https://t.me/emigrant19/465

Wywiad.

ZDF: Ten mężczyzna, który wynalazł, zorganizował spotkanie się całego świata w Davos i kieruje tym spotkaniem nazywa się Klaus Schwab.

Temu mężczyźnie wszyscy zazdroszczą, ponieważ on ma bezpośredni kontakt ze wszystkimi ważnymi ludźmi z polityki i gospodarki. Panie Schwab, dobry wieczór na Davos.

Klaus Schwab:
Dobry wieczór panu.

ZDF:
Jest tyle rzeczy do omówienia i tak ważnych rzeczy. Może zaczniemy tak.
Jak pan popatrzy na sytuacje tego świat i popatrzy, co w przeszłości w Davos było omawiane, to ile trzeba obecnie inaczej myśleć i czynić?

Klaus Schwab:
Ja myślę, że jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji, w której mamy wiele kryzysów, kryzysów zagrażających życiu. I musimy wspólnie te kryzysy pokonać.
Do tego należy wojna na Ukrainie, do tego należy rozwój gospodarczy i zagrażający nam głód.
Do tego należy przejście z pandemii Covida do normalnego życia.
I nie można zapomnieć ważnej sprawy rozwiązania problemów z klimatem na ziemi.

ZDF:
Dużo, dużo pytań i wielkie wyzwanie.
Widzieliśmy jak globaliści w Davos optymistycznie działają.
I widzimy, do czego prowadzą zależności w zglobalizowanym świecie.
Zależności energetycznych, zależności rynkowych np. Rosja, np.Chiny.
Może nasz system gospodarczy podołać tym problemom, coraz więcej produkcji, coraz więcej zysków.
Czy tak może iść nasz rozwój dalej?

Klaus Schwab:
Jestem zwolennikiem kapitalizmu, gdzie przedsiębiorca ma służyć akcjonariuszom, ale martwić się o środowisko i patrzyć na pracownika. Te cele będą dalej istnieć.

Ja widzę ważne znaczenie informacyjne naszej platformy w Davos działającej między polityką a gospodarką, która ma zaufanie wszystkich uczestników, i która zajmuje się palącymi problemami.

ZDF:
Ale jak zobaczymy te problemy to świat ma duże problemy z resursami.
Nie jest to za dużo wymagane, że menadżerowie w Davos przemyślą te problemy?

Klaus Schwab:
Nie. Ja myślę, że my mamy kryzys systemu i tak samo przedsiębiorcy, politycy i społeczeństwo ma tu mieć swój wkład.

Nie ma tu rozwiązania patentowego tych wszystkich problemów. Wszyscy musimy pracować w kierunku naprawy obecnego systemu.

I my będziemy w Davos to robić, tworzyć taką platformę do wspólnej pracy i każdemu pośredniczyć, co należy zrobić w takiej sytuacji, kiedy z tak dużo problemami jesteśmy obecnie skonfrontowani.

ZDF:
Ale my w czasie pandemii widzieliśmy, że mało jest solidarności i wspólnej pracy i w tym wielkim kryzysie każdy myślał tylko o sobie.

Klaus Schwab:
Zgadza się. Pandemia nas wszystkich nastawiła egoistycznie i państwa uczyniła w kierunku działań narodowych interesów.

Ale pomimo tego mamy wspólne interesy. Pomyślmy o lepszym przygotowaniu do następnej pandemii, czy o środowisku naturalnym. Tu potrzebujemy globalnej współpracy i tu potrzebujemy takiej platformy jak w Davos.
I my próbujemy w Davos to zrobić.

ZDF:
Pan tu o środowisku wspomniał, my widzimy aktualnie problem działań wojennych, problem ochrony środowiska.

Wy widzimy ministra z partii zielonych, który buduje rurociąg gazowy, widzimy jak obecnie Australia zarabia duże pieniądze na węglu i chce coraz więcej węgla wydobywać.
Jak można to wszystko szybko ogarnąć?

Klaus Schwab:
Zgadza się. Ale my nie możemy jeden kryzys po drugim rozwiązać. My musimy rozwiązywać problemy jednocześnie. Ja wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale jak tego tak nie zrobimy, to potem zapłacimy dużą cenę.

ZDF:
Widzi pan kogoś z Davos, wśród waszych uczestników, kto mógłby zaproponować znośne rozwiązanie tych problemów?

Klaus Schwab:
Ja myślę, że rozwiązanie przyjdzie we wspólnym dialogu ludzi zaangażowanych walkę z kryzysem klimatycznym. Miejmy nadzieję, że USA i China wspólnie znajdą rozwiązanie tego problemu.

ZDF:
Panie Schwab, wasz przedstawiciel powiedział, że dzisiaj idzie nam gorzej jak w poprzednim roku, ale lepiej jak w następnym roku.
Jest pan bardziej optymistyczny?

Klaus Schwab: Jestem ostrożny. Mogłoby nam w przyszłym roku gorzej iść, jeśli my zachowamy się nieodpowiedzialnie.

A odpowiedzialność jest nie tylko u przedsiębiorców czy polityków, ale jest u nas wszystkich wspólnie.

A więc nie tylko należy wymagać od przedsiębiorców neutralności klimatycznej, ale wszyscy musimy zmienić nasz styl życia.

——————————————

W obliczu znanych nam faktów można powiedzieć, że mamy do czynienia z subtelną manipulacją mas ludzkich prowadzącą do totalitaryzmu.

Wiemy bowiem, że ludzie z Davos nie kierują się nauką, ale ideologią, która jest największym wrogiem nauki.

Zarówno problem z zaopatrzeniem społeczeństwa w żywność, jak i problem zmiany klimatu są problemami stworzonymi przez zamierzone decyzje polityczne, a nie wirusa.

Również problem z inflacją nie jest wywołany konfliktem na Ukrainie, jak podaje szef IFO Instytutu prof. Werner Sinn, ale również ten problem jest spowodowany świadomymi decyzjami politycznymi.

Uzupełnienie:

Davos – Cywilizacyjna Stajnia Augiasza.

Niedawno poseł z Holandii zapytał swój rząd o porozumienia ze Światowym Forum Ekonomicznym. (WEF)

Podobne pytania w Austrii zadał poseł Mag. Gerald Hauser, pytania do ministrów rządu i do kanclerza Karla Nehammera. Pytania o możliwe, wątpliwe powiązania z tym samozwańczym klubem „elit” z Davos (WEF). Poseł chce wiedzieć, czy członkowie rządu otrzymali zaproszenia do Davos i co wiedzą o decyzjach i umowach zawartych przez WEF i czy są one dostępne publicznie.

Pyta też, czy politycy zdają sobie sprawę, że samozwańcze Światowe Forum Ekonomiczne ( WEF) nie ma legitymacji demokratycznej i jest tylko grupą interesów działającą przeciwko interesowi publicznemu stosując szantaże i naciski na polityków, i w ten sposób wymuszając takie działanie polityki, które jest rażąco sprzeczne z zasadami działania państwa demokratycznego.

W tym tygodniu w szwajcarskim kantonie Graubünden, a dokładniej w 11-tysięcznej górskiej wiosce Davos, odbywa się 50-te spotkanie samozwańczych światowych elit pod egidą założyciela i prowadzącego WEF Klausa Schwaba.

Doniesienia mediów wskazują na to, że „co to jest w 100 procentach” kanclerz Nehammer nie będzie obecny podczas wydawania poleceń, rozkazów przez Klausa Schwaba.

Klub grupy interesów Klausa Schwaba prawdopodobnie poradzi sobie z nieobecnością austriackiego kanclerza.

Poseł Mag.Gerald Hauser takie zapytanie wysłał do biura kanclerze BKA i do dwunastu ministrów rządu Austrii.

Punktem wyjścia jest odpowiedź na podobny wniosek w Holandii. Tam rząd przyznał, że istnieją prawnie wiążące umowy z WEF: „Holenderscy ministrowie na zaproszenie regularnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez WEF. Istnieją również umowy o współpracy z WEF, określone w umowach w następujących obszarach: Polityka Zrównoważonych Inwestycji, Sojusz Lasów Tropikalnych, Inicjatywa Systemów Żywności, Centra Innowacji Żywności. Zobowiązania określone w tych umowach są prawnie wiążące”.

Znaczenie Wielkiego Resetu podkreślone w zaproszeniach poseł Hauser odnosi się wówczas również do „dokumentów opublikowanych w grudniu 2021 r. dotyczących relacji między rządem holenderskim a WEF”, które, jak pisze Hauser, są „bardzo odkrywcze”. To są zaproszenia od WEF do ministrów. W nich wielokrotnie podkreśla się znaczenie wkładu każdej osoby w GREAT RESET: „Twój wkład w prace Wielkiego Resetu będzie szczególnie ważny” oraz „Twój udział będzie ważną siłą w kształtowaniu Wielkiego Resetu”.

Welche Vereinbarungen hat Österreich mit dem WEF? Knallhart-Anfrage von FPÖ-Hauser – Wochenblick.at

—–

StanW

Za; https://emigrant19.nowyekran24.com/post/168052,davos-klika