Utracona integralność – Robert W. Malone.

Jak raj, raz utracony, nigdy nie może zostać przywrócony.

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” Marek 8:36

Av Robert W Malone.


Jestem pewien, że oceniając wartość każdego człowieka, czy to w życiu prywatnym, czy publicznym, na pierwszym miejscu stawiamy czystą uczciwość, a naukę i talenty dopiero na drugim miejscu.

Thomas Jefferson, Jerry Holmes (2002). „Thomas Jefferson: Chronologia jego myśli”, s. 132, Rowman & Littlefield


Uczciwość. Jeden z trzech najważniejszych przewodników po drodze z piekła kryzysu COVID; integralność, godność, wspólnota.

Szczerość to dziwne słowo. Potrójne znaczenia wspierające jedno względem drugiego.

  1. Niezłomne przestrzeganie surowego kodeksu moralnego lub etycznego.
  2. Stan bycia niezakłóconym; Solidność.
  3. Jakość lub stan bycia całością lub niepodzielnością;

Kompletność. Słownik języka angielskiego American Heritage®, wyd. 5

Ludzi można scharakteryzować, okazujący uczciwość lub jej przeciwieństwa, hipokryzję i oszustwo. Budynki mogą mieć integralność strukturalną lub mogą być słabe, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Organizacje mogą być uczciwe lub skorumpowane. A naród może mieć integralność lub być podzielony wewnętrznie.

Ed Dowd, Tom Lewis i ich współpracownicy z Maui zdiagnozowali utratę uczciwości jako podstawowy problem przyczyniający się do kryzysu COVID w praktycznie każdym rządowym i korporacyjnym „pionie” i opracowali rozwiązanie, które (hojnie) nazwali „doktryną Malone”.

Późniejsze wydarzenia potwierdziły ich ocenę.

Nie trzeba szukać dalej niż w najnowszych nagłówkach.

  • Uczciwość wyborcza stała się jednym z najpopularniejszych hashtagów (w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i wielu innych miejscach).
  • Nord Stream (NS) i Nord Stream 2 (NS2) zostały sabotowane, z pewnością nie przez Rosję ani Niemcy, ale z obawy przed odwetem nikt nie odważy się nawet szepnąć nazwiska sprawcy, o którym wszyscy wiedzą, że jest odpowiedzialny.
  • Wkrótce zostanie ujawniona głęboka korupcja związana z rodziną Bidenów, podobnie jak rola mediów korporacyjnych w próbach powstrzymania jej przed wpłynięciem na wybory.
  • Wszechwiedzący Anthony Fauci podążył śladami Hillary Clinton i wielu innych, stosując obronę „nie pamiętam”, ale z nową zmarszczką wojowniczego buntu; niedawno zeznał, że „Mam bardzo pracowitą pracę i prowadzę instytut o wartości 6 miliardów dolarów. Nie mam czasu na martwienie się takimi rzeczami jak Deklaracja z Great Barrington.
  • Jasne i przekonujące dowody przekazane Blaze Media w ramach wniosku *FOIA dokumentują coś zupełnie innego.
  • Podczas kryzysu COVID zarówno dyrektor CDC, Rochelle Walensky, jak i Deborah Birx uciekali się do zastąpienia danych „nadzieją”, następnie podejmowania ważnych decyzji dotyczących zdrowia publicznego, a następnie egzekwowania tych decyzji poprzez zastosowanie wysoce wyrafinowanych technik chirurgii psychologicznej przeciwko protestującym obywatelom amerykańskim.
  • A potem mamy kaskadowy upadek korupcji znany jako skandal FTX. Aby podkreślić niektóre z najnowszych przykładów.

Twierdzę, że imperialne państwo administracyjne, w które przekształcono rząd federalny Stanów Zjednoczonych, najwyraźniej straciło wszelkie pozory integralności.

Dokument „Doktryna Malone’a” ma wspaniałą historię, ponieważ łączy zdrowy rozsądek starszego inspektora budowlanego (Tom) i doświadczonego analityka finansowego (Ed). Jak podkreśla Tom, Międzynarodowy Kodeks Budowlany to zbiór umów, które odpowiednio wdrożone podczas budowy budynku zagwarantują niezawodną integralność i funkcjonalność ostatecznej konstrukcji. „Doktryna Malone” została sfałszowana przez Eda, Toma i współpracowników, zasadniczo jako „międzynarodowy kodeks budowlany” dla osób i organizacji. Podtytuł w tytule jest równie ważny jak treść, gdyż jest to „Deklaracja Niepodległości” od skorumpowanych instytucji.

Często jestem pytany: „Co możemy zrobić, aby naprawić agencję federalną <wypełnij puste>?” I muszę powiedzieć, że obraz jest ponury, ponieważ agencja po agencji została doszczętnie zniszczona. Pozostała niewielka lub żadna integralność strukturalna. Gdyby te agencje były budynkami, jedyną opcją, jaką miałby inspektor taki jak Tom, byłoby potępienie ich. Są to budynki do rozbiórki. Trzeba je zbudować od nowa, na solidnym gruncie i zacząć od nowych fundamentów. A jeśli legalni obywatele Stanów Zjednoczonych tego nie zrobią, inni zrobią to za nas. Każdy, kto badał infiltrację chińskiej KPCh, potwierdzi, że skorumpowana i nieetyczna ekspansjonistyczna organizacja jest na dobrej drodze, by zrobić to za nas.

Podobnie jak raj, raz utracona integralność nie może zostać odzyskana.

Cóż bowiem za korzyść odniesie naród, jeśli cały świat zyska, a swoją duszę zatraci.


Przemyśl to ze mną. Wizja Toma i Eda przedstawiona w tym dokumencie jest zasadniczo planem tworzenia sieci celowych społeczności, organizacji i ludzi, którzy podzielają zaangażowanie w uczciwość.

Doktryna Malone’a

Deklaracja niepodległości

Z decyzji instytucji, którym brakuje uczciwości

podpisaliśmy:

Wymaga, aby wszystkie bazy danych, które przyczyniają się do bieżących prac, były udostępniane i pozostawały dostępne do analizy.

Głosi, że o wartości wiedzy dla społeczeństwa nie decyduje dany twórca informacji. Zamiast tego to odbiorcy wiedzy przypisują wartość propozycji tylko poprzez krytykę i nieustanną kontrolę.

Ustanowić swobodną i otwartą wymianę informacji i ustanowić jako obowiązek, aby władze pełniły funkcję zarządców wszystkich danych, które stanowią podstawę naszych decyzji.

Wymagaj pełnego ujawnienia wszystkich źródeł finansowania w odniesieniu do odnotowanych cytatów lub odniesień związanych z jakąkolwiek rozważaną sprawą.

Zobowiązuj się do bezstronności przy rozpatrywaniu wszystkich przedstawionych nam informacji analitycznych i danych i oczekuj tego samego od wszystkich innych.

Promuj rygorystyczną otwartą debatę i kontrolę w każdej niepokojącej sprawie.

Niezwłocznie informuje wszystkich o odkryciu nieuczciwości intelektualnej lub nieodpowiedzialności zawodowej.

Zapewniać zdrowie, dobrostan i bezpieczeństwo każdego demaskatora, przedstawiać i/lub publikować wyrzeczenie się przekonań zawartych w niniejszym dokumencie.

Stań w opozycji do cenzury i nie zaakceptuj reprezentacji partii wyznających wartości sprzeczne z zasadami wolności słowa.

Nie odmawiaj nikomu prawa do kwestionowania, debatowania, składania petycji, poprawiania, badania lub sprzeciwu wobec faktów i dowodów wobec jakiejkolwiek decyzji tego organu.


Każdy z nas stoi teraz przed szeregiem binarnych decyzji. Albo to albo tamto. Podejmuj własne decyzje, pod warunkiem, że jesteś oddany osobistej suwerenności i kontrolujesz własną przyszłość. Szczerze mówiąc, nie każdy chce być wolny. Wiele osób po prostu chce, żeby im powiedziano, co mają robić. Jakim typem osoby chcesz być? Suwerenni i wolni lub uzależnieni od arbitralnej i kapryśnej łaski monopolistycznej kliki.

Czy jesteś gotów uklęknąć i podzielić swój los z panami i ich maszynami, a ty i twoje dzieci stać się postmodernistycznymi sługami kontraktowymi (bez ucieczki poza śmiercią) żyjącymi w dystopijnej czwartej rewolucji przemysłowej pod rządami scentralizowanego korporacjonizmu (ergo faszystowskiego)? totalitarnego rządu światowego, kierowanego przez technokratów i ekonomistów/bankierów?

Zastanawiasz się, jak to będzie wyglądać? Przeczytaj „Nowy wspaniały świat” Huxleya, a potem porozmawiajmy trochę więcej. Częściej cytowany jest Rok 1984, napisany przez protegowanego Huxleya, Orwella, ale Huxley jeszcze bardziej zbliża się do mrocznej rzeczywistości wyobrażonej przez brytyjskiego króla Karola III i jego zastępczego mistrza marionetek Klausa Schwaba, którą nazywają „Wielkim resetem”.

Cytując z recenzji Amazona:

„Nowy wspaniały świat to poszukująca wizja nierównej, zaawansowanej technologicznie przyszłości, w której ludzie są genetycznie hodowani, indoktrynowani społecznie i farmaceutycznie odurzani, by biernie podtrzymywać autorytarny porządek – wszystko to kosztem naszej wolności, pełnego człowieczeństwa, a być może nawet naszych dusz.”

Czy to nie brzmi znajomo?

Dla tych, którzy nie są skłonni sięgnąć po książkę, polecam GATTACA (pierwsza sekwencja DNA użyta jako tytuł filmu) jako kolejny świetny przykład ilustrujący krótkoterminową dystopię, którą Zwierzchnicy wyobrażają sobie i starają się kształtować, aby wszyscy mogli w niej zamieszkać.

Jeśli przyszłość, taka jak król Karol III, Schwab i niesławny pies Harari z Doliny Krzemowej ((sam tytuł jego najnowszej opublikowanej mylącej książki głosi, że człowiek jest Bogiem nie jest dla ciebie i nie podoba ci się pomysł posiadania niczego i bycie szczęśliwym z życia w zglobalizowanym faszystowskim państwie, jakie masz opcje?

W tym momencie najbardziej realną opcją wydaje się przystąpienie do budowy równoległej struktury społecznej, która może istnieć obok lub nawet pod powierzchnią faszystowskiego państwa imperialnego i która ostatecznie może ją zastąpić. Jak mogłaby wyglądać struktura takiej organizacji?

Cóż, dawno temu grupa kupców, właścicieli ziemskich i rolników stanęła przed tym samym problemem, gdy stanęła twarzą w twarz z innym szalonym brytyjskim królem, Jerzym III. Był to okres intensywnego fermentu intelektualnego, który zaowocował wspaniałymi dokumentami konsensusu prawno-politycznego i porozumieniami traktatowymi znanymi jako Konstytucja Stanów Zjednoczonych i Karta Praw, które pozostają ostatecznym traktatem o tym, jak ustrukturyzować ograniczony reprezentatywny rząd.

Co ciekawe, zarówno media korporacyjne, jak i amerykańska partia polityczna „Demokraci” nazwali tych, którzy nadal są oddani praktykowaniu zasad i obronie istoty tych dokumentów, jako „skrajnie prawicowych”, używając terminów radykalny, skrajnie prawicowy, a nawet faszystowski, kiedy starają się zdefiniować i zdemonizować to, co jest zasadniczo konserwatywnym stanowiskiem politycznym (i ekonomicznym). Warunki te mają zastosowanie do członków obecnego ruchu populistycznego, którzy dążą do powrotu do ograniczonego rządu federalnego i którzy podzielają trwałe zaangażowanie na rzecz autonomicznego narodu działającego zgodnie z tymi zasadami. Zobowiązanie do ożywienia amerykańskiej wielkości. Mówiąc najprościej, aby Ameryka znów była wielka.

Dla tych, którzy odrzucają administrowane przez Światowe Forum Ekonomiczne faszystowskie totalitarne państwo globalne i są oddani fundamentalnym zasadom określonym w Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Karcie Praw, wyzwaniem jest zdefiniowanie alternatywnej przyszłości, jakiej chcemy dla naszych dzieci.

Przyszłe pokolenia, jeśli nie wykorzystamy okazji do przedstawienia alternatywnej pozytywnej wizji, którą perswazyjna średnia postrzega jako preferowaną opcję, czeka anarchia lokalnych watażków i „Mad Maxa”. Czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach wyobrażał sobie, że „ukształtowana” przyszłość, którą przewidzieli Charles, Klaus, Harari i ich partnerzy finansowi, może zostać utrzymana? To ostatnia próba zdobycia władzy przez Imperium. Posunęli się za daleko, a obecny system już przechodzi od kryzysu do kryzysu, balansując na krawędzi upadku.

W poprzednich esejach badałem alternatywną wizję przyszłości Chrisa Langana, omawiając proces umożliwiający zdecentralizowaną ludzką sieć społeczności jako alternatywę dla scentralizowanej faszystowskiej dystopii, którą WEF stara się kształtować i narzucać nam. Ale jakich procesów, warunków i warunków zaangażowania możemy użyć, aby ukształtować taką sieć intencjonalnych społeczności? Punktem wyjścia musi być jasne zrozumienie wspólnych zasad przewodnich oraz realistyczne, dające się wyegzekwować zaangażowanie na rzecz tych ideałów. Zasugerowałem, że dobrym początkiem byłoby osobiste, instytucjonalne i polityczne zaangażowanie na rzecz integralności, godności ludzkiej i wspólnoty.

Uważam jednak, że ze wszystkich tych i wielu innych punktem wyjścia do odbudowy świata skupionego na celebracji i uznaniu człowieczeństwa (a nie na ekonomii i maszynach) jest naleganie na weryfikowalne zobowiązanie do uczciwości ze strony każdej organizacji w biznesie i rząd. Przestrzeganie wspólnego zestawu zasad podobnych do „Doktryny Malone”, z niezależnym audytem i weryfikacją zgodności.

WEF i jego sponsorzy, BlackRock, Vanguard, State Street i Bank of America, w niezwykle krótkim czasie wdrożyli system punktacji ESG (Environmental, Social, Governance) podobny do kredytu społecznego, włączając w to „niezależne” organizacje audytujące ESG. Sugeruję, że wdrożenie i walidacja standardów integralności będzie w porównaniu z nimi zarówno trywialne, jak i niezwykle proste.

Po wdrożeniu takiego systemu można zacząć robić interesy tylko z tymi osobami, które są zobowiązane do uczciwego postępowania. Buduj sieci biznesowe i handlowe z ludźmi i organizacjami, które starają się wykazać, że są uczciwe i tym samym godne Twojego zaufania. Tego właśnie chce większość z nas zarówno w transakcjach biznesowych, jak iw życiu osobistym.

Moc kształtowania przyszłości, w której będą żyły twoje dzieci, jest w twoich rękach. Czas znowu zacząć budować. Najpierw jeden krok, potem drugi, potem jeszcze jeden i wkrótce podróż będzie już w toku.

„Umysł jest swoim własnym miejscem i sam w sobie może zrobić niebo z piekła, piekło z nieba”

„Zawstydzony diabeł stanął i poczuł, jak straszna jest dobroć i ujrzał czystość jej postaci, jak jest urocza: i wychudził swoją stratę”

John Milton, Raj utracony

maloneRobert W Malone MD, MS Wynalazca szczepionek mRNA i DNA, RNA jako lekarstwo. Badacz, lekarz, pisarz, podcaster, komentator i adwokat. Uwierz w naszą podstawową wolność słowa. Materiał oryginalny: Utracona integralność 

Przetłumaczone na język norweski dla steigan.no przez Hansa Snøfjella.

Za; https://steigan.no/2022/11/tapt-integritet/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: