wizja Jeremiasza – Augsburger Wunderzeichenbuch / Autor z XVI w. (PD)

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać

Czytaj dalej „Trwają trzy rzeczy – wiara, nadzieja, miłość.. Komentarz biblijny”

Apokalipsa Św. Jana. Dr Franco Adessa

Św. Jan Ewangelista

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się [niebawem]„. To obejmuje, jak św. Augustyn powiedział w „Mieście Boga”, „wydarzenia, które mają się zdarzyć po pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię do Jego powrotu”.

Pierwsza księga Pisma Świętego, Księga Rodzaju, pokazuje tworzenie świata, a ostatnia, Apokalipsa, jego koniec. Czytaj dalej „Apokalipsa Św. Jana. Dr Franco Adessa”

Miłość … (Mk 12, 28b-34)

Piątek,
12 marca 2021 

Ostra BramaWidok z Kaplicy Ostrobramskiej / © L24.lt (Fot. Marlena Paszkowska)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z nauczycieli Pisma, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział saduceuszom, zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. Jezus rzekł: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego. Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać.

Czytaj dalej „Miłość … (Mk 12, 28b-34)”

Rok łaski od Pana | Ewangelia wg św. Łukasza 4,14-22a

WDZIĘK I ŁASKA

EWANGELIA (Łk 4,14-22a)

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?

Czytaj dalej „Rok łaski od Pana | Ewangelia wg św. Łukasza 4,14-22a”

Ewangelia według Świętego Łukasza 17, 11-19

Łk 17, 11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Czytaj dalej „Ewangelia według Świętego Łukasza 17, 11-19”