Jezus Chrystus nie był Żydem – żydowskie oszustwo – Ewangelia wg św. Matusza – Objawienie Pańskie, Epifania

Poniżej podajemy dwa przekazy Ewangelii wg św Mateusza: Biblia Grecka przekład SEPTUAGINTY  – Grecko – polski. /Ewangelia wg św. Mateusza 2 Biblia łacińska Wulgata, przekład x. Wujka (1923) / Łacińsko – polski.//Ewangelia wg św. Mateusza 2 –  Gdzie jest ten narodzony Król Judejczyków? –  Gdzie jest, który się narodził król Żydowski?

Biblia Grecka przekład SEPTUAGINTY

Grecko – polski.

/Ewangelia wg św. Mateusza 2

 

Biblia łacińska Wulgata, przekład x. Wujka (1923)

Łacińsko – polski.

/Ewangelia wg św. Mateusza 2

21 A kiedy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda1, mędrcy2 przybyli ze Wschodu do Jerozolimy2 i pytali: „Gdzie jest ten narodzony Król Judejczyków? Zobaczyliśmy Jego gwiazdę3 na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. 3Kiedy król Herod dowiedział się [o tym], przestraszył się, a za nim cała Jerozolima. 4Zebrawszy wszystkich arcykapłanów i uczonych4 tego ludu, pytał ich, gdzie się ma Mesjasz urodzić. 5A oni mu powiedzieli: „W Betlejem w Judei. Tak bowiem jest zapisane przez proroka: 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie najmniejsze jesteś wśród głównych [miast] Judy, bo z ciebie wyjdzie Przewodnik, który paść będzie mój lud, Izraela”5

7 Wtedy Herod przebiegle zaprosił mędrców i wypytał ich starannie o czas pokazania się gwiazdy.8 Odsyłając ich do Betlejem, powiedział: „Gdy tam przyjdziecie, dokładniej się zapytajcie o to Dziecko i jeśli znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać Mu pokłon”.9 Po wysłuchaniu króla odeszli. Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy, stanęła nad [miejscem], gdzie było Dziecko.10 Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością.11 Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli Dziecko z Maryją, Jego matką. Wtedy upadłszy, oddali Mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

12 Potem, ponieważ we śnie zostali uprzedzeni by nie wracali do Heroda, inną drogą odeszli doi swego kraju.

13 Po ich odejściu anioł Pana ukazał się śnie Józefowi i powiedział: „Wstań, weź Dziecko i Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Bądź tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał tego Dziecka, I aby Je zabić”.14 Wstał więc, wziął nocą Dziecko I Jego matkę i udał się do Egiptu.15 Był tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez proroka: „Z Egiptu wezwałem swojego Syna” 6

16                        Gdy Herod zobaczył, że zawiedli go mędrcy, bardzo się rozgniewał i przez posłanych zabił w. Betlejem i w jego okolicy wszystkich chłopców w wieku lat dwóch i mniej, zgodnie z czasem, o którym się dowiedział od mędrców. 17 Wtedy spełniło się słowo, wypowiedziane przez proroka Jeremiasza:  18 „Krzyk usłyszano w Rama7, płacz wielki lament; Rachel opłakującą swoje dzieci.

A nie chciała się ukoić, bo [ich] nie ma”8.

19 Gdy umarł Herod, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie 20 i powiedział: „Wstań, weź Dziecko i Jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy nastawali na Jego życie”. 21 On, wstawszy, wziął Dziecko i Jego matkę i wrócił do ziemi Izraela.

22 Gdy usłyszał, że Judeą po swym ojcu Herodzie rządzi Archelaos9, bał się tam iść.

Otrzymawszy wtedy pouczenie we śnie, odszedł w granice Galilei.23 Kiedy tam przybył, zamiesz­kał w mieście, zwanym Nazaret. Tak mogło się spełnić słowo, wypowiedziane przez Proroków: Nazarejczykiem zostanie nazwany1.

1                           Herod Wielki był królem Palestyny i kilku innych przyległych krain w latach 37-4 p.n.e. A zatem Chrystus urodził się w ostatnim lub przedostatnim roku jego panowania. W późniejszym projekcie (VI w.) liczenia czasu od narodzenia się Chrystusa popełniono błąd, opóźniając w rachubie to narodzenie o przynajmniej 4 lata. Ten błąd trwa do dziś.

2                           Lub dosł. „magowie”. Magami nazywano wtedy medyjskich i perskich kapłanów, biegłych w naukach o ciałach nie¬bieskich.

3                           Było to jakieś nadzwyczajne zjawisko na niebie.

4                           Chodzi o znawców Pisma świętego.

5                           Por. Mi 5,1.

7                           Według relacji Księgi Jeremiasza (Jr 40,1) w Rama, leżącym 8 km na północ od Jerozolimy, był punkt zborny Izraelitów, a zwłaszcza rodu Efraima, Manassesa i Beniamina, przy ich deportacji do Babilonii. W Rama znajdował się grób Racheli, żony Jakuba, matki patriarchy Józefa i Beniamina.

8                           Por. Jr 31,15.

o T_A                 /łn fi r. n.e. –

Gdy się tedy narodził Jezus w Bethlehem Juda, we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, [3]

Mówiąc: Gdzie jest, który się narodził król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca, i przyjechaliśmy pokłonić się jemu.

A usłyszawszy król Herod, zatrwożył się, i wszystka Jerozolima z nim.

I zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.

A oni mu rzekli: W Bethlehem Judzkiem; bo tak jest napisano przez proroka:

I ty Bethlehem, ziemio Judzka! z żadnéj miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkiemi; albowiem z ciebie wynidzie wódz, któryby rządził lud mój Izraelski. [4]

Tedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadował od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała.

I posławszy je do Bethlehem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku; a gdy najdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu.

Którzy wysłuchawszy króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.

10 A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką.

11 I wszedłszy w dom, naleźli dziecię z Maryą, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu, a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrhę. [5]

12 A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojéj.

13 Którzy gdy odjechali, oto Aniół Pański ukazał się we śnie Józephowi, mówiąc: Wstań a weźmij dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; albowiem będzie, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zatracił.

14 Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.

15 I był tam aż do śmierci Herodowéj: aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem Syna mojego. [6]

16 Tedy Herod widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się bardzo i posławszy pobił wszystkie dzieci, które były w Bethlehem i po wszystkich granicach jego, ode dwu lat i niżéj, według czasu, którego się był wypytał od Mędrców.

17 Tedy się wypełniło, co jest rzeczone przez Jeremiasza proroka, mówiącego:

18 Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów swoich i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich niemasz.

19 A gdy Herod umarł, oto Aniół Pański ukazał się we śnie Józephowi w Egipcie, mówiąc:

20 Wstań a weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiéj; albowiem pomarli, którzy dusze dziecięcéj szukali.

21 Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemie Izraelskiéj.

Przypisy

1.     Luc. 1, 31. Dzie. 4, 12.

2.     Isa. 7, 14.

3.     Luc. 2, 7.

4.     Mich. 5, 2. Jan. 7, 42.

5.     Psal. 71, 10

6.     Ozee. 11, 1.

Kategoria:

 

https://gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/2863-zydowskie-oszustwo-ew-mat-objawienie-panskie-epifania

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii 1. Chrześcijaństwo średniowieczne, BIBLIA, HISTORIA KOŚCIOŁA, JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, JUDAIZM - ŻYDZI, Komentarze, NOWY TESTAMENT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.