W Weronie zaprezentowano jeden z najstarszych rękopisów Ewangelii

W Weronie zaprezentowano jeden z najstarszych rękopisów Ewangelii 

W Weronie, w ramach Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, zaprezentowane zostało bezcenne znalezisko przechowywane w Bibliotece Watykańskiej. Jest to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych rękopisów Nowego Testamentu, datowany na przełom I i II w. Papirus Bodmer XIV-XV został odkryty w połowie XX w. Do Watykanu trafił w 2006 roku.

Czytaj dalej „W Weronie zaprezentowano jeden z najstarszych rękopisów Ewangelii”

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Introitus: Iudica me Deus

GradualeProject

Iudica me Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo mea.

Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua.

Czytanie z Ewangelii św. Jana /J 16,28

św. Jan Patmos_grt_artbible.infośw. Jan Patmos/grt_artbible.info

16 Albowiem wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest z świata.

17 A świat przemija i pożądliwość jego; lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.

18 Synaczkowie! ostateczna godzina jest;  — a jakoście słyszeli, iż Antychryst idzie, i teraz Antychrystów wiele się stało: stąd wiemy, iż jest ostatnia godzina.

19 Z nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby z nas byli, wżdyby z nami byli wytrwali; ale odbiegli, aby się okazali, iż wszyscy z nas nie są.

20 Lecz wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko.

21 Nie pisałem wam jako nieznającym prawdy; ale jako ją znającym, a że każde kłamstwo nie jest z prawdy.

22 Kto jest kłamcą, jedno ten, który przeczy, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest Antychryst, który przeczy Ojcu i Synowi.

23 Każdy, który przeczy Synowi, ani Ojca ma. Kto wzywa Syna, i Ojca ma.

24 Wy, coście słyszeli od początku, niechaj w was trwa. Jeźliby w was trwało, coście słyszeli od początku, i wy w Synie i Ojcu trwać będziecie.

25 A ta jest obietnica, którą On nam obiecał, żywot wieczny.

26 Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą.

27 A pomazanie, któreście wzięli od Niego, niechaj w was trwa. A nie potrzebujecie, aby was kto uczył;  —  ale jako pomazanie Jego uczy was o wszystkiem, i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwo, a jako nauczyło was, trwajcie w Nim.

28 I teraz, synaczkowie! trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się okaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od Niego w przyjściu Jego.

J 16,28/Biblia Jakuba Wujka/Pismo nieco uwspółcześnione: emjot /wiki/Biblia_Wujka_(1923)

Boże Narodzenie AD 2018 – Ewangelia wg św. Jana 1, 1-5. 9-14:

Ewangelia wg św. Jana 1, 1-5. 9-14:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Wszystkim Drogim Czytelnikom życzę Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec – Apokalipsa św. Jana (Ap 22)

©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
      Błogosławieni,   którzy   płuczą    swe   szaty,   aby   władza   nad   drzewem życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do Miasta.

Czytaj dalej „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec – Apokalipsa św. Jana (Ap 22)”

EWANGELIA św. Jana w rozdziale XIV, w. 23-31

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 3Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!

CZYTAJ APOKALIPSĘ! Nie zwlekaj, bo będzie za późno.

Część Apokalipsy św. Jana:

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB, SIEDEM CZASZ

JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO

LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI

Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

4

1 Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: «Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać». 2 Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał*. 3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza* dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu. 4 Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców*, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. 5 A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych*, które są siedmiu Duchami Boga.

Czytaj dalej „CZYTAJ APOKALIPSĘ! Nie zwlekaj, bo będzie za późno.”

Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci – Apokalipsa św. Jana (Ap 6,1; 6,17)

1 I ujrzałem:
gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci,
usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt
mówiące jakby głosem gromu:
„Przyjdź!”
2 I ujrzałem:
oto biały koń,
a siedzący na nim miał łuk.
I dano mu wieniec,
i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.
3 A gdy otworzył pieczęć drugą,
usłyszałem drugie Zwierzę mówiące:
„Przyjdź!”
4 I wyszedł inny koń barwy ognia,
a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój,
by się wzajemnie ludzie zabijali –
i dano mu wielki miecz.

Czytaj dalej „Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci – Apokalipsa św. Jana (Ap 6,1; 6,17)”

Dzień Islamu=Dzień Satanizmu

anioly-demony

Dlaczego? Zaraz to uzasadnię.

Święta księga islamu Koran został podyktowany Mahometowi przez „Archanioła Gabriela”, który nawiedzał „proroka” przez 23 lata ​w miesiącu Ramadan. Trwało to aż do ostatniego roku życia Proroka.

W Koranie w kilkudziesięciu miejscach wspominany jest Pan Jezus  —  jednak praktycznie zawsze z sugestią pochodzącą od duchowego gościa, która wybrzmiewa mniej więcej w następujący sposób „Pamiętaj On nie jest Synem Bożym”.

Tymczasem w pierwszym liście Świętego Jana (1J4.1-3) znajdujemy wskazówkę  —  jakiej próbie poddać duchy przychodzące do ludzi celem rozpoznania czy przychodzą z Nieba, czy może z Piekła.

„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga, (…)

Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,”

​Objawiający się Mahometowi ​”Archanioł Gabriel”   —  wprost zaprzecza wcieleniu   Pana   Jezusa. ​ 

Czytaj dalej „Dzień Islamu=Dzień Satanizmu”