Jedynym lekarstwem na nasze grzechy jest obmycie się we krwi Jezusa

Featured Image

Przekleństwa przeciw faryzeuszom – James Tissot, ok. 1890 /Wikimedia Commons

Oddajmy chwałę Bogu, który obdarzył wodę niebiańską mocą, którą teraz posiada; wychwalajmy Go za cudowne działanie Jego łaski, która rodzi w posłusznych sercach Wiarę, której nagroda jest tak wspaniała.

Czytaj dalej „Jedynym lekarstwem na nasze grzechy jest obmycie się we krwi Jezusa”

Miłość … (Mk 12, 28b-34)

Piątek,
12 marca 2021 

Ostra BramaWidok z Kaplicy Ostrobramskiej / © L24.lt (Fot. Marlena Paszkowska)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z nauczycieli Pisma, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział saduceuszom, zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. Jezus rzekł: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego. Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać.

Czytaj dalej „Miłość … (Mk 12, 28b-34)”

Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. (Mk 8,14-21)

Pan Jezus i faryzeusze

Faryzeusze i Herod to wrogowie nauczania Jezusa. To ludzie, którzy mają swój własny interes i próbują go obronić przed Jezusem, który im zagraża. Faryzeusze dzierżą władzę duchową. Mają własną wizję religijności polegającej na przestrzeganiu zasad. Nie ma w niej miejsca na Boga Dobrego Ojca. Nie ma w niej miejsca na usprawiedliwienie płynące od Boga: na bezinteresowne przebaczenie i uzdrowienie. Upatrują sens religijności w samousprawiedliwieniu płynącym z doskonałego zachowywania przykazań.

Czytaj dalej „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. (Mk 8,14-21)”