Refleksje po lekturze „Gorzkiej Prawdy” Wiktora Poliszczuka i pozostałych książek autora.

bandera    Foto: Allegro

Zgodnie z doktryna nacjonalizmu ukraińskiego struktura wewnętrzna nacji polega na jej hierarchizacji, w której na czele stoi wódz, mając  do dyspozycji „warstwę lepszych ludzi”, a wiec OUN, a ta wobec reszty narodu , nazwanego „tłumem”, „plebsem”, „okiełznanym bydłem” stosuje się „twórczą przemoc”.

Zobacz także: Poliszczuka Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa.

Dorobek naukowy Wiktora Poliszczuka:

 • Gorzka prawda – zbrodniczość OUN-UPA- rozprawa doktorska, Toronto,
 • Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa, Doktryna D.Doncowa – tekst i analiza, Toronto, 2006
 • Apokalipsa według Wiktora Ukraińca, Toronto, 1996
 • Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy, Toronto, 1996,
 • Ocena polityczna i prawna OUN i UPA, (Akcja Wisła – próba oceny, Toronto, 1997,
 • Zginęli z rąk ukraińskich, Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto, 1997,
 • Manowce polskich historyków, Toronto, 1998,
 • Ukraińskie ofiary OUN-UPA, Toronto, 1998,
 • Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu t. I,
 • Dowody zbrodni OUN i UPA – Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. II, Toronto, 2000 – rozprawa habilitacyjna.
 • Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.1, t. III, Toronto 2002,
 • Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.2, t. IV, Toronto 2002,
 •  Nacjonalizm ukraiński w dokumentach – integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu cz.3, t. V, Toronto 2003,
 • Ludobójstwo nagrodzone, 2003
 • Gwałt na prawdzie. O zbrodniach OUN Bandery, Toronto, 2003,

NIE ZROZUMIEMY współczesnych wydarzeń na Ukrainie bez odniesienia do nie tak dawnej przeszłości.

Bez odniesienia się do mordów i rzezi Polaków, Ukraińców, Rosjan i Żydów przez zbrodnicze formacje UPA i SB (Służba Bezpeky) i innych organizacji Ukraińskich na Wołyniu i w Galicji w latach 1943/ 1944, a także po II wojnie światowej, z rąk ukraińskich band i rezunów  na tych terenach zginęło nie mniej niż 120,000 Polaków, 80,000 Ukraińców, ok. 50,000 Żydów, a także nieokreślona ilość Rosjan (w moim bardzo niedokładnym oszacowaniu ok. 20,000).

Mówimy o bezbronnej ludności cywilnej – dzieciach, kobietach, starcach, a nie o żołnierzach ginących w walkach. Polegli w walkach uzbrojeni żołnierze to zupełnie inna sprawa.

A wcześniej musimy odnieść się do Rewolucji Bolszewickiej, Powstanie Republiki Ukraińskiej, Powstanie Ukraińskiej Republiki Sowieckiej po Rewolucji Bolszewickiej, powstanie Ruchu Nacjonalistów Ukraińskich przed II Wojna Światową (1929 r.), Współpracy OUN-UPA  ze zbrodniczą nazistowską III Rzeszą niemiecką i jej strukturami – SS, SD, Abwehra , Wehrmacht.

Następnie rozpad Związku Radzieckiego w 1990 r. i (powstanie państwa  Ukraińskiego po raz pierwszy w Historii), poprzez „Pomarańczową Rewolucje” w 2004 r. aż po dzień dzisiejszy.

Musimy zapoznać się z kilkoma dokumentami i faktami. Doktryną nacjonalistyczną Dymytro Doncowa. Powstaniem OUN (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) oraz innych struktur – SB, SKW.

Głównym sprawca wydarzeń była OUN/ UPA

OUN powstała w 1929 r. z inicjatywy kilku działaczy nacjonalistycznych (około 30 osób)  i dążyło do powstania samodzielnego państwa ukraińskiego.

Działacze ci nie dążyli do wyzwolenia i niepodległości narodu ukraińskiego (który nigdy przedtem nie istniał), a do ujarzmienia i zniewolenia narodu, narzucenie swojej woli, podporządkowania całego społeczeństwa, całego narodu drogą niesamowitego terroru i stworzenia państwa Totalitarnego.

Zgodnie z doktryną nacjonalizmu ukraińskiego struktura wewnętrzna nacji polega na jej hierarchizacji, w której na czele stoi wódz, mając  do dyspozycji „warstwę lepszych ludzi”, a wiec OUN, a ta wobec reszty narodu , nazwanego „tłumem”, „plebsem”, „okiełznanym bydłem” stosuje się „twórczą przemoc”.

Taka jest ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, a wiec stricte ideologia rasistowska i nazistowska.

I taką ideologię w praktyce stosowała UPA i taką ideologię stosują współcześnie apologeci UPA – twórcy „Pomarańczowej Rewolucji” i dzisiejszego kijowskiego Majdanu. Prezydent L. Kuczma udekorował jednego z wodzów UPA Jarosława Stećko  najwyższym odznaczeniem państwowym – Order Księżnej Olgi.

Grupa nacjonalistów z OUN i ich zwolenników stanowiła zaledwie 0.3% społeczeństwa Ukrainy. 0.15% to zwolennicy OUN/UPA, pozostałe 0.15% społeczeństwa to wcieleni przymusem i terrorem do UPA i innych formacji zbrojnych  OUN.

Te liczby pokazują Wielką Uzurpację do Reprezentowania, do reprezentowania całości społeczeństwa Ukrainy.

Identyczna sytuacje obserwujemy współcześnie – teraz. Uzbrojeni i finansowani z zewnątrz bandyci nie reprezentują narodu – chcą ten naród sobie podporządkować – dokładnie tak jak to robiła UPA – gwałtem i terrorem w czasie II wojny światowej.

Dziś tak samo jak w czasie II WŚ ta bandyterka na Majdanie nie reprezentuje narodu – reprezentuje interes obcy – sprzeczny z interesem narodu.

Na czym polegał ten terror OUN w czasach II wojny światowej.

Terror „Mobilizacji” do UPA, SB, SKW.

Przymusowe wcielanie do oddziałów UPA.

Kara śmierci za odmowę przystąpienia do oddziału.

Kara śmierci za dezercję  – rozstrzelanie na oczach całego oddziału, odrąbanie Głowy.

Kara śmierci za krytykę OUN/UPA.

Terror wobec ludności cywilnej – śmierć za krytykę, śmierć za odmowę oddania żywności lub odzieży.

Bestialskie mordy na całej rodzinie za zdradę interesów UPA lub odmowę współdziałania.

Czystki Etniczne.

Mordowanie w wyjątkowo okrutny i bestialski sposób tylko za to, że ktoś był Polakiem…. albo Ukraińcem i nie zgadzał się na współpracę z UPA, albo np. ostrzegał sąsiadów o nadchodzącym niebezpieczeństwie i mających nastąpić morderstwach umożliwiając ucieczkę ofiary spod siekier UPA.

Cała ideologia Nacjonalizmu Ukraińskiego od Doktryny Doncowa, przez uzurpacje do reprezentacji, przez wdrożenie ideologii i doktryny tj.  przez OUN i UPA ludobójstwo, bestialskie mordy.

JEST IDEOLOGIĄ, DOKTRYNĄ I TERROREM PSYCHOPATÓW

Poparcie tak zwanych „demokratycznych elit zachodu” dla demokratycznych przemian na Ukrainie jest takim samym poparciem „Zachodnich Psychopatów” dla zbrodni UPA – tu już mamy taka sama jakość.

Współczesne „niby państwo” Ukraina oparta jest na doktrynie nacjonalizmu Doncowa, gloryfikacji zbrodni ludobójstwa, apologetyce działalności Bandery, OUN  i UPA, i nacjonalizmu ukraińskiego – cechy charakterystyczne – przemoc, ekspansja, fanatyzm, bezwzględność, nienawiść, amoralność.

Apologeci Bandery stawiają mu Pomniki, stawiają pomniki innemu zbrodniarzowi dla Klyma Sawury w Równem na Wołyniu, gloryfikują i uważają za bohaterów innych morderców z UPA, najwyraźniej chlubią się i odnoszą się do współpracy ze zbrodniczą, nazistowską III Rzeszą Niemiecką

– „Sława Ukrainie”, -„Herojom Sława” to hasła wymyślone przez samego Stefana Banderę  – agenta NKWD i GESTAPO.

Rola Niemiec przy tworzeniu i wsparciu dla UPA w czasie II wojny światowej, jest stosunkowo nieźle znana.

– Udzial Gestapo, SS, SD, Wehrmachtu i Abwehry. Trzon dowódczy OUN Bandery powołała ze składu byłych batalionów niemieckich Nachtigall i Roland; przewodniczącym UCK Kujbijowycz podejmował decyzje uzgadniając wszystko z oficerem Abwehry Theodorem Oberlanderem  inicjując np. wysiedlenia ludności polskiej z Chełmszczyzny, Nadsania i Łemkowszcyzny.

Udział ukraińskiej jednostki 31 pułku SD („Wołyński Legion Samoobrony”) w tłumieniu Powstania Warszawskiego jest mniej znany(aczkolwiek Niemcy nigdy do tego nie nawiązują i nie chcą się przyznać).

Natomiast mniej jest znany i całkowicie niezbadany udział Żydów i masonerii przy tworzeniu UPA.

B’nai b’rith a nacjonalizm Zachodniej Ukrainy.

Kto stoi za nacjonalizmem Zachodniej Ukrainy?

Czym była Ukraińska Powstańcza Armia i SS Galicja? Dlaczego środowiska Gazety Wyborczej oponowały przeciwko budowie pomnika ku czci ofiar “Rzezi Wołyńskiej”?

(Mój komentarz -Odpowiem – dlatego, że środowisko Gazety Wyborczej jest siedliskiem byłych UPA-owców)

Przypomnijmy sobie również, ze to Kaczyńscy reaktywowali w Polsce działalność B’nai B’rith  – stąd obecność i poparcie Kaczyńskiego i innych Żydów w Polsce dla dzisiejszego Majdanu. Przypomnijmy również sobie, ze Michnik, Macierewicz i Kaczyńscy zakładali KOR – a jakże „Opozycje Demokratyczną” finansowaną przez te same instytucje – USAID, National Endowment for Democracy, które teraz finansują rewolucje na Majdanie.

Zwracam uwagę na: fragment publikacji “Masoneria”, ks. Tadeusza Kiersztyna.

B’nai b’rith ingerowała również w sprawy polskie. Szefem polskiej sekcji B’nai b’rith został Żyd z Krakowa, Józef Rettinger, którego zadaniem było realizowanie jednego z wariantów odrodzenia się państwa żydowskiego na ziemiach polskich pod nazwą „Judeopolonii”.

Zamysł ten został przedstawiony w listopadzie 1918 r. w wewnętrznym okólniku, w którym syjoniści nawoływali:

   „Bracia i współwyznawcy! Trzeba, ażeby kraj Galicja został naszym królestwem (…). Starajcie się usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w swych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością. Związek izraelski (Alliance Israelite Universelle) dostarczy wam potrzebnych do tego środków.

Już zaczęto na ten cel zbierać fundusze, a udaje się lepiej niż przypuszczać było można. Dla doprowadzenia do skutku wyrwania Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy i bogaci zapisali się na nasze sumy. Da baron Hirsz, dadzą Rothschildowie, Bleichroderowie i Mendelssohnowie, dadzą i inni”.

A teraz “republika ” która wydała z siebie UPA i rzeź na Wołyniu.

Zachodnioukraińska Republika Ludowa – jedno z dwóch państw ukraińskich powstałych w wyniku I wojny światowej Zachodnioukraińska Republika Ludowa proklamowała niepodległość…. 1 listopada 1918…., po zajęciu przez ukraińskie oddziały wojskowe najważniejszych gmachów publicznych i obiektów wojskowych Lwowa. Jednakże miała to być państwowość w ramach państwa austriackiego. Przewodniczącym Ukraińskiej Rady Narodowej został Jewhen Petruszewycz. Prawne podstawy państwa określała przyjęta 13 listopada 1918 Tymczasowa ustawa zasadnicza o niezależności państwowej ziem ukraińskich byłej monarchii austro-węgierskiej (konstytucja ZURL).

13 listopada 1918 na posiedzeniu URN powołano rząd (Sekretariat Państwowy), którego premierem został Kost Łewyćkyj (z plemienia Levy?- mój przypis).

Do 10 grudnia 1918 państwo nie posiadało nazwy, w tym dniu uchwalono nazwę Państwo Zachodnioukraińskie (Zachidno-Ukrajinska Derżawa). Po uzyskaniu informacji o abdykacji Habsburgów w dniu 14 grudnia zmieniono nazwę na “republikańską” – Zachodnioukraińska Republika Ludowa

+++
Jak widać proklamacja ZURL zbiega się w czasie z deklaracją B’nai b’rith. Czy to przypadek?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachodnioukrai%C5%84ska_Republika_Ludowa

Nic zatem dziwnego, ze wszyscy żydzi w Polsce z PO, Pis-u, SLD poparli jak jeden mąż obecne wypadki na Ukrainie.

Jest takie powiedzenie angielskie; “IF YOU WANT TO KNOW THE TRUTH – FOLLOW THE MONEY”

Jeśli chcesz poznać prawdę – idź za pieniędzmi – idź za środkami finansowymi.

Ciekawe jest, kto finansował przemiany na Ukrainie? – Dowiemy się, że te same siły, które doprowadziły do przemian w Polsce – tzw. transformacji ustrojowej.

W Polsce obserwujemy interes Niemiec i interes żydowskiej Międzynarodówki Finansowej.

Tak samo jest dziś na Ukrainie. Ukraina to kolejny etap kolonizacji Europy Wschodniej przez Niemcy.

Tak było zawsze i tak jest teraz.

Od wojen krzyżackich przez rozbiory Polski przez Prusy i przez dwie wojny światowe  – zawsze jest „Drang nach Osten”.

Ukraina – kresy wschodnie RP to zawsze była gra niemiecka; interes żydowski też był, jest i jak najbardziej będzie uwzględniony.

Dość powiedzieć, że fundacje niemieckie finansowały kampanię wyborczą Żyda Tuska, a Kaczyński reprezentuje Oś USA – Izrael.

W przypadku Ukrainy chodzi o przejęcie kontroli nad tym wielkim i bogatym krajem, a także o geostrategiczne okrążanie Rosji.

Interes ŻYDOGERMAŃSKI jest wspólny – rączka rączkę myje.

Przemiany na Ukrainie finansowała Fundacja Renaissance (ukraińska fundacja Sorosa).

Od „Pomarańczowej Rewolucji” w 2004 r. tak jak i teraz.

Wierchowna Rada trafiła w sedno pod koniec 2003 r. żądając zbadania obcej ingerencji przez finansowanie kampanii wyborczych na Ukrainie z pomocą organizacji pozarządowych. Otrzymują one pieniądze z Fundacji Renaissance (ukraińska fundacja Sorosa), Freedom House, Inicjatywy Współpracy Polsko Amerykańsko Ukraińskiej, USAID, National Endowment for Democracy i Banku Światowego  (Radio Free Europe/Radio Liberty 11.12.2003).

Podobnie przemiany miały nastąpić na  Białorusi:

http://wolna-polska.pl/judeopolonia-2/polskojezyczny-kundlizm-przeciwko-bialorusi-henryk-pajak

Zobaczmy, co pisze Żyd Michnik rzecznik żydo – globalizmu w swojej gazecianie – i jak się cieszy z przemian na Ukrainie. On to już przerabiał w Polsce – czas na Ukrainę.

„Podtrzymajmy ukraiński przełom. Ukraina potrzebuje współczesnego odpowiednika planu Marshalla, a Niemcy powinny dziś odgrywać taką rolę jak wówczas Stany Zjednoczone.”

http://wyborcza.pl/magazyn/1,136820,15545344,Podtrzymajmy_ukrainski_przelom.html

   Po złowrogim crescendo przemocy ukraińskie powstanie ma zaskakująco pozytywny finał. Wbrew wszelkim racjonalnym przewidywaniom grupa obywateli uzbrojonych w niewiele więcej niż kije oraz tarcze z pokrywek do koszy na śmieci pokonała specoddziały strzelające ostrą amunicją. To była jedna z tych historycznych chwil, które pozostawiają trwały ślad w zbiorowej pamięci społeczeństwa.

Jak coś takiego może się wydarzyć? Zaczerpnięta z mechaniki kwantowej zasada nieoznaczoności Heisenberga oferuje stosowną metaforę. Według Heisenberga zjawiska subatomowe mogą występować w postaci cząstek lub fal; podobnie ludzie mogą wybierać między działaniem jako pojedyncze cząstki lub jako składniki większej fali. Innymi słowy nieprzewidywalność wydarzeń historycznych, takich jak te na Ukrainie, wiąże się z elementem nieprzewidywalności będącym składnikiem ludzkiej tożsamości.

Tożsamość jednostek składa się z elementów indywidualnych i fragmentów większych całości, do których owe jednostki należą. Nasz wpływ na rzeczywistość zależy od tego, które elementy zdominują nasze zachowanie. Gdy 20 lutego w Kijowie cywile przypuścili samobójczy atak na uzbrojoną policję, ich poczucie, że reprezentują naród, przewyższało ich troskę o jednostkową śmiertelność. W efekcie głęboko podzielone społeczeństwo przeszło od progu wojny domowej do bezprecedensowego poczucia jedności. To, czy owa jedność przetrwa, będzie w dużej mierze zależeć od reakcji Europy. Ukraińcy demonstrowali swoje przywiązanie do Unii Europejskiej, która sama jest przecież beznadziejnie rozdarta: eurokryzys podzielił ją na niechętnych sobie wierzycieli i dłużników. Dlatego właśnie w negocjacjach o umowę stowarzyszeniową z Ukrainą UE została tak sprawnie wymanewrowana przez Rosję.

+++

Tradycyjnie Unia pod niemieckim przewodnictwem zaoferowała Ukrainie zbyt mało, żądając przy tym zbyt wiele. Teraz, gdy zacieśnianie więzów z UE stało się motorem udanego powstania ludowego, Europa we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym przygotowuje wielomiliardowy pakiet pomocowy, by ocalić Ukrainę od zapaści finansowej. To jednak nie wystarczy do utrzymania jedności narodowej, której kraj będzie potrzebować w najbliższych latach.

Założyłem Fundację Renaissance na Ukrainie jeszcze w 1990 roku, zanim Ukraińcy uzyskali niepodległość. Fundacja nie uczestniczyła w niedawnym powstaniu, ale broniła tych, których dotknęły represje. Dziś jest gotowa wspierać pragnienie ustanowienia prężnych demokratycznych instytucji, przede wszystkim niezależnego i profesjonalnego sądownictwa. Ukraina potrzebuje jednak pomocy z zewnątrz, którą tylko UE może zapewnić: know how zarządzania oraz dostępu do rynków.

Podczas rozpoczętej w 1990 r. transformacji gospodarek Europy Środkowej jedno i drugie było rezultatem ogromnych inwestycji spółek z Niemiec i innych krajów europejskich, które włączyły lokalnych producentów w globalne łańcuchy.

Unio, nie zawiedź: ”Mimo strasznych ofiar Majdan wytrwał. A Ukraińcy rozczarowani są postawą Europy”

http://wyborcza.pl/1,134154,15506998,Mimo_strasznych_ofiar__Majdan_wytrwal__A_Ukraincy.html

Dziś Ukraina z jej wartościowym kapitałem ludzkim i wielosektorową gospodarką jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. Ale wykorzystanie tego potencjału wymaga poprawy klimatu biznesowego, zwłaszcza rozwiązania problemu endemicznej korupcji i braku rządów prawa.

+++

Oprócz zachęt dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE mogłaby wspierać programy szkoleniowe dla menedżerów lokalnych przedsiębiorstw, a także pomóc im rozwijać własne strategie biznesowe. Aby takie wsparcie dotarło do jak największej liczby firm, powinno być połączone z kredytowaniem przez banki komercyjne. Wsparcie ukraińskiej przedsiębiorczości byłoby jeszcze skuteczniejsze, gdyby Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju sam zainwestował w ukraińskie spółki – tak jak zrobił to w Europie Środkowej.

W ten sposób Ukraina w otworzyłaby swój rynek na towary wyprodukowane lub zmontowane przez spółki związane z biznesem europejskim, a cała Unia ułatwiłaby dostęp do swoich rynków firmom ukraińskich i pomogłaby im zaistnieć na rynkach globalnych.

Głęboko wierzę w to, że Europa pod niemieckim przywództwem stanie na wysokości zadania. Przez lata przekonywałem, że Niemcy powinny wziąć na siebie zobowiązania wynikające z ich dominującej pozycji w Europie. Ukraina potrzebuje współczesnego odpowiednika planu Marshalla, a Niemcy powinny dziś odgrywać taką rolę jak wówczas Stany Zjednoczone.

Muszę jednak zakończyć ostrzeżeniem. Plan Marshalla nie objął państw bloku radzieckiego, wzmacniając w ten sposób zimnowojenny podział Europy. Powtórka z historii spowodowałaby ogromne szkody tak w Rosji, jak i Europie, a przede wszystkim na leżącej pośrodku Ukrainie.

Kijów jest uzależniony od rosyjskiego gazu, ale też potrzebuje dostępu do europejskich rynków dla swoich produktów; musi więc mieć dobre stosunki z oboma stronami. Tutaj również Niemcy powinny przejąć inicjatywę. Angela Merkel musi wyciągnąć rękę do Władimira Putina, aby zagwarantować, że Rosja będzie partnerem, a nie przeciwnikiem, ukraińskiego odrodzenia.

Tłum. Katarzyna Wężyk. Tekst za: Project Syndicate. Tytuł i lead od redakcji ”Gazety”

George Soros – finansista amerykański, filantrop, fundator Instytutu Społeczeństwa Otwartego i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego, uczeń Karla Poppera

Witold Gadomski przygląda się sytuacji ekonomicznej Kijowa: ”Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić?”

http://wyborcza.pl/1,76842,15514634,Ukrainska_gospodarka_nad_przepascia__Czy_da_sie_ja.h

+++++++++++++++

Opracowanie: Matka Polka. 

http://woln  a-pol   ska.pl/wiadomosci/refleksje-lekturze-gorzkiej-prawdy-wiktora-poliszczuka-pozostalych-ksiazek-autora-matka-polka-2014-03

Refleksje po lekturze „Gorzkiej Prawdy” Wiktora Poliszczuka

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: