Czy mogę nie zgodzić się z Papieżem … parcelacja własności?

Jestem katolikiem. Czy mogę nie zgodzić się z papieżem Franciszkiem w sprawie własności?

Encyklika Franciszka „Fratelli Tutti” przedstawia dylemat dla wszystkich, którzy bronią  prawa własności prywatnej. Z jednej strony dokument nauczania, który papież Franciszek podpisał 3 października, kwestionuje to prawo. Z drugiej strony, byli papieże, teolodzy i kanoniści zawsze nauczali, że własność prywatna, tak jak jest w dużej mierze praktykowana, jest sprawiedliwa i konieczna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. To zderzenie opinii wprawia wielu katolików w zakłopotanie.

To niemała problem. Stawka nie może być wyższa, ponieważ Zachód jest zależny od systemu opartego na własności, praworządności i wolnym rynku. Papież prosi swoich czytelników, aby rozważyli „ponowne wyobrażenie sobie społecznej roli własności”. Chciałby zobaczyć wielkie zmiany społeczne w Ameryce i na Zachodzie. Uważa, że ​​dobra świata należą do wszystkich i należy się nimi dzielić, aby zapewnić wszystkim należytą godność.

To brzmi jak coś trochę podobnego do komunizmu. Jego szerokie strony w stosunku do rynku i „konsumpcyjnych” modeli ekonomicznych nie pozostawiają wątpliwości, że nie wzywa on do wprowadzenia kilku poprawek systemowych, ale do masowej zmiany paradygmatu.

“Paradigm Shift”–A Critical Assessment of the Francis Pontificate

(„Zmiana paradygmatu” – krytyczna ocena pontyfikatu Franciszka )

Katolicy muszą wiedzieć, jak odpowiedzieć na to papieskie żądanie, aby Zachód nie pogrążył się w marksistowskiej tyranii, która zaprzecza prawom własności.

Powszechne przeznaczenie stworzonych dóbr

Głównym argumentem tego „przemyślenia” jest zasada „powszechnego przeznaczenia stworzonych dóbr”. Franciszek oświadcza, że „Zasada wspólnego użytkowania dóbr stworzonych jest„ pierwszą zasadą całego porządku etycznego i społecznego ”; jest to naturalne i nieodłączne prawo, które ma pierwszeństwo przed innymi ”.

W istocie Kościół naucza, że Bóg stworzył dobra świata dla wszystkich. Nikt nie kwestionuje tej prawdy. Moraliści katoliccy powszechnie akceptują klasyczny przykład prawa do życia wyższego rzędu, niż własność prywatna. Wszyscy zdają sobie również sprawę z tego, że własność ma tak zwaną funkcję społeczną, dzięki której właściciele muszą wykraczać poza własny interes, a także wykorzystywać swoją własność, aby służyć dobru wspólnemu.

Jednak Kościół określa ograniczenia tej funkcji społecznej. O ograniczeniach tych można dyskutować bez konieczności „ponownego wyobrażania sobie” praw własności. Taka dyskusja nadałaby równowagę propozycjom postępowania z potrzebującymi.

Prawidłowe rozumienie społecznej roli własności

Gdyby podczas dyskusji katolicy zapoznali się z tradycyjną nauką Kościoła, dowiedzieliby się, że „powszechne przeznaczenie dóbr stworzonych” nie oznacza, że właściciele nieruchomości są niewiele lepsi od złodziei, którzy pozbawiają potrzebujących dóbr, do których mają. prawo. Biedni nie mają prawa arbitralnie odbierać siłą tego, co uważają za potrzebne od tych, którzy mają majątek.

Wręcz przeciwnie, właściwe stanowisko zakłada, że ​​posiadanie własności prywatnej jest dobre i pożądane przez Boga. Sprzyja porządkowi społecznemu. W swojej encyklice Rerum novarum z 1891 r. Leon XIII stwierdza, że ​​„Fakt, że Bóg dał ziemię do użytku i do posiadania całej ludzkości, w żaden sposób nie może stanowić przeszkody dla posiadania własności prywatnej. Bóg bowiem dał ziemię ludzkości w ogóle, nie w tym sensie, że wszyscy bez różnicy mogą sobie z nią postępować tak, jak chcą, ale raczej, że żadna jej część nie została przydzielona komukolwiek, w szczególności, i że granice prywatnego posiadania zostały pozostawione do ustalenia przez własną działalność człowieka i przez prawa poszczególnych rodów. … Tutaj znowu mamy kolejny dowód, że własność prywatna jest zgodna z prawem natury ”.

Tak więc własność prywatna jest środkiem, za pomocą którego dobrze służy dobru wspólnemu. To, że nieruchomość jest prywatna, nie oznacza, że przestaje ona służyć dobru wspólnemu. Całe społeczeństwo korzysta z tego, co wytwarza własność prywatna. Rzeczywiście, ci, którzy zajmują i przejmują nieruchomości, wyrządzają szkodę dobru wspólnemu. Szkodzą porządkowi społecznemu i niweczą cele majątkowe.

W swojej encyklice Quadragesimo anno z 1931 r. Pius XI uznaje „dwojaki charakter własności”, zwanej zwykle indywidualną lub społeczną w odniesieniu do odrębnych osób lub dobra wspólnego. Bo oni [teolodzy] zawsze jednogłośnie utrzymywali, że natura, a raczej sam Stwórca, dała człowiekowi prawo do prywatnej własności nie tylko po to, by jednostki były w stanie zapewnić sobie i swoim rodzinom dobrobyt, ale także dobra tych, dla których Stwórca je przeznaczył. Cała rodzina ludzkości może dzięki tej instytucji naprawdę służyć temu celowi. Wszystko to można osiągnąć tylko poprzez utrzymanie pewnego i określonego porządku ”.

W rzeczy samej, biedni cierpią,  gdy własność prywatna jest zabroniona. Spustoszenia komunizmu dowodzą, że konfiskata majątku w imieniu ludu niszczy gospodarkę i kulturę, sprowadzając wszystko do najgorszej nędzy.

Wizja parcelacji własności

Problem z wizją własności Franciszka polega na tym, że nie definiuje ona ograniczeń funkcji społecznej własności. Zakłada, że uniwersalne przeznaczenie stworzonych dóbr i prywatne użytkowanie własności są w ciągłym napięciu. „Priorytet uniwersalnego przeznaczenia dóbr stworzonych” nie stoi na przeszkodzie jego pokojowemu współistnieniu z własnością każdej wielkości. Ten priorytet w żaden sposób nie umniejsza potrzeby poszanowania własności prywatnej.

Co więcej, jego pilny apel o „ponowne wyobrażenie sobie społecznej roli własności” nie uwzględnia postępu gospodarczego, dzięki któremu własność prywatna przyniosła korzyści całemu społeczeństwu. Kaftany bezpieczeństwa przynoszą wszystkim właścicielom kategorię oprawców, do której nie należą. To kaftany bezpieczeństwa  wszystkich właścicieli do kategorii ciemięzców, do których nie należą.

Eternal and Natural Law: The Foundation of Morals and Law

(Odwieczne i naturalne Prawo: podstawa prawa  i moralności)

Przede wszystkim Franciszek rozszerza obowiązki właścicieli własności wobec  potrzebujących. Nie obejmują już tylko niezbędnego minimum, aby wspierać swoje prawo do życia. Dla Papieża Franciszka właściciele majątku muszą zapewnić biednym szereg nieokreślonych i rozległych potrzeb, które pociągają za sobą zapewnienie, że „każda osoba żyje z godnością i ma wystarczające możliwości jej integralnego rozwoju”.

Błędna podstawa osądu

W tej wizji brakuje właściwego rozumienia społecznej funkcji własności prywatnej, która, jak twierdzi Pius XII, „powinna spływać na wszystkich jednakowo, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i miłosierdzia”. W to miejsce potrzebujący, wspomagani przez lewicowe media i działaczy społecznych, stają się sędziami tego, co jest konieczne dla ich „integralnego rozwoju”.

Kościół zachęca dobroczyńców do zdobywania zasług przez dobrowolne akty miłosierdzia, dając potrzebującym z ich majątku. Nie wymusza miłości. Podobnie Kościół naucza, że potrzebujący powinni praktykować cnotę sprawiedliwości, okazując wdzięczność, szacunek i pomoc swoim dobroczyńcom. Kiedy obie strony słuchają Kościoła, rodzi się harmonia społeczna. Jednak we Fratelli Tutti nie ma wzmianki o obowiązkach sprawiedliwości, jakie niosą ze sobą biedni wobec swoich dobroczyńców.

Pope Benedict XV Warns: “We Need to Be Distrustful of Socialist Propaganda”

(Papież Benedykt XV ostrzega: „Musimy być nieufni wobec socjalistycznej propagandy”)

Encyklika zastępuje te cnotliwe zachowania miłosierdzia i sprawiedliwości duchem „wolności, równości i braterstwa”, antychrześcijańską i krwawą trylogią rewolucji francuskiej. W ten sposób chrześcijańska miłość zostaje zastąpiona antychrześcijańskim „braterstwem”. Taka deterministyczna koncepcja społeczeństwa zakłada, że ​​struktury społeczne i ekonomiczne są odpowiedzialne za ubóstwo. Marksistowskie wołanie o koniec wszelkiej własności prywatnej znajduje odległe echo w apelu dokumentu o pierwszeństwo „powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych nad wszelkimi prawami, w tym własnością prywatną”.

Mętny apel do wszystkich

Skierowany do całego świata apel Franciszka zaprasza „do dialogu między wszystkimi ludźmi dobrej woli”. Zwraca się do „jednej rodziny ludzkiej, jako współtowarzyszy wędrowców, którzy dzielą to samo ciało, jako dzieci tej samej ziemi, która jest naszym wspólnym domem, każdy z nas wnosi bogactwo swoich wierzeń i przekonań, każdy z nas ze swoim własnym głosem, wszyscy bracia i siostry ”.

W ten sposób apel sprowadza wszystko do najniższego wspólnego mianownika, aby nikt nie mógł zostać pominięty lub obrażony przez drugiego. Nie ma nic szczególnie katolickiego w tym przesłaniu, które stara się być wszystkim dla wszystkich ludzi. Rezultatem jest mętne „braterstwo”, które nie osądza między prawdą a błędem, dobrem a złem, cnotą a grzechem. Pusta tuba trąbiąca o miłosierdziu i integralnym rozwoju, które nie jest oparte na miłości Boga ani niezwiązane ze zbawieniem.

Najbardziej kłopotliwą częścią wezwania encykliki do „ponownego wyobrażenia sobie społecznej roli własności” jest to, że nie wyjaśnia ona, dlaczego Kościół musi to przemyśleć. Skarbiec nauczania Kościoła na temat społecznej funkcji majątku jest bogaty, choć w dużej mierze niezastosowany w dzisiejszym świeckim, bezbożnym świecie. Dlaczego nie zastosować zapomnianych prawd Kościoła, które przyniosłyby społeczeństwu piękno, jasność i harmonię społeczną? Ta dziwna encyklika, która jest skierowana do wszystkich w ogóle i do nikogo w szczególności, jedynie pomija realne rozwiązanie problemów naszego świata: powrót marnotrawnych do jedynego prawdziwego Boga i jedynego prawdziwego Kościoła.

W rzeczy samej, można wybaczyć pytanie: „Jestem katolikiem. Czy mogę nie zgodzić się z papieżem Franciszkiem w sprawie własności? ”

John Horvat II  | 12 października 2020 r.

Tłum. M. Jasińska

Za; https://www.tfp.org/im-catholic-can-i-disagree-with-pope-francis-on-property/

Photo Credit: ©3drenderings — stock.adobe.com
Updated October 27, 2020.

pomoc

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: