HISTORIA RODZINY CARA MIKOŁAJA II. WĄTEK WATYKAŃSKI I WĄTEK POLSKI

Od autora opracowania:

W Internecie rosyjskim wpisom na temat oficjalnej wersji rozstrzelania Rodziny Carskiej w 1918 roku (w tym roku mija dokładnie 100 – rocznica) dorównuje inna wersja, przedstawiona w dziesiątkach udokumentowanych artykułów, że żadnego rozstrzelania nie było, że Rodzinę Mikołaja II uratował Stalin, że premierem ZSRR był carewicz Aleksiej Nikołajewicz Kosygin, że członkowie Rodziny Cara żyli i w większości zostali pochowani w Rosji…         

W Polsce na  temat drugiej wersji jest głębokie milczenie. Traktuje się ją jako fejkową informację. Dlatego z pewną obawą zabrałem się do tłumaczenia dwóch artykułów o tej drugiej, nieznanej polskiemu czytelnikowi, wersji o „rzekomej” śmierci Rodziny Cara.

Być może polecą na moją głowę obraźliwe słowa, że rozpowszechniam te fakenews-y. Chciałem po prostu, aby i polski czytelnik zapoznał się z argumentami drugiej strony, nie uznającej wersji urzędowej, istniejącej od 100 lat. A argumenty te są bardzo solidne, oparte na faktach, których nie można obalić. Chodzi bowiem o ogromne pieniądze, ulokowane w 1913 roku przez Cara na Zachodzie, przede wszystkim w USA, z powodu których Carskiej Rodziny nie można było zlikwidować, albowiem tylko ona znała numery kont i hasła w bankach świata i tylko na nią były wystawione poświadczenia i certyfikaty Rotschilda o ogromnych ilościach carskiego złota, zdeponowanych w jego banku – Systemie Rezerwy Finansowej (SRF). Z chwilą jej zamordowania, przepadła by możliwość pobrania tych ogromnych pieniędzy. Bolszewikom bardzo na nich zależało, albowiem przyczyniły by się one do rozwoju ZSRR, budowy jego potęgi, jak również komunizmu w świecie. Dlatego Stalin uratował Rodzinę Mikołaja II, utrzymywał z nim kontakty, a Syn Mikołaja II – Kosygin był wieloletnim premierem ZSRR.  

                                            Oprócz przetłumaczonych dwóch artykułów postanowiłem podać jeszcze ciekawe informacje, związane z Carską Rodziną. Jeden z wątków tego opracowania wiąże się z Watykanem, drugi – z polską mistyczką Zofią Nosko. A.L.

I.Wątek Watykański – Wywiad Władimira Syczowa w sprawie Romanowych

https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/intervju-vladimira-sychjova-po-delu-romanovyh

Opublikowano 27.5.2015 r.

Bardzo ciekawy wywiad Władimira Syczowa, który obala oficjalną wersję rozstrzelania Rodziny Carskiej. Opowiada on o grobie Olgi Romanowej na północy Włoch, o śledztwie dwóch brytyjskich dziennikarzy, o warunkach Pokoju Brzeskiego w 1918 roku; w spisanej Umowie tego Pokoju jest podobno punkt, omawiający losy Carskiej Rodziny i według którego wszystkie kobiety Carskiej Rodziny zostały przekazane Niemcom w Kijowie …

Władimir Syczow

W czerwcu 1987 r. byłem w Wenecji w składzie dziennikarzy prasy francuskiej, którzy towarzyszyli Francoisowi Mitterrandowi na szczycie G7. W przerwach między obradami podszedł do mnie włoski dziennikarz i zapytał o coś po francusku. Zorientowawszy się po moim akcencie, że nie jestem Francuzem, spojrzał na moją francuską akredytację i zapytał, skąd jestem. – Rosjanin – odpowiedziałem. – Ach tak? – zdziwił się mój rozmówca. Pod pachą trzymał włoską gazetę, skąd przetłumaczył ogromny, na pół strony, artykuł.

+++

W prywatnej klinice w Szwajcarii umiera Siostra Paskalina. Znana była w całym katolickim świecie, ponieważ przebywała z przyszłym Papieżem Piusem XII od 1917 roku, kiedy był jeszcze kardynałem Pacellim w Monachium (Bawaria), aż do jego śmierci w Watykanie w 1958 r. Miała na niego tak silny wpływ, że powierzył jej całą administrację Watykanu i kiedy kardynałowie prosili o audiencję u papieża, to ona decydowała, kto jest godzien takiej audiencji, a kto nie jest. Jest to krótka relacja z wielkiego artykułu, sens którego był w tym, że zdaniu, wypowiedzianemu na końcu, nie przez zwykłą śmiertelnicę, powinniśmy wierzyć. Siostra Paskalina poprosiła o przywołanie adwokata i świadków, ponieważ nie chciała zabierać do grobu TAJEMNICY SWEGO ŻYCIA. Kiedy ci się zjawili, to Siostra powiedziała tylko, że kobieta, pochowana we wiosce Morkote nad jeziorem Maggiore – jest naprawdę Olgą, córką rosyjskiego Cara !!!

Przekonałem mojego włoskiego kolegę, że to dar od Losu i że nie ma sensu jemu się opierać. Dowiedziawszy się, że jest on z Mediolanu, powiedziałem mu, że z powrotem samolotem prasy prezydenckiej do Paryża nie polecę i że pojechalibyśmy do tej wioski na pół dnia. Po szczycie wybraliśmy się tam.

Okazało się, że to już nie Włochy, ale Szwajcaria, ale szybko znaleźliśmy wioskę, cmentarz i strażnika cmentarnego, który zaprowadził nas do grobu. Na nagrobku znajdowała się fotografia starszej kobiety i napis w języku niemieckim: Olga Nikołajewna (bez nazwiska), najstarsza córka Mikołaja Romanowa, cara Rosji i data jej życia – 1885-1976 !!!

Włoski dziennikarz był dla mnie doskonałym tłumaczem, ale na cały dzień wyraźnie nie chciał tam zostać. Pozostało mi zadawanie pytań.

– Kiedy się tu osiedliła? – W roku 1948-ym.

– Czy mówiła, że ​​jest córką rosyjskiego cara? – Oczywiście i cała wioska o tym wiedziała.

– Czy trafiało to do prasy? – Tak.

– Jak reagowali na to inni Romanowowie? Czy podawali do sądu?  –  Podawali.

– I ona przegrywała? – Tak, przegrywała.

– W tym przypadku musiała płacić koszty sądowe drugiej strony. – Płaciła.

– Czy pracowała? -Nie.

– To skąd miała pieniądze? – Przecież cała wioska wiedziała, że ​​utrzymuje ją Watykan !!!

+++

Niżej kilka zdjęć z cmentarza, na którym jest pochowana wielka księżna Olga Nikołajewna Romanowa.

Кладбище Menaggio-1983, памятник О.Н. Романовой / Cmentarz Menaggio – 1983, pomnik Olgi Nikołajewnej Romanowej

Памятник Olga Romanova – 1983 / Pomnik Olgi Romanowej

 

Pomnik Olgi N. Romanowej / Enea i Francesca Danieli – 1983, małżeństwo opiekujące się grobem

Могила Airoldi Maria & Olga Romanova  / Mogiła Airoldi Marii, spoczywa w niej i Olga Romanowa

Rodzinny grobowiec Enea Danieli

II

Koło się zamknęło. Odjechałem do Paryża i zacząłem szukać tego, co wiadomo na ten temat … I szybko natknąłem się na książkę dwóch angielskich dziennikarzy.

Tom Mangold i Anthony Summers opublikowali w 1979 roku książkę „Dossier on the Car” („Dossier na Cara”). Zaczęli oni od tego, że jeśli z archiwów państwowych po 60 latach usuwa się pieczątkę o tajemnicy państwowej, to w 1978 roku upływa 60 lat od dnia podpisania Traktatu Wersalskiego i można tam coś „wygrzebać”, zaglądając do odtajnionych archiwów. To znaczy, na samym początku był pomysł po prostu popatrzeć… I bardzo szybko trafili na telegramy brytyjskiego ambasadora do jego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, że Rodzina Carska została wywieziona z Jekatierynburga do miasta Perm. Wyjaśniać profesjonalistom z BBC, że to sensacja nie było potrzeby.  Popędzili do Berlina…

Na tym kończę tłumaczenie wywiadu z W. Syczowem, albowiem dalej są poruszone inne tematy, zasygnalizowane na początku artykułu, a nie dotyczące poruszonego wątku o Księżnej Oldze.

_______________

DODATEK

Pomnik Olgi Nikołajewnej Romanowej usunięty z cmentarza w Menaggio

[Poprawka i uzupełnienia do informacji Władimira Syczowa o losie rodziny carskiej:

 

List do Papieża Benedykta XVI

Jego Świątobliwość Benedykt XVI, Honorowy Papież Rzymu
Wasza Świątobliwość!

Do zwrócenia się w sprawie niepokojącej od wielu lat mnie i moją rodzinę kwestii, skłoniła mnie ta decyzja, którą Wasza Świątobliwość podjął w dniu 11 lutego br. Nie ma wątpliwości, że na taki krok jest zdolny tylko święty, mądry i bardzo silny człowiek.
W 1976 Menaggio na północy Włoch zmarła kobieta o bardzo tragicznym losie, na nagrobku której było napisane: „DEM Andenken OLGA NICOLAIEWNA 1895/76 Älteste tochter DES ZAR NICOLAUS II VON RUSSLAND”. („NA PAMIĄTKĘ OLGI NIKOŁAJEWNEJ 1895-1976 NAJSTARSZEJ CÓRKI CARA NIKOŁAJA II Z ROSJI”).

Papież Pius XII w swoim czasie w miarę możliwości uczestniczył w losie Olgi Nikołajewnej. Dzięki staraniom Jego zaufanej siostry – mniszki Pascaliny Lennart (Pascalina Lehnert) jej imię zostało uwiecznione w kamieniu.
Przez długi czas miejscem pochówku opiekowało się starsze małżeństwo: były grenadier Sardynii Danieli Enea i Francesca Nogara-Danieli.
Jednak w 1995 roku grób został zlikwidowany za niepłacenie czynszu, a prochy przeniesione z komunalnej części cmentarza miejskiego Menaggio do rodzinnej krypty rodziny Airoldi.
W chwili obecnej, niestety, nic nie wskazuje, że w tym miejscu spoczywa Wielka Księżna Olga Nikołajewna Romanowa, pierworodna córka Cesarza Mikołaja II i Cesarzowej Aleksandry Romanowej. Nie ma żadnego napisu odpowiedniego dla takiej osoby.
Ku pamięci potomnych pozostały tylko zdjęcia z listopada 1983 roku wybitnego rosyjskiego fotografa Władimira Syczowa, który obecnie mieszka w Berlinie.

Modlę się do Pana Boga i mam nadzieję, że carska córka nie pozostanie bez  modlitw Waszej Świątobliwości tak, jak i wiele lat temu …
Z całego serca życzę Waszej Świątobliwości długich lat życia i pomocy z góry.
Z poważaniem,
David Kutalija

22.03.2013

Źródło:

https://nkbokov.livejournal.com/1130771.html

  • Next

Treść listu w języku rosyjskim

Памятник Ольги Николаевны Романовой удален с кладбища в Menaggio

[Поправка и дополнения
к сообщению Владимира Сычева о судьбе царской семьи:

Его Святейшеству Бенедикту XVI, почетному Папе Римскому
Ваше Святейшество!
Обратиться по беспокоящему многие годы меня и мою семью вопросу побудило то решение, которое Вы приняли 11 февраля текущего года. Нет сомнений в том, что на такой шаг способен только святой, мудрый и очень сильный человек.
В 1976 году в Менаджо (Menaggio) на севере Италии скончалась женщина с очень трагической судьбой, на надгробии которой было написано: „DEM ANDENKEN OLGA NICOLAIEWNA 1895-1976 ALTESTE TOCHTER DES ZAR NICOLAUS II VON RUSSLAND”.
Папа Пий XII в своё время принимал посильное участие в судьбе Ольги Николаевны. Стараниями его доверенной Паскалины Ленарт (Pascalina Lehnert) имя её было увековечено в камне.
Долгое время за местом захоронения следила пожилая супружеская пара: бывший гренадёр Сардинии Энеа Даниели (Enea Danieli) и Франческа Даниели-Ногара (Francesca Nogara-Danieli).
Однако, в 1995 году могила была уничтожена за неуплаты ренты, а прах перенесён с коммнунальной части городского кладбища Менаджо в фамильный склеп семьи Аирольди.
В настоящее время, к сожалению, ничто не указывает на то, что в этом месте покоится   Великая княжна Ольга Николаевна Романова, первенец Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны. Нет никакой  надписи, соответствующей такой персоне.
На память потомкам остались лишь снимки ноября 1983 года замечательного русского фотографа Владимира Сычёва, проживающего сейчас в Берлине.
Молю Господа и надеюсь, что царская дочь не остатется без Ваших молитв как и много лет назад…
От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни и помощи свыше.
С уважением,
Давид Куталия

22/03/2013

 ***

  1. Wątek polski – objawienie Cara Mikołaja II wielkiej polskiej mistyczce Zofii Nosko

Urywek z III tomu Centurii „ORĘDZIA ZBAWIENIA”. Zofia Nosko

Część III. Dusze czyśćcowe   26. Stanął przede mną car Mikołaj  (str. 54 – 56)

8.II.1983

W czasie modlitwy porannej, stanął przede mną car Mikołaj i prosił, bym odmawiała za jego duszę pacierz, bo nikt nie modli się za jego duszę. W dzień 8-go lutego zapomniałam o nim. Ponownie, w czasie modlitwy porannej, 9-go lutego, przyszedł i stanął przede mną i prosił mnie: Módl się za mnie, odmów za duszę moją pacierz. I przerwawszy swoje pacierze, odmówiłam za cara Mikołaja: 3 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo i 3 razy Chwała Ojcu. Wówczas to pobłogosławił mnie, mówiąc: „Niech Bóg Najświętszy błogosławi ciebie, żeś duszę moją wybawiła. Idę do Ojca Najświętszego, Króla nad Królami. Gdy stanę przed Jego Obliczem, powiem, że ty, duszo dobra, pomogłaś mi się zbawić”.

Prosił mnie jeszcze mówiąc: „Módl się za wszystkie dusze w czyśćcu, jest dużo dusz, o których wszyscy zapomnieli. A niekiedy jedno westchnienie do Boga, Najświętszego Ojca, przez was, wprowadza je do Bożego Domu. Ja byłem bardzo nieszczęśliwy, ale winę za wszystko zło popełnione, ma Gosudarstwiennaja Duma. Oni przedstawiali mi różne sprawy i dręczyli, zmuszali. Byłem zdradzony przez moją żonę. Cały czas po śmierci byłem w czyśćcu. A teraz pisz:

Te czasy, które idą do was, to śmierć wielka, śmierć straszna, straszniejsza, niż rewolucja w Rosji. Niebo i ziemia będą ze sobą się ścierać, będzie walka na śmierć i życie. Wszystkie moce będą poruszone. Smród siarki i spalenizny będzie tak wielki, że wyginie od tego trzy czwarte ludzi. Ludzie staną się jak zwierzęta, nawzajem będą się mordować, bez przyczyny, jeden drugiego będzie zabijał. To przez działanie złych duchów, ciemności zalegną wielkie. Od zagęszczonych dymów wszystko będzie się paliło: woda, kamienie, i wszyscy będą się palili. Nie będzie zwyciężonych, ani zwycięzców. Wszyscy, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zginą. Cała Azja, cała Europa, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia, wyspy i półwyspy będą poruszone. Ani ptak, ani mysz, ani dżdżownica, nie będą żyli na tej spopielanej, skażonej, splugawionej ziemi. Cztery miliardy istnień ludzkich przestanie istnieć. A Bóg Święty nad Świętymi, powoła Sobie nową generację, niczym nie skażoną.

Pozwolono mi dziś, tobie to powiedzieć, bo ty masz błagać Pana o ochronę świata, o uratowanie świata. Dziewica Najświętsza powiedziała mi tak: Idź do niej i powiedz jej, niech się za ciebie modli. A gdy otrzymasz w darze modlitwę, będziesz zbawiony. I wówczas powiedz jej, niech się nie ociąga w modlitwie za cały świat. Bóg Ojciec pragnie usunąć ten cały kataklizm straszny, który chce człowiek wywołać. Aby to otrzymać, dusze ludzkie muszą być wspierane modlitwą, cierpieniem innych dusz. Jedni są już tak ślepi, że opanowała ich nienawiść, zło. Inni zatracili wiarę. Powiedz jej, że komunizm zginie, wszystkie narody zjednoczą się, zetrą go z ziemi. Nie będzie nigdy komunizmu. Prawa Boże zapanują. Kraj twój obejmie syn Mój, którego Ja sobie upatrzyłam. Amen”.

O Zofii Nosko czytaj:

Zofia Nosko. „Centuria”. Orędzia zbawienia

Click to access zofia_nosko_centuria_oredzia_zbawienia.pdf

  1. Ryszard Ukleja SDB

Triumf Kościoła wg wizji św. Jana Bosko

https://sanctus.com.pl/szczegoly/2220/triumf_kosciola_wg_wizji_swjana_bosko

  1. ОТКРОВЕНИЕ ЦАРЯ MIKOŁAJA II ВЕЛИКОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОДВИЖНИЦЕ (MИСТИЧКЕ) СOФИИ НОСКО
    Отрывок из третьего тома Centuria «ORĘDZIA ZBAWIENIA» («ПОСЛАНИЯ СПАСЕНИЯ») – София Носко

Часть III. Души в Чистилище 26. Царь Николай предстал предо мной (стр. 54-56)

8.II.1983

Во время утренней молитвы царь Николай предстал предо мной и попросил меня помолиться за его душу, потому что никто не молится за его душу. 8 февраля я забыла о нём. На следующий день, во время утренней молитвы, 9 февраля, он пришел снова, стоял предо мной и умолял меня: „Молись за меня, молись за мою душу”. И, прервав свои молитвы, я вознесла за Царя Николая: 3х Отче наш, 1х Радуйся, Мария и 3х Слава Отцу. Затем он благословил меня и сказал: „Да благословит тебя Пресвятой Бог, что уволила мою душу. Я иду к Пресвятому Отцу, Царю над царями. Когда я стану перед Его лицом, то скажу, что ты, душа добрая, помогла мне спастись”.

Он просил меня, говоря: «Молись за все дутши в чистилище, есть много душ, о которых все забыли. А иногда один вздох к Богу, Пресвятому Отцу, благодаря вам, вводит их в Дом Божий. Я был очень несчастный, но виноватой за все совершенное зло была Государственная Дума. Они представляли мне разные дела, мучили меня, принуждали. Меня предала моя жена. Все время после моей смерти я был в Чистилище. А теперь пиши:

Те времена, которые приходят к вам – это великая смерть, страшная смерть, страшнее революции в России. Небо и земля выступят против себя, будет битва на смерть и жизнь. Все мощи природы будут введены в движение. Cмрад серы и гарь будут настолько велики, что от них умрут три четверти людей. Люди станут подобными животным, они будут убивать друг друга, без причины. Благодаря действию злых духов наступит кромешная тьма. От загущённых дымов всё будет гореть: вода, камни и все люди. Не будет проигравших, не будет победителей. Все, словно за движением волшебной палочки, погибнут. Вся Азия, вся Европа, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Австралия, острова и полуострова будут сдвинуты с места. Ни птица, ни мышь, ни земляной червь не будут жить на этой сожжённой, заражённой, осквернённой земле. Погибнет четыре миллиарда людей. И Святой Бог над Святыми, создаст новое поколение, ничем не загрязнённое.

Позволено мне сказать тебе сегодня, что ты должна умолять Господа о защиту мира, о спасение мира. Пресвятая Дева сказала мне так: иди к ней и скажи ей, чтобы она молилась о тебя. И когда  ты получишь в даре молитву, будешь спасён. Тогда скажи ей, пусть она не медлит, не мешкает в молитве за весь мир. Бог-Отец хочет удалить весь этот страшный катаклизм, который человек хочет вызвать. Чтобы это получить, человеческие души следует  поддерживать молитвой, страданиями других душ. Некоторые уже настолько слепы, что их овладела ненависть и зло. Другие потеряли веру. Скажи ей, что коммунизм погибнет, все народы объединяться, стерут его с лица земли. Никогда не будет коммунизма. Воцарятся Законы Божие. Вашей страной будет править мой сын, которого я выбрала. Аминь.”

 ____________________

Słowo od autora opracowania

1.Wszystko wskazuje na to, że w małej wiosce włoskiej do 1976 roku żyła Olga Romanowa, najstarsza córka Cara Mikołaja II, którą opiekował się do śmierci Watykan. Nie wierzę, że grób zlikwidowano z powodu niepłacenia czynszu, w tym przypadku przez Watykan (tego przeoczyć administracja Watykanu nie mogła). Dokonały tego ciemne siły, którym zależy na tym, aby wymazać wszelkie informacje o członkach Rodziny Carskiej, żyjących po 1918 roku, a które przeczyły by oficjalnej wersji o mordzie rytualnym, dokonanym na Rodzinie Cara w 1818 roku i które mogły by wprowadzić utrudnienia w pozyskaniu ogromnych pieniędzy z banków Zachodu i USA. Obecnie nie ma najmniejszego śladu na temat tego, gdzie leży pierworodna córka Cara. Ponadto nic nie przeszkadza, aby pobrać ze zbiorowego familijnego grobu szczątki Księżnej Olgi i podrzuć je do szczątków, będących przedmiotem ekspertyz na DNA i przez to uwiarygodnić te szczątki, znalezione koło Jekatierynburga, które leżą obecnie w Grobnicy Carskiej w Twierdzy Piotropawłowskiej w Petersburgu i czekają na potwierdzenie autentyczności przez Sobór Prawosławny w 2018 r. Na dzień dzisiejszy jeden grób Księżnej Olgi jest w S. Petersburgu, drugi we Włoszech… Ślady należało usunąć… Może Papież Benedykt coś zrobi w tej sprawie…

  1. Z objawienia Mikołaja II Zofii Nosko nie wynika, od kiedy przebywał on w czyśćcu: od 1918 roku (wersji oficjalnej, głoszonej przez Cerkiew i media) czy też od 1958-go. Według słów Cara przebywał tam od śmierci. Po modlitwach Zofii Nosko opuścił czyściec i przebywa w Niebie (od 1983 roku). Objawienie Cara potwierdza prawidłowość kanonizacji – zaliczenia 20.8.2000 r. Cara i całej Jego Rodziny do grona Świętych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jako tzw. Strastotierpców (ros. – («страстотерпцы»), czyli ludzi, którzy pokornie przyjęli pełną cierpień śmierć. Nie uznano ich więc jako męczenników za wiarę. Dla informacji jeszcze podam, że w 1981 roku Rosyjska Prawosławna Cerkiew Za Granicą Cara i członków Rodziny Mikołaja II zaliczyła do grona świętych jako „męczennicy” (ros. – „мученики”). I Car wtedy jeszcze nie był w Niebie…

Opracował Andrzej Leszczyński

andrzejleszczynski1@wp.pl

_________________

Za; https://gazetawarszawska.com/index.php/historia/1774-historia-rodziny-cara-mikolaja-ii-watek-watykanski-i-watek-polski

Zobacz:

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: