… błędy Rosji: i co dalej?

…

…

ks. Nicholas Gruner …††

„Rosja, spośród wszystkich narodów na świecie, została wybrana do specjalnego błogosławieństwa i przeznaczona na służbę Matce Bożej.  – Rosja jest naczyniem  wybranym przez Niebo na nasz czas, czy to na miłosierdzie,  czy na sprawiedliwość „.

 Jeśli chodzi o błędy Rosji: co teraz robimy?

Wkrótce po opublikowaniu artykułu Cornelia Ferreira, Fatima w obiektywie Soboru Watykańskiego II: oczami kardynała Raymonda Burke   — dostałem maila od długoletniego zwolennika [soboru) wyrażającego szczerze,  że to był błąd.

Wydaje mi się, że rozwinięcie naszej wymiany myśli może okazać się pomocne, ponieważ treść jego opinii wydaje się być podzielana przez wiele osób; w tym kilka  znanych.

Centralny wywód jego racji jest następujący:

—  Ty i ja moglibyśmy uznać Sobór, Nową Mszę i Nową Ewangelizację jako niebezpieczne,  — ale   oboje  wiemy, że  jest to bardzo trudna rzeczywistość dla większości konserwatywnych*  katolików, aby ją zaakceptować.

*UWAGA!  „tradycyjni katolicy”,  katolicy „konserwatywni” – autor ma tu ma myśli wyznawców tzw. „hermeneutyki ciągłości” – (Ratzinger) – iluzję w celu ponownego odkrycia „bogactwa” dziedzictwa wiary – zarówno doktrynalnej, jak i liturgicznej (słusznie jej własnej) – przyp.tłum.

—   Oni sami kłamali tak długo, że nie mają pojęcia w co wierzyć.

A więc zamiast dalej wyolbrzymiać ich alienację  z Fatimy,  czy nie byłoby bardziej sensowne w dalszym ciągu odkładać te  argumenty na bok a traktować kardynała  Burke,  —  człowieka cieszącego się admiralicją  wielu,  — jako sojusznika wzywającego do poświęcenia Rosji.

—  To znaczy, to jest to, o co nam chodzi, prawda?

***

Jak się wydaje,  argument ma pewne usprawiedliwienie,  oczywiście nie  dla  Remnant   jak i Fatima Center solidaryzujących się z nim — (co mój rozmówca z zadowoleniem  podkreślił).

Krótko mówiąc,  —  jednym z problemów wskazanych powyżej, jest to, że  przesłanie Matki Bożej w Fatimie było znacznie szersze, niż tylko prośba o poświęcenie Rosji.

Oczywiście w świetle Objawień Matki Bożej z Fatimy —  (ale nie tylko,  także w La Salette) —  całe nauczanie Soboru jak i wszystkich posoborowych papieży — należy wysadzić w powietrze,   jako heretyckie

Oprócz wezwania do modlitwy, ofiary, pokuty i zadośćuczynienia —  (tj.  to jest tego, do czego  Kościół  wzywał we wszystkich wiekach), —  przesłanie Matki Bożej  zawiera również pewne rudymenty, które są szczególnie aktualne wobec  obecnych zagrożeń, przed którymi stoi Kościół i świat w naszych czasach.

Obejmuje ono pewne przestrogi i prośby, — poświęcenie Rosji jest tylko jednym z nich;  — choć ma ogromne znaczenie.

Mówiąc o prośbie o poświęcenie —  (formalnie przedstawionej w 1929 roku, jako wola Boga),  —  nasz Pan powiedział do siostry Łucji w sierpniu 1931:

„Oni —  [niewymieniony przyszły papież] w jedności  z biskupami  świata] zrobią to, ale będzie za późno.   — Rosja już rozprzestrzeniła swoje błędy na całym świecie. „

No to spójrzmy na to, co jest  O C Z Y W I S T O Ś C I Ą.

Żyjemy w [ PO-CZASIE]  w  „ZA PÓŹNO”…

jakie są błędy Rosji?

Choć są różnorakie, od razu myślimy o ateistycznym komunizmie i wszystkich jego ohydnych zbrodniach.  

Krótko mówiąc,  —  mówimy o obaleniu chrześcijańskiego porządku społecznego;  formie mesjanizmu, który proponuje stworzyć utopijny  ideał, — poza Bogiem, który w osobie Chrystusa Króla panuje nad wszystkimi rzeczami.

[UWAGA: Musimy również rozważyć jako element „błędów Rosji”, schizmę z 1054 roku, w wyniku której autonomia religijna wobec władzy została zatwierdzona a , która — słusznie — należy do samego Wikariusza Chrystusa].

Rzeczywiście, można powiedzieć, że błędy Rosji prześcignęły nie tylko świat, ale mówiąc po ludzku, sam Kościół —  szczególnie widoczne jest to podczas obecnej okupacji przez Bergoglio.

Zachęcałbym każdego, kto jeszcze wątpi w stopień błędów,  — o dokładne zbadanie „zasad ateistycznego komunizmu” — opisanych przez papieża Piusa XI w encyklice Divini Redemptoris / Divini Redemptoris,  (tu po polsku  Divini Redemptoris )   z 1937 r., w której Ojciec Święty wyjaśnił rolę Kościoła  w zwalczaniu tego zła.

Pisze on:

Święty  Kościół Katolicki, jak wskazuje Divini Redemptoris, —  został wyposażony w środki niezbędne do konfrontacji z  „szatańską” plagą zwaną   komunizmem;   ze wszystkimi jego prawami i zgniłymi  owocami,   tak trafnie opisanymi,  jako „błędy Rosji”.

Miejcie pewność, że  Bóg w swej dobroci i mądrości,  nakazując rozpowszechnianie Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, —  wyposażył swój Kościół w  „nadzwyczajną” odpowiedź na nadciągające zło;

— mianowicie —  w pierwszej kolejności   poświęcenie Rosji  —  już samo to,  — jeśli tylko zostałoby dokonane zgodnie z życzeniem,  —  uniemożliwiłoby rozprzestrzenianie się jej błędów….

Ponadto, żyjemy w czasie  „za późno”, a zatem pytanie,  które musimy zadać, jest po prostu takie:

— Co  teraz może zrobić Kościół powołany do odpowiedzi na „szatańską plagę”,  kiedy już się rozprzestrzeniła?

Chciałbym powiedzieć, że wielu z was, zwłaszcza tych, którzy szczególnie oddali się Matce Bożej Fatimskiej, odpowiedziałoby niemal natychmiast i bardzo szczerze:

— Teraz jedyną odpowiedzią jest poświęcenie Rosji!

Jeśli tak odpowiedziałeś, gratulacje! To poprawna odpowiedź; niestety,   pytanie jest złe …

Rosja została wybrana przez Boga w sposób dobrze opisany przez ks. Nicholasa Gruner, który napisał:

„Rosja, spośród wszystkich narodów na świecie, została wybrana do specjalnego błogosławieństwa i przeznaczona na służbę Matce Bożej.

—  Rosja jest naczyniem  wybranym przez Niebo na nasz czas, czy to na miłosierdzie,  czy na sprawiedliwość „.

Obecnie, ignorując prośbę Nieba, żyjemy pod karą, którą sprawiedliwość Boża sprawuje w bardzo realny sposób.   Owoce błędów Rosji rozciągają się na cały świat i są nią objęte nawet sfery władzy w Kościele!

Ponownie zwracamy się do o. Gruner:

„Grzechy świata  zaciągają wielką  karę, której sprawiedliwość Boża nie będzie mogła zignorować.

Dług   ten   będzie  wymagany z rąk Rosji, narodu wybranego przez Boga, aby pogromić cały świat za swoje grzechy, — albo będzie spłacony przez nadzwyczajne zasługi Niepokalanego Serca Maryi,  poprzez  ponowne posłużenie się Rosją.

Ale w tym ostatnim przypadku nasz Pan zapewnia, że  Niepokalane Serce Maryi otrzyma zaszczyt  wypełnienia swojego zadania. Nawrócenie Rosji nastąpi jedynie poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi … „

Mając to na uwadze, można uznać, że odpowiedź: — „Jedynie poświęcenie Rosji”  —  odpowiada właściwie na pytanie, jak:

  1. Jak nastąpi nawrócenie Rosji? 
  2. Kiedy Rosja się nawróci?  
  3. Jak Rosja stanie się narzędziem miłosierdzia?  
  4. Jak Kościół i świat zostaną uwolnione od zgniłych owoców błędów, które są rozpowszechnione w dzisiejszym świecie?  
  5. Jak zostanie zrealizowany okres pokoju obiecany przez Matkę Bożą?

Te pytania są zupełnie inne niż te, które wcześniej zadawałem; — pytanie możemy przeformułować następująco:

— Co mamy robić, gdy czekamy na poświęcenie Rosji Niepokalanemu Serca Maryi?

… zatrzymajmy się tutaj …

Zdaję sobie sprawę, że to ćwiczenie jest trochę męczące, ale zatoczyliśmy koło —  ponownie powróciliśmy do tego samego miejsca  w kwestii, w której wiele szczerych osób wydaje się być autentycznie skonfudowanych.

Wiemy, że poświęcenie „się wydarzy”. Tak powiedział nasz Pan Jezus.

Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Wiemy również, że aż do czasu poświęcenia Rosji, wiele dusz zostanie utraconych z powodu

— „wielkiego odstępstwa w Kościele, które rozpocznie się na szczycie, jak przepowiedziano”

 powiedział kard. Mario Luigi Ciappi,

—  „w trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” — tekst, który miał być przeczytany w 1960 r., —  aby zapobiec  „złemu Soborowi  i złej Mszy „.

Wśród tak zwanych „fatimistów” nie ma rozbieżności:  —  żyjemy w tym właśnie czasie — manifestacji „wielkiego odstępstwa”.

Bądźmy  również pewni,  —  że ci, którzy nie uznają mocy Poświęcenia —  tj. „konserwatywni katolicy” (zarówno świeccy, jak i duchowni),  — że ich  dusze są najbardziej zagrożone w wyniku odstępstwa, 

— nie dlatego, że  nie wierzą w przesłanie Fatimy, ale ponieważ zaakceptowali oszustwa soborowe, nowy ryt i jego nowych „świętych”, — ponieważ oni nie mają wiary.

Moi przyjaciele,  musimy zawsze koncentrować  się na naszym obowiązku pracy dla zbawienia dusz. To jest właśnie misja Kościoła, do której każdy z nas ma obowiązek przyczyniać się,  bez względu na to, jaką pozycję zajmujemy w naszym życiu.

Podstawowym chrześcijańskim obowiązkiem (poza naszym własnym uświęceniem)  — nie jest „nawracanie”  jak największej liczby osób do przesłania Fatimy;  — a   nawet   nie jest też to, aby zbierać podpisy pod petycją żądającą dokonania poświęcenia.

Oczywiście, jest miejsce na te rzeczy, a ci, którzy znają przesłanie Fatimy, mają obowiązek głoszenia go.

Nie możemy jednak zapominać o tym, co ma pierwszeństwo —  pierwszeństwem Kościoła i jego dzieci w każdym wieku —  jest mianowicie  posłuszeństwo  względem słów papieża Piusa XI:

— Aby przeciwstawić  się szatańskiej pladze oraz  fałszywym zasadom, które prowadzą dusze do zatracenia —  jasną doktryną Kościoła jest; potępiać to pierwsze, nalegać i bronić tych ostatnich,  — niezależnie od osobistych kosztów.

To jest odpowiedź na pytanie:

— Co mamy robić, gdy czekamy na poświęcenie Rosji  Niepokalanemu Sercu Maryi?

Jak już wcześniej mówiłem, to jest raczej proste; —  musimy tylko pochwalać to, co jest dobre i prawdziwe,  równocześnie potępiając to, co jest niebezpieczne i fałszywe.

Musimy i możemy  robić obie rzeczy.

Oznacza to, że nigdy nie możemy usprawiedliwić ich zaprzestania — nawet jeśli tylko na pewien czas  — ostrzegania przed niebezpieczeństwem, jakie stwarzają   ci,   którzy uwodzą innych do akceptowania Soboru Watykańskiego II, Nowej Mszy, Nowej Ewangelizacji, Pontyfikatu „Świętego Jana” Paweł II”, itd.  —  niezależnie od tego, kim są.

Jest szczególnie  nierozsądnym, jeśli wierzy się, że kto tak czyni,  to w jakiś sposób zasługuje na Matkę Bożą,  — jako,  że jest to właśnie to zło, przed którym ostrzegała Matka Boża 

—  to jest właśnie zło,  od którego uprzedzając —  przyszła nas wybawić w Fatimie,  aby jej dzieci nie zostały pozbawione żadnych łask, które Jej Syn pragnie ofiarować do zbawienia.

W konkluzji:

—  napisałem ten artykuł dla dobra wszystkich czytelników, — mam szczególnie nadzieję,  że ci, którzy otrzymali łaskę od Boga przemawiania w tzw. „tradycyjnych katolickich”* mediach, — również będą z rozwagą i odpowiednio wykonywać swoje obowiązki.

_________________

tłum. M.Jasińska.

Louie July 18, 2017

Za: Blog na akaCatholic.com (dawniej HarvestingTheFruit.com): https://akacatholic.com/concerning-russias-errors-what-are-we-to-do-now/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.