Episkopat Polski o chrześcijańskim patriotyzmie… atak na polski nacjonalizm – nowy dokument Konferencji Episkopatu Polski

Hierarchiczne   zaprzaństwo  posoborowej antykatolickiej sekty, — tym razem jej   agendy  w Polsce  —   staje  się już nie tylko coraz bardziej bezczelne  —  ale wręcz jawnie antypolskie…

— jako uzasadnienie przytaczają wyrwane z kontekstu,  nijak odnoszące się do treści dokumentu,  słowa Piusa X o patriotyzmie!  Zawsze to odrobina tradycji … dla zmyłki?

Już w Krynicy podczas 26. Forum Ekonomicznego w 2016 wrzesień  abp Polak następująco  ocenił myśl narodową, nacjonalizm:  —  „Aprobata do tego typu myślenia jest niewłaściwa, a wręcz heretycka, tak nie może być. To odciąga od tego co jest istotą chrześcijaństwa.”

Wtórował mu  dominikanin o. Maciej Zięba wyrażając opinię, że nacjonalizm jest to „pogaństwo, bezbożność i herezja. To jest niebezpieczne dla Kościoła świętego”.

Ja przypominam słowa papieża Piusa XI o nacjonalizmie:

„Prawy    porządek  chrześcijańskiego  miłosierdzia nie zabrania  prawo- witej   miłości  Ojczyzny, ani nacjonalizmu; przeciwnie, kontroluje on go, uświęca i ożywia.”

Na   naszych   oczach spełniają się  kilku-wieczne marzenia i pragnienia maso- nerii   i   wrogów   Kościoła   Świętego,  —   określanych     dzisiaj   mianem jego przyjaciół,  —   jego zaś wiernych nazywanych heretykami, a sam Kościół wraz z swoimi owcami prowadzony na skraj upadku.

Tym razem publikację  zaczynam od komentarzy powszechnego oburzenia…  — wielu wiernych żąda, by neo-biskupi określili, co mają na myśli, gdy mówią „nacjonalizm”  przeciwstawiając go patriotyzmowi

emjot

 / DiceCube5

Żądam,   by   biskupi  określili, co mają na myśli, gdy mówią „nacjonalizm”, bo nie ma jednego nacjonalizmu.   Zaś   nacjonalizm  katolicki jest wprost uznany przez jednego z papieży.

/ wierny

Zwracam Biskupom uwagę, że polski nacjonalizm katolicki nie ma nic wspól- nego z nacjonalizmem żydowskim, ukraińskim, niemieckim. “Kochaj  własny naród i szanuj inne narody” to zasada, którą realizujemy, ale musimy  istnieć by móc inne narody szanować.  Bicie nas po głowach  rzekomą nietolerancją i wzywanie do  bezrefleksyjnego  męczeństwa spowoduje ludobójstwo polskich katolików. Chyba nie o to Biskupom chodzi?

†††

Nowy dokument Konferencji Episkopatu Polski

Fot. Krystian Maj / Forum

Pochwałę   patriotyzmu   i   krytykę   wrogości  wobec innych narodów zawiera nowy   dokument   Konferencji   Episkopatu   Polski.   Jego prezentacja została zapowiedziana na piątkowe przedpołudnie.

Księżą   biskupi   pochwalili   obserwowane  w naszym kraju ożywienie postaw miłości   do   ojczyzny   i   poczucia   świadomości   narodowej.   Podkreślili,   że patriotyzm   nie   oznacza   wyłącznie   pamięci  o przeszłości, ale też codzienną troskę i zabieganie o wspólne dobro.

W   dokumencie   znalazło   się   też   miejsce   dla   krytyki postaw przeciwnych patriotyzmowi –   obojętności   wobec losów ojczyzny i też egoizmu  przejawia-jącego   się   w   skupieniu   wyłącznie   na   potrzebach   własnych   oraz swoich najbliższych.

„(…) jak pisał święty papież Pius X   –   Kościół nauczał zawsze, że patrio- tyzm   jest   obowiązkiem   i   wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego.

Zarazem   jednak  dla uczniów Chrystusa   miłość ojczyzny –   jako forma miłości bliźniego   –   będąc   wielką   wartością, nie jest jednak wartością absolutną.

Dla chrześcijanina,   służba   ziemskiej   ojczyźnie,   podobnie   jak   miłość własnej  rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebie-skiej,  która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi.

Miłość własnej ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka (…)”

– czytamy w opracowaniu.

Hierarchowie polskiego Kościoła napiętnowali

—   „niedopuszczalne   i   bałwochwalcze (…)  wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu,   czy  też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni.

Miłość do własnej ojczyzny  nigdy bowiem nie może być usprawiedliwie- niem dla pogardy, agresji oraz przemocy”

– napisali.

Patriotyzm  nazwali formą solidarności i miłości bliźniego, świadczenia dobra pośród konkretnych warunków, miejsc i ludzi.

  —    „Trzeba  również podkreślić, że dojrzały patriotyzm rozumiany jako miłość   bliźniego,   solidarność,   odpowiedzialność   za   los  konkretnych ludzi, otwartość na współpracę z innymi, zdaje się być we współczesnym świecie jedną z recept na uczucia lęku, zagubienia i zagrożenia,  którymi żywi się wiele ideologii

– takich,   które   odrzucają   istnienie   więzi   międzyludzkich,  redukując człowieka   do   odizolowanego   od   innych   indywiduum   i takich, które odwołują się do języka nacjonalizmu”

– czytamy w dokumencie.

Autorzy podkreślili ścisłe związki Polski z łacińską tradycją Kościoła zaznacza jąc pozytywny wkład w dobro naszej ojczyzny wniesiony przez przedstawicieli innych wyznań, przekonań i nacji.

Wskazując   zaś  na  preferowane przez księży biskupów formy współczesnego patriotyzmu wymienili przykładowo

—  troskę  o   rodziny  i rozmaite wspólnoty lokalne, rzetelną pracę zawodową, udział w   „demokratycznych procedurach”,   pielęgnowanie  pamięci history-cznej, szacunek dla postaci i symboli narodowych, zainteresowanie sprawami publicznymi, płacenie podatków, angażowanie się w działalność stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Księża   biskupi   w obszernym opracowaniu stanowczo podkreślili pozytywną rolę, jaką odegrali w dziełach Rzeczypospolitej reprezentanci wielu  mniejszo- ści narodowych i religijnych.

Uprzejmie nie wspomnieli natomiast o rozkładowych dla państwa przejawach działalności zwolenników reformacji, czy też nadreprezentacji Żydów w apara cie bezpieczeństwa PRL   –   będącej   przecież  jedną z przyczyn krzewienia się tyleż   agresywnego   co  marginalnego  nacjonalizmu,  mocno piętnowanego w dokumencie.

  —  „W  wielu krajach, także w naszej ojczyźnie, w budowanie narodowej tożsamości i postaw patriotycznych   czynnie  włączają  się także instytu- cje państwa, samorządy i politycy.

W   coraz  bardziej zglobalizowanym, zunifikowanym i zaawansowanym technologicznie   świecie   starania   o  zachowania własnej tożsamości, o wspólną   historyczną   pamięć,   o  poczucie narodowej solidarności oraz budowanie   słusznego   szacunku   i   respektu   u  innych uznać należy za uprawnione i uzasadnione”

– czytamy w opracowaniu Konferencji Episkopatu Polski, przyjętym 14 marca na jej 375. Zebraniu Plenarnym.

RoM / Źródło: KAI

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-04-28)

Zob.

 

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s