Wielki Piątek Męki Pańskiej: Ewangelia na Wielki Piątek

matka bolesna

Matko Boża, kiedy stałaś pod krzyżem, Jezus widząc u Twojego boku ucznia, powiedział: „Oto syn Twój”. W ten sposób powierzył Ci każdego z nas. Do ucznia i do każdego z nas powiedział: „Oto Matka wasza”… W tej godzinie znużona i zrozpaczona ludzkość stoi z Tobą pod krzyżem.

(Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, 25 marca 2022 r.)

Czytaj dalej „Wielki Piątek Męki Pańskiej: Ewangelia na Wielki Piątek”

Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa

HISTORIA BIBLIJNA
MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
JEZUSA CHRYSTUSA

Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa

Niektórzy z nich szli do Faryzeuszów i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali tedy najwyżsi kapłani i Faryzeuszowie radę, i mówili: Cóż uczynimy, albowiem ten człowiek wiele cudów czyni? Jeśli Go tak zaniechamy, wszyscy Weń uwierzą: i przyjdą Rzymianie, i wezmą nasze miejsce i naród. A jeden z nich, Kajfasz imieniem, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie, ani myślicie, iż wam jest pożyteczne, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszystek naród zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród; a nie tylko za naród, ale żeby synów Bożych, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno. Od onego tedy dnia umyślili, aby Go zabili. Jezus tedy już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł do krainy blisko pustyni, do miasta, które zowią Efrem, i tam mieszkał z uczniami Swymi.

Czytaj dalej „Sanhedryn wydaje wyrok śmierci na Jezusa”

BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW

 

Mowa Jezusa w Kafarnaum

Jan jako jedyny z Ewangelistów nie zamieścił opisu ustanowienia Eucharystii.
Zakładał, że jego czytelnicy znają pozostałe Ewangelie.
Przytoczył natomiast długą mowę Jezusa, którą nazywamy eucharystyczną.
Jezus wygłosił ją w synagodze w Kafarnaum (J 6, 22-71).  To w niej
wzywa swych naśladowców do spożywania Jego ciała i krwi.

Czytaj dalej „BIBLIJNE PODSTAWY SAKRAMENTÓW”