List do nieszczepionych

Jesteś niesłusznie oskarżony o bycie fabryką nowych wariantów SARS-CoV-2, podczas gdy w rzeczywistości, według czołowych naukowców, twój naturalny układ odpornościowy wytwarza odporność na wiele składników wirusa. Zwiększy to ochronę przed szeroką gamą wariantów wirusów i zniesie dalsze rozprzestrzenianie się na innych.

List do nieszczepionych
Dr Angela Durante, prof. Denis Rancourt i in.
Global Research, 7 sierpnia 2021 r
Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich w Ontario 2 sierpnia 2021 r

Tłum. M.J. (M. Jasińska) – wytłuszczenia w tekście są moje

Dr Denis Rancourt (OCLA)  i kilku kanadyjskich naukowców, napisali list otwarty, aby wesprzeć tych, którzy zdecydowali się nie przyjąć szczepionki COVID-19.

Zespół podkreśla dobrowolny charakter tego leczenia, a także potrzebę świadomej zgody i indywidualnej oceny korzyści i ryzyka. Odrzucają presję wywieraną przez urzędników zdrowia publicznego, wiadomości i media społecznościowe oraz współobywateli.

Kontrola nad naszą integralnością cielesną może być ostateczną granicą walki o ochronę swobód obywatelskich. Przeczytaj poniższy list lub jako plik PDF tutaj..

List otwarty do nieszczepionych

Nie jesteś sam! Na dzień 28 lipca 2021 r. 29% Kanadyjczyków nie otrzymało szczepionki przeciw COVID-19, a dodatkowe 14% otrzymało jeden zastrzyk. W USA i Unii Europejskiej mniej niż połowa populacji jest w pełni zaszczepiona, a nawet w Izraelu, „światowym laboratorium” według Pfizera, jedna trzecia ludzi pozostaje całkowicie nieszczepiona. Politycy i media przyjęli jednolity pogląd, robiąc kozły ofiarne z nieszczepionych za kłopoty, które nastąpiły po osiemnastu miesiącach siania strachu i blokad. Czas wyprostować sprawę.

Całkowicie rozsądne i uzasadnione jest powiedzenie „nie” niewystarczająco przetestowanym szczepionkom, o których nie ma wiarygodnej wiedzy. Masz prawo domagać się opieki nad swoim ciałem i odmówić leczenia, jeśli uznasz to za stosowne. Masz rację mówiąc „nie” naruszeniu swojej godności, integralności i autonomii cielesnej. To twoje ciało i masz prawo wyboru. Masz rację, walcząc o swoje dzieci przeciwko ich masowym szczepieniom w szkole.

Masz prawo zapytać, czy dobrowolna i świadoma zgoda jest w ogóle możliwa w obecnych okolicznościach. Skutki długoterminowe są nieznane. Skutki międzypokoleniowe nie są znane. Deregulacja naturalnej odporności wywołana szczepieniem jest nieznana. Potencjalna szkoda jest nieznana, ponieważ zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest opóźnione, niekompletne i niespójne w różnych jurysdykcjach.

Jesteś celem mediów głównego nurtu, rządowych kampanii socjotechnicznych, niesprawiedliwych zasad i polityk, współpracujących pracodawców i tłumu w mediach społecznościowych. Mówi się ci, że to ty jesteś teraz problemem i że świat nie może wrócić do normalności, jeśli nie zostaniesz zaszczepiony. Jesteście zaciekle robieni kozłami ofiarnymi przez propagandę i pod presją innych wokół was. Pamiętaj; nic z tobą nie jest złego.

Jesteś niesłusznie oskarżony o bycie fabryką nowych wariantów SARS-CoV-2, podczas gdy w rzeczywistości, według czołowych naukowców, twój naturalny układ odpornościowy wytwarza odporność na wiele składników wirusa. Zwiększy to ochronę przed szeroką gamą wariantów wirusów i zniesie dalsze rozprzestrzenianie się na innych.

Masz prawo żądać niezależnych, recenzowanych badań, niefinansowanych przez międzynarodowe firmy farmaceutyczne. Wszystkie recenzowane badania dotyczące krótkoterminowego bezpieczeństwa i krótkoterminowej skuteczności były finansowane, organizowane, koordynowane i wspierane przez te korporacje nastawione na zysk; żadne dane z badań nie zostały upublicznione ani udostępnione naukowcom, którzy nie pracują dla tych firm.

Masz rację, kwestionując wstępne wyniki prób szczepień. Stwierdzone wysokie wartości względnej skuteczności opierają się na niewielkiej liczbie słabo określonych „infekcji”. Badania również nie były ślepe, ponieważ osoby wykonujące zastrzyki wiedziały lub mogły wydedukować, czy wstrzykują eksperymentalną szczepionkę, czy placebo. To nie jest akceptowalna metodologia naukowa w badaniach szczepionek.

Masz rację w swoich apelach o różnorodność opinii naukowych. Podobnie jak w naturze, potrzebujemy polikultury informacji i jej interpretacji. A teraz tego nie mamy. Decyzja o nieprzyjmowaniu szczepionki zapewnia rozsądek, przejrzystość i odpowiedzialność. Masz rację, pytając: „Co dalej, gdy oddamy władzę nad własnym ciałem?”

Nie daj się zastraszyć. Wykazujesz odporność, uczciwość i twardość. Łączcie się w swoich społecznościach, planując pomagać sobie nawzajem i opowiadając się za naukową odpowiedzialnością i wolnością słowa, które są niezbędne do rozwoju społeczeństwa. Jesteśmy wśród wielu, którzy stoją z wami.

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD.

https://www.globalresearch.ca/letter-unvaccinated/5752287

Tłum. M.J. (M. Jasińska) – wytłuszczenia w tekście są moje

Jestem osobą niepełnosprawną, potrzebuję wsparcia na leczenie i rehabilitację … jeśli podoba Ci się moja strona i moja praca – wesprzyj mnie

Nest Bank   85 2530 0008 2064 1053 5460 0001 

__________

w oryginale

A Letter to the Unvaccinated

All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version).

Visit and follow us on Instagram at @crg_globalresearch.

***

OCLA researcher Dr. Denis Rancourt and several fellow Canadian academics penned an open letter to support those who have decided not to accept the COVID-19 vaccine.

The group emphasizes the voluntary nature of this medical treatment as well as the need for informed consent and individual risk-benefit assessment. They reject the pressure exerted by public health officials, the news and social media, and fellow citizens.

Control over our bodily integrity may well be the ultimate frontier of the fight to protect civil liberties. Read the letter below or as a PDF here.

A Letter to the Unvaccinated
By Dr. Angela Durante, Prof Denis Rancourt, and et al.
Global Research, August 07, 2021
Ontario Civil Liberties Association 2 August 2021

All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version).

Visit and follow us on Instagram at @crg_globalresearch.

***

OCLA researcher Dr. Denis Rancourt and several fellow Canadian academics penned an open letter to support those who have decided not to accept the COVID-19 vaccine.

The group emphasizes the voluntary nature of this medical treatment as well as the need for informed consent and individual risk-benefit assessment. They reject the pressure exerted by public health officials, the news and social media, and fellow citizens.

Control over our bodily integrity may well be the ultimate frontier of the fight to protect civil liberties. Read the letter below or as a PDF here.

Open Letter to the Unvaccinated

You are not alone! As of 28 July 2021, 29% of Canadians have not received a COVID-19 vaccine, and an additional 14% have received one shot. In the US and in the European Union, less than half the population is fully vaccinated, and even in Israel, the “world’s lab” according to Pfizer, one third of people remain completely unvaccinated. Politicians and the media have taken a uniform view, scapegoating the unvaccinated for the troubles that have ensued after eighteen months of fearmongering and lockdowns. It’s time to set the record straight.

It is entirely reasonable and legitimate to say ‘no’ to insufficiently tested vaccines for which there is no reliable science. You have a right to assert guardianship of your body and to refuse medical treatments if you see fit. You are right to say ‘no’ to a violation of your dignity, your integrity and your bodily autonomy. It is your body, and you have the right to choose. You are right to fight for your children against their mass vaccination in school.

 

You are right to question whether free and informed consent is at all possible under present circumstances. Long-term effects are unknown. Transgenerational effects are unknown. Vaccine-induced deregulation of natural immunity is unknown. Potential harm is unknown as the adverse event reporting is delayed, incomplete and inconsistent between jurisdictions.

You are being targeted by mainstream media, government social engineering campaigns, unjust rules and policies, collaborating employers, and the social-media mob. You are being told that you are now the problem and that the world cannot get back to normal unless you get vaccinated. You are being viciously scapegoated by propaganda and pressured by others around you. Remember; there is nothing wrong with you.

You are inaccurately accused of being a factory for new SARS-CoV-2 variants, when in fact, according to leading scientists, your natural immune system generates immunity to multiple components of the virus. This will promote your protection against a vast range of viral variants and abrogates further spread to anyone else.

You are justified in demanding independent peer-reviewed studies, not funded by multinational pharmaceutical companies. All the peer-reviewed studies of short-term safety and short-term efficacy have been funded, organized, coordinated, and supported by these for-profit corporations; and none of the study data have been made public or available to researchers who don’t work for these companies.

You are right to question the preliminary vaccine trial results. The claimed high values of relative efficacy rely on small numbers of tenuously determined “infections.”  The studies were also not blind, where people giving the injections admittedly knew or could deduce whether they were injecting the experimental vaccine or the placebo. This is not acceptable scientific methodology for vaccine trials.

You are correct in your calls for a diversity of scientific opinions. Like in nature, we need a polyculture of information and its interpretations. And we don’t have that right now. Choosing not to take the vaccine is holding space for reason, transparency and accountability to emerge. You are right to ask, ‘What comes next when we give away authority over our own bodies?’

Do not be intimidated. You are showing resilience, integrity and grit. You are coming together in your communities, making plans to help one another and standing for scientific accountability and free speech, which are required for society to thrive. We are among many who stand with you.

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD

*

Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna odpowiedź na “List do nieszczepionych”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: