10 znaków, że wojna na Ukrainie jest częścią Wielkiego Resetu

Witamy w drugiej fazie Wielkiego Resetu – wojnie.

Podczas gdy pandemia zaaklimatyzowała świat do blokad, znormalizowała akceptację eksperymentalnych leków (szpryc), przyspieszyła największy transfer bogactwa do korporacji poprzez dziesiątkowanie MŚP (małych, średnich przedsiębiorstw) w ramach przygotowań na cybernetyczną przyszłość, potrzebny był dodatkowy wektor, aby przyspieszyć załamanie gospodarcze, zanim narody będą mogły „się odbudować.

Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jakie obecny konflikt między Rosją a Ukrainą jest kolejnym katalizatorem programu Wielkiego Resetu Światowego Forum Ekonomicznego, ułatwianego przez połączoną sieć globalnych interesariuszy i rozproszoną sieć partnerstw publiczno-prywatnych.

1. Wojna między Rosją a Ukrainą już powoduje bezprecedensowe zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, pogłębiając niedobory paliw i powodując chroniczne poziomy inflacji.

W miarę jak napięcia geopolityczne przeradzają się w przedłużający się konflikt między NATO a osią chińsko-rosyjską, drugi skurcz może pogrążyć gospodarki w stagflacji. W nadchodzących latach połączenie słabego wzrostu i niekontrolowanej inflacji zmusi globalną ekonomiczną podklasę do generowania niskopłatnych miejsc pracy w rozwijającej się gospodarce koncernów.

Kolejna recesja zwiększy globalne pragnienie zasobów, zawęzi zakres samowystarczalności i znacznie zwiększy zależność od dotacji rządowych.

Gdy na horyzoncie wyłania się zubożenie znacznej części światowej siły roboczej, może to być preludium do wprowadzenia uniwersalnego dochodu podstawowego, prowadzącego do silnie rozwarstwionego porządku neo-feudalnego.

Dlatego złowieszcza przepowiednia Światowego Forum Ekonomicznego, że „nie będziemy niczego nie posiadać i będziemy szczęśliwi” do 2030 roku, wydaje się rozwijać z przerażającą szybkością.

2. Konsekwencje ekonomiczne wojny doprowadzą do dramatycznego zmniejszenia globalnej siły roboczej.

Architekci Wielkiego Resetu przewidzieli ten trend od wielu lat i wykorzystają tę ekonomiczną turbulencję, napędzając rolę przełomowych technologii, aby sprostać globalnym wyzwaniom i fundamentalnie zmienić tradycyjne wzorce biznesowe, aby dotrzymać kroku szybkim zmianom technologicznym.

Podobnie jak w przypadku pandemii, gotowość na wypadek katastrofy w dobie konfliktu będzie w znacznym stopniu zależeć od chęci przyjęcia określonych innowacji technologicznych w sferze publicznej i prywatnej, aby przyszłe pokolenia mogły zaspokoić zapotrzebowanie na siłę roboczą w ramach Wielkiego Resetu.

Powtarzającym się tematem w Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution Klausa Schwaba jest to, że przełomowe innowacje technologiczne i naukowe nie będą już spychane do otaczającego nas świata fizycznego, ale staną się przedłużeniem nas samych.

Podkreśla prymat nowych technologii w sile roboczej nowej generacji i podkreśla pilną potrzebę realizacji planów cyfryzacji kilku aspektów globalnej siły roboczej za pomocą skalowalnych rozwiązań opartych na technologii.

Osoby stojące na czele Wielkiego Resetu starają się zarządzać ryzykiem geopolitycznym poprzez tworzenie nowych rynków, które obracają się wokół innowacji cyfrowych, e-strategii, tele-obecności, sztucznej inteligencji, robotyki, nanotechnologii, internetu rzeczy i internetu ciał.

Zawrotna prędkość, z jaką wdrażane są technologie AI, sugeruje, że optymalizacja takich technologii początkowo będzie miała wpływ na tradycyjne branże i zawody, które oferują sieć bezpieczeństwa dla setek milionów pracowników, takich jak rolnictwo, handel detaliczny, gastronomia, produkcja i firmy kurierskie .

Jednak automatyzacja w postaci robotów, inteligentnego oprogramowania i uczenia maszynowego nie ograniczy się do prac rutynowych, powtarzalnych i przewidywalnych.

Systemy sztucznej inteligencji są na skraju hurtowej automatyzacji różnych prac umysłowych, szczególnie w obszarach związanych z przetwarzaniem informacji i rozpoznawaniem wzorców, takich jak stanowiska księgowe, HR i średniego kierownictwa.

Chociaż przewidywanie przyszłych trendów w zatrudnieniu nie jest łatwym zadaniem, można śmiało powiedzieć, że połączone zagrożenie pandemią i wojnami oznacza, że ​​siła robocza jest na krawędzi bezprecedensowych przetasowań w zakresie logistyki przekształcającej technologię, potencjalnie zagrażającą setkom milionów pracowników fizycznych i umysłowych , co spowodowało największe i najszybsze przemieszczenie miejsc pracy w historii i zapowiadało niewyobrażalną wcześniej zmianę na rynku pracy.

Chociaż od dawna przewidywano, że zwiększone wykorzystanie technologii w sektorze prywatnym spowoduje masową utratę miejsc pracy, blokady pandemiczne i nadchodzące zakłócenia spowodowane wojną przyspieszą ten proces, a wiele firm pozostanie bez innego wyjścia, jak zwalniać pracowników i zastępować ich kreatywnymi rozwiązaniami technologicznymi tylko dla przetrwania ich firm.

Innymi słowy, wiele miejsc pracy, które zostaną utracone w nadchodzących latach, już zmierzało w kierunku zwolnień i jest mało prawdopodobne, by udało się je odzyskać, gdy tylko opadnie kurz.

3. Wojna znacznie zmniejszyła zależność Europy od rosyjskiego sektora energetycznego i wzmocniła centralne znaczenie celów zrównoważonego rozwoju ONZ które stanowi sedno Wielkiego Resetu.

Decydenci idący krok w krok z Wielkim Resetem wykorzystali surowe sankcje wobec Rosji, przyspieszając przejście na „zieloną” energię i podkreślając znaczenie dekarbonizacji w ramach „walki ze zmianami klimatycznymi”. Jednak bardzo krótkowzroczne byłoby założenie, że Wielki Reset jest ostatecznie ukierunkowany na sprawiedliwą dystrybucję „zielonych” paliw wodorowych i neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, zastępujących benzynę i olej napędowy.

Podczas gdy cele zrównoważonego rozwoju ONZ są kluczowe dla ożywienia po pandemii, co ważniejsze, są one fundamentalne dla przebudowy kapitalizmu akcjonariuszy, który jest teraz chełpliwy przez elity Davos jako „kapitalizm interesariuszy”.

W kategoriach ekonomicznych odnosi się to do systemu, w którym rządy nie są już ostatecznymi arbitrami polityki państwa, a niewybrane korporacje prywatne stają się de facto powiernikami społeczeństwa, biorąc na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za sprostanie światowym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym poprzez współpracę makroekonomiczną oraz wielopodmiotowy model globalnego zarządzania.

W ramach takiej konstrukcji ekonomicznej konglomeraty posiadające aktywa mogą przekierować przepływ globalnego kapitału, dostosowując inwestycje do celów zrównoważonego rozwoju ONZ i konfigurując je jako zgodne z zasadami zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG), tak aby nowe rynki międzynarodowe mogły zostać zbudowane na podstawie katastrofy i nędza potencjalnie setek milionów ludzi wstrząśniętych kryzysem gospodarczym spowodowanym wojną.

Dlatego wojna jest ogromnym impulsem dla rządów, które naciskają na reset, aby aktywnie dążyć do niezależności energetycznej, kształtować rynki w kierunku „zielonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” i ostatecznie przesunąć populacje w kierunku systemu limitów i handlu, znanego również jako gospodarka kredytów węglowych.

To scentralizuje władzę w rękach kapitalistów interesariuszy pod życzliwym przebraniem ponownego wymyślania kapitalizmu za pomocą sprawiedliwszych i bardziej ekologicznych środków, używając zwodniczych sloganów, takich jak „Odbuduj lepiej”, bez poświęcania imperatywu ciągłego wzrostu kapitalizmu.

4. Niedobory żywności spowodowane wojną przyniosą wielkie korzyści dla przemysłu biologii syntetycznej, ponieważ konwergencja technologii cyfrowych z materiałoznawstwem i biologią radykalnie przekształci sektor rolniczy i zachęci do przyjmowania alternatyw metodami roślinnymi i laboratoryjnymi w skali globalnej.

Rosja i Ukraina są światowymi spichlerzem, a krytyczne niedobory zbóż, nawozów, olejów roślinnych i niezbędnych artykułów spożywczych przyspieszą znaczenie biotechnologii dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju oraz zrodzą kilka start-upów imitujących mięso, podobnych do „Impossible Foods”, które były współfinansowane przez Billa Gatesa.

Można zatem oczekiwać, że więcej regulacji rządowych zapoczątkuje radykalny przegląd przemysłowej produkcji i uprawy żywności, co ostatecznie przyniesie korzyści inwestorom z sektora agrobiznesu i biotechnologii, ponieważ systemy żywnościowe zostaną przeprojektowane za pomocą pojawiających się technologii w celu uprawy „zrównoważonych” białek i upraw opatentowanych przez CRISPR.

5. Wykluczenie Rosji z SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zapowiada reset gospodarczy, który wygeneruje dokładnie taki rodzaj ciosu zwrotnego, jaki jest niezbędny do skupienia dużej części globalnej populacji w technokratycznej sieci kontroli.

Jak zaopiniowało kilku ekonomistów, wykorzystanie SWIFT, CHIPS (systemu płatności międzybankowych w izbie rozliczeniowej) i dolara amerykańskiego przeciwko Rosji tylko pobudzi geopolitycznych rywali, takich jak Chiny, do przyspieszenia procesu dedolaryzacji.

Głównym beneficjentem sankcji gospodarczych wobec Rosji wydają się być Chiny, które mogą zmienić kształt eurazjatyckiego rynku, zachęcając państwa członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) i BRICS do ominięcia ekosystemu SWIFT i rozliczania transgranicznych płatności międzynarodowych w cyfrowym juanie.

Chociaż popyt na kryptowaluty odnotuje ogromny wzrost, prawdopodobnie zachęci to wiele rządów do coraz większej regulacji sektora za pomocą publicznych łańcuchów bloków i egzekwowania wielostronnego zakazu zdecentralizowanych kryptowalut.

Przejście na kryptowaluty może być próbą generalną, która ma ostatecznie przyspieszyć plany programowalnych pieniędzy nadzorowanych przez federalnego regulatora, prowadząc do większego przyrostu władzy w rękach potężnej globalnej technokracji i tym samym uszczelniając nasze zniewolenie przez instytucje finansowe.

Wierzę, że ta wojna doprowadzi waluty do parytetu, tym samym zwiastując nowy moment Bretton Woods, który obiecuje przekształcenie funkcjonowania międzynarodowej bankowości i współpracy makroekonomicznej poprzez przyszłe przyjęcie walut cyfrowych banku centralnego.

6. Ta wojna stanowi główny punkt zwrotny w globalistycznych dążeniach do nowego międzynarodowego porządku opartego na zasadach, zakotwiczonego w Eurazji.

Jak ponad sto lat temu wyraził opinię „ojciec geopolityki” Halford Mackinder, wzrost znaczenia każdego globalnego hegemona w ciągu ostatnich 500 lat był możliwy dzięki dominacji nad Eurazją. Podobnie ich spadek był związany z utratą kontroli nad tym kluczowym lądem.

Ten związek przyczynowy między geografią a władzą nie pozostał niezauważony przez globalną sieć interesariuszy reprezentujących WEF, z których wielu przewidziało przejście do ery wielobiegunowej i powrót do rywalizacji wielkich mocarstw w obliczu słabnących wpływów politycznych i gospodarczych Ameryki oraz pilnej potrzeby co technokraci nazywają inteligentną globalizacją.

Podczas gdy Ameryka desperacko stara się utrzymać status supermocarstwa, wzrost gospodarczy Chin i regionalne ambicje Rosji grożą obaleniem strategicznych punktów osi Eurazji (Europa Zachodnia i Azja-Pacyfik).

Region, w którym wcześniej Ameryka cieszyła się niekwestionowaną hegemonią, nie jest już odporny na pęknięcia i możemy być świadkami zmiany warty, która dramatycznie zmienia rachunek globalnej projekcji sił.

Chociaż ambitna chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) ma potencjał do zjednoczenia wyspy-świata (Azji, Afryki i Europy) i spowodowania tektonicznej zmiany miejsca globalnej władzy, niedawna inwazja na Ukrainę będzie miała daleko idące konsekwencje dla transportu kolejowego Chiny-Europa.

Prezydent Ukrainy Zełenski twierdził, że Ukraina może pełnić funkcję bramy BRI do Europy. Dlatego nie możemy ignorować ogromnego udziału Chin w ostatnich napięciach wokół Ukrainy, ani też nie możemy ignorować leżących u podstaw NATO ambicji powstrzymania rozwoju Chin w regionie poprzez ograniczenie sprzedaży ukraińskich aktywów Chinom i zrobienie wszystkiego, co w jego mocy, aby udaremnić współczesny jedwabny szlak .

Ponieważ sankcje popychają Rosję w kierunku umocnienia stosunków dwustronnych z Chinami i pełnej integracji z BRI, pan-euroazjatycki blok handlowy może być przekształceniem, które wymusza wspólne zarządzanie globalnymi dobrami wspólnymi i powrót do epoki amerykańskiej wyjątkowości.

7. Wraz ze spekulacjami na temat długoterminowego wpływu wojny na dwustronne przepływy handlowe między Chinami a Europą, konflikt rosyjsko-ukraiński wyniesie Izrael – czołowego orędownika Wielkiego Resetu – do jeszcze większego znaczenia na arenie międzynarodowej.

Izrael jest bardzo atrakcyjnym rynkiem BRI dla Chin, a KPCh jest doskonale świadoma znaczenia Izraela jako strategicznej placówki łączącej Ocean Indyjski z Morzem Śródziemnym przez Zatokę Sueską. Co więcej, rząd chiński przez wiele lat uznawał prymat Izraela jako globalnego centrum technologicznego i wykorzystywał zdolności innowacyjne Izraela, aby pomóc sprostać jego własnym strategicznym wyzwaniom.

Dlatego mediacja Naftalego Benneta między Moskwą a Kijowem prawdopodobnie uwzględni instrumentalną rolę Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) w poszerzaniu regionalnego i globalnego zasięgu strategicznego zarówno Chin, jak i Izraela.

Status Izraela jako jednego z wiodących centrów technologicznych przyszłości i bramy łączącej Europę i Bliski Wschód jest nierozerwalnie związany z siecią infrastruktury fizycznej, takiej jak drogi, linie kolejowe, porty i rurociągi energetyczne, którą Chiny budowały w ciągu ostatniej dekady.

Izrael, będący już potęgą w dziedzinie autotechnologii, robotyki i cyberbezpieczeństwa, aspiruje do bycia centralnym państwem w milenijnym Królestwie i przewiduje się, że krajowe start-upy technologiczne odegrają kluczową rolę w czwartej rewolucji przemysłowej.

Wzmocnienie rozwijającej się relacji z Chinami w czasie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego mogłoby pomóc w uczynieniu Izraela par excellence regionalnym hegemonem, z dużym udziałem scentralizowanej potęgi gospodarczej i technologicznej zbiegającej się w Jerozolimie. Kiedy Izrael podejmuje wysiłki na rzecz dywersyfikacji swoich rynków eksportowych i inwestycji z dala od Stanów Zjednoczonych, nasuwa się ważne pytanie.

Czy Izrael znajduje się na początkowych etapach odsuwania swoich interesów bezpieczeństwa od USA i zabezpieczania swoich zakładów na osi chińsko-rosyjskiej?

8. Obecnie powszechnie wiadomo, że identyfikatory cyfrowe są centralnym punktem programu Wielkiego Resetu Światowego Forum Ekonomicznego i mają być usprawnione w różnych branżach, łańcuchach dostaw i rynkach jako sposób na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i świadczenie zindywidualizowanych i zintegrowanych usług w przyszłe inteligentne miasta.

Wielu zastanawiało się, w jaki sposób taka platforma może być wykorzystana do wprowadzenia globalnego systemu technokratycznej kontroli populacji i przestrzegania prawa poprzez włączenie ludzkości do nowego korporacyjnego łańcucha wartości, w którym obywatele są wydobywani jako źródło danych dla inwestorów ESG i rynków obligacji kapitału ludzkiego i przydzielanych. Wynik społeczny i klimatyczny oparty na tym, jak dobrze mierzą się z celami zrównoważonego rozwoju ONZ

Ta bezproblemowa weryfikacja ludzi i podłączonych urządzeń w inteligentnych środowiskach może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nasze dane biometryczne, dokumentacja zdrowotna, finanse, transkrypcje edukacyjne, nawyki konsumenckie, ślad węglowy i cała suma ludzkich doświadczeń są przechowywane w inter-operacyjnej bazie danych w celu określenia naszej zgodności z SDG ONZ, wymuszając w ten sposób monumentalną zmianę naszej umowy społecznej.

Paszporty szczepionkowe były początkowo reklamowane przez partnerstwa publiczno-prywatne jako punkt wejścia dla identyfikatorów cyfrowych. Teraz, gdy taka logika już się rozwinęła, w jaki sposób obecne napięcia geopolityczne mogą przyczynić się do skalowania kluczowego węzła w nowym ekosystemie cyfrowym?

Ukraina jest tradycyjnie nazywana spichlerzem Europy, a obok Rosji oba narody są głównymi światowymi dostawcami podstawowych zbóż. Dlatego wojna ma wszystkie zadatki na czarnego łabędzia na towary i inflację.

Ponieważ gospodarka balansuje na krawędzi załamania z powodu globalnego załamania podaży, wierzę, że wynikające z tego wstrząsy gospodarcze wywołają kryzysy wojenne na całym świecie, a społeczeństwu nakaże się przygotować na racjonowanie.

Gdy to nastąpi, wielostronne przyjęcie identyfikatorów cyfrowych, które łączą się z walutami cyfrowymi banku centralnego, może być reklamowane jako rozwiązanie do efektywnego zarządzania i dystrybucji racji żywnościowych dla gospodarstw domowych w bezprecedensowym stanie wyjątkowym.

Bank Anglii już przedstawił perspektywę programowalnej gotówki, którą można wydać tylko na podstawowe rzeczy lub towary, które pracodawca lub rząd uznają za rozsądne.

Po przejęciu przez emitenta kontroli nad tym, jak są one wydawane przez odbiorcę, jego prawidłowe funkcjonowanie stanie się prawie niemożliwe bez identyfikatora cyfrowego, który będzie niezbędny do odbioru paczek żywnościowych i uzyskania podstawowych środków utrzymania. Pomyśl o UBI (Universal Basic Income).

Jeśli inflacja żywności będzie nadal rosnąć bez oznak słabnięcia, rządy mogą wprowadzić kontrolę cen w postaci racjonowania, a wpisy racjonowania mogą być rejestrowane w księgach blockchain na identyfikatorze cyfrowym w celu śledzenia naszego śladu węglowego i nawyków konsumpcyjnych podczas sytuacji kryzysowej w kraju.

9. Europa znajduje się bezpośrednio na linii ognia po rozpoczęciu wojny hybrydowej między NATO a osią chińsko-rosyjską.

Niedbalstwem byłoby ignorowanie wyraźnego i aktualnego niebezpieczeństwa, jakie stwarza cyberatak na banki i infrastrukturę krytyczną, a nawet wstępną i taktyczną wymianę nuklearną z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi (ICBM).

Nie rozumiem, jak żadna z walczących stron nie będzie ograniczona doktryną wzajemnie gwarantowanego zniszczenia, więc opad termojądrowy jest mało prawdopodobny.

Jednak wykorzystanie technologii zdalnego dostępu do wymazania pamięci systemowej z aparatu bankowego SWIFT lub transgranicznego systemu płatności międzybankowych może potencjalnie uniemożliwić funkcjonowanie dużej części gospodarki międzynarodowej i doprowadzić dolara do korkociągu.

Gdyby doszło do wydarzenia o tak katastrofalnych rozmiarach, niewątpliwie doprowadziłoby to do wzrostu zapotrzebowania na gruntowną modernizację cyberbezpieczeństwa.

Skutki takiego zdarzenia mogą ustanowić nowy globalny protokół bezpieczeństwa, zgodnie z którym obywatele muszą posiadać identyfikator cyfrowy jako niezbędny środek bezpieczeństwa narodowego.

Można sobie wyobrazić, jak dostęp do Internetu lub usług publicznych w następstwie ogólnokrajowego cyberataku może wymagać od obywateli użycia identyfikatora cyfrowego w celu potwierdzenia, że ​​ich działania i transakcje online pochodzą z legalnego i niezłośliwego źródła.

W polityce jest niewiele zbiegów okoliczności.

10. Konsekwencje ekonomiczne tej wojny będą tak katastrofalne, że rządy i sektor publiczny będą wymagały znacznego zastrzyku kapitału prywatnego, aby zaradzić niedoborowi finansowania.

To skutecznie sprawi, że tradycyjny rozdział władzy między centralnymi instytucjami bankowymi a rządami stanie się przestarzały, ponieważ te pierwsze będą mogły nieproporcjonalnie wpływać na trajektorię fiskalną państw narodowych, których suwerenność zostanie wydrążona przez hurtowe przejmowanie rządów przez banki centralne i fundusze hedgingowe.

Huxley

Dlatego model państwa narodowego jest stopniowo obalany przez globalną technokrację, składającą się z niewybieralnego konsorcjum liderów przemysłu, oligarchów banków centralnych i prywatnych instytucji finansowych, z których większość to głównie niepaństwowe podmioty korporacyjne próbujące zrestrukturyzować globalne zarządzanie i włączają się w globalny proces decyzyjny.

Dlatego przyszłość stosunków międzynarodowych oraz przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne, jakie przechodzi obecnie świat w świetle pandemii i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, nie będą rozstrzygane przez multilateralizm i wybieranych przedstawicieli suwerennych państw.

Będzie to raczej podejmowane przez sieć wielostronnych partnerstw, które są motywowane polityką celowości i nie odpowiadają przed żadnym elektoratem ani nie są zobowiązane wobec żadnego państwa, i dla których pojęcia takie jak suwerenność i prawo międzynarodowe są bez znaczenia.

Pierwotnie opublikowany przez Winter Oak

Źródło

https://off-guardian.org/2022/03/14/10-signs-the-war-in-ukraine-is-part-of-the-great-reset/

Jeśli chcesz przeczytać inne ciekawe wpisy kliknij linki poniżej

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/03/ukraine-on-fire-ukraina-w-ogniu-film.html

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/03/program-broni-biologicznej-pentagonu.html

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/03/usa-wyraznie-chca-wojny-z-rosja-ale-to.html

————-

Źródło: https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/03/10-znakow-ze-wojna-na-ukrainie-jest.html

Jedna odpowiedź na “10 znaków, że wojna na Ukrainie jest częścią Wielkiego Resetu”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: