Faryzeusz I hipokryta, pornografista Gądecki o zboczeńcach w polin.

Kościół w Polsce nie ma sił do walki, bo nie ma w nim Ducha Świętego, który jako jedyny daje taką siłę chrześcijanom. Duch Święty nie jest obecny w tej synagodze posoborowej i nigdy tam nie zstąpi. To dlatego obecny kler jest taki słaby, bo brak mu asysty Ducha Świętego. I żadne modlitwy, szerzenie bredni o kolejnych objawieniach maryjnych, różańce nic tu nie pomogą. Bo obecne społeczeństwo polskie jest w stanie postępującej apostazji. Polacy przechodzą na judaizm i nikt tego nie zauważa.

Faryzeusz I hipokryta, pornografista Gądecki o zboczeńcach w polin.

„Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła”

Poniższy list Stanisława Gądeckiego do wiernych nt. wzrastającej agresji zboczeńców seksualnych wobec Kościoła i Polaków Polsce jest niczym innym jak krokodylimi łzami.

Gądecki — z racji sprawowania głównych funkcji w hierarchii — osobiście ponosi główną odpowiedzialność za to potworne zgorszenie i liczne agresje, które przetaczają się przez Polskę.

Powodem tej obecnej agresji — wojny — nie są problemy sexualne jakiegoś drobnego marginesu społecznego, które istniały zawsze, a które trzymane w szachu nie rozwijały się i nigdy nie stanowiły zagrożenia społecznego.

Powodem tego zła są żydzi, których Gądecki popierał jako biskup od 1992, a który dostał te nominacje biskupie od Jana Pawła II jako wypróbowany antychryst, filosemicki gorszyciel i wywrotowiec. Jego „posługa” to ćwierćwiecze zażydzenia Polski i Kościoła, to bezustanne nakręcenie żydów do agresji i poniżanie chrześcijan i Polaków, którego Gądecki dopuszczał się nieprzerwanie.

Już w pierwszych swoich wypowiedziach nowy biskup Gądecki oświadczył, że jego powołaniem nie jest nawracanie niewiernych, ale podnoszenie poziomu morale w szeregach własnych wiernych chrześcijan. Jak to mu się udało to widać właśnie na ulicach oraz w zaciszach garsonier księży pederastów i pedofilii.

Gądecki, ten lubieżnik obrzezania, już podczas mszy pontyfikalnej założył na siebie stułę, która miała wyhaftowane kiście winogron ułożone w gwiazdę dawidową. A którym to żydowskim sygnałem był Gądecki podobny do swojego promotora Karola Wojtyły. Wojtyła — Jan Paweł II — podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej w Polsce w 1979 założył na głowę mitrę (infuła), która miała tam słabo zakamuflowaną gwiazdę dawidową. Mitra JPII nie miał Krzyża, jak to jest zwyczajowe, ale miała gwiazdę dawidową. W ten sposób Jan Paweł II wysłał sygnał, że jego posługą nie będzie Pan Jezus Chrystus – (głoszenie Ewangelii), ale żydzim. Tak też się stało.

Jednak nie tylko heretycy czy apostaci są narzędziem żydów. Takie symbole: menory, gwiazdy, hebrajskie czcionki, judaistyczna ornamentyka i kolory, muzyka, są ukrytym, ale skutecznym językiem żydostwa w Polsce w kościołach, parafiach i klasztorach. Żydzi wśród kleru są podobni do szczurów, jeśli gdzieś się pojawią, to takimi symbolami, natychmiast zaznaczają swój rewir.

Jest to prosty, ale skuteczny środek komunikacji, dzięki czemu mogą tak rosnąć w siłę.

Kościół katolicki w Polsce jest już całkowicie przeżarty i zniszczony przez żydów. Nie ma tam Ducha. Sobór zmordował Chrystusa i na jego miejsce posadził żyda, a Duch Święty jest nierozłączną Osobą Trójcy Przenajświętszej, który nie może być obecny tam, gdzie nie ma Pana Jezusa Chrystusa.

Te nieuczciwie wyolbrzymione „fakty” o sexualanych przestępstwach wśród kleru, mają wiele celów: dalsze zniszczenie Kościoła, odwrócenie uwagi od wyłudzeń J447 – a na 300 miliardach się nie skończy, splądrowanie parafii katolickich, które będą płacić miliardowe „odszkodowania” ofiarom, a które to pieniądze pójdą do żydowskich adwokatów. A tak jest przecież w USA.

Kościół w Polsce nie sił do walki, bo nie ma w nim Ducha Świętego, który jako jedyny daje taką siłę chrześcijanom. Duch Święty nie jest obecny z tej synagodze posoborowej i nigdy tam nie zastąpi. To dlatego obecny kler jest taki słaby, bo brak mu asysty Ducha Świętego. I żadne modlitwy, szerzenie bredni o kolejnych objawieniach maryjnych, różance nic tu nie pomogą. Bo obecne społeczeństwo polskie jest w stanie postępującej apostazji. Polacy przechodzą na judaizm i nikt tego nie zauważa.

Czy apostazją Beaty Szydło i konwersją na judaizm, Polska również dokonała aktu apostazji i przeszła na judaizm? …(Okupacja żydowska w Polsce)…  spadają na cały naród chrześcijański i jego ziemie. + Wygląda na to, że premier rządu RP Beata Szydło dokonała aktu apostazji i konwersji na judaizm. A krok ten uczyniła jako osoba publiczna, a ni …

Brak Ducha! To, dlatego katolicy są wypędzani z kościołów przez biskupów diecezjalnych, a bardziej oporni są zakuwani w kajdany przez policję polin, tak samo dzieje się od lat w Oświęcimiu.

Zniszczona Polska, zniszczony przemysł, potworna demoralizacji i ogłupienie, wypędzenie z Polski ma swoje przyczyny główne. Naszym grzechem pierworodnym jest nasza odwieczna, bluźniercza tolerancja wobec żydów, Sobór W II, wypędzenie Karmelitanek.

Co robić? Nie ma już klasztorów, parafii, szkół, a tym bardziej armat czy czołgów. Jak wypędzić wroga? Teraz właśnie, kiedy szkody są tak daleko posunięte! A jak wiadomo, ten który się nie naje, to i się nie naliże!

Walkę jednak podjąć trzeba, musi być powołana armia. Armia nie musi być wielka, może być mała, ale ta musi mieć swojego kapelana, trzeba go powołać. Musimy mieć nowego x. kapelana Ignacego Skorupkę. Taki jest, trzeba go tylko odszukać i powołać do posługi. Żołnierze armii złożą przed krzyżem przysięgę, a i on Kapelan. Zdrada będzie karana śmiercią, więc większość się przestraszy i ucieknie, ci którzy zostaną będą żołnierzami.

A akcje bojowe nie muszą być wielkie, lecz mogą być małe, ale muszą być skuteczne.

Dawniej osamotnieni i zrozpaczeni robotnicy, postawieni samym sobie w źle prowadzonej fabryce, czy PGR nie załamywali rąk. Oni mieli taczkę.

Taką taczkę jako czołg powinno się zastosować wobec pornografisty Gądeckiego: zerwać z niego łańcuch biskupi, koloratkę czy sutannę. Takiego Gądeckiego należy wsadzić na taczkę, założyć mu na łeb deskę sedesową w kształcie gwiazdy dawida i w barwach LGBT i główną ulicą wywieźć tego błazna za miasto.

Tam oświadczyć mu, że była to właśnie łaska miłosierdzia. Gądecki może robić co chce, a najlepiej niech jedzie do Izraela i tam nawraca żydów na chrześcijaństwo – jego sprawa, ale do miasta wrócić nie może, bo dalszych aktów miłosierdzia już nie będzie, a spotka on się ze sznurem na latarni!

Dosyć tego!

Jana Paweł II dopuścił się zbrodni wypędzenia karmelitanek z Oświęcimia i był to jego kolejny, jeden z jego licznych aktów apostaci, ale skutki tej zbrodni spadają na nas!

Wszystkie zbrodnie władców tyranów na narodzie czy narodach spadają na konto narodu, o ile ten naród nie stawia oporu temu tyranowi.

Obecnym tyranem w Polsce jest żyd! On musi być obalony!

Wypędzanie karmelitanek Oświęcimia. Wypędzenie czterech milionów Polaków z Polski, przejście premier Szydło na judaizm – podczas uroczystości w synagodze Rydzyka, teraz marsze zboczeńców, wypędzanie za pomocą policji wiernych z kościołów, którzy bronią swych świątyń przed zażydzeniem i przejęciem pod jurysdykcje synagogi.

W tego tle, liczne skrytobójstwa na resztkach polskiej inteligencji czy przywódcach społecznych: prof. filozof Bogdan Wolniewicz, związkowiec Kazimierz Świtoń, sędzia Maria Trzcińska, historyk Dariusz Ratajczak, murarz Albin Siwak….etc. Ofiary skrytobójstw żydowskich na Polakach, od 1989 roku, mogą być liczone już nie w setkach, ale tysiącach.

Dosyć!

Pornografista Gądecki na taczkę! On na początek!

Red. Gazeta Warszawska

18 06 2019

====

Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła, tak nierozerwalnie w dziejach związanego z Polską i polskością, ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski” – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP w wydanym 17 czerwca oświadczeniu w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. 

„Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć (…) Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski.

„Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. (…) Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka” – podkreślił abp Gądecki.

Wspomniał też o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. „Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych” – napisał Przewodniczący Episkopatu w oświadczeniu. 

„Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu w swoim oświadczeniu zadał pytanie o to, „jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji”. Zaznaczył jednocześnie, że „trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji”.

Abp Gądecki podkreślił: „Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości”.

Metropolita Poznański zaznaczył jednocześnie: „Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia”.

Arcybiskup Gądecki poinformował, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. „Prosimy, aby w niedzielę po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację +Święty Boże, Święty Mocny…+” zaznaczył przewodniczący Episkopatu.

Na zakończenie oświadczenia poprosił o modlitwę za Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. „Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” – napisał, cytując św. Jana Pawła II.

BP KEP

Publikujemy pełną treść oświadczenia:

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce

1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.

Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.

Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.

Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).

Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.

2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.

Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.

3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).

W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku

 https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-o-probie-zohydzenia-chrzescijanstwa-i-kosciola/

Żyd „abp” Gądecki stronnikiem żydowskiego terroru w Poznaniu …(Judaizm & Islam)Abp Gądecki nakazał wstrzymanie gry miejskiej, aby nie utrwalać „antysemickich stereotypów”. W związku z kontrowersjami, jakie wzbudziła gra miejska propagująca wiedzę m.in. o średniowiecznej legendzi …Utworzone: 02 lipiec 20154.

HIERARCHOWIE SZATANA czyli lista „UBeków” w Kościele katolickim(AntiEcclesia)… Arcybiskup Życiński był przewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej (członkami Rady są ponadto abp Gądecki oraz biskupi Pieronek i Tyrawa). Agencja zajmuje się programowaniem „Kościoła …Utworzone: 26 sierpień 20176.

Dlaczego nowy krakowski metropolita przestraszył „Kościół otwarty”?(Sancta Ecclesia)… Konferencji Episkopatu Polski, a więc arcybiskup Gądecki, biskup Miziński oraz właśnie arcybiskup Jędraszewski! „Wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii Przekażmy sobie znak …Utworzone: 12 grudzień 20168.

Co on chciał jej ogolić? Po co taki krzyk….?(Judaizm & Islam)… ięte „zachowaniem członków ONR w katedrze białostockiej”, zaś przewodniczący KEP abp StanisławGądecki wyraził „zdecydowaną dezaprobatę” dla wykorzystywania świątyni do głoszenia poglądów obcych wierze chrześcija …Utworzone: 17 sierpień 201615.

Ksiądz krytykował posłankę. Ma całkowity zakaz aktywności w mediach(Pugnae)… , które poczuły się dotknięte „zachowaniem członków ONR w katedrze białostockiej”, zaś przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wyraził „zdecydowaną dezaprobatę” dla wykorzystywania świątyni do głoszeni …

Nie ma zgody na to, aby dzieci Ulmów były żydowskim nawozem(Pugnae)… biskupi” Gądecki i Michalik kropią wodą, dokonując rzekomego poświęcenia „muzeum”, ale to nic nie szkodzi koszerności miejsca, bo woda jest niewidoczna, a i tak wyschnie, przy czym nie ma dowodu na to,  …Utworzone: 20 marzec 201622.

Apostazja hierarchii i antychrysty w siedzibie Episkopatu(AntiEcclesia)… n Polski, oraz abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Nie mógł przybyć na nie zaproszony Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasz Miśkiewicz. Gości powitał …Utworzone: 02 grudzień 201523.

Masoneria wykorzystuje Watykan żeby zislamizować Europę(AntiEcclesia)… i, by rozpoznać twarz Chrystusa w uchodźcach, bo byłem przybyszem, mówił, a przyjęliście mnie.” Dwa dni później przyszedł mu w sukurs przewodniczący komisji episkopatu, abp. S. Gądecki, mówiąc w czasi …Utworzone: 09 wrzesień 201524.

Cierpienie Niewinnych-Symfonia Neokatechumenat Camino neocatecumenal Oświęcim 23 06 2013(Videos)… olita lubelski abp Stanisław Budzik; metropolita poznański abp Stanisław Gądecki; biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser; arcybiskup moskiewski Paolo Pezzi; ordynariusz Triestu abp Giampaolo Crepaldi, arcyb …Utworzone: 28 lipiec 201525.

Wojna w Kościele(Sancta Ecclesia)… dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić”. 11 marca 2005 W liście do wiernych metropolita poznański arcy­biskup Stanisław Gądecki zezwala na przyjmowa­nie Komunii na rękę …Utworzone: 14 czerwiec 201526.

“Polscy biskupi” odwiedzili Kneset(AntiEcclesia)… religii Izraela – były kolejnymi punktami wizyty delegacji Konferencji Episkopatu Polski w Ziemi Świętej. Siedmiodniowej pielgrzymce polskich biskupów przewodniczy abp Stanisław Gądecki.   http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x64548/polscy-biskupi-odwiedzili-kneset/ …Utworzone: 31 marzec 201527.

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego(Pugnae)… Judaizmem bp Stanisław Gądecki wyraził przekonanie, że zamiast krzyża na Żwirowni mógłby stanąć pomnik z wizerunkiem krzyża. Dodał, że „wydaje się to rozwiązaniem, które nie lekceważyłoby ani racji polskich chrz …

______________

Za; https://gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/3612-faryzeusz-i-hipokryta-pornografista-gadecki-o-zboczencach-w-polin

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Nowa etyka moralności, Sobór Watykański II. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.