Papieska Rada zestawiła Pana Jezusa i Buddę: „obaj nie chcieli przemocy”

Autor: Fotograf /  Heinrich Damm (User:Hdamm, Hdamm at de.wikipedia.org) (Praca własna) [CC BY 2.0

Papieska      Rada       do spraw     Dialogu    Mię- dzyreligijnego wystosowała    list     do buddystów   z   okazji ich święta Vesakh. Wskazuje w nim na zbieżność postaw Chrystusa i Buddy.   Obydwu   określa mianem twórców pokoju. 

Choć   dążenie   do   zaprzestania   wojen   jest  szlachetne, to w tym przypadku budzi   wątpliwości.  —   Czy   wszak  zestawianie Boga-Człowieka i indyjskiego myśliciela nie otwiera drogi do relatywizmu?

[Jakiego relatywizmu…? to bluźnierstwo! „Papieża pokoju” zwalczającego katolicyzm też zestawią z Chrystusem! Oni nie wyznają wiary katolickiej! Oni nie wierzą w Objawienie! — emjot]

„Chociaż  zdajemy sobie sprawę z unikalności obydwu religii i pozostaje- my   jej  oddani, zgadzamy się, że przemoc pochodzi z ludzkiego serca i że osobiste zło prowadzi do strukturalnego zła”

– piszą autorzy dokumentu Papieskiej Rady. Wzywają katolików i buddystów do podjęcia wspólnych działań.

List „chrześcijanie i buddyści: wspólnie krocząc ścieżką wolną od przemocy” podpisany  został   przez  przewodniczących  Papieskiej  Rady Dialogu Między-religijnego   kardynała   Jeana Louisa Taurana   oraz   biskupa   Miguel Angela Ayuso Guixota.

Powołują   się   oni  na przykład Pana Jezusa. Cytując przemówienie „papieża” Franciszka   z   ostatniego Światowego Dnia Pokoju podkreślają, że Jego zgoda na śmierć krzyżową wytyczyła pokojową drogę (path of nonviolence).

Jednocześnie powołują się na Dhammapadę, zbiór mów Buddy.

Twierdzą, że założyciel buddyzmu, podobnie jak Pan Jezus, zachęcał do

  —   „przezwyciężenia   gniewu przez brak gniewu; zło przez dobro; nędzę przez hojność; i kłamstwo przez prawdę”.

Wzywają   buddystów  i  katolików  do wspólnej walki z przemocą. Ta powinna się opierać na wyplenieniu zła z serc i umysłów, a także na

  —  „miłości i życiu w pokoju z każdym, w tym ze środowiskiem”.

Dążenie do ograniczenia wojen, szczególnie w dobie broni nuklearnej i innych śmiercionośnych technik jest godne pochwały.

Niewątpliwie stanowi pole do współpracy z innowiercami.

Mimo   to   zaniepokojenie   budzi   stawianie,  nawet w tym kontekście, Jezusa Chrystusa i Buddy.

Nie są oni  podobnymi sobie reformatorami ludzkości czy działaczami pacyfi-stycznymi.

Pierwszy to   —  Bóg-Człowiek, Zbawca i Odkupiciel ludzkości. —  Tylko w Jego Imieniu znajduje się zbawienie.   — Drugi zaś to zwykły człowiek.

Niepokojące  zdaje  się także uznawanie Pana Jezusa za kogoś w rodzaju pacy- fisty.

Niewątpliwie potępia On zemstę czy nienawiść.

Jednak Chrystus   zdawał  sobie sprawę z istnienia zła w świecie i z niemożli- wości jego pełnego wyeliminowania w doczesności.

Uczył, że wiara w Niego nie zawsze doprowadzi do zgody i pokoju. W pewnych przypadkach poskutkuje czymś odwrotnym: rozłamami i podziałami.

—    Dlatego   też   Kościół katolicki, krzewiąc jedność między narodami chrze-ścijańskimi, uznał też przypadki, gdy toczenie wojny jest sprawiedliwe.

W obecnym Katechizmie, mówi się o warunkach uzasadnionej obrony.

Wobec tego mimo, iż w dobie broni masowej zagłady troska o pokój staje się bardziej   paląca   niż   kiedykolwiek,   nie   musi   ona  jednak   prowadzić   do akceptacji pacyfizmu.

______________________

Źródła: lastampa.it

mjend

http://www.pch24.pl/papieska-rada-zestawila-pan-jezusa-i-budde–obaj-nie-chcieli-przemocy,51169,i.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s