Sanktuarium Santo JP2

Nowoczesny kościół jest w Krakowie ( ul. Totus Tuus 32) szczególnym miejscem kultu św. Jana Pawła II, gdyż przechowywane są tu cenne relikwie świętego. Najcenniejszą z nich jest krew pobrana papieżowi podczas jednego z ostatnich przed śmiercią badań w klinice Gemelli.

Kościół dolny architektonicznie nawiązuje do katakumb, świątyń starożytnych, których przestrzeń przypominała poniekąd labirynt. Wykute w skałach korytarze, wiodły pierwszych chrześcijan do centralnego miejsca spotkania. Pomysł, by właśnie w ten sposób zbudować kościół dolny ma dodatkowe zalety, stwarza bowiem intymność spotkania z Bogiem. Idąc korytarzem do czegoś dążymy, nie wszystko widzimy od razu, mijając lub odwiedzając poszczególne kaplice i zaułki, powoli odkrywamy tajemnicę wnętrza. Ściany i oratoria jakby osłaniają centrum świątyni, jej serce, którym jest ołtarz.  Idąc korytarzem już jesteśmy w świątyni, przekroczyliśmy miejsce, w którym znajduje się  kropielnica ale nie jesteśmy jeszcze w jej centrum gdzie celebrowana jest liturgia. Korytarze i oratoria stanowią zewnętrzną część świątyni, należą do niej ale funkcjonują odrębnie. Ta sekwencyjność przestrzeni umożliwia także jakby dwutorowe życie kościoła; podczas gdy we wnętrzu świątyni dolnej sprawowana jest Eucharystia, w kaplicach, w tym  samym czasie, pielgrzymi mogą gromadzić się na modlitwie indywidualnej nie zakłócając porządku mszy.

Kościół dolny ma obszerny rzut architektoniczny, zajmuje dużo przestrzeni. Jest jednak dosyć niski. Jego wysokość zdeterminowana została ukształtowaniem terenu, na którym powstawał kościół (tzw. dolny taras). Właśnie w tym kościele znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, dlatego też kościół ten nazwany został Kościołem Relikwii. W tradycji, dolne części świątyń, podziemia,  były miejscem pochówku męczenników, wielkich chrześcijan, dlatego też umieszczenie relikwii św. Jana Pawła II właśnie  w kościele dolnym ma swoje głębokie uzasadnienie.

Oratoria przylegające bezpośrednio do świątyni  (kaplice wewnętrzne) swą architekturą nawiązują do domku Maryi znajdującego się w Efezie (kształt, nieregularne wątki ścian). W całym kompleksie, a więc także w kaplicach i kościele dolnym dominuje biały kamień. Biel jest kolorem szat papieskich, i ma nam przypominać papieża.

Kiedy z korytarza wejdziemy do centrum świątyni  i spojrzymy w górę, zauważymy, że belki przecinające się w sklepieniu tworzą  ośmioramienną gwiazdę, której ramiona jakby „wyrastają” z kaplic maryjnych. Utworzona w ten sposób gwiazda ma nawiązywać do postaci Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza – Stella Maris. Takie rozpostarcie belek sprawia wrażenie jakoby Maryja przygarniała nas wszystkich, otaczała ramionami.

Centrum świątyni stanowi  marmurowy ołtarz wewnątrz którego, w szklanej szkatule  umieszczony został Relikwiarz krwi Jana Pawła II, którą lekarze z rzymskiej kliniki Gemelli przekazali osobistemu sekretarzowi papieża, kardynałowi Stanisławowi  Dziwiszowi.

Na posadzce świątyni, z tureckiego i hiszpańskiego marmuru, umieszczone zostały herby Jana Pawła II, Benedykta XVI i kard. Stanisława Dziwisza.

To niewątpliwie najcenniejsza z relikwii, które zostały ofiarowane Sanktuarium. To co wyróżnia kościół dolny to umiejscowienie ołtarza, który znajduje się  pośrodku kościoła i nawiązuje do pierwotnych tradycji, kiedy to prześladowani chrześcijanie spotykając się w katakumbach i w prywatnych domach gromadzili się wokół stołu, gdzie wspólnie modlili się i spożywali posiłek.

Przed Ołtarzem umieszczona została specjalna skrzynka, do której pielgrzymi przybywający do sanktuarium składają swoje prośby. Modlitwy w tych intencjach odbywają się codziennie podczas nabożeństwa do św. Jana Pawła II i w niedziele. W ten sposób kontynuowana jest tradycja z Watykanu, kiedy to pielgrzymi przynosili do świątyni swe prośby i pozostawiali kartki z intencjami na papieskim klęczniku.

Zamknięta w szklanej szkatule ampułka z krwią została umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocznego Kościoła Relikwii (tzw. „dolnego kościoła”).

W niszy głównego ołtarza ośmiobocznej świątyni widnieje wizerunek Jana Pawła II w otoczeniu dziesięciu polskich świętych, kanonizowanych za Jego pontyfikatu. Po lewej stronie widzimy Jadwigę Andegaweńską, brata Alberta z chlebem w dłoni, Kingę, Rafała Kalinowskiego w pozie modlitewnej, z krzyżem, i Jana z Dukli. Z lewej strony widnieje postać Faustyny Kowalskiej, Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, Maksymiliana Marii Kolbego z różańcem w ręku, bpa Józefa Sebastiana Pelczara – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i założyciela Zakonu Sióstr Sercanek, a także siostrę Urszulę Ledóchowską – patronkę uśmiechu. W obrazie przedstawione są także dwa miejsca szczególnie bliskie sercu Jana Pawła II – Watykan i katedra na Wawelu. Wnęka ołtarza, w której znajduje się ów obraz, pełni funkcję prezbiterium, przestrzeni dla duchowieństwa i celebransów. Ta część świątynnego centrum to Ołtarz Słowa Bożego.

  Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Dolny kościół poświęcony Janowi Pawłowi II i Świętym wyniesionym przez Niego na ołtarz… / Fotoblog efkakrak.flog.pl.

W kaplicy Kapłańskiej wierni mogą zobaczyć także płytę z grobu św. Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża.

***

To relikwia obok której nikt nie może przejść obojętnie, symbol cierpienia i przebaczenia. W środę 13 maja w krakowskim Centrum św. Jana Pawła II po raz pierwszy publicznie pokazano papieską sutannę z zamachu na Ojca Świętego. Do sanktuarium Papieża Polaka przekazał ją jego wieloletni sekretarz kard. Stanisław Dziwisz.

13 maja 1981 r. Ojciec Święty był w tej sutannie i w tej sutannie po zamachu został zawieziony do szpitala. Są na niej ślady od kuli a przede wszystkim ślady krwi, można by powiedzieć, że Ojciec Święty się wykrwawił, bo przecież z braku krwi stracił świadomość – dramatyczne chwile wspominał purpurat.

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/do-krakowa-trafila-przestrzelona-sutanna-sw.-jana-pawla-ii

***

Pozostałe ściany kościoła Relikwii zdobią polichromie i mozaiki przedstawiające sceny z wybranych pielgrzymek Jana Pawła II do sanktuariów maryjnych. Taki dobór treści obrazów ma podkreślać szczególną pobożność maryjną, która cechowała papieża Polaka.

Kościół Relikwii otaczają kaplice: Kapłańska, Pojednania, , św. Jakuba Starszego, św. Kingi i św. Jadwigi oraz oratoria poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, której losy swoje i całego świata zawierzył Jan Paweł II w papieskim zawołaniu „Totus Tuus”. Znajdują się w nich wizerunki Matki Bożej przekazane w darze do Sanktuarium z różnych części świata. Wśród nich wizerunek Maryi z Loreto, Santa Maria Maggiore  w Rzymie, Guadelupe i Częstochowy. Wybrane oratoria zostały wykonane przez sanktuaria maryjne, m.in. w Ludźmierzu oraz Piekarach Śląskich. Powstało także oratorium poświęcone Świętej Królowej Jadwidze, ufundowane przez krakowską parafię, której Polska Królowa jest patronką.   Zewnętrzne ściany oratoriów, będące jednocześnie ścianami Kościoła Relikwii, zdobią obrazy przedstawiające wizyty Jana Pawła II w sanktuariach: w Fatimie, Lourdes, Mariazell, Altötting, Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wejścia do kaplic kościoła dolnego wychodzą na mury, nie pokrywają się z parami drzwi wejściowych do świątyni. Gdyby zastosować inne rozwiązanie, kaplice straciłyby swoją intymność, wnętrza oratoriów byłyby widoczne na zewnątrz kościoła.  Przez to, także pielgrzymom przychodzącym do kaplic na indywidualną modlitwę, trudno byłoby odnaleźć klimat intymności.
Na wprost wejść do świątyni dolnej, na ścianach, w miejscach gdzie obecnie znajdują się krzyżyki, pojawią się stacje drogi krzyżowej.

Sanktuarium jest częścią Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, wciąż rozbudowywanego kompleksu na tzw. Białych Morzach, obejmującego – oprócz Sanktuarium św. Jana Pawła II – liczne instytucje katolickie.

***

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zostało powołane 2 stycznia 2006 r. przez kard. Stanisława Dziwisza, by upamiętnić postać Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie poprzez działalność naukową, religijną i społeczną. Jego nazwa nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w październiku 1978 r. podczas inauguracji jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Sanktuarium św. Jana Pawła II, w którym znajdują się jego relikwie, powstało na terenie tzw. Białych Mórz, po zakładach, w których podczas okupacji pracował Karol Wojtyła, pozostałych po Zakładach Sodowych Solvay. Wchodzące w skład kompleksu budynki zaprojektował krakowski architekt Andrzej Mikulski. Obecnie znajdują się tam: dwupoziomowa świątynia – Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut Jana Pawła II oraz Muzeum Jana Pawła II. Nad całością góruje ponad 50-metrowa wieża.

W świątyni pod wezwaniem św. Jana Pawła II złożone są relikwie: płyta z grobu papieża, jego pastorał oraz ampułka z krwią, umieszczoną w podstawie ołtarza w Kościele Relikwii.

Płyta z grobu Jana Pawła II znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej – nawiązuje ona wyglądem do krypty św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, w której młody Karol Wojtyła odprawił 2 listopada 1946 r. swoją mszę prymicyjną. Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu papieża.

Kościół Relikwii otaczają kaplice związane z kultem Maryjnym: Kaplica MB Piekarskiej, Kaplica MB Śnieżnej, Kaplica MB Ludźmierskiej oraz Kaplica MB z Loreto. Wyjątkowy charakter ma kaplica św. Kingi ufundowana przez Kopalnię Soli w Wieliczce, w której umieszczono wykonaną z soli figurę świętej, a ściany zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z ewangelii.

W dolnej części świątyni jest też Kaplica Pojednania – miejsce spowiedzi oraz krypty grobowe, w których w kamiennych sarkofagach spoczywają zmarli kardynałowie, przyjaciele św. Jana Pawła II: ks. kard. Andrzej Maria Deskur (zm. 2011) oraz ks. kard. Stanisław Nagy (zm. 2013).

Górna część świątyni – centralne miejsce sanktuarium – powstała na planie ośmioboku. Jej wnętrze zostało wykończone kamieniem i betonem architektonicznym. W ołtarzu głównym i na bocznych ścianach znajduje się dekoracja mozaikowa – dzieło artysty słoweńskiego pochodzenia, jezuity o. Marko Ivana Rupnika, twórcy mozaik m.in. w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo we Włoszech.

Do świątyni prowadzą odlane z brązu drzwi przedstawiające Jana Pawła II, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez niego na ołtarze.

Za; https://www.radiomaryja.pl/informacje/sdm-w-sanktuarium-sw-jana-pawla-ii-franciszek-wyspowiada-mlodych/

***

Zobacz wirtualny spacer: Centrum Jana Pawła II w Krakowie

https://images.app.goo.gl/EoQJix7QiWphpq1p6

______________

Opr. M. Jasińska

Źródła:

  1. Santo JP2 / ks. Michał Leśniak, arch. Andrzej Mikulski /http://santojp2.pl/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii-kosciol-relikwii/
  2. Sanktuarium św. Jana Pawła II Kids in Kraków / http://kidsinkrakow.pl/471-krakow-sanktuarium-sw-jana-pawla-ii
  3. http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/do-krakowa-trafila-przestrzelona-sutanna-sw.-jana-pawla-ii

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: