Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – komentarz historyczno-kulturowy i teologiczny do NT

Kazanie Jan Chrzciciela / Fattori -jpg

Św. Hilary
„Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana”

„Przyjdźcie, ludzie, wysławmy proroka i męczennika, i chrzciciela Zbawcy, albowiem zamieszkał w pustyni, jadał miód dzikich pszczół i szarańczę, oskarżył nieprawego króla, a pocieszając naszą małoduszność, mówi: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”.

Poprzednik Chrystusa zarówno w śmierci, jak i w życiu

       Proroku zrodzony z proroka (Łk 1,67), chrzcicielu Zbawcy, byłeś „głosem, który wołał na pustyni: Nawróćcie się” (Mt 3,2) i upomniałeś Heroda za jego bezbożne uczynki. To dlatego biegłeś zwiastować Królestwo Boże tym, którzy byli uwięzieni w krainie śmierci…      Poprzednik, jak i prorok, chrzciciel i męczennik, jak głos Słowa, Jego posłaniec, pochodnia, największy z proroków, wedle świadectwa Bożego (Mt 11,9), błagaj Pana, aby zbawił od wszelkiego doświadczenia i nieszczęścia tych, którzy świętuję twoją chwalebną pamięć…      Przyjdźcie, ludzie, wysławmy proroka i męczennika, i chrzciciela Zbawcy, On bowiem w ciele był aniołem, Heroda zdemaskował, osądził jego nieprawy nierząd i z powodu nieprawego tańca zostaje odcięta jego czcigodna głowa, będącym w otchłani głosił powstanie z martwych i modli się gorliwie do Pana o zbawienie dusz naszych.       Przyjdźcie, ludzie, wysławmy proroka i męczennika, i chrzciciela Zbawcy, albowiem zamieszkał w pustyni, jadał miód dzikich pszczół i szarańczę, oskarżył nieprawego króla, a pocieszając naszą małoduszność, mówi: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”.

KOMENTARZ

11,11 większy jest niż on. Dzieje się tak przez sam fakt, że ów „najmniejszy” przynależy do królestwa, podczas gdy Jan — będąc prekursorem — pozostaje u jego bram. To wyrażenie przeciwstawia dwie epoki zbawczego dzieła Boga, dwie „ekonomie”, niczego nie ujmując osobie Jana. Czasy królestwa całkowicie przekraczają te, które je poprzedziły i przygotowały.

11. Święty Jan Chrzciciel był poczęty w grzechu pierworodnym, lecz narodził się – według nauki niektórych ojców Kościoła i teologów – wolny od tego grzechu. Wiódł życie surowe i nieskalane spełniając przy tym posłannictwo zarezerwowane dla aniołów. Z ust samego Chrystusa otrzymuje przydomek „więcej-niż-proroka”. Oglądał bowiem na własne oczy – co więcej, ochrzcił nawet – Tego, którego prorocy starotestamentowi tylko przepowiadali. Ani Mojżesz, ani Eliasz, ani Izajasz, Jeremiasz, Daniel czy Ezechiel – żaden z nich nie miał do spełnienia misji tak zaszczytnej jak Jan: głoszenia i bezpośredniego przygotowania przyjścia Mesjasza. Pochwałę Jana, wygłoszoną właśnie podczas jego pobytu w więzieniu, spowodowały niewątpliwie przymioty tego człowieka. Każdy święty jest bohaterem o silnej woli, niezłomnego charakteru. Nie jest wykluczone jednak, że odegrała tu także pewną rolę obawa, żeby uczniowie Jana i ludzie chętnie słuchający jego nauki nie upatrywali w jego uwięzieniu rzeczywistej kary Bożej. Słowa Chrystusa były więc podkreśleniem nieskazitelnej godności Jana, były zarazem pochwałą jego męczeństwa dla Chrystusa. Tak więc Jan jest pierwszym człowiekiem, który umiera w obronie Chrystusowych zasad. A jednak najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego. Przez królestwo niebieskie należy tu rozumieć, jak się wydaje, nową ekonomię zbawienia lub dokładniej – nową społeczność wiernych. Najmniejszy w królestwie Chrystusowym większy jest nawet od tak wielkiego świętego, jakim jest Jan Chrzciciel. Wierni Chrystusowego królestwa doświadczają bowiem owoców zbawczej męki Chrystusa, tej mocy, której działaniu Jan Chrzciciel jeszcze nie był poddany.

12. Jan Chrzciciel znajduje się na samym pograniczu dwu ekonomii zbawienia: jest jeszcze prorokiem, zapowiada przyjście Nowego Prawa, a równocześnie od jego posłannictwa zaczyna się nowa ekonomia zbawienia. Równocześnie jednak szczególnego natężenia nabiera działalność Antychrysta, wskutek czego tylko ludzie o bardzo silnej woli potrafią wejść gwałtem niejako do królestwa niebieskiego.

11,12. Powstańcy, np., ci, których nazywano później zelotami, pragnęli doprowadzić do wprowadzenia królestwa środkami militarnymi. Jezus wykorzystuje ich gorliwość w sposób przenośny (zob. Prz 11,16), by wskazać na niepodzielne oddanie niezbędne do tego, by wejść do królestwa. Opisuje swoich naśladowców jako duchowych zelotów (por. Mt 10,34).

11,14. Jan przyszedł, aby zamknąć ekonomię Starego Przymierza zajmując miejsce po ostatnim z proroków, Malachiaszu, i wypełniając jego ostatnie proroctwo (3,23).

13-14. Swoją działalnością Jan urzeczywistniał również misję zapowiadanego przez proroków (Ml 3,23) Eliasza. Oczywiście Jan nie jest tu utożsamiany z Eliaszem, na którego ponowne przyjście ludzkość oczekiwała. On tylko przychodził w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom… by przygotować Panu lud doskonały (Łk 1,17).

15 Jednakże Żydzi nie chcieli widzieć w czynach Jana realizowania się zapowiadanej misji Eliasza. Dlatego Jezus mówi: Kto ma uszy, niechaj słucha! Trzeba mieć otwarte uszy i wolę gotową na wszystko, jeśli się chce dostrzec w osobie Jana Chrzciciela tego, kim on naprawdę jest.

11,14-15. We fragmencie Ml 4,5 znajduje się obietnica powrotu Eliasza, o którym powiadano, że nigdy nie umarł (2 Krl 2,11). Powrót Eliasza stał się w ten sposób jednym z ważnych elementów żydowskich oczekiwań wobec przyszłości.
______________________________

Opr. m.jasińska

/Foto Gość

https://ewangelia.org/PL/gospel

https://gloria.tv/article/oXMiqtBSjp1H3iYcgbPcuhPko

Historyczno Kulturowy Komentarz do Nowego Testamentu
Craig S. Keener, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
Bp Kazimierz Romaniuk, O. Augustyn Jankowski OSB,
Ks. Lech Stachowiak
Wydawnictwo PALLOTTINUM – Poznań – Kraków 1999

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: