Ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa tablicą informacji ukazującą klucz proporcji budowy świata

Trojca-A_Rublow

Obraz ten zwany jest również „Trójcą Starotestamentową” lub „Gościnnością Abrahama”, bo jest oparty na historii biblijnej opisanej w osiemnastym rozdziale Księgi Rodzaju (18:1-5) przedstawiającym wizytę u Abrahama trzech Aniołów.

Czytaj dalej „Ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa tablicą informacji ukazującą klucz proporcji budowy świata”