Wojna Marszu Niepodległości a żydzi.

+++

Wojna Marszu Niepodległości a żydzi.

Wojna – są różne wojny: światowe, lokalne, futbolowe, cenowe, rodzinne, wojny gangów i filozofów, wojny gwiezdne, czy mikroorganizmów.

Wszystkie te konflikty siłowe są rozpoznawalne, definiowane, omawiane, a nawet w jakiś tam sposób chłodno monitorowane, żadna nie jest skrywana czy też – spotyka się z jakimś „brakiem zdolności jej postrzegania”.

Jest jednak jedna taka wojna w historii tego świata, którą okryto zmową milczenia, a nawet jakąś wręcz magiczną zmową masowej blokady umysłu u milionów, a  i to na przestrzeni wieków całych.

Tą zamilczaną wojną jest wojna żydowska w Polsce, w Lechii. Toczy się ona przeciw wszystkim ludziom w świecie, ale  głównie przeciw nam Lechitom, mocarnym kiedyś,  a teraz, kiedy już wszystko roztrwoniliśmy,  już tylko przeciw nam jako Polakom żałosnym.

Ta żydowska nawałnica  trwa od 1000 lat, a nawet lepiej, z każdym dniem nabiera na sile oraz szerzy się w coraz to nowych obszarach naszego życia.

Wojna ta, całkowicie totalna, werbalnie otwarta w swych zamiarach exterminacji nas, okrutna, bezwzględna i wykrzyczana przez żydów w każdym miejscu i momencie naszej egzystencji, wali z wielkim hukiem na stołach aborcyjnych  w nasze niewiniątka, a  jest jednak prawie niemal całkowicie przemilczana i  nie odbija się żadnym echem w naszych umysłach.

Odgłosów tej żydowskiej wojny nie słyszą ani drapieżni chciwcy dorobkiewicze, zdolni sprzedać rodziny całe dla pomnożenia swego bogactwa, a którym żydzi bezpardonowo odbierają majątki jak swoje,  ani

– z drugiej strony –  altruistyczni  świętoszkowie, którzy tak świątobliwie potrafią nam wykazać uchybienia najgłębszych zakamarków naszych sumień, ale tego, że grzęźniemy w gigantycznych kałużach krwi naszych nienarodzonych – nie widzą.

Ekonomiści, prawnicy, socjolodzy i  etycy nie widzą wojny niszczenia naszego pisanego prawa, pozbawiania staruszków dachu nad głową, niszczenia wielkich zakładów produkcyjnych, bezsensu i zbrodniczości zabierania dzieci od rodziców, etc.

Oczywiście można przedyskutować każdy indywidualny przypadek, pokazać go w telewizji czy zrobić składkę na nieuleczalnie chorego, albo odbyć jakiś dobroczynny marsz na  Biegun  lub nawet dalej.

Ale syntezy problemu nie ma, bo każda niezbędna tu refleksja stawia żyda w niekorzystnym świetle, a na to nikt nie może sobie pozwolić.

Co jednak najgorsze, to nadmienione przemilczenie żydowskiego zagrożenia w Polsce – na przestrzeni tysiąca lat –  jest przykrym i wstydliwym dla nas udziałem najbardziej wnikliwych i uczciwych Lechitów, a to tylko z bardzo małymi wyjątkami.

To  swoiste zakneblowanie naszego ducha i rozumu musi mieć jakiś charakter mistyczny – bo inaczej tego zjawiska wytłumaczyć się nie da.

Skutkiem tego mistycznego przemilczenia ze strony naszych elit Polacy nie widzą tego strasznego zła i nie słyszą jazgotu oręża wroga, który bez przeszkód wyniszcza organizm Polski i Polaków.

Ten swoisty mistycyzm tego zjawiska – braku lechickiej obrony przed żydami  jest szczególnie podkreślony przez zadziwiający fakt obrony nas Polaków przed żydami przez papieży, carów, czy nawet Prusaków.

O ile wstawiennictwo papieży nie zadziwia zbytnio, — to już fakt występowania pruskich urzędników w obronie  ludu polskiego przed terrorem sądów rabinackich musi nie tylko wzbudzać pogardę wobec naszych panów i władców, ale zmuszać do głębszej refleksji nad przyczynami naszych strasznych losów na przestrzeni tysiąca lat, a to w takim stopniu, że nasz okrutny los ma taki straszny wymiar, że aż porusza miłosierdzie nawet u naszych śmiertelnych wrogów.

Brak mechanizmów ochronnych przed żydami w naszej mentalności jest niezbity. Polska, tak przez żydów atakowana – okrutnie i bezwzględnie –  nie wykazuje jakichkolwiek refleksów obronnych, jest jak  ofiara, która nie czuje bólu czy strachu, a nawet nie jest jedynie znieczulona lecz zmanipulowana, poddana jakiemuś MIND CONTROL.

To do tego stopnia, że groteskowo aktywnie oddaje się zbrodniarzowi, pomaga mu w tym, aby ten łatwiej założył jej na szyję zbrodnicze jarzmo.

Pomaga mu przy tym gorliwe – także i słowem, oskarżając się sama o zbrodnicze czyny, których to właśnie żyd dopuszcza się w stosunku do niej samej.

Zniewolony Polak stojąc przed czarodziejskim lustrem żydowskiej oceny świata oraz  sądów nad nim (które, jak łatwo zauważyć, jest transformacją  postaci i zachowań żywcem wziętych ze Starego Testamentu),  — widzi w tym odbiciu siebie z zakładanym mu przez żyda  jarzmem na szyję, z odcinanymi mu członkami, z plugawieniem jego miłości, z mordowaniem nienarodzonych i paleniem domostw i warsztatów.

Patrząc w to odbicie magicznego lustra Polak przypisuje te zbrodnie sobie  jako sprawcy tego wszystkiego na żydzie jako ofierze – bo tu to czarodziejskie lustro dokonuje odwrócenia czynów, kat zamienia się w ofiarę i vice versa.

To właśnie magiczne lustro potrafi stworzyć warunki przyzwolenia na procesy kieleckie, jedwabieńskie i całą masę innych, które coraz to nowe wyrastają jak grzyby po deszczu i tylko czekać, aż przyjdzie czas na nowe samooskarżenia i to wobec żydów naszych najstraszniejszych oprawców, którzy to tylko po wojnie wymordowali  nam ok. miliona ludzi „przedwojennych” i spuścili do ścieków parędziesiąt  milionów nienarodzonych Polaków, rozpili nas, a tych z jakąś energią i chęcią na aktywność przepędzili do innych krajów.

A my pozostali,  którzy  mieszkamy w naszej Ojczyźnie, ale tej już bez granic i bez śladów naszej władzy czy jakiegokolwiek przełożenia naszej egzystencji na nasze warunki życia zbiorowego, — my zatomizowani skwapliwie i pokornie wyczekujemy na każdy ochłap, każdą manipulację, oskarżenie czy uderzenie kijem po grzbiecie, aby coś ugrać dla siebie, albo jeszcze  raz od czegoś się wymigać, odskoczyć przed uderzeniem, bo jako naród już nic uczynić nie możemy.

Ale okazuje się, że  na tym się nie kończy, jest gorzej, bo gorzej zawsze być może.  Polak jako ten idealnie zniewolony przez żyda dokonuje aktu wstąpienia w przestrzeń syndromu sztokholmskiego, czyli dokonuje aktu konwersji na żyda-podżyda.

Polak podżyd  w tym  akcie  „konwersji” jest faktycznie apogeum naszej zbrodni, jaką jest nasza zgoda na splugawienie naszej tożsamości i to nie tylko jako jedynie narodu, ale człowieczeństwa w ogólności.

Bo już nie poprzestajemy na samookaleczaniu nas samych, jak to było dawniej, ale w pełni dotknięci syndromem utożsamiamy się z żydem totalnie, w solidarności z żydem uderzamy w innych, niewinnych nam, a nawet i nieznanych, z odległych nam krain i kultur, a co widać w Afganistanie czy Iraku.

I jesteśmy jedynym społeczeństwem w Europie , a może i na świecie, gdzie żydzi z Izraela czują się  jak u siebie, a czego nie uświadczą ani w USA, ani Niemczech, ani w Rosji nawet.

Gdzie mają nasze tkliwe dowody przyjaźni i zaufania. Gdzie tylko w Polsce żyd pielgrzym w chałacie spluwa pod nogi krajowcowi, a ten wie, że ma się usunąć z drogi,  bo jest uważny jako nieczysty, a wiadomo od czasów Lecha Wielkiego, że żydzi są religijnie wrażliwi i dlatego muszą spluwać pod nogi nas nieczystych, aby „zachować przepisy”.

Gdzie tylko w Polsce wyuzdane zdziry feministki, gotowe urwać jaja każdemu Polakowi i publiczne go wyszydzić za to, że ma za mało  w spodnich, wobec lepiącego się brudem żyda pokornieją, jak mniszki i np. przed spotkaniem w studio telewizyjnym muszą  się przed nim formalnie wytłumaczyć  co do tego, czy mają właśnie miesiączkę, czy też akurat nie, bo mając miesiączkę są nieczyste i nie mogą przebywać z żydem w tym samym lokalu.

A i tak muszą usiąść  w stosunku do żyda w sposób, aby mu nie przysiąść na fałdzie od chałata, bo byłaby to wielka nieczystość i taki rabin zamiast pouczać w studio TVP musi iść biegiem do mykwy, aby się tam obmyć i z gojki, i kobiety.

Na przestrzeni całych  wieków wyhodowaliśmy wirtualnych żydów, którym – po zlikwidowaniu naszej potęgi i państwowości – otworzyliśmy w Polsce wrota do żydowskiej jaczejki  i to o światowym formacie.

To z Polski wyszli w świat najstraszniejsi żydzi, którzy topią całe narody we krwi. Tą przez nas wypielęgnowaną jaczejką  zniewolono Rosję i zamordowano tam najmniej 60.000.000 ludzi, głównie chrześcijan.

Potem zaś w czasie drugiej wojny światowej, która nigdy by nie wybuchła z carem na Kremlu, zamordowano tym naszym tworem może i nawet 15.000.000 Polaków – tak może być, biorąc pod uwagę dokumenty, które opublikowano w Rosji Putina.

Aby było tego mało, w dniu 2 sierpnia 2014 w symboliczny wręcz  sposób urządzono w Lublinie „żydowskie wesele”, gdzie głównie Polacy, studenci lubelskich uczelni przebrali się za żydów i odgrywali tam sceny żydowskich rytuałów zaślubin.

A był to moment nie przypadkowy, bo dzień grillowania żywych ludzi przez żydów. „Zaślubiny” odbyły się zaraz po błogosławieństwie „shalom” ze strony opętanego przez demony Bergoglio, który celem otwarcia grillowania specjalnie udał się  do Izraela,  po to, aby przebrany za papieża dać żydom rękojmię do tego rytualnego ludobójstwa.

O ile świat cały z coraz mniej pohamowanym obrzydzeniem patrzy na żydów i ich zbrodnie,  to my przeciwnie, urządzamy „zaślubiny”, w ramach naszej utraty tożsamości i zniewolenia  deklarujemy się, że i my (Polacy) jesteśmy w „komunii z żydami” (słowa Bergoglio).

A tym razem  nas  tu nic  nie przeraża ani nie krępuje, tej żydowskiej  „polskości” nie wstydzimy się, jak to jest u nas powszechne wobec obcych oczu.

Nasza bezdowodowa historia jest nie tylko skutkiem licznych pożarów i wojen, ale głównie tej żydowskiej wojny oraz  świadomego, metodycznego  żydowskiego sabotażu dokonywanego na naszej świadomości,  na który to sabotaż  my przyzwalamy.

Jest to  skutkiem niczego innego, jak tylko naszego karygodnego lenistwa, zwanego przez pochlebców zła i kultywatorów naszej głupoty – tolerancją, do których to pochwał my sami już dorabiamy brednie o nadstawianiu drugiego policzka, a przezornie zapominamy o nieodwracalnym piekle dla gorszycieli maluczkich czy o kamieniu młyńskim na szyi szydercy.

Ta nasza „tolerancja” sprawiła to, że na przestrzeni wieków stworzyliśmy  z żydów handlarzy niewolników, lichwiarzy,  morderców rytualnych, szpiegów, rabusiów, pedofili, krwiopijców wszelkiej maści,  za których żydzi uchodzili i uchodzą nadal wśród wszystkich cywilizowanych narodów Europy, dla nas są żydzi rasą boską, której to MY mamy służyć.

I rola osła targającego na swym grzbiecie żyda jest naszą cnotą – powołaniem  Yaweha, jak oficjalnie nauczają rabini, co de facto zaakceptujemy, a z czym nie zgadzali się nigdy papieże, którzy otwarcie potępiali nas za nasz tolerancyjny, zbrodniczy stosunek do żydów. Która to nasza aktywna tolerancja żydowskich bluźnierstw przeciw Panu Bogu i zbrodni przeciw ludzkości  jest przecież naszym żywym udziałem w tych zbrodniach jako w grzechu cudzym.

grzechu cudzym(+) wypowiadali się wielcy święci jak np. Tomasz z Akwinu, ale też błogosławiony x. Popiełuszko.

Z nauk tych wynika jasno, że przyzwalając innym na grzech współuczestniczymy w tych zbrodniach.

Biorąc zatem żydowskie zbrodnie na nas samych,  — poprzez tłumaczenie żydów i ich uczynków, czy odstąpienie  od ścigania ich,   — ściągamy na nas samych  święty gniew Pana Boga, i tu jesteśmy – w oczach Boga Ojca – nawet znacznie gorsi niż żydzi, — bo my jako ochrzczeni mamy wlaną łaskę rozumu Bożego, a której to żydzi nie posiadają, — czyli żydzi choć odrzuceni, są mniej winni niż my wybrani, bo jako ci, którzy otrzymali więcej, winni są do tym większej wzajemności Bogu, a czego u nas nie ma.

Ta nasza wielowiekowa  niewdzięczność i lekceważenie Daru Bożego  – jakim jest Chrzest Święty – może tłumaczyć tę naszą ślepotę, która ma charakter wtórny, jako kara nam nałożona za przeciwstawnie się Panu Bogu w kwestii żydowskiej, w naszej tolerancji wobec ich postępków.

Stanu naszego umysłu jako tego totalnego zaślepienia nie można wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób, ale poprzez właśnie wspomniany mistycyzm, jako karę z Niebios.

A nie spadło to nas nagle skutkiem jakiejś powodzi, przecież już tysiąc lat temu chełpiliśmy się  tym, że sponsorowaliśmy żydowskie łowy niewolników,  które żydzi uprawiali bez przeszkód na naszym terenie na naszych braciach!

W XIII już wieku spreparowano tzw. „przywileje kaliskie” –  stworzone całkowicie retroaktywnie, które nakładały jarzmo żydowskie na naszą  ludność, a ta hańba – potępiona nawet przez naszych wrogów Prusaków –  jest obecnie powodem naszej dumy.

A ewidentny fakt złupienia Polski na przestrzeni ostatnich 25 lat – za pomocą tego właśnie prawa dla durniów, nie przynosi obecnemu społeczeństwu asumptu do jakiejkolwiek chwili do refleksji, nie mówiąc już o żalu za grzechy w stosunku do tego przywileju .

Nic nas nie nauczyło, patrząc na niezabliźnione rany Warszawy, na straszny los jej wspaniałych mieszkańców, na nowe już nie rany nawet, ale trwale okaleczenia, jakimi jest klęska i wypędzenie Solidarności.

Widząc sceny znęcania się policji nad niewinnymi Polakami jesteśmy tym nawet przerażeni.

Nie widzimy jednak żadnego związku miedzy statusem pedofila Polańskiego, który jest w Polsce nie tylko chroniony, ale i gloryfikowany,  wampiryzmem Wildsteina, tytułowaniem żydów naszymi starszymi braćmi, a strzelaniem policjantów na oślep w tłumy ludzi.

Podkreślamy przy tym, że strzelano z broni gładkolufowej i mamy na końcu języka to, że jest to i tak jakiś tam rabat, bo po co było tu przyjeżdżać i rzucać bombami benzynowymi w policjantów!?

A o losach Karmelitanek nikt nie wspomniał, bo to nie dość, że stara historia, to i dodatkowo bez logicznego związku.

Problem ten to brak naszej zbiorowej zdolności do przejścia od problemów doraźnych – które potrafimy błyskawicznie rozwiązać  – do rozwiązań  trwałych, ogólnych, pożytecznych dla nas wszystkich w formie obowiązującego prawa i zasad.

  Trudność ta wynika głównie z dwóch powodów:

– Braku polskich struktur społecznych, których trwałe powiązania są gruntem prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego każdej społeczności.

– Obecności żydowskiej w naszych – narzuconych  nam – strukturach społecznych.

     Pierwszy problem jest wynikiem historii najnowszej, gdzie po zagładzie wojennej nie byliśmy w stanie odbudować naszych struktur społecznych.

A popadliśmy nawet w stan dużo gorszy niż Rosjanie, bo tam zbudowano państwo komunistyczne, które było bardziej kompleksoowe w swym charakterze niż ten nijaki polski PRL, który był „ni pies, ni wydra”.

A odbiło się to w głębokim systemie wykluczania nas jako narodu ze wszystkich niemal struktur zarządzania w każdej dyscyplinie i na każdym poziomie zarządzania.

Byliśmy społeczeństwem, które „chodziło do pracy”, a w systemie zrządzania nie miało nic do powiedzenia.

Pookrągłostołowe zniszczenie wszystkiego pogłębiło jedynie ten problem.

Obecnie Polacy są całkowicie na marginesie wszelkich struktur władzy administracji centralnych lub wielkich organizacji.

Gigantyczna biurokracja stworzyła swoje własne zaplecze korupcyjno-wyborcze i ta milionowa armia jest w stanie wybierać w wyborach sama siebie, o ile zajdzie taka potrzeba.

Ale nie jest to jednak ściana do nie do przebicia. Odrobiną organizacji można ten problem ominąć.

I właśnie o ominięcie tu chodzi.  Trzeba tworzyć własne struktury organizacyjne obok tych obecnych formalnych.

Bo walka z tym formalnym partiami, organizacjami etc,  jest bardzo podobna do kopania się z koniem i tu jest mała szansa na wygranie. Szansą jest tworzenie struktur społeczeństwa alternatywnego w stosunku do obecnego bałaganu i bezprawia.

Tworzyć struktury bliźniacze do struktur obecnych formalnych, a tam gdzie ich nie ma lub są zorganizowane błędnie, trzeba odtworzyć struktury przedwojenne, które w większości wypadków były dużo mądrzejsze i sprawniejsze niż obecne i to nie tylko postkomunistyczne. (to bardzo ważne!!!)

Polskie rozwiązania socjalno-prawne w okresie Polski międzywojennej były często dużo lepiej zorganizowane niż obecne wynalazki krajów na Zachodzie.

Polski ruch związkowy, pomocy społecznej, spółdzielczości były na wyższym poziomie organizacyjnym niż obecne podobne organizacje w krajach skandynawskich, które chciałby uchodzić z wzór do naśladowania.

Bez kompleksów wobec innych! Trzeba dodatkowo stworzyć alternatywne wojsko, policję i sądy, nie jest to żadna śmieszność, ale normalna kolej rzeczy, bo każdą policję czy sądy ludy i narody powołały kiedyś od dołu, a nie od góry.

Tak samo można stworzyć własny system monetarny – cyfrowy – który uruchomi nasz alternatywny krwiobieg gospodarczy i socjalny – BYPASS.

Okupant to wie i dlatego zwalcza Marsz, bo obawia się tego, że za którymś razem uczestnicy tego Marszu  zboczą z trasy, zajmą budynki rządowe i ogłoszą nowy Sejm, rząd i urząd prezydencki czy dyktatorski!

Ogłoszą konstytucyjną ciągłość i ważność konstytucji Międzywojennej, a z powołaniem się na skutki prawne wynikające z „bezwarunkowej kapitulacji Niemiec” 1945 roku.

Konstytucję  obecną ogłoszą za niebyłą i to łącznie ze wszystkim aktami międzynarodowymi zawartymi po 1989 roku.

Okupant boi się, razem z okupantem boja się i Niemcy i żydzi, te trzy siły mogą wszytko stracić w ciągu kilku godzin – czego są świadome  – a to też i w takich okolicznościach, gdzie obowiązuje kara śmierci.

Oczywiście kwestie ekonomiczne i restrykcje władz są tu ogromnym problemem, ale nie jest to szklana góra.

Polacy są jednym z najinteligentniejszych narodów świata i trzeba im jedynie klimatu do poprawy.

Jest   oczywiste,   że takiego klimatu nikt im nie stworzy, więc muszą to uczynić sobie sami – co też jest prostym wnioskiem:

Nie ma warunków do odbudowy? Zacząć budować te warunki!

    Drugi problem to żydzi. Jest to grzech pierwotny początków naszej państwowości,  pozwoliliśmy żydom na budowanie państwa w państwie, narodu w narodzie, systemu w systemie.

To tak dalece, że niejako stworzyliśmy żydów, których jakby nie było.

A nie jest to spostrzeżenie retoryczne, bo trzeba zauważyć, że żydzi są stworem błędów chrześcijaństwa.

Żydostwo jest formalnym tworem Talmudu, który został uformowany paręset lat po Chrystusie i to żydostwo zaczęło podążać śladami Kościoła, aby go prześladować.

Prostą istotą judaizmu jest antychrystyzm – nic więcej. Żydów nie ma tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa lub tam, gdzie chrześcijaństwo jest bardzo silne.

Teolodzy katoliccy już dawno zauważyli prosty mechanizm uzależnienia rozwoju żydowstwa od gleby upadku Kościoła – a co widać w Polsce obecnej.

Tam gdzie Kościół jest silny, żydostwo nie istnieje.

Państwo bez żydów jest potęgą, a z żydami jego karykaturą. Żydzi nie są zdolni do samodzielnej egzystencji muszą mieć swojego organicznego goja, a zbrodniczo miotający się Izrael jest tego najlepszym przykładem.

Siła żydów w Polsce jest prostą funkcją ich funkcjonowania w naszym systemie społecznym, a do tego trzeba naszej słabości. Dlatego aby cokolwiek zrobić w państwie alternatywnym, trzeba to czynić bez żydów.

Z żydami się nie uda,   — lekcja „Solidarności” jest tego dowodem.

Byliśmy największym ruchem społecznym na świecie w całej jego historii. Była to pierwsza wielkość  ilościowa i pierwsza wielkość jakościowa.

My młodzi, silni, wspaniali, ofiarni,  mogliśmy wywrócić świat do góry nogami, a jak się skończyło?

Tak jak widać  – pogorzeliskiem, które jest gorsze, niż po drugiej wojnie światowej, gdzie wtedy mieliśmy przynajmniej granice państwa i granice moralne.

Teraz nic nie ma, bo zostaliśmy przygotowani pod nawóz dla żydowskiego osadnictwa.

Aby zatem coś zbudować i utrzymać owoc  naszej pracy, trzeba budować społeczeństwo alternatywne bez żydów, jakikolwiek kompromis w tym względzie otwiera drogę do klęski.

Z żydami nic nam się nie uda, a bez żydów wszystko będzie piękne i dobre.

Przy czym budując Polskę bez żydów należy  bardziej wystrzegać się żydów dobrych niż złych, a od żydów dobrych należy bardziej wystrzegać się filosemitów.

Filosemici są jeszcze bardziej dla nas szkodliwi niż dobrzy żydzi.  Najmniej nam szkodliwi są źli żydzi, bardziej źli, im gorsi tym lepsi, bo mniej groźni.

Reasumując: jak widać w ostatnich wydarzeniach 11 listopada, Marsz zakończył się bardzo źle i tylko ręka opatrzności ochroniła nas przed kolejnym rozlewem krwi, kolejny dramatem, traumą powypadkową  i rozbiciem.

Dmowski wyliczył, że Naród traci swe siły na 30 lat po utarcie krwi.

Jak widać wróg dąży wszelkim środkami to takiego osłabienia: — spójrzmy, że po wojnie mamy również ten cykl: lata „50” + 30 = lata „80” – powstanie i  klęska Solidarności, teraz minęło 30 lat i czas na kolejne spuszczenie krwi z Polaków. — NIE MOŻEMY NA TO POZWOLIĆ!    —  (dlatego   może alternatywnie chcą nas wpakować w ukraińską wojnę z Rosją!).

Następny Marsz Niepodległości musi mieć zmienioną  formułę ma Marsz Katolicko – Narodowy.

Marsz ten musi być zorganizowany właśnie przez struktury alternatywne. Bacząc przy tym, aby tych żydowskich bandziorów, którzy wpuścili dziesiątki tysięcy Polaków w zasadzkę, odseparować od nowych struktur.

Nas nie stać więcej na taki marsz jak tegoroczny, (2014) — a  tych bandziorów od organizacji obecnego marszu najlepiej oddać do prokuratury  z zawiadomieniem o próbie popełnienia masowej zbrodni na Polakach.

Ten marsz był niczym innym jak zamachem na życie tysięcy Polaków i tym bandziorom nie wolno tego puścić płazem.

W zawiadomieniu do prokuratury nie wolno zapomnieć o przedstawicielach władz Miasta Warszawy   i policji, którzy zezwolili wejść na most Poniatowskiego, lub powiedzmy ściśle –  skierowaniu marszu w zasadzkę i to pod osłoną ciemności .

Polska suwerenna to Polska bez żydów.

 In Christo

 Krzysztof Cierpisz

 15-XI_2014

+++

(+) Grzechy cudze

KKK 1868 Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy:

    – uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie;

    – nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując;

  – nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani;

    – chroniąc tych, którzy popełniają zło.

___________________

06 March 2018

Za; http://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/538-wojna-marszu-niepodleglosci-a-zydzi

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA KOŚCIOŁA, Jan Paweł II, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, Kościół i masoneria, Owoce pontyfikatu JP II, ROCZNICE, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.