Gates Foundation Top Wirusolog wysyła list otwarty do WHO: Natychmiast wstrzymaj wszystkie masowe szczepienia Covid-19

Wybitny wirusolog, który pracuje dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów, wypowiada się ze straszliwym ostrzeżeniem o szczepionce i masowej inokulacji!

List otwarty:

Geert Vanden Bossche, dr DMV, niezależny wirusolog i ekspert ds. Szczepionek, wcześniej zatrudniony w GAVI i The Bill & Melinda Gates Foundation.

Do wszystkich autorytetów, naukowców i ekspertów na całym świecie, których to dotyczy: całej populacji świata.

Nie jestem antyszczepionkowcem. Jako naukowiec zwykle nie odwołuję się do żadnej platformy tego rodzaju, aby zająć stanowisko w kwestiach związanych ze szczepionkami. Jako oddany wirusolog i ekspert ds. Szczepionek robię wyjątek tylko wtedy, gdy władze ds. Zdrowia zezwalają na podawanie szczepionek w sposób zagrażający zdrowiu publicznemu, a na pewno wtedy, gdy ignoruje się dowody naukowe.

Obecna niezwykle krytyczna sytuacja zmusza mnie do alarmowego rozpowszechnienia tego wezwania. Ponieważ bezprecedensowy zasięg ludzkiej interwencji w pandemii Covid-19 jest obecnie jako skutek, jest zagrożeniem globalnej katastrofy bez równych sobie, wezwanie to nie może zabrzmieć wystarczająco głośno i mocno.

Jak już wspomniałem, nie jestem przeciwny szczepieniom. Wręcz przeciwnie, mogę Państwa zapewnić, że każda z obecnych szczepionek została zaprojektowana, opracowana i wyprodukowana przez błyskotliwych i kompetentnych naukowców. Jednak tego typu szczepionki profilaktyczne są całkowicie nieodpowiednie, a nawet bardzo niebezpieczne, gdy są stosowane w kampaniach masowych szczepień podczas pandemii wirusów.

Wakcynolodzy, naukowcy i klinicyści są zaślepieni pozytywnymi krótkoterminowymi skutkami poszczególnych patentów, ale wydaje się, że nie przejmują się katastrofalnymi konsekwencjami dla zdrowia na świecie. Jeżeli naukowo nie udowodnię, trudno jest zrozumieć, w jaki sposób obecne interwencje ludzi zapobiegną przekształceniu się krążących wariantów w dzikiego potwora.

Ścigam się z czasem, kończę mój naukowy manuskrypt, którego publikacja niestety prawdopodobnie nastąpi zbyt późno, biorąc pod uwagę stale rosnące zagrożenie ze strony szybko rozprzestrzeniających się, wysoce zaraźliwych wariantów. Dlatego zdecydowałem się już opublikować podsumowanie moich ustaleń, a także moje przemówienie na ostatnim szczycie Vaccine Summit w Ohio na LinkedIn.

W zeszły poniedziałek przekazałem międzynarodowym organizacjom zajmującym się ochroną zdrowia, w tym WHO, moją analizę obecnej pandemii, opartą na wiedzy naukowej dotyczącej biologii immunologicznej Covid-19. Biorąc pod uwagę stan zagrożenia, wezwałem ich do rozważenia moich obaw i zainicjowania debaty na temat szkodliwych konsekwencji dalszej „ucieczki wirusa z układu odpornościowego”.

Chociaż nie ma czasu do stracenia, do tej pory nie otrzymałem żadnych informacji zwrotnych. Eksperci i politycy milczeli, ale oczywiście nadal chętnie rozmawiali o złagodzeniu zasad zapobiegania zakażeniom i „wiosennej wolności”. Moje stwierdzenia opierają się wyłącznie na nauce. Zaprzeczy im tylko nauka.

Chociaż z trudem można wygłosić błędne stwierdzenia naukowe bez krytyki ze strony rówieśników, wydaje się, że elita naukowców, którzy obecnie doradzają naszym światowym przywódcom, woli milczeć. Przedstawiono wystarczające dowody naukowe.

Niestety pozostają nietknięty przez tych, którzy mają moc działania. Jak długo można ignorować ten problem, skoro obecnie istnieją masowe dowody na to, że wirusowa ucieczka immunologiczna zagraża obecnie ludzkości? Trudno powiedzieć, że nie wiedzieliśmy – lub nie byliśmy ostrzeżeni.

W tym bolesnym liście postawiłem na szali całą moją reputację i wiarygodność. Oczekuję od was, strażników ludzkości, przynajmniej tego samego. Jest to sprawa niezwykle pilna. Otwórz debatę. Za wszelką cenę: odwróć bieg!

Dlaczego masowe szczepienia podczas pandemii tworzą potwora, którego nie da się powstrzymać

Kluczowe pytanie brzmi: dlaczego nikt nie przejmuje się ucieczką wirusa?

Spróbuję to wyjaśnić za pomocą łatwiejszego do zrozumienia zjawiska: oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Można łatwo ekstrapolować tę plagę na odporność na nasze samodzielnie wykonane „antybiotyki przeciwwirusowe”. Rzeczywiście, przeciwciała (Abs) wytwarzane przez nasz własny układ odpornościowy można uznać za antybiotyki przeciwwirusowe wytworzone samodzielnie, niezależnie od tego, czy są częścią naszego wrodzonego układu odpornościowego (tak zwane „ naturalne ” Abs ”), czy też są wywoływane w odpowiedzi na określone patogeny ( powodujące tak zwane „nabyte” Abs).

Naturalne Abs nie są specyficzne dla zarazków, podczas gdy nabyte Abs są specjalnie skierowane na atakujący patogen. W chwili urodzenia nasz wrodzony układ odpornościowy jest „niedoświadczony”, ale dobrze ugruntowany. Chroni nas przed wieloma patogenami, zapobiegając tym samym chorobom.

Ponieważ wrodzony układ odpornościowy nie pamięta napotkanych patogenów (odporność wrodzona nie ma tak zwanej „pamięci immunologicznej”), możemy na niej polegać tylko pod warunkiem, że odpowiednio ją „wyszkolimy”.

Trening odbywa się poprzez regularną ekspozycję na niezliczone czynniki środowiskowe, w tym patogeny. Jednak wraz z wiekiem coraz częściej będziemy stawać w obliczu sytuacji, w których nasza wrodzona odporność (często nazywana „ pierwszą linią obrony immunologicznej ”) nie jest wystarczająco silna, aby zatrzymać patogen w miejscu wejścia (głównie bariery śluzówkowe, takie jak nabłonki oddechowe lub jelitowe) .

Kiedy tak się dzieje, układ odpornościowy musi polegać na bardziej wyspecjalizowanych efektorach naszego układu odpornościowego (tj. specyficznych dla antygenu komórkach Abs i T), aby zwalczyć patogen. Tak więc, gdy dorastamy, zwiększamy odporność na specyficzne patogeny, w tym bardzo specyficzne Abs. Ponieważ mają one silniejsze powinowactwo do patogenu (np. wirusa) i mogą osiągać wysokie stężenia, mogą z łatwością konkurować z naszymi naturalnymi przeciwciałami Abs w zakresie wiązania się z patogenem / wirusem.

To właśnie ten rodzaj wysoce specyficznych przeciwciał o wysokim powinowactwie, które wywołują obecne szczepionki Covid-19. Oczywiście szlachetnym celem tych Abs jest ochrona nas przed Covid-19.

Więc dlaczego miałby być poważny problem ze stosowaniem tych szczepionek do zwalczania Covid-19?

Cóż, podobnie jak w przypadku zasad stosowanych do klasycznych antybiotyków przeciwdrobnoustrojowych, najważniejsze jest, aby nasze samodzielnie wykonane „antybiotyki przeciwwirusowe” były dostępne w wystarczającym stężeniu i były dostosowane do specyficznych cech naszego wroga.

Dlatego w przypadku choroby bakteryjnej istotne jest, aby nie tylko wybrać odpowiedni rodzaj antybiotyku (na podstawie wyników z antybiogramu), ale także odpowiednio długo przyjmować antybiotyk (zgodnie z zaleceniem).

Nieprzestrzeganie tych wymagań grozi szansą przeżycia drobnoustrojów, a tym samym może spowodować nawrót choroby.

Bardzo podobny mechanizm może również dotyczyć wirusów, zwłaszcza wirusów, które mogą łatwo i szybko mutować (tak jest np. W przypadku koronawirusów); kiedy presja wywierana przez obronę immunologiczną armii (czytaj: populacji) zaczyna zagrażać replikacji i przenoszeniu wirusa, wirus przybiera inny płaszcz [coat] (okrycie, powłokę, otoczkę), tak, że nie można go już łatwo rozpoznać, i w związku z tym zaatakowany układ odpornościowy gospodarza. Wirus jest teraz w stanie uciec przed odpornością (tzw. „Ucieczka odporności”).

Jednak wirus może polegać tylko na tej strategii, pod warunkiem, że nadal ma wystarczająco dużo miejsca na replikację. Wirusy, w przeciwieństwie do większości bakterii, muszą replikować się na żywych komórkach gospodarza. Dlatego występowanie „mutantów uciekających” nie jest zbyt niepokojące, o ile prawdopodobieństwo, że te warianty szybko znajdą innego gospodarza, jest dość odległe. Jednak nie dotyczy to szczególnie pandemii wirusów!

Podczas pandemii wirus rozprzestrzenia się po całym świecie, a wiele osób go wydala i przenosi (nawet bezobjawowych „nosicieli”). Im wyższe miano wirusa, tym większe prawdopodobieństwo, że wirus wpadnie na osoby, które nie zostały jeszcze zakażone lub które były zakażone, ale nie wystąpiły u nich objawy. O ile nie są wystarczająco chronione przez wrodzoną obronę immunologiczną (poprzez naturalne Abs), złapią chorobę Covid-19, ponieważ nie mogą polegać na innych, tj. nabytych Abs.

Istotnie, szeroko opisywano, że wzrost Abs specyficznych dla S (spike – kolec) u osób zakażonych bezobjawowo jest raczej ograniczony i krótkotrwały. Co więcej, te Abs nie osiągnęły pełnej dojrzałości.

Połączenie infekcji wirusowej na tle suboptymalnej dojrzałości i stężenia Ab umożliwia wirusowi selekcję mutacji pozwalających na uniknięcie presji immunologicznej. Selekcja tych mutacji korzystnie zachodzi w białku S, ponieważ jest to białko wirusowe, które jest odpowiedzialne za zakaźność wirusową.

Ponieważ wybrane mutacje nadają wirusowi zwiększoną zdolność zakaźną, teraz wirusowi znacznie łatwiej jest wywoływać ciężką chorobę u zakażonych osobników. Im więcej ludzi rozwija chorobę objawową, tym lepiej wirus może zapewnić jej rozprzestrzenianie się i utrwalanie (osoby, które zachorują na ciężką chorobę, będą wydalać więcej wirusa i przez dłuższy okres czasu , niż osoby zakażone bezobjawowo).

Niestety wystarczy krótkotrwały wzrost w przypadku Abs specyficznych dla S, jednak nie powierzchni, aby ominąć wrodzone / naturalne Ab.  /Unfortunately, enough, the short-lived rise in S-specific Abs does, however, surface to bypass people’s innate/natural Ab./

Te są wycofywane z biznesu, ponieważ ich powinowactwo do S jest niższe niż powinowactwo do przeciwciał przeciw specyficznych dla S. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wskaźnika zakażeń w populacji, liczba osobników, którzy ulegną zakażeniu podczas chwilowego wzrostu poziomu przeciwciał swoistych dla S, będzie stale wzrastać.

W konsekwencji wzrośnie liczba osób, które zostaną zarażone podczas chwilowego spadku ich wrodzonej odporności. W rezultacie stale rosnąca liczba pacjentów stanie się bardziej podatna na ciężką chorobę, zamiast wykazywać jedynie łagodne objawy (tj. ograniczone do górnych dróg oddechowych) lub nie będzie ich wcale.

Podczas pandemii ewolucja ta dotknie szczególnie młodych ludzi, ponieważ ich naturalne przeciwciała nie są jeszcze w znacznym stopniu tłumione przez wachlarz „nabytych”, specyficznych dla antygenu przeciwciał. Naturalne abs i ogólnie naturalna odporność odgrywają kluczową rolę w ochronie nas przed patogenami, ponieważ stanowią one naszą pierwszą linię obrony immunologicznej. W przeciwieństwie do odporności nabytej, wrodzona odpowiedź immunologiczna chroni przed szerokim spektrum patogenów (więc nie narażaj,  ani nie poświęcaj swojej wrodzonej obrony immunologicznej!).

Ponieważ naturalne komórki Abs i wrodzone komórki odpornościowe rozpoznają zróżnicowane spektrum obcych (tj. nie-własnych) czynników (z których tylko niektóre mają potencjał patogenny), ważne jest, aby utrzymać je w wystarczającym stopniu narażone na wyzwania środowiskowe.

Utrzymując w SZKOLENIU wrodzony układ odpornościowy (który niestety nie ma pamięci!), możemy znacznie łatwiej przeciwstawić się zarazkom, które mają prawdziwy potencjał patogenny. Na przykład zgłoszono i udowodniono naukowo, że ekspozycja na inne, całkiem nieszkodliwe koronawirusy powodujące „ zwykłe przeziębienie ” może zapewnić ochronę, choć krótkotrwałą, przed Covid-19 i jego lojalnymi poplecznikami (tj. bardziej zakaźnymi wariantami) .

Dlatego tłumienie wrodzonej odporności, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych, może stać się bardzo problematyczne. Nie ma wątpliwości, że brak narażenia spowodowany rygorystycznymi środkami zapobiegawczymi wdrożonymi od początku pandemii, nie był korzystny dla dobrego wyszkolenia wrodzonego układu odpornościowego ludzi.

Jakby to już nie osłabiło wrodzonej obrony immunologicznej w tym segmencie populacji, pojawia się jeszcze jedna siła, która dramatycznie zwiększy wskaźniki zachorowalności i śmiertelności w młodszych grupach wiekowych: MASOWE SZCZEPIENIA OSÓB STARSZYCH.

Im intensywniej, późniejsza grupa wiekowa zostanie zaszczepiona, a tym samym chroniona, tym bardziej wirus jest zmuszony do dalszego wywoływania choroby w młodszych grupach wiekowych.

Będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że ucieknie do przeciwciał swoistych dla S, które są chwilowo podnoszone u osób wcześniej zakażonych bezobjawowo. Jeśli wirusowi się to uda, może skorzystać na (chwilowym) stłumieniu odporności wrodzonej, wywołując w ten sposób chorobę u coraz większej liczby tych osobników i zapewniając jego własne namnażanie.

Wybór ukierunkowanych mutacji w białku S jest zatem drogą do zwiększenia zakaźności wirusa u kandydatów, którzy są podatni na chorobę z powodu przejściowego osłabienia ich wrodzonej obrony immunologicznej.

Ale w międzyczasie mamy również do czynienia z ogromnym problemem ze strony zaszczepionych osób, ponieważ coraz częściej mają oni do czynienia z zakaźnymi wariantami wykazującymi typ białka S, który coraz bardziej różni się od edycji S zawartej w szczepionce (późniejsza edycja pochodzi z pierwotnego, znacznie mniej zakaźnego szczepu na początku pandemii).

Im więcej wariantów stanie się zakaźnych (tj. w wyniku zablokowania dostępu wirusa do zaszczepionej części populacji), tym mniej szczepionkowych Abs będzie chronić. Już teraz brak ochrony prowadzi do wydalania i przenoszenia wirusów u biorców szczepionek, którzy są narażeni na te bardziej zakaźne szczepy (które, nawiasem mówiąc, coraz bardziej dominują w tej dziedzinie).

Oto jak my obecnie obracany szczepionki na bezobjawowych nosicieli wydalających zakaźne warianty.

W pewnym momencie, prawdopodobnie w bardzo bliskiej przyszłości, bardziej opłacalne (pod względem zwrotu z inwestycji w selekcję) stanie się dodanie przez wirusa kilku kolejnych mutacji (może tylko jednej lub dwóch) do białka S wirusa, warianty (już wyposażone w liczne mutacje zwiększające zakaźność) w celu dalszego wzmocnienia jego wiązania z receptorem (ACE-2) wyrażanym na powierzchni permisywnych komórek nabłonka.

Pozwoli to teraz nowemu wariantowi wyprzedzić przeciwciała zawarte w szczepionce w zakresie wiązania się z receptorem ACE. Oznacza to, że na tym etapie wystarczy tylko kilka dodatkowych ukierunkowanych mutacji w obrębie domeny wiążącej receptor wirusowy, aby w pełni oprzeć się swoistym dla S przeciwciałom przeciwko Covid-19, niezależnie od tego, czy później są one wywoływane przez szczepionkę, czy przez naturalne zakażenie.

Na tym etapie wirus rzeczywiście zdołałby uzyskać dostęp do ogromnego zasobu osobników, którzy stali się teraz wysoce podatni na choroby, ponieważ ich Abs-specyficzne dla S stały się teraz bezużyteczne z punktu widzenia ochrony, ale nadal udaje im się zapewnić przez długi czas. -żywotna supresja ich wrodzonej odporności (tj. naturalna infekcja, a zwłaszcza szczepienie, wywołuje stosunkowo długo żyjące specyficzne miana Ab).

Podatny rezerwuar obejmuje zarówno osoby zaszczepione, jak i osoby, którym pozostała wystarczająca liczba przeciwciał Abs specyficznych dla S z powodu wcześniejszej choroby Covid-19). … A więc POSELSTWO

ZNAKOMITE dla Covid-19, ale SYTUACJA KRYTYCZNA dla wszystkich zaszczepionych osobników i osób seropozytywnych pod kątem Covid-19, ponieważ stracili oni zarówno nabytą, jak i wrodzoną obronę immunologiczną przeciwko Covid-19 (podczas, gdy krążą wysoce zakaźne szczepy!).

To „ jeden mały krok dla wirusa, jedna gigantyczna katastrofa dla ludzkości ”, co oznacza, że podnieśliśmy wirusa w mniejszej populacji do poziomu, do którego przekształcenie się Covid-19 wymaga teraz niewielkiego wysiłku w wysoce zakaźny wirus, który całkowicie ignoruje zarówno wrodzoną obronę naszego układu odpornościowego, jak i adaptacyjną / nabytą (niezależnie od tego, czy nabyte Abs było wynikiem szczepienia, czy naturalnej infekcji).

(…) Krótko mówiąc, wkrótce będziemy mieli do czynienia z bardzo zakaźnym wirusem, który całkowicie opiera się naszemu najcenniejszemu mechanizmowi obronnemu: ludzkiemu układowi odpornościowemu. 

Na podstawie powyższego coraz trudniej jest sobie wyobrazić, jak konsekwencje rozległej i błędnej interwencji człowieka w tej pandemii nie zniszczą dużej części naszej ludzkiej populacji.

Można by pomyśleć tylko o bardzo niewielu innych strategiach osiągnięcia tego samego poziomu skuteczności w przekształcaniu stosunkowo nieszkodliwego wirusa w broń biologiczną masowego rażenia.

Z pewnością warto również wspomnieć, że wiadomo, że mutacje w białku S (tj. dokładnie to samo białko, które podlega selekcji mutacji ucieczkowych) umożliwiają koronawirusom przekraczanie barier gatunkowych.

Oznacza to, że ryzyko, że ucieczka immunologiczna za pośrednictwem szczepionki może pozwolić wirusowi na przeskoczenie do innych gatunków zwierząt, zwłaszcza zwierząt przemysłowych (np. fermy świń i drobiu), nie jest bez znaczenia. Wiadomo już, że gatunki te są żywicielami kilku różnych koronawirusów i zwykle są trzymane w gospodarstwach o dużej gęstości obsady.

Podobnie jak w przypadku wirusa grypy, gatunki te mogą służyć jako dodatkowy rezerwuar dla wirusa SARS-COVID-2.

Jako patogeny ewoluowały razem z układem odpornościowym gospodarza, naturalne pandemie ostrych samoograniczających się infekcji wirusowych zostały ukształtowane tak, aby pochłaniały ludzkie życie nie więcej niż jest to ściśle wymagane.

W wyniku interwencji człowieka przebieg tej pandemii został od samego początku całkowicie zakłócony. Powszechne i rygorystyczne środki zapobiegania zakażeniom w połączeniu z kampaniami masowych szczepień przy użyciu nieodpowiednich szczepionek niewątpliwie doprowadzą do sytuacji, w której pandemia coraz bardziej wymyka się spod kontroli.

Paradoksalnie jedyną interwencją, która mogłaby dać perspektywę zakończenia tej pandemii (poza pozwoleniem jej na jej katastrofalny przebieg), jest… SZCZEPIENIE. Oczywiście typ szczepionek, które należy zastosować, byłby zupełnie inny niż szczepionki konwencjonalne, ponieważ nie wywołują one u typowych podejrzanych, tj. Limfocytów B i T, ale komórki NK.

Istnieją rzeczywiście przekonujące dowody naukowe, że komórki te odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu całkowitej eliminacji Covid-19 na wczesnym etapie zakażenia u osobników zakażonych bezobjawowo.

Komórki Nk są częścią komórkowego gałęzi naszego wrodzonego układu odpornościowego i podobnie jak naturalne Abs, są zdolne do rozpoznawania i atakowania szerokiego i zróżnicowanego spektrum czynników chorobotwórczych.

Istnieje rozsądne naukowe uzasadnione założenie, że możliwe jest „przygotowanie” komórek NK w taki sposób, aby mogły rozpoznać i zabić ogólnie koronawirusy (w tym wszystkie ich warianty) na wczesnym etapie zakażenia. Coraz częściej opisywano, że komórki NK mają zdolność nabywania pamięci immunologicznej.

Edukując te komórki w sposób, który umożliwi im trwałe rozpoznawanie i atakowanie komórek zakażonych koronawirusem, nasz układ odpornościowy może być doskonale uzbrojony do ukierunkowanego ataku na wszechświat koronawirusów przed ekspozycją .

Ponieważ obrona immunologiczna oparta na komórkach NK zapewnia sterylizującą odporność i pozwala na szerokie spektrum i szybką ochronę, rozsądne jest założenie, że wykorzystanie naszych wrodzonych komórek odpornościowych będzie jedynym rodzajem ludzkiej interwencji, która powstrzyma niebezpieczne rozprzestrzenianie się wysoce zakaźnych. Warianty Covid-19.

Jeśli my, istoty ludzkie, jesteśmy zaangażowani w utrwalanie naszego gatunku, nie pozostaje nam nic innego, jak wykorzenić te wysoce zaraźliwe warianty wirusów. Będzie to rzeczywiście wymagało dużych kampanii szczepień. Jednak szczepionki oparte na komórkach NK umożliwią przede wszystkim lepsze przygotowanie naszej naturalnej odporności (pamięć!) i wywołanie odporności stadnej (co jest dokładnie odwrotnością tego, co robią obecne szczepionki Covid-19, ponieważ coraz częściej zmieniają biorców szczepionek w bezobjawowych nosicieli), osoby te wydalają wirusa).

Tak więc nie została ani sekunda na zmianę biegów i zastąpienie obecnych szczepionek zabójczych szczepionkami ratującymi życie.

Apeluję do WHO i wszystkich zaangażowanych stron, bez względu na ich przekonanie, o natychmiastowe zadeklarowanie takiego działania jako JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGROŻENIE W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM.

_______

Tłum. M.Jasińska – (Wszystkie wytłuszczenia tekstu i zaznaczenia na kolor czerwony, są moje)

za; https://theduran.com/gates-foundation-top-virologist-sends-open-letter-to-the-who-immediately-halt-all-covid-19-mass-vaccinations/?fbclid=IwAR0x6UkuWYMK5gJsJudIUhrwTj6BtHueY-DBTErGoy6NABlQyPEubvo1Bng

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: