„Globalny zamach stanu został przeprowadzony na całym świecie – abp Vigano do Amerykanów

„Globalny zamach stanu został przeprowadzony na całym świecie – zniszczył same podstawy rządów prawa” – Przesłanie arcybiskupa Vigano do Ameryki (transkrypcja i dźwięk)

Włoski arcybiskup Vigano w tym okresie świątecznym nadal wypowiada się przeciwko globalistycznemu zagrożeniu. 

W tym tygodniu podzielił się z The Gateway Pundit swoim zapisem i przesłaniem audio do narodu amerykańskiego jak niżej:

SZANOWNI AMERYKANIE, SZANOWNI PRZYJACIELE, od dwóch lat na całym świecie dokonuje się globalny zamach stanu, planowany od pewnego czasu przez elitarną grupę spiskowców zniewolonych interesami międzynarodowych wielkich finansów. Ten zamach stanu był możliwy dzięki nadzwyczajnej pandemii, która opiera się na założeniu, że wirus ma śmiertelność prawie analogiczną do każdego innego wirusa grypy sezonowej, na delegitymizacji i zakazie skutecznego leczenia oraz na dystrybucji eksperymentalnego serum genowego, które jest oczywiście nieskuteczne, a które również wyraźnie niesie ze sobą niebezpieczeństwo poważnych, a nawet śmiertelnych skutków ubocznych. Wszyscy wiemy, jak bardzo media głównego nurtu przyczyniły się do wspierania interesów, które są zagrożone, szalonej narracji pandemicznej, i celów tych grup władzy: zmniejszenie światowej populacji, uczynienie tych, którzy przeżyli, przewlekle chorymi i narzucenie form kontroli, które naruszają podstawowe prawa i wolności naturalne obywateli. A jednak dwa lata po rozpoczęciu tej groteskowej farsy, która pochłonęła więcej ofiar niż wojna i zniszczyła tkankę społeczną, gospodarki narodowe i same podstawy rządów prawa, nic się nie zmieniło w polityce Narodów i ich reakcji na tak zwaną pandemię.

Oto pełny zapis przesłania arcybiskupa Vigano do narodu amerykańskiego.

Message for American People Vigano Dec 19 by Jim Hoft on Scribd

vigano herb

MESSAGETO THE AMERICAN PEOPLE

RODZY PRZYJACIELE, od dwóch lat na całym świecie dokonuje się globalny zamach stanu, planowany od pewnego czasu przez elitarną grupę spiskowców zniewolonych interesami międzynarodowych wielkich finansów. Ten zamach stanu był możliwy dzięki nadzwyczajnej pandemii, która opiera się na założeniu, wirusa, którego śmiertelność jest prawie analogiczna do śmiertelności każdego innego wirusa grypy sezonowej, na delegitymizacji i zakazie skutecznego leczenia oraz na dystrybucji eksperymentalnej surowicy genowej, która jest oczywiście nieskuteczna, co również wyraźnie niesie ze sobą niebezpieczeństwo poważnych, a nawet śmiertelnych skutków ubocznych. Wszyscy wiemy, jak bardzo media głównego nurtu przyczyniły się do wspierania szalonej narracji pandemicznej, interesów, które wchodzą w grę, i celów tych grup władzy: zmniejszenie światowej populacji, uczynienie tych, którzy przeżywają przewlekle chorymi, oraz narzucenie form kontroli, które naruszają fundamentalne praw i swobód naturalnych obywateli. A jednak dwa lata po rozpoczęciu tej groteskowej farsy, która pochłonęła więcej ofiar niż wojna i zniszczyła tkankę społeczną, gospodarki narodowe i same podstawy rządów prawa, nic się nie zmieniło w polityce narodów i ich reakcji na tak zwaną pandemię.

W zeszłym roku, kiedy wielu jeszcze nie rozumiało powagi zbliżającego się zagrożenia, byłem jednym z pierwszych, którzy potępili ten zamach stanu i natychmiast zostałem wyróżniony jako teoretyk spiskowy. Dzisiaj coraz więcej ludzi otwiera oczy i zaczyna rozumieć, że nadzwyczajna pandemia i „nadzwyczajna sytuacja ekologiczna” są częścią przestępczego planu opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, ONZ, WHO oraz galaktykę organizacji i fundacji, które są ideologicznie scharakteryzowane jako wyraźnie antyludzkie i – trzeba to jasno powiedzieć – antychrześcijańskie.

Jednym z elementów jednoznacznie potwierdzającym zbrodniczy charakter Wielkiego Resetu jest idealna synchronizacja, z jaką działają wszystkie narody, pokazująca istnienie jednego scenariusza pod jednym reżyserem. celowo niewłaściwe leczenie, które zostało zastosowane w celu spowodowania większej liczby zgonów, decyzja o nałożeniu blokad i masek, konspiracyjne milczenie o niekorzystnych skutkach tak zwanych „szczepionek”, które w rzeczywistości są surowicami genowymi, oraz ciągłe powtarzanie zawinionych błędów było możliwe dzięki współudziałowi rządzących i instytucji. Przywódcy polityczni i religijni, przedstawiciele ludu, naukowcy i lekarze, dziennikarze i ci, którzy pracują w mediach, dosłownie zdradzili swój naród, swoje prawa, swoje Konstytucje i najbardziej podstawowe zasady etyczne.

Oszustwo wyborcze przeciwko prezydentowi Trumpowi w 2020 r. w wyborach prezydenckich okazało się organiczne w tej globalnej operacji, ponieważ w celu nałożenia bezprawnych restrykcji z naruszeniem zasad prawa konieczne było wykorzystanie amerykańskiego prezydenta, który wspierałby psychopaty-pandemię i jej narrację. Partia Demokratyczna, część głębokiego państwa, realizuje swoje zadanie jako wspólniczka systemu, tak jak głęboki kościół znajduje w Bergoglio własnego propagandzistę. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego i autonomiczne działania niektórych stanów amerykańskich – w których obowiązek szczepień został uznany za niekonstytucyjny – dają nam pewność, że ten zbrodniczy plan może się załamać, a osoby odpowiedzialne zostaną zidentyfikowane i osądzone: zarówno w Ameryce jak i na całym świecie. 

Jak doszło do takiej zdrady? Jak staliśmy się uważani za wrogów przez tych, którzy nami rządzą, nie dla dobra wspólnego, ale raczej po to, by nakarmić piekielną machinę śmierci i niewolnictwa?

Odpowiedź jest teraz jasna: na całym świecie, w imię wypaczonej koncepcji wolności, stopniowo wymazaliśmy Boga ze społeczeństwa i praw. Zaprzeczamy istnieniu wiecznej i transcendentnej zasady, obowiązującej wszystkich ludzi wszystkich czasów, z którą muszą być zgodne prawa państw. Zastąpiliśmy tę absolutną zasadę arbitralnością jednostek, zasadą, że każdy jest swoim własnym prawodawcą.

Te naturalne zasady moralne świata grecko-rzymskiego znalazły swoje wypełnienie w chrześcijaństwie, które zbudowało cywilizację zachodnią, nadając im nadprzyrodzony impet. Chrześcijaństwo jest najsilniejszą obroną przed niesprawiedliwością, najsilniejszym garnizonem przed uciskiem  słabych przez potężnych, przemocy nad pokojowymi, złych nad dobrymi, ponieważ chrześcijańska moralność czyni każdego z nas odpowiedzialnym przed Bogiem i bliźnim za nasze czyny, zarówno jako obywatela i jako władcy. Syn Boży, którego narodziny będziemy obchodzić za kilka dni, wcielił się w czasie i historii, aby uleczyć odwieczną ranę i przywrócić łaską porządek złamany przez nieposłuszeństwo. Jego społeczne królestwo było twórczą zasadą ordo Christianus, z którą od dwóch stuleci zaciekle walczyła masoneria: ponieważ promowana przez nią rewolucja jest chaosem; to jest nieporządek; jest to piekielny bunt przeciwko boskiemu porządkowi, aby narzucić tyranię szatana. 

Teraz, widząc to, co dzieje się wokół nas, rozumiemy, jak kłamliwe były obietnice postępu i wolności złożone przez tych, którzy zniszczyli chrześcijańskie społeczeństwo, i jak zwodnicza była perspektywa nowej Wieży Babel, zbudowanej nie tylko bez szacunku dla Boga, ale nawet w bezpośredniej opozycji do Niego. Piekielne wyzwanie Wroga powtarza się niezmiennie od wieków, ale jest skazane na nieubłaganą porażkę. Za tym tysiącletnim spiskiem przeciwnik jest zawsze ten sam, a jedyne, co się zmienia, to poszczególne osoby, które z nim współpracują.

Drodzy amerykańscy bracia i siostry! Drodzy Patrioci! to kluczowy moment dla przyszłości Stanów Zjednoczonych Ameryki i całej ludzkości. Ale kryzys pandemiczny, farsa globalnego ocieplenia i zielonej gospodarki oraz kryzys gospodarczy celowo wywołany przez Wielki Reset przy współudziale głębokiego państwa, są tylko konsekwencją znacznie poważniejszego problemu i należy go dogłębnie zrozumieć jeśli chcemy go pokonać. Ten problem jest zasadniczo moralny; rzeczywiście, jest religijny. Musimy postawić Boga z powrotem na pierwszym miejscu nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także w życiu naszego społeczeństwa. Musimy przywrócić naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Koronę którą oderwała od Niego Rewolucja, a aby tak się stało, konieczne jest prawdziwe i głębokie nawrócenie jednostek i społeczeństwa. Absolutnie nie można bowiem liczyć na koniec tej globalnej tyranii, jeśli nadal będziemy usuwać z Królestwa Chrystusa narody, które do Niego należą i muszą należeć do Niego. Z tego powodu ruch na rzecz obalenia Roe v. Wade nabiera również bardzo ważnego znaczenia, ponieważ szacunek dla świętości życia nienarodzonego musi być usankcjonowany prawem pozytywnym, jeśli ma być lustrem Prawa Odwiecznego.

Ożywia was pragnienie sprawiedliwości, a to jest uzasadnione i dobre pragnienie. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” – mówi Pan (Mt 5,6). Ożywia was pragnienie sprawiedliwości, a to jest uzasadnione i dobre pragnienie. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” – mówi Pan (Mt 5,6). Ale ta Sprawiedliwość musi opierać się na świadomości, że jest to bitwa aspiracyjna, w której konieczne jest opowiedzenie się po jednej ze stron bez dwuznaczności i bez kompromisów, trzymając się transcendentnych i wiecznych odniesień, które dostrzegali nawet pogańscy filozofowie, a które znalazły spełnienie w Objawieniu Syna Bożego, Boskiego Mistrza.

Mój apel o Sojusz Antyglobalistyczny – który dzisiaj odnawiam – ma właśnie na celu ustanowienie ruchu odrodzenia moralnego i duchowego, który zainspiruje obywatelskie, społeczne i polityczne działania tych, którzy nie chcą być niewolnikami Nowego Porządku Świata. Ruchu, który na poziomie krajowym i lokalnym będzie w stanie znaleźć sposób na przeciwstawienie się Wielkiemu Resetowi, który koordynuje potępienie trwającego właśnie zamachu stanu. Ponieważ w świadomości, kim jest nasz przeciwnik i jakie są jego cele i zamierzenia, możemy zakłócić kryminalną działalność, którą zamierza prowadzić, i zmusić go do odwrotu. W tym sprzeciwie wobec pandemicznej farsy i obowiązkowi szczepień musi być ze strony każdego z Was stanowczość i odwaga. 

[Postawy] Wasze muszą zatem być dziełem prawdy, ujawniającym kłamstwa i oszustwa Nowego Porządku Świata oraz ich antyludzką i antychrystyczną macierz. I w tym zakresie to głównie świeccy i wszyscy ludzie dobrej woli – każdy w pełnionej przez niego roli zawodowej i obywatelskiej – muszą koordynować i organizować się razem, aby stawić stanowczy, ale pokojowy opór, aby nie legitymizować brutalnych represji ze strony tych, którzy dziś dzierżą władzę. 

Bądź dumny ze swojej tożsamości jako amerykańskich patriotów i z Wiary, która determinuje twoje życie. Nie pozwól nikomu sprawić, że poczujesz się gorszy tylko dlatego, że kochasz swoją ojczyznę, bo jesteś uczciwy w pracy, bo chcesz chronić swoją rodzinę i wychować swoje dzieci ze zdrowymi wartościami, bo szanujesz osoby starsze, bo chronisz życie od poczęcia do jego naturalnego końca. Nie daj się zastraszyć ani uwieść tym, którzy propagują dystopijny świat, w którym pozbawiona twarzy moc narzuca ci pogardę dla Prawa Bożego, przedstawia grzechy i występki jako dozwolone i pożądane, gardzi sprawiedliwością i moralnością, niszczy naturalną rodzinę i promuje najgorsze perwersje, planuje śmierć bezbronnych i słabych stworzeń oraz wykorzystuje ludzkość dla własnego zysku lub dla zachowania władzy.

Bądźcie godnymi spadkobiercami wielkiego arcybiskupa Fultona Sheena i nie naśladujcie tych waszych pasterzy, którzy zdradzili mandat, jaki otrzymali od naszego Pana, którzy narzucają wam niegodziwe rozkazy lub którzy milczą przed dowodami niesłychanej zbrodni przeciwko Bogu i ludzkości.

Niech te Święta Bożego Narodzenia oświecą wasze umysły i rozpalą wasze serca przed Dzieciątkiem Królem, które leży w żłobie. I tak jak chóry Aniołów i hołd Mędrców połączyły się z prostą adoracją Pasterzy, tak i dzisiaj wasze zaangażowanie w moralne odrodzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki – Jeden naród pod Bogiem – będzie miał błogosławieństwo naszego Pana i zgromadzi wokół siebie tych, którzy wami rządzą. Amen.

Niech was Bóg błogosławi i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki.

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

18 grudnia 2021

***

Tłum. M. Jasińska

 

“A Global Coup Has Been Carried Out Across the World – Has Destroyed the Very Foundations of the Rule of Law” – Archbishop Vigano’s Message to America (Transcript and Audio)

Jedna odpowiedź na “„Globalny zamach stanu został przeprowadzony na całym świecie – abp Vigano do Amerykanów”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: