Abp Vincenzo Zani: „nowy humanizm” papieża Franciszka koncentruje się na Bogu, który „wycofuje się”.

Abp Vincenzo Zani, sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21; 36

Watykański abp Vincenzo Zani powiedział, że „nowy humanizm” papieża Franciszka koncentruje się na Bogu, który „stwarza, ale potem wycofuje się”.

RZYM, 25 lutego 2020 r. (LifeSiteNews) – Prałat Watykanu, którego zadaniem jest zorganizowanie Paktu na rzecz edukacji globalnej, który ma zostać podpisany w Watykanie 14 maja, wyjaśnił wizję teologiczną leżącą u podstaw „nowego humanizmu” papieża Franciszka, w którym Bóg wycofuje się aby umożliwić ludzką wolność.

Arcybiskup Zani wyjaśnił tę wizję w odniesieniu do przedstawionego w Kaplicy Sykstyńskiej przez Michała Anioła „Stworzenia”, gdzie 13 maja b.r. Franciszek będzie przewodniczył międzyreligijnemu wydarzeniu inaugurującemu Pakt Edukacji Globalnej

„Palec Boży napotyka palec człowieka, ale go nie dotyka [.] … [Widzimy] Boga, który daje człowiekowi siłę, wolność i życie, ale pozostawia go wolnym. To spotkanie wolności, w którym istnieje obecność Boga, który nie miażdży człowieka, ale go uwalnia ”- powiedział.

Wizja arcybiskupa Zani jest wyraźnie sprzeczna z tradycyjnym katolickim rozumieniem wszechmocy Boga, która jest przyczyną, a nie przeszkodą dla ludzkiej wolności. Idea, że działania Boga wykluczają działania jego stworzeń, jest charakterystyczna dla osiemnastowiecznej herezji deizmu, która wyznaje skończonego Boga „zegarmistrzowskiego”, który nie jest autorem rzeczywistości, ale potężnym agentem w tej samej rzeczywistości, co jego „stworzenia”.

Koncepcji nadprzyrodzoności, leżącej u podstaw chrześcijańskiego objawienia, nie da się pogodzić z deizmem. Warto również zauważyć w wywiadzie, że abp Zani kładzie nacisk na wyobcowanie człowieka od Boga, na grzechu Kaina, a nie Adama i Ewy. Grzech Kaina, będący zaburzeniem społecznym, jest łatwo zrozumiały poza zjawiskiem nadprzyrodzonym, podczas gdy grzech Adama (który go poprzedzał i jest bardziej fundamentalny) jest bezpośrednio przeciwko Bogu i przeciwko darmowości życia nadprzyrodzonego (tj. Łaski), którą Bóg ofiarował człowiekowi.

W wywiadzie z abp Zani omawialiśmy także „manifest” Paktu na rzecz edukacji globalnej, który zostanie podpisany podczas globalnej transmisji telewizyjnej 14 maja, jego związek z celem zrównoważonego rozwoju ONZ w dziedzinie edukacji oraz rolę innych religii monoteistycznych uczestniczących w inicjatywie Paktu na rzecz edukacji globalnej.

Arcybiskup Zani twierdził, że pakt został zainicjowany nie przez papieża Franciszka, ale przez „inne religie monoteistyczne”. Trudno sobie wyobrazić logikę takiego posunięcia: ostatni żydowski arcykapłan, Phannias ben Samuel, zmarł w 70 r.n.e., a ostatni kalif islamu, Abdulmejid II, został zakończony w 1924 r.

Poniżej znajduje się nasz wywiad z abp Vincenzo Zani, sekretarzem Kongregacji Edukacji Katolickiej.

***

LifeSite: Arcybiskupie Zani, jaka jest rola dwóch pozostałych religii monoteistycznych podczas wydarzenia paktu edukacji globalnej z 14 maja? Mówi się, że to wydarzenie przychodzi na ich prośbę.

Arcybiskup Zani: Tak, prośba pochodzi również od nich. Było to motywowane faktem, że chcą od papieża słowa etycznego i moralnego autorytetu. Uznają autorytet papieża na świecie, który ma znaczenie na całym świecie, dlatego chcą z nim rozmawiać na temat edukacji. Wierzą, że edukacja jest bardzo ważnym narzędziem, ale nie można edukować w kulturze neutralnej, w której nie ma punktów odniesienia. Liczby te przyszły odwiedzić papieża, aby powiedzieć: wierzymy, że kiedy papież mówi słowo, słowo to jest dobrze uzasadnione i istotne.

Gdzie jest ten fundament? Dlaczego widzą to u papieża? Ponieważ mają wspólny rdzeń. Wszystkie religie monoteistyczne mają wspólny rdzeń, ale inne religie również się do nich odwołują. Niedawno słyszeliśmy, na przykład, od tego Hindusa [na konferencji PAN]. Przybywają także buddyści, dlatego zaproszeni są głowy innych religii. Ale prośba nadeszła od innych religii monoteistycznych, ponieważ powiedzieli: tutaj mamy punkt odniesienia. I dlatego papież w przesłaniu, z którym zainicjował inicjatywę, zaprasza wszystkich, ale wspomina o potrzebie wprowadzenia „nowego humanizmu”.

Z głowami religii będzie dla nich szczególny moment w Kaplicy Sykstyńskiej 13 maja, podczas wydarzenia artystycznego i kulturalnego, które ma na celu zastanowienie się nad przedstawieniem Stworzenia przez Michała Anioła, w którym widzimy, jak palec Boży spotyka palec człowieku, ale się nie dotykają. W tym przedstawieniu stworzenia widzimy Boga, który daje człowiekowi siłę, wolność i życie, ale pozostawia go wolnym. Jest spotkaniem wolności, w którym istnieje obecność Boga, który nie miażdży człowieka, ale uwalnia go. Wypuszcza go na swoją odpowiedzialność. Tutaj mamy dwie bardzo ważne koncepcje. Chrześcijańska idea jest stworzeniem i nie jest tylko chrześcijańska. Pomysł należy do trzech religii monoteistycznych. Dlatego jest to bardzo ważny korzeń. Reszta pochodzi z tego. To centralne miejsce osoby. Bóg stwarza, ale potem się wycofuje. Opuszcza człowieka, mówiąc: „Idź!”

Wybacz, ale czy to naprawdę chrześcijańska idea stworzenia człowieka? Jako chrześcijanie nie wierzymy w Boga, który zostawia nas samych. Wierzymy w Jego nadprzyrodzone działanie na świecie.

Tak, ale w momencie, gdy Bóg stwarza człowieka, daje mu inteligencję, serce i zdolność do działania, i mówi mu: „Idź!” W pewnym momencie mówi: „Gdzie jest twój brat?” Dlatego Bóg się nie wycofuje. Jest tam, ale nie chce zastąpić człowieka. I tak w momencie Stworzenia – jest to szczególnie chrześcijańskie, ponieważ chrześcijaństwo ma swoją własną specyficzną wizję – w pewnym momencie Bóg widzi człowieka zdezorientowanego i zsyła swego Syna – Wcielenia. W tym momencie odnajdujemy zatem szczególnie chrześcijański wymiar, w którym sam Bóg staje się niczym, aby podnieść ludzkość. To jest nowy humanizm. To jest nowy humanizm; to znaczy, że humanizm wstaje, wznawia podróż do relacji z Bogiem, nie przerywa tej relacji, ale ją wzmacnia, a zwłaszcza – skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga – to wrażenie Boga w duszy ludzkiej należy zrozumieć i rozwinąć.

Bóg nie jest stworzony na mój obraz; Zostałem stworzony na obraz Boga. Czym jest Bóg Bóg jest miłością. Bóg jest agape. Bóg jest relacją: Ojciec, Syn i Duch Święty – trynitarny wymiar Boga. To podstawa wolności i relacji oraz oddawania życia za drugiego. Jeśli chcemy przejść do sedna edukacji ze szczególnie chrześcijańskiego punktu widzenia, musimy sięgnąć do korzenia trynitarnego.

Tak, ale na poziomie praktycznym, jaka jest rola innych religii monoteistycznych – na przykład buddystów – w majowym wydarzeniu?

Są zaproszeni do uczestnictwa, słuchania, mówienia i słyszenia, że każdy na świecie ma ważne zadanie. Nie chodzi o to, że papież z Paktem Edukacji Globalnej chce wszystko wchłonąć i sam staje się punktem odniesienia. To nie jest wizja. Chodzi o oddanie się w służbie całej ludzkości w wolności. Oczywiste jest, że pierwszymi, którzy przyjmują to przesłanie, są katolicy, ponieważ istnieje objawienie, istnieje prawda, którą musimy lepiej zrozumieć, którą musimy rozwijać. Edukacja chrześcijańska ma niezwykły potencjał, którego nie zawsze rozwijamy. Edukacja chrześcijańska musi zostać przemyślana na nowo. W takim przypadku jest oferowany jako wizja.

Wtedy oczywiście nie można narzucić. W tym momencie każdy może znaleźć własną przestrzeń w tym doświadczeniu, które się zaczyna. W tym sensie musimy również zdać sobie sprawę, że na świecie mamy 218 000 katolickich szkół, do których uczęszcza ponad sześć milionów uczniów, z których 35 procent nie jest chrześcijanami, a nie katolikami, ale uczęszczają, ponieważ doceniają chrześcijańskie wykształcenie. Mamy więc bardzo wielką odpowiedzialność.

I tak wyobrażamy sobie Pakt Edukacyjny, ale musimy się zgodzić, ponieważ mamy globalny problem: troskę o stworzenie, o przyszłość świata. Dlatego edukacja jest ważnym narzędziem do reagowania na wiele wyzwań, które mamy dzisiaj. W tym sensie papież zaprosi przedstawicieli religii i innych ciał do podpisania manifestu z podstawowymi zasadami edukacji na przyszłość.

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie manifestu Paktu na rzecz edukacji globalnej?

Grupa ekspertów pracuje nad tym od ponad roku. Jest już dobrze przygotowany.

Czy możesz powiedzieć, kto jest częścią tej grupy?

Nie. Są ekspertami z różnych dyscyplin, o różnej wrażliwości i różnych punktach widzenia, ponieważ edukacja to nie tylko kwestia pedagogiki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Musimy mieć wizję. Są antropologowie, naukowcy, którzy zajmują się tematem pokoju. Grupa jest już dość zróżnicowana.

Czy grupa składa się z przedstawicieli różnych religii?

Tak.

Czy UNESCO ma do odegrania ważną rolę w przygotowaniu manifestu? Czy są częścią tej grupy?

Nie, ponieważ Stolica Apostolska jest stałym obserwatorem UNESCO i współpracuje z UNESCO. Ale w tym sensie papież nie chciał ich zobowiązać. To bardziej społeczeństwo obywatelskie. Organizacje, w tym ONZ i UNESCO, zostaną zaproszone w maju. Ale są tylko zaproszeni; nie są zaangażowani w tego rodzaju pracę. Zamiast tego papież chce pracować ze światem kultury, nauki, sztuki, sportu i religii. To skoordynowane społeczeństwo obywatelskie oferuje taką możliwość współpracy, ale współpraca nastąpi później. Oznacza to, że wiemy, czego chcą UNESCO i ONZ, ponieważ zawsze współpracujemy. Nie chcemy narzucać ani warunkować; musimy pomóc otworzyć nową ścieżkę współpracy.

W swojej prezentacji na warsztatach Papieskiej Akademii Nauk powiedziałeś, że Via della Conciliazione zostanie na kilka dni przekształcona w wioskę edukacyjną. Co możesz nam powiedzieć o końcowym wydarzeniu, które odbędzie się na Placu Świętego Piotra 14 maja?

Nie odbędzie się na placu. Odbędzie się ono w Sali Pawła VI, ponieważ bardziej szanuje różne wrażliwości; jest bardziej neutralny. Odbędzie się tam, ale będzie transmitowany na całym świecie. Można się połączyć, a nadejdzie chwila, kiedy wszyscy będą mogli dziś zademonstrować główne problemy …

Jak na przykład?

Takie jak na przykład główne napięcia, klimat, przemoc, marginalizacja, ubóstwo – wszystko to atakuje ludzkość dzisiaj, aby powiedzieć: co może zrobić edukacja? Następnie obecni młodzi ludzie będą zadawać pytania wielkim na ziemi, a następnie przedstawiciele różnych kategorii, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla itp. Zostaną zaproszeni do podpisania manifestu. To będzie symboliczny moment wydarzenia 14 maja.

Ale jednocześnie, jak powiedziałeś w swojej prezentacji na warsztatach PAN, będzie to dopiero początek.

Tak, na cztery tematy, o których wspomniałem w mojej prezentacji [prawa, ekologia, pokój i solidarność]. Ale ministrowie edukacji z całego świata weźmie udział pojutrze, 15 maja, i mieć możliwość powiedzenia: Wczoraj został podpisany manifest, i co teraz zrobimy? To ich zadanie, nie nasze. Ale zaprosimy ich, a ministrowie edukacji, którzy przyjmą nasze zaproszenie, spotkają się na Uniwersytecie Laterańskim 15 maja rano.

Wspomniałeś, że wioska edukacyjna, która zostanie zbudowana w maju przy Via della Conciliazione, potrwa kilka dni.

Tak, potrwa tydzień, a my zaprezentujemy doświadczenie, debatę, spotkania z młodymi ludźmi, studentami, rodzinami i udostępnimy je wszystkim, którzy chcą odwiedzić od 10:00. do 7:00 po południu.

Jaki jest związek między tą inicjatywą a celami zrównoważonego rozwoju (SDG), w szczególności cel SDG w dziedzinie edukacji?

W tym roku odbywają się trzy lub cztery duże wydarzenia. Jednym z nich jest ekonomia Franciszka w Asyżu. Nie rozmawialiśmy o tym wiele, ponieważ jest to inna sprawa, ale poprosimy o włączenie wniosków z Asyżu do wioski.

Czy wnioski z wydarzenia Ekonomii, Organizacja? [Gospodarka] Franciszka zostaną również włączone do manifestu?

Coś będzie zawarte w manifeście, ale musimy rozróżniać rzeczy; w przeciwnym razie stworzymy zamieszanie. Zaraz po Gospodarce Franciszka odbędą się inne wydarzenia upamiętniające piątą rocznicę Laudato Si. Po nas Dykasteria Integralnego Rozwoju Człowieka zrobi coś na Laudato Si ’. To jest trzecia rzecz. Czwarty to COP, który odbędzie się w grudniu, a więc są na to znaczne przygotowania.

Są to cztery różne rzeczy. To wszystko interesuje edukacja, to jasne. Ale musimy również pozostawić sprawy nieco odrębne. Następnie zobaczymy, jak nakreślić cztery wielkie tematy [o których mówiłem w mojej prezentacji]: prawa, ekologia, pokój i solidarność. To zadanie należy skierować na przyszłość.

Jaka jest dokładnie rola Papieskiej Fundacji Scholas Occurrentes w globalnym pakcie edukacyjnym?

Tak, tak. To mieszane. Oni pracują razem z nami.

Ale co oni robią?

Mają ważny instrument, jakim jest platforma cyfrowa, i mają kontakt z wieloma szkołami, dziećmi świata, które już pracują i mobilizują się na to wydarzenie. Wiele z nich znajduje się na peryferiach i będzie śledzić całe wydarzenie z kilku dużych miast. Również uniwersytety połączą się z wydarzeniem w maju, zwłaszcza ostatnim wydarzeniem w Sali Pawła VI. Korzystanie z Mondovisione [transkontynentalna transmisja satelitarna]. Istnieją już uniwersytety łączące się w celu realizacji lokalnych inicjatyw.

Kto płaci za wydarzenie Paktu na rzecz edukacji globalnej? Czy Watykan płaci?

Szukamy fundacji, które pomogą nam ją zorganizować. Tak tak. Watykan prawie nic nie ma. Szukamy pomocy z zewnątrz.

Podczas warsztatów Papieskiej Akademii Nauk na temat paktu na rzecz edukacji globalnej usłyszeliśmy, że ekonomista Havarda, David Bloom, mówił o problemie wzrostu populacji. Pozytywnie wypowiedział się także na temat „związku przyczynowego” między edukacją a redukcją populacji. Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych promują prawa reprodukcyjne, co w języku angielskim oznacza antykoncepcję i aborcję. Według UNESCO, SDG 2030 dla edukacji ma na celu promowanie praw „LGBT”. Kościół nie może porzucić Chrystusa, aby zaprzyjaźnić się ze światem. W jaki sposób Kościół porusza się po umowach takich jak pakt edukacji globalnej?

Na stronie internetowej Kongregacji Edukacji Katolickiej można znaleźć dokument dotyczący płci wydany w ubiegłym roku. Mamy bardzo wyraźny pogląd. Nie narzucamy tego, ale z pewnością jest to bardzo jasne. Nasza edukacja opiera się na tych zasadach. Kiedy kształcisz się, napotykasz problemy i musisz się z nimi zmierzyć. Więc słuchajcie, rozumiecie problem i cierpienie, ale nie mogę wyeliminować mojej wizji, wizji osoby ludzkiej, ludzkiej wolności, praw, rodziny. Jest to dokładnie jeden z punktów, który podkreśla papież. Podniósł rolę rodziny i szkoły, rodziny i społeczeństwa i musimy odzyskać ten wymiar. Wchodzimy więc w dyskusję na temat tego, czym jest rodzina, chrześcijańskiej wizji rodziny i osoby ludzkiej.

Czy Kościół jest gotowy o tym powiedzieć i uczyć tego?

W tej chwili mówimy o globalnym pakcie edukacyjnym, który nie jest uniwersalnym „Wielkim Wybuchem”. To szczególny moment, kiedy Kościół: po bardzo wyraźnej refleksji podejmiemy zobowiązanie do edukacji. Oczywiste jest, że we wszystkich czterech wspomnianych wcześniej tematach wizja musi zostać przełożona na coś konkretnego. Co oznacza ludzka godność i prawa? I to jest już jedna kwestia, którą musimy przemyśleć w kategoriach naszej wizji i wizji innych. Ekologia, ale nie ekologia abstrakcyjna – integralna ekologia uwzględniająca całą osobę. Pokój, dyskusja na temat pokoju, różnic, bycia obywatelami w świecie napięcia. Jakie są elementy, które pomogą nam być obywatelami tego świata, ale ci, którzy również się oświadczają, a nie tylko? Solidarność to czwarty aspekt. Istnieje również obsługa i dostępność, ale także tutaj mamy bardzo jasne pomysły.

Czy w manifeście będzie coś na temat praw matki i ojca – tj. podstawowego prawa rodziców do edukacji swoich dzieci?

Wydaje mi się, że tak, ponieważ jest to fundamentalne i ponieważ jest naturalne. Jest to naturalne i Kościół to widzi. To jest bardzo ważne.

______

Tłum. M. Jasińska

Za; Vatican Abp organizing Global Education Pact touts pope’s ‘new humanism’ where God ‘withdraws’ | News | Lifesitenews / https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-organizing-vatican-education-pact-touts-popes-new-humanism

Zobacz:

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: