Dziś uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia papież święci i wręcza paliusze

piotr i paweł(AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons)

W Kościele 29 czerwca przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia papież święci i wręcza paliusze nowym arcybiskupom metropolitom. W tym roku w Polsce paliusz otrzyma abp Józef Guzdek.

Czytaj dalej „Dziś uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia papież święci i wręcza paliusze”

‚Papież’ przekazał relikwie św. Piotra patriarsze Konstantynopola

Prawosławna delegacja z relikwiami św. Piotra 

Franciszek przekazał Patriarchatowi Konstantynopola relikwie św. Piotra. Chodzi o relikwiarz, który do tej pory były przechowywany w prywatnej kaplicy papieskiej w Pałacu Apostolskim. Zostały tam sprowadzone z woli Pawła VI. Chodzi o fragment kości wyjęty z grobu apostoła podczas prac archeologicznych w 1939 r.

Czytaj dalej „‚Papież’ przekazał relikwie św. Piotra patriarsze Konstantynopola”

Antiochia. Zapomniana „pierwsza parafia” św. Piotra

fot. pixabay.com

Leżąca dzisiaj na terenie Turcji Antiochia (Antakya) znajduję się niemal całkowicie poza strefą popularnych szlaków pielgrzymkowych. Szkoda, ponieważ to tutaj wyrosła tradycja nazwana Szkołą Antiocheńską, która była w pierwszych wiekach rozwoju Kościoła fundamentem pierwotnej wiary w odrzucaniu licznych herezji. To tutaj najpełniej kwitło chrześcijaństwo pierwszych wieków.

Czytaj dalej „Antiochia. Zapomniana „pierwsza parafia” św. Piotra”

29 czerwca Uroczystość śś. Piotra i Pawła

śś Piotr i Paweł – ikona współczesna /allegro

„Ale choćbyśmy my, albo Anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili — niech będzie przeklęty. — Jeśliby wam kto opowiadał Ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, — niech będzie przeklęty”. (Gal. 1,6-9)

________________________

Kościół powszechny obchodzi uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano “Apostoła Narodów”.

Czytaj dalej „29 czerwca Uroczystość śś. Piotra i Pawła”

Święto katedry św. Piotra Apostoła

stolce-sv-petra-1

Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój. (Mt 16, 18).

Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła

Słowa Ewangelii według św. Marka.

„Jezus   wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał..” / http://www.brewiarz.pl/ii_16/2202/index.php3

stolce-sv-petra-2

Kościół Chrystusa opiera się na mocnej wierze Piotra.

  Św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła; Kazanie 4 w rocznicę wyboru, 2-3 (Sermo 4 de Natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151)

Jeden  tylko Piotr zostaje wybrany spośród całego świata i postawiony na czele   wszystkich  powołanych ludów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła. Wprawdzie wśród ludu Bożego wielu jest kapłanów i wielu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada Chrystus, ma prowadzić Piotr.

Ukochani!

Bóg   w swej łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział w swej władzy; a jeżeli z woli Bożej także i pozostali pasterze Kościoła mieli ją dzielić   z   Piotrem,   to   jednak   wszystko,   czego im Bóg udzielił, dał im przez niego. Wszystkich też Apostołów Pan zapytuje, co ludzie o Nim sądzą. Wszyscy też odpowiadają podobnie, bo powtarzają tylko ludzkie i nierozumne o Nim opowiadania.

Czytaj dalej „Święto katedry św. Piotra Apostoła”

Misterium tremendum

021

†††

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:

«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!»

A Szymon odpowiedział:

«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci».

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. — Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.   — Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:

«Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym».

I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;   —  jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona:

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».

I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Czytaj dalej „Misterium tremendum”

Traktat O Kościele Chrystusowym: O Rzymskim Biskupie czyli o Papieżu – ks. Jacek Tylka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Konstanzer_Richental_Chronik_Papstkr%C3%B6nung%2C_dem_Papst_wird_ein_Buch_vorgehalten_101r.jpg

Sobór w Konstancji/Rosgartenmuseum Konstanz, Hs. 1, Richental: Konzilschronik. In: Feger, Otto (Bearb.): Ulrich Richental: Das Konzil zu Konstanz. Faksimile. Starnberg – Konstanz 1964. Fol. 101r/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

O Kościele Chrystusowym

„Kościół” (jest to) „filar i utwierdzenie prawdy” (1 Tym. 3, 15).

Część II.

O Rzymskim Biskupie czyli o Papieżu

Rozdział II.

O USTAWICZNYM TRWANIU WŁADZY NACZELNEJ W KOŚCIELE (1)

Artykuł I.

Biskupi Rzymscy posiadają władzę naczelną św. Piotra jako jego następcy

Uwagi wstępne

Od pierwszych wieków istnienia swego wierzył Kościół katolicki, że władza św. Piotra przeszła na jego następców Biskupów Rzymskich i dlatego zajmowali ci Biskupi stanowisko górujące, —  jakkolwiek zdarzało się często, że ludzie ambitni, jak np. Patriarchowie konstantynopolitańscy, wyłamywali się spod ich władzy.

W ostatnich dopiero wiekach odezwał się zarzut ze strony przeciwników Papiestwa,  — że opowiadanie o pobycie św. Piotra w Rzymie nie ma historycznej podstawy.

— Do tych należy Marsyliusz Patawiński (Defensor pacis), wielu protestantów, jak Ulrych Velenus, Fryderyk Spanheim i wielu z nowszych racjonalistów.

Jednak zdanie to jest błędne i sprzeczne z powszechną Tradycją Kościoła (2).

Czytaj dalej „Traktat O Kościele Chrystusowym: O Rzymskim Biskupie czyli o Papieżu – ks. Jacek Tylka”

Na uroczystość śś. Piotra i Pawła KAZANIE: Co winniśmy Papieżowi? – ks. Józef Stagraczyński

piotr-i-pawel.blogspot.com

„Ale   choćbyśmy   my,  albo  Anioł   z  nieba głosił wam ponad to, cośmy wam   głosili   —    niech   będzie   przeklęty.    —   Jeśliby wam kto  opowiadał  Ewangelię   prócz   tej,  którąście  otrzymali,  — niech będzie przeklęty”.  (Gal. 1,6-9)

„wypadek wiekopomnego znaczenia, —  wypadek,  —  co od 19 wieków w cudownej wielkości istnieje, —  a będzie budził podziw, choćby tyleż jeszcze wieków, albo i tysiące lat minęło,  —  bo aż do końca świata; —  wypadek, którego żadna zaciekłość zaprzeczyć i żadna potęga obalić nie zdoła, nawet piekło samo nie zdoła z wszystką chytrością swą i mocą.

Tym wypadkiem, to ustanowienie Piotra św. Głową Kościoła”.

† Dalszy ciąg Ewangelii według św. Mateusza, 16, 13-19.

– A przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc:  — Kim mienią być ludzie Syna człowieczego?

—  A oni rzekli: —  Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem, albo jednym z Proroków. 

 Rzekł im Jezus:  —  A wy kim mię być powiadacie?

—  Odpowiadając Szymon Piotr rzekł:  —  Tyś jest Chrystus Syn Boga żywego.

A odpowiadając Jezus, rzekł mu:  —  Błogosławionyś jest Szymonie Barjona: bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.

A ja tobie powiadam, iżeś ty jest Opoka (Petrus): a na tej opoce (petram) zbuduję Kościół mój: a bramy piekielne nie zwyciężą go. 

—  I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego. —  A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. (*)

Czytaj dalej „Na uroczystość śś. Piotra i Pawła KAZANIE: Co winniśmy Papieżowi? – ks. Józef Stagraczyński”

Święto Katedry św. Piotra Apostoła

San_pietro,_statua_di_san_pietro_in_cattedra_upload.wikimedia.org

San Pietro, statua di San Pietro in Cattedra/upload.wikimedia.org

W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie,  jest tron (katedra), na którym  zasiadał św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra.

Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli.

Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową:  —  Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I)  —  i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te święta zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.

Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrześcijaństwa.

Watykan_widok_z_Mostu_Anioła_upload.wikimedia.org

Watykan – widok z Mostu Anioła/upload.wikimedia.org

Ponieważ jednak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu stronach, np. w Galii, zaczęto je obchodzić 18 stycznia.

— Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo dwa święta: 18 stycznia Katedry św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. Piotra w Antiochii.

1280px-Antioch_Saint_Pierre_Church_Front 1

Antioch – Saint_Pierre Church Front

Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską.

Czytaj dalej „Święto Katedry św. Piotra Apostoła”